Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından gençlerde suyun doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması düzenleniyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulacak ekiplerin başvurabildiği yarışma başvuruları devam ediyor.

Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü   
  Kategori: Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışmaları.
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulan ekipler. 

  Son Başvuru Tarihi: 5 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 MART 2021
  Ödüller: Belirtilmemiştir.  
   

Yarışma Konusu

Su kaynakları; iklim değişikliği, aşırı su tüketimi, sulama, enerji ve üretim faaliyetlerindeki yanlış uygulamaların baskısı altında azalırken, dünya genelinde her geçen gün su kıtlığı çeken milyonlarca insana yenileri eklenmektedir.

Türkiye, yıldan yıla daha az yağış almakta, derelerimiz, akarsularımız, göllerimiz kurumakta, içilebilir su kaynaklarımız azalmaktadır.

Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde çok kısa bir süre sonra ciddi bir su sıkıntısı ile ülke olarak karşılaşmamız kaçınılmazdır.

Bu kapsamda; öğrencilerimizin bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık kazanmaları, tasarruf kavramını genç yaşlardan itibaren içselleştirmeleri, toplumda da konu ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amacıyla kısa film yarışması düzenlenmiş olup, yarışma teması olarak “su tasarrufu” belirlenmiştir.

Yarışma Amacı

Su tasarrufu temasını sinemanın etkileyici gücüyle buluşturarak; öğrencilerimizin bilinçli sutüketimi konusunda farkındalık kazanmaları, tasarruf kavramını genç yaşlardan itibaren içselleştirerek öğrenmeleri, toplumda da konu ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yarışma Kapsamı

81 İl Millî Eğitim Müdürlüklerince oluşturulacak ekipler.

Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Seçici Kurul Üyeleri ve/veya birinci dereceden yakınları yarışma kapsamında oluşturulacak takımlara üye olamazlar, danışmanlık yapamazlar ve senaryo gönderemezler.
 • İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde Ar-Ge ve/veya Ortaöğretimden sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü koordinesinde, ortaöğretim düzeyinde aynı ya da farklı okul türlerinde öğrenime devam eden öğrencilerden en fazla 3 öğrencinin, 1 danışman öğretmenin ve öğretim üyesi/öğretim görevlisinin görev alacağı ekip oluşturulmalıdır.
 • Çekilecek kısa filmlerde ortaöğretim öğrencilerine mutlaka rol verilmelidir. Öğrencilerin rol almadığı filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Buna ek olarak filmlerde eğitim kurumu yöneticilerine, öğretmenlere ve yardımcı personellere de rol verilebilir.
 • İl Millî Eğitim Müdürlükleri, bu yarışma kapsamında yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapabilecektir.
 • Aynı ilde bulunan Üniversitelerden Güzel Sanatlar, İletişim ve Basın Yayın, Gazetecilik bölümlerinde görev yapan öğretim görevlisi/ öğretim üyelerinden destek alınmasının mümkün olmadığı durumlarda aynı coğrafi bölgede bulunması şartıyla diğer üniversitelerden yardım alınabilecektir.
 • Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapılmasa da illerde bulunan Üniversitelerin Güzel Sanatlar, İletişim ve Basın Yayın, Gazetecilik bölümlerinde görev yapan öğretim görevlisi/ öğretim üyelerinden 1 kişi mutlaka takıma dahil edilmelidir.
 • Yarışmaya katılacak her film için danışman öğretmen ve üniversitelerde görevli gönüllü öğretim üyesi/öğretim görevlisi bulundurulmalıdır. Danışman öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin/öğretim görevlilerinin projenin ruhuna uygun nitelik ve özellikte olmasına özen gösterilmelidir. Danışman öğretmen, yarışmaya katılacak filmlerin çekim sürecinde, iş ve işlemlerinde (öncesi ve sonrası dâhil ) eğitim öğretimin mana ve ruhuna uygun nitelikte süreci yürütmek durumundadır.
 • Yarışma “su tasarrufu” temasını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda su tasarrufu temalı her türlü kurmaca filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.
 • Yarışmanın herhangi bir aşamasında yer alacak öğrenciler için veli izin formu (Tablo 4) doldurulması zorunludur.
 • İl Millî Eğitim Müdürlükleri koordinesinde düzenlenecek olan yarışmaya her takım yalnız bir eserle katılabilecektir. Yarışmaya katılan tüm takım üyelerinin taahhütnameyi (Tablo 3) imzalaması gerekmektedir.
 • Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır.
 • Filmler: “Klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel vb. formatlarda” hazırlanabilir.
 • “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler tamamen İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin sorumluluğundadır.
 • Yarışma dili Türkçe’dir.
 • Film süresi en fazla 7 (yedi) dakikadır.
 • Filmlerin çekim kalitesi/ çözünürlüğü, en az 1920X 1080 piksel olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak filmler, usb belleğe yüklenerek gönderilecektir.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan, postadan doğabilecek gecikmeden, gönderilen usb bellekte ortaya çıkabilecek arızalardan Bakanlığımız sorumlu değildir.
 • Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını destekleyen, genel ahlak kurallarına uymayan, siyasî amaçlara hizmet eden, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
 • Yarışmaya gönderilecek usb belleklerle birlikte etiket de (Tablo 1) gönderilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen filmler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu tarafından muhafaza edilecektir.
 • Yarışmada dereceye giren takımların ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Ödül almaya hak kazanan İl Millî Eğitim Müdürü veya temsilcisi, takımdan bir danışman öğretmen ve takım temsilcisi bir öğrenci Ankara’da yapılacak ödül törenine katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.

Eserlerin Yayımlanması ve Telif Hakkı

 • Filmlerin yayınlanması ve telif hakları İl Millî Eğitim Müdürlüklerine aittir. İzin almak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı filmleri yayınlama hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan filmler yayınlanmayacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne aittir.
 • Yarışmaya katılan eserler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilecektir. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

Yarışma Değerlendirme

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
 • Yarışma sonuçları http://ogm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Seçici Kurul

 • Derviş ZAİM – Yönetmen – Seçici Kurul Başkanı
 • Elif DAĞDEVİREN – Film Yapımcısı, TÜRSAK Vakfı Başkanı
 • Bora DURMUŞOĞLU – TRT Çocuk Kanal Koordinatörü
 • Demir KARAHAN – Oyuncu
 • Doç. Dr. Özgü YOLCU – İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Katılımcılardan İstenilenler

 • Takım üyelerinin hepsi taahhütnameyi (Tablo 3) imzalayacaktır.
 • Takım üyesi öğrencilerin velilerince veli izin formu (Tablo 4) doldurularak imzalanacaktır.
 • Katılımcı İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından filmler usb bellek ile gönderilecektir.
 • Usb bellek ile birlikte Tablo 1,3 ve 4’teki formlar da belirtilen adrese posta/kargo yoluyla gönderilmelidir.

Eserlerin Gönderileceği Adres

T.C Millî Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı

Sosyal    ve     Kültürel      Etkinlikler,       Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi

Ortaöğretim  Genel   Müdürlüğü   Ek   Hizmet Binası

Gümüşdere  Mahallesi,  Yavuz  Sultan  Selim Bulvarı No: 7/1 1. Kat Keçiören – ANKARA

Telefon : 0 312 413 57 00 – 5701 – 5702 – 5703

e-posta : ogm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr

(Bakanlığın Farklı Birimlerine Gönderilen Eserler Değerlendirme Dışı Kalacaktır)

Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması Ödülleri

Belirtilmemiştir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 MART 2021 Saat: 17.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 MART 2021

Ödül Töreni: 16 NİSAN 2021

Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://ogm.meb.gov.tr/www/dogrusu-tasarruf-il-mill-egitim-mudurlukleri-arasi-su-tasarrufu-konulu-kisa-film-yarismasi/icerik/1122

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap