Diyanet İşleri Başkanlığı “Büyüklerimizden Masallar Yarışması”

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, yıllardır dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan fakat günümüzde unutulmaya başlayan masal kültürünü canlandırarak bu yolla değerler aktarımını sağlamak, aynı zamanda yetişkin kursiyerleri üretmeye ve yaratıcı düşünmeye teşvik etmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı “Büyüklerimizden Masallar Yarışması” düzenleniyor. Ödüllü masal yarışması başvuruları devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı “Büyüklerimizden Masallar Yarışması”

Düzenleyen:Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kategori:Öykü Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Hikaye Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında, Kur’an kursları ve camilerde herhangi bir programda kaydı bulunan vatandaşlar.
Son Başvuru Tarihi:29 ARALIK 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:MART 2024
Ödüller:Birincilik Ödülü: 8.000
İkincilik Ödülü: 6.000
Üçüncülük Ödülü: 4.000

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında kaydı bulunan kursiyerlerimizin “İyilik ile Gönüllere Dokun” teması bağlamında yazacakları özgün masallardır. 

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı yıllardır dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan fakat günümüzde unutulmaya başlayan masal kültürünü canlandırarak bu yolla değerler aktarımını sağlamak, aynı zamanda yetişkin kursiyerlerimizi üretmeye ve yaratıcı düşünmeye teşvik etmektir. Bu sayede farklı yaş gruplarına hizmet veren kurslarımızda yetişkinler ile çocukların etkileşimini güçlendirmek ve üretilen masalları 4-6 yaş grubu çocuklarımızın dinlemelerini sağlayarak onların hayal yoluyla zihinsel gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve yarışma gönüllülük esasına bağlıdır.
 • Yarışmaya jüri üyelerinin 1. derece yakınları katılamaz.
 • 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında, Kur’an kursları ve camilerde herhangi bir programda kaydı bulunan vatandaşlar katılabilecektir.
 • Yarışmaya 40 yaş (01.01.1983) ve üstü olan vatandaşlarımız katılabilecektir. 
 • Katılımcılar yarışmaya sadece bir masal ile katılabilecektir. 
 • Masallar, bilgisayar ortamında veya okunaklı bir şekilde el yazısıyla yazılabilecektir.
 • Masal en az 500, en fazla 2000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Yazılacak eserler geleneksel masal tekniğine uygun olmalıdır. Tekerleme ile başlamalı, duyulan geçmiş zaman kipi kullanılmalı (-mış) ve mutlu sonla bitmelidir.
 • Masallarda kullanılacak kahraman ve yer isimleri kültürümüze uygun olmalıdır. Masal kahramanları insanlar, hayvanlar ve çeşitli varlıklardan seçilebilir.
 • Katılımcılar, Ek-1’de yer alan Katılım Formu ve Taahhütname’yi, Ek-2’de yer alan Telif Formunu ve yazdığı masalı aynı zarf içerisine koyarak kayıtlı oldukları Kur’an kurslarına veya bağlı olduğu il müftülüklerine ileteceklerdir.
 • Katılım Formu ve Taahhütname ile Telif Formu doldurulmamış başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yazılacak masalların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Masallar daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olmalıdır. Masalın tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise masal değerlendirilmeye alınmayacak ve derece aldı ise iptal edilecektir.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

Masalların Değerlendirilmesi

 • İyilik ile Gönüllere Dokun teması dışında yazılmış olan masallar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Masalları değerlendirmek üzere il müftülüklerinde 5 (beş) kişilik bir komisyon oluşturulacaktır. 
 • Komisyon eğitim hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı, vaiz, eğitim uzmanı ve din hizmetleri uzmanı unvanlarında çalışan 2 (iki) müftülük personeli, 2 (iki) edebiyat öğretmeni veya yazar ile ilgili alanda çalışan 1 (bir) akademisyenden oluşturulacaktır.
 • İl müftülüklerince oluşturulan komisyon 08-12 Ocak 2024 tarihleri arasında toplanacak ve her jüri üyesi her masal için Ek-3’de yer alan değerlendirme formunu dolduracaktır. Masalların değerlendirilme işlemi tamamlandıktan sonra Ek-4’de yer alan form doldurarak ortalamada en yüksek puanı alan 3 (üç) masal belirlenecektir. Dereceye giren ilk 3 (üç) yarışmacıya yerel imkânlar kullanılarak ödül verilecektir.
 • Komisyon tarafından seçilen 3 (üç) masalın aslı, Katılım Ve Taahhütname Formu, Telif Formu ve komisyon tutanağı il müftülüklerince kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine  26 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir. Ayrıca müftülüklere gönderilen bütün eserlerin asılları, müftülüklerce muhafaza edilecek ve eserler, eser sahiplerine iade edilmeyecektir.

Telif Hakları

 • Diyanet İşleri Başkanlığı yarışmaya gönderilen tüm masalları televizyon, internet, kitap, dergi vb. her türlü alanda kullanım hakkına sahip olacaktır. Yarışmacıların masallarının bu ortamlarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine ait olacaktır.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu durumda diğer yarışmacılar hak sahibi olamayacaktır.
 • Yarışma sonunda başarılı olan masallar, Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanabilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlanması durumunda masal sahibi Diyanet İşleri Başkanlığından herhangi bir hak/ücret talebinde bulunmayacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan jürinin kararları geçerli olacaktır.

Yarışma Kurulu

Düzenleme Kurulu:

 • Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)
 • Sedide AKBULUT (Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü) Dr. Kerim Şükrü ÜNLÜ (Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı)

Başkanlık Jüri Üyeleri:

 • Doç Dr. Musa BALCI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
 • Dr. Kudret Ayşe YILMAZ (Karabük Üniversitesi)
 • Dr. Zuha Döndü SEVEN (Diyanet İşleri Uzmanı)
 • Muhammet Emin GÜRDAMUR (Musahhih)
 • Mehmet AKÇEŞME (Öğretmen) 
 • Zeynep ONAR (Öğretmen)
 • Ayşe Hale YILDIRIM (Eğitimci Yazar)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Sümeyye ÖZMEN (Öğretmen)
 • Fatma ESEN (Başkanlık Vaizi)

Yarışma İletişim  

Tel: 0312 295 99 96

E-posta: kurankurslari@diyanet.gov.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı “Büyüklerimizden Masallar Yarışması” Ödülleri

Birincilik Ödülü: 8.000
İkincilik Ödülü: 6.000
Üçüncülük Ödülü: 4.000

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 29 ARALIK 2023

Müftülük Jüri Değerlendirmesi: 08-12 OCAK 2024

Başkanlık Jüri Değerlendirmesi: ŞUBAT 2024

Sonuçların Duyurulması: MART 2024

 • Yarışmaya katılacak eserler, jüri üyeleri tarafından Ek-3’teki Değerlendirme Formu doğrultusunda puanlandırılacaktır.
 • Yarışma sonuçları 2024 yılı Mart ayında Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ilan edilecek olup ayrıca ödül kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı, yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Diyanet İşleri Başkanlığı “Büyüklerimizden Masallar Yarışması” Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap