Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından yenilikçi ürünler geliştirilmesini sağlamak, tasarım kültürüne katkı sunmak, katma değeri yüksek tasarımlar ortaya çıkmasını sağlamak ve çevreci uygulamalar geliştirilmesini teşvik etmek amaçlarıyla Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışmas

Düzenleyen:Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB)
Kategori:Doğal Taş Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışmaları, Öğrenci Yarışması
Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye 
Kimler Başvurabilir:Öğrenci, profesyonel ve sınırsız olmak üzere 3 kategoride başvurulabilir.
(Detaylara şartnameden ulaşılabilir.)
Son Başvuru Tarihi:5 TEMMUZ 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:AĞUSTOS 2021
Ödüller:10 Projenin her birine: 15.000 ₺
Üretim Desteği
Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Ürün ve İş Geliştirme Mentörlüğü
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Yarışma Konusu

Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması’na katılacak proje/tasarımlar aşağıda belirtilen konularda olmalıdır:

 • Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri
 • Dış Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları
 • İç Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları
 • Sınırsız kategorisinde katılan yarışmacılar için Sınırsız

Yarışma Amaçları

Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ile;

 • Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek,
 • Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak,
 • Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmek,
 • Türkiye’de yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri, projeleri desteklemek,
 • Türk doğal taş sektöründe tasarım ve uygulamanın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
 • Teknolojik imkanları kullanarak, yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak (Nesnelerin interneti, Akıllı bina projeleri vb.) amaçlanmaktadır.

Katılım Kategorileri

Yarışma Öğrenci, Profesyonel ve Sınırsız olmak üzere üç kategoride düzenlenmektedir.

Öğrenci

Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır. Öğrenciler yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Öğrenci kategorisinde ekip olarak katılacak her bir yarışmacının eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategoride yer alan ekipte profesyonel katılımcı yer alamaz. Öğrenci kategorisi katılımında yaş sınırı bulunmaktadır ( Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını dolduran öğrenciler katılabilirler).

Profesyonel

Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun olanlara açıktır. Profesyonel katılımcılar yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Yarışmanın “Profesyonel” kategorisinde ekip üyesi olarak katılacak yarışmacılardan her birinin lisans veya yüksek lisans programından mezun olmuş olması gerekmektedir. Profesyonel kategoride katılımcılar için yaş sınırı bulunmamaktadır. Profesyonel kategorisine başvuran ancak mezuniyet şartını sağlamayan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır.

Sınırsız

Yarışmanın Sınırsız kategorisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş bulunan herkese açıktır. Mezuniyet şartı ve konu sınırlandırılması olmaksızın doğal taş konusunda özgün tasarımlar yapabileceğine inanan kişilerin katılımına açıktır.

Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olmuş tasarımcılar yarışmaya mezuniyetlerinden önceki bir tarihte belgelerini yükleyerek başvuruda bulunuyorsa öğrenci, mezuniyet tarihinden sonra bir tarihte başvuruda bulunuyorsa profesyonel kategoride katılım gösterebilirler.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

1- Yarışmaya katılan her yarışmacının proje/tasarımında; özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce endüstriyel olarak üretilmemiş olması, başka bir tasarım yarışmasında derece almamış olması şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, başvurusu yapılan proje/tasarım yarışmadan diskalifiye edilir. Tasarım ödül kazandıysa Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğince ödül geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen tasarımın özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

2- EİB’in herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakını Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması’na katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, ödül almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

3- Yarışmadaki jüri üyelerinin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları kurumlardan bir kişi Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışmasına katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

4- Bir yarışmacı yarışma konularından herhangi biri veya birden fazla konu için proje geliştirebilecektir.

Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla proje/tasarım ile katılsa dahi sadece bir para ödülü alabilir.

5- EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.amorf.org” web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sitesi aracılığıyla yapılacaktır. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

7- Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

8- Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

9- Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

10- Başvurusu alınan tasarımların değerlendirmesi jüri tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Dereceye giren tasarımlardan üretime uygun olanların üretimi gerçekleştirilecektir. Üretimi gerçekleştirilen tasarımlar, EİB tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecektir.

11- Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç son başvuru tarihinde saat: 23:59’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin son başvuru tarihi itibarıyla saat:23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma raportörüne ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

12- Tasarımcı(lar) tasarımı sisteme yükleyerek, tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini beyan etmektedir.

13- Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında EİB’den başka hiçbir talepte bulunamazlar.

14- Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

1- Fikri ve Sınai mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.

2- Yarışmaya katılan tüm projelerin fikri ve sınai mülkiyet hakları proje müellifi tasarımcılara aittir. Tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, EİB ve Organizasyonu düzenleyenlerin herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yarışma projelerini teslim etmeden önce tasarım tescili başvurusunda bulunmak katılımcıların sorumluluğundadır.

3- Tasarımcıya ödül olarak ödenen miktar, bu hakların idareye devri anlamını taşımamakla birlikte EİB, Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması Başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde EİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği EİB’e derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.

4- Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

5- Tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, EİB ve Organizasyonu düzenleyenlerin herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6- EİB; proje sahiplerine ilişkin her türlü bilgi ve yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, EİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı ya da almayacağı EİB’in takdirindedir.

Diğer Hükümler

1- Yarışmacılar, yarışma süreci, diğer yarışmacılar ve Birlik ile ilgili olarak bu yarışma sürecinde edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, yarışma haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir

2- EİB gerekli durumlarda; yarışma şartnamesinde belirtilmeyen konulara karar verme yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışma başvuru süresini uzatabilir. Ödül töreni tarihini ve yerini değiştirme haklarını saklı tutar. Yarışmacılar yarışmaya katılarak tüm bu koşulları tam olarak kabul etmiş sayılır. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular www.amorf.org adresinden yapılacaktır.

3- EİB, katılımcılara ait bilgi ve resimleri tasarımlarla birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.

4- EİB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

5- Yarışma Şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Yarışma Başvuru Yöntemi

Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.amorf.org” web sitesinden temin edilecek olup yarışmaya başvuru sadece bu web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.

Tüm yarışmacılar, web sitesinden temin edecekleri yarışma şartnamesini okuduktan sonra, aşağıda listelenen başvuru belgelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması ve yüklenilmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapabilirler.

Başvuru Dosyası;

a) Zorunlu Belgeler:

1)Kimlik Bilgi Formu (Başvuru Belgesi 1)

2)Şartname, Taahhütname ve KKVK Belgesi (Başvuru Belgesi 2)

3)Öğrenciler için Öğrenci Belgesi (Önemli: Yarışma proje teslim tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.), Profesyoneller için Diploma (Başvuru Belgesi 3)

4)Vesikalık Fotoğraf (Başvuru Belgesi 4)

5)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Başvuru Belgesi 5)

 • Proje / Tasarım

Projenin 1 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Yarışmaya başvuranlar tasarımlarının yer aldığı paftayı (300 dpi ve JPEG formatında) beyaz zeminde, A2 yatay boyutta, ölçekli olarak maksimum 20 MB boyutunda, dosya ismini projenin rumuzu olarak belirleyip yarışmanın web adresine gönderecektir. Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, yatay olarak kullanılacak paftanın üst kısmına kategori bilgileri, alt kısmına ise tasarım açıklaması hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde

 (Ort. 100- 200 kelime) yazılacaktır. Sistem tarafından otomatik olarak her başvuru için özel olarak rumuz verilecektir.

Önemli Not: Proje üzerinde veya tasarım görselinde katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, kimlikbilgisi-ibaresi, resmi ve iletişim bilgilerinin yer alması kesinlikle yasaktır. Aksi durumda proje değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç son başvuru tarihinde saat: 23:59’a kadar göndermek zorundadır. Gönderim tarih ve saatinin son başvuru tarihinde saat 23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Gönderide oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma raportörüne ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

Değerlendirme Kriterleri

Yarışmaya katılacak projeler/tasarımlar aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilecektir:

 • Türk doğal taşının kullanım alanının genişletilmesi
 • İhracat potansiyeline sahip projeler olması
 • Kullanımda işlevsel olması
 • Mekanlara ve yüzeylere estetik değer kazandırması
 •  Tasarımda ve uygulamada esneklik sağlamak, zaman içinde ortaya çıkabilecek kullanıcı istek ve gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabilmeli
 • Mekânda ve yüzeylerde hijyen ve konfor koşulları sağlaması
 • Günümüzün üretim koşullarına uygun çözümleri gerçekleştirmesi
 • Çevre dostu olma ve çevre normlarına uygunluğu sağlaması
 • Kullanım ve bakım kolaylıkları yaratmak, sürdürülebilir olması
 • Yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunması
 • Yeni tasarım kavramları, yeni biçimler ve uygulama ilkelerini vurgulaması
 • Günümüzün yaşam tarzına uygun teknolojik ürünleri yaratması
 • Doğaltaşın diğer materyallerle birlikte bir bütün olarak kullanılmasını sağlaması

Yarışma Jürisi

Yarışmanın final gecesi jürisi, önseçim jürisi ve yedek jüri aşağıda yer alan liste içinden seçilerek oluşturulacaktır. Ege İhracatçı Birlikleri aşağıdaki jüri isimlerde günün gerekliliklerine göre değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar.

 • Dr. Can ÖZCAN / İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Bşk.
 • Prof. Dr. Demet BİNAN / MSGSÜ Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Bşk.
 • Emre AROLAT / M. Arch. Hon. FAIA, RIBA
 • Esra KAZMİRCİ / İç Mimar
 • Prof. Dr. Gülay HASDOĞAN / ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Bşk.
 • Gülçin ÇALANDAĞ / Platform İzmim Yönetim Kurulu Üyesi, Mimar
 • Heval Zeliha YÜKSEL / Mimar, Öğr. Görevlisi
 • Hüseyin TOKMAN / Natur Stone Firma Sahibi
 • Melike ALPAY ÖZMEN / Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı
 • Melike ALTINIŞIK / MAA – Melike Altınışık Mimarlık Kurucusu Y.Mimar
 • Remzi BONCUK / Çizgi Mermer ve Granit Şirketi Firma Ortağı
 • Reyhan SEZGİN / Sezgin Marble Kurucu Ortağı
 • Seçkin PİRİM / Sanatçı, Tasarımcı
 • Sertaç ERSAYIN / Dünya Tasarım Örgütü (WDO) YK Üyesi, End. Tasarımcı
 • Tamer AKSÜT / İzmir Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Tanju ÖZELGİN / Tasarımcı

Yarışma Sekretaryası ve İletişim

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır. Ege Maden İhracatçıları Birliği – Atatürk Caddesi No:382 Alsancak Konak İZMİR

Tel: 0232 488 60 39

e-posta: info@amorf.org

www.amorf.org

Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması Ödülleri

1) Para Ödülleri

 • “Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri”, “Dış

Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları”, “İç Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları” konularında üçer proje, “Sınırsız” konusunda bir proje, toplamda 10 proje final için seçilecek olup her bir proje için 15.000TL tutarında ödül verilecektir.

Not: Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla para ödül alamaz.

Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

2) Üretim Desteği*

Sponsor firma ve jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir ürün üretilip tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulacaktır. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EİB), Tasarımcı ve sponsor Firma arasında, Tasarımcının EİB tarafından düzenlenen Doğaltaş Tasarım Yarışması’nda finale kalan tasarımının fikri ve sınai haklarının kullanılmasına ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla protokol imzalanacaktır

 • Bu ödülün verilmesi EİB, sponsor firma ve jürinin takdir yetkisinde olup katılımcılar herhangi bir gerekçe ile ürünün üretilmesinden vazgeçmek ve ödülün parasal karşılığının verilmesi de dâhil hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.

3) Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü*

Ticaret Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamızda dereceye giren ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli şartları taşıyan öğrenciler (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjan dahilinde uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacaktır.

Yurtdışı eğitim desteğinin sağlanması Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın onayına tabidir. Birlik, bu eğitim hakkını, dereceye giren yarışmacılardan kaçına ve hangi şekilde kullandıracağı konusunda nihai takdir yetkisine sahiptir.

*Yurt dışı eğitim desteğinden faydalanabilmek için katılımcının T.C. vatandaşı olması ve ‘2008/2 sayılı Tasarım Desteği’ Tebliği uyarınca tüm şartları sağlaması gerekmektedir. Tasarımcıları belirleme konusunda nihai yetki Bakanlık’ta olduğundan yarışmacılar EİB’e karşı hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.

4)Ürün ve İş Geliştirme Mentörlüğü

Jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir projeye 1 yıllık ürün ve iş geliştirme mentörlüğü sağlanacaktır

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 TEMMUZ 2021
İlk Elemeyi Geçen Projelerin Duyuru Tarihi: AĞUSTOS 2021

Ödül Töreni: 4 EKİM 2021

Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.amorf.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap