Doku Kumaş Tasarım Yarışması 2022

887

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmak,  özgün ve yenilikçi tasarım sahibi katılımcıları, tasarım projelerine teknik ve finansal katkı sağlayabilecek uzmanlarla buluşturmak ve yeni tasarımcıların yetiştirilmesini teşvik etmek amaçlarıyla Doku Kumaş Tasarım Yarışması 2022 düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması 2022

Düzenleyen:Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (GATHİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle.
Kategori:Tasarım Yarışmaları, Tekstil Yarışması, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Şartnameden ulaşılabilir.
Son Başvuru Tarihi:11 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:16 MAYIS 2022
Ödüller:Dokuma Kumaş Tasarımı Kategorisi
Birincilik Ödülü: 150.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 50.000₺

Örme Kumaş Tasarımı Kategorisi
Birincilik Ödülü: 150.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 50.000₺

Baskı Kumaş Tasarımı Kategorisi
Birincilik Ödülü: 150.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 50.000₺
+ Yurt Dışı Eğitim Ödülü
+ Tekstil ve Moda Fuarını Ziyaret Ödülü

Yarışma Hakkında

“Doku Kumaş Tasarım Yarışması”, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen giysilik kumaş tasarımına yönelik bir yarışmadır.

Yarışmanın Amacı

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın amaçları;

 • Kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmak ve bu alandaki paydaşların rekabet gücünü artırmak,
 • İhraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal/uluslararası pazarda ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak,
 • Özgün ve yenilikçi tasarım sahibi katılımcıları, tasarım projelerine teknik ve finansal katkı sağlayabilecek uzmanlarla buluşturup ikili veya çoklu iş birliklerinin kurulabileceği bir platform oluşturmak,
 • Yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek ve sektörün yenilikçi ve özgün karakterinin güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Katılım Kriterleri

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Tekstil, Tekstil Mühendisliği, Geleneksel Türk Sanatları, Endüstriyel Tasarım, Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar, Resim) okumak ya da mezun olmak, ilgili bölümlerde yüksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora düzeylerinde okumak ya da mezun olmak, ilgili bölümlerin meslek yüksek okullarında veya olgunlaşma enstitülerinde okumak ya da mezun olmak, en az 2 yıllık moda tasarımı sertifika/ diploma programında okumak ya da mezun olmak.
 • Moda dünyasında bilinen bir isim olmamak, adına kayıtlı ticari firma olmamak ya da marka sahibi olmamak.
 • Herhangi bir firma bünyesinde çalışmakta olan katılımcılar için firma adına ticari amaçlı üretilmiş ürünler ile yarışmaya katılmıyor olmak.
 • Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği çalışanı veya çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. dereceye kadar yakınları yarışmaya katılamaz. Üniversiteler istisna olmak üzere, jüri üyelerinin çalıştığı kurum veya kuruluşlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Yarışmaya yalnızca bireysel olarak katılmak mümkündür.
 • Yarışmaya sunulacak kumaş tasarımlarının daha önce ticarete konu olmamış, tamamen yarışma için tasarlanmış olması gerekmektedir.
 • Kumaş tasarımlarında özgünlük şartı aranır. Aksi bir durumun tespiti veya tasarımın özgünlüğüne yönelik üçüncü şahıslardan gelen bilgiler üzerine veya resen bir şüphe oluşması halinde yarışmacıdan 7 gün içinde yazılı olarak ve gerekli belgelerle tasarımının özgünlüğünü ispat etmesi için savunma talep edilir. Yarışmacının yazılı savunması teslimini takip eden 3 gün içinde değerlendirilir. Savunmasını zamanında teslim etmeyen veya savunması GATHİB tarafından yeterli görülmeyen yarışmacılar diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödülü nakden ve defaten geri vermeyi taahhüt eder. Bununla birlikte, yarışma için sunulan tasarım üzerinde üçüncü şahısların hak iddia etmesi durumunda her türlü sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Herhangi bir iş birliği kuruluşu (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) tarafından herhangi bir sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında daha önceki yıllarda ilk 3 dereceye girmemiş olmak şartı aranır. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Yarışmacılar kumaş tasarımlarının kendisine ait olduğunu, daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını ve tüm beyanlarının gerçek olduğunu taahhüt ederler. www.dokusundasanatvar.org sitesinde yer alan taahhütnamenin yarışmaya katılan kişi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir. Taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi durumunda yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Konusu, teması, içeriğinde Türk Hukuku çerçevesinde suç veya kabahat teşkil eden, suçluyu öven veya suçu teşvik eden hiçbir öge bulunmaması gerekir. Böyle bir ögenin varlığı halinde tüm sorumluluk yarışmacının olup, tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir.
 • Yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşullara uyulması şarttır. Bu şartlara uymayan projeler yarışmaya kabul edilmezler.

Yarışmanın Kapsamı

Doku Kumaş Tasarım Yarışması, yarışmacıların esinlendikleri bir “tema” doğrultusunda, öğrenci ve profesyonel katılımına açık olarak 3 kategoride gerçekleştirilmektedir.

Yarışma kategorileri:

 • Dokuma kumaş tasarımı
 • Örme kumaş tasarımı
 • Baskı kumaş tasarımı

Dokuma, örme ve baskı kategorilerinde hazırlanan kumaş tasarımları jüri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek ve her bir kategorinin kazananları ayrı ayrı belirlenecektir.

Bir kategoriye değerlendirmeye alınacak niteliklere sahip yeterli sayıda başvuru yapılmaması durumunda o kategoriyle ilgili karar verme ve yarışma sürecine ilişkin düzenleme yapma yetkisi GATHİB’de saklıdır.

Teknik Şartlar

 • Kumaş tasarımları özgün olmalıdır ve profesyonel anlamda üretilmemiş olmalıdır.
 • Kumaş tasarımları ticarete konu olmamış, endüstriyel olarak üretilebilir ve uygulanabilir olmalıdır.
 • Yarışmacılar bir veya birden fazla kategori için başvuruda bulunabilirler. Bununla birlikte, yarışmaya her bir kategori için içinde 4 adet farklı kumaş tasarımı bulunan yalnızca bir adet dosya ile başvurulabilir. Birden fazla kategoriye başvuru yapmak isteyen yarışmacıların her bir kategori için hazırladıkları başvuru dosyaları birbirinden farklı içeriklere sahip olmalıdır. Başvurularda her bir tasarım için hangi üretim tekniğinin kullanıldığı ve hangi kategoriye başvurulduğu açıkça belirtilmelidir. Kumaş tasarımları endüstriyel olarak üretilebilir nitelikte olmalıdır.
 • Kumaş tasarımlarında kullanılacak iplik çeşidi veya çeşitleri ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır.

Başvuru Dosyası

Başvurular 11 Mayıs 2022 Çarşamba saat 17:30’a kadar www.dokusundasanatvar.org internet sitesi üzerinden online olarak yapılmalı, tüm başvuru belgeleri fiziki olarak Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine (Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cad. No:3 Şehitkamil/GAZİANTEP) kargo yoluyla gönderilmelidir. Kargoda yaşanabilecek gecikmelerden yarışmacı sorumludur. Belirlenen tarihten sonra ulaşan başvuru dosyaları dikkate alınmayacaktır.

 • Online olarak sisteme yüklenecek belgeler: Üzerine kumaş numuneleri (4 adet) yerleştirilmiş A3 boyutundaki proje paftaları, imzalı taahhütname, imzalı yarışma şartnamesi, özgeçmiş
 • Fiziki olarak gönderilecek belgeler: Üzerine kumaş numuneleri (4 adet) yerleştirilmiş
 • A3 boyutundaki proje paftaları, imzalı taahhütname, imzalı yarışma şartnamesi, özgeçmiş

Başvuru dosyasının içeriği:

 • Jüri tasarımcıların kişisel bilgilerine hiçbir şekilde erişemeyecektir. Tasarımlar üzerinde yarışmacıların kişisel bilgilerinin ya da ipuçlarının bulunması diskalifiye nedenidir. Her bir yarışmacı için, dokusundasanatvar.org adresine üye olduktan sonra harf ve rakamlardan oluşacak şekilde otomatik olarak sistem tarafından rumuz atanacaktır. Yarışmacı bilgilerinin ve başvuru alanının yer aldığı “Hemen Başvur” sayfasında bulunan rumuz, online olarak ve fiziki olarak gönderilecek proje paftasının ilk sayfasına da yazılmalıdır.
 • Dijital olarak hazırlanan proje paftaları A3 kâğıt boyutunda ve en fazla 50 MB boyutunda olacak şekilde PDF formatında olmalıdır. Yarışmacıların 4 farklı kumaştasarımına ait tasarım görselleri 24 bit renk derinliğinde ve çözünürlüğü minimum 300 DPI olacak şekilde başvuru dosyasında yer almalıdır. Paftalar, herhangi bir sayfa sınırlaması olmaksızın, dikey ya da yatay olarak hazırlanabilir.
 • Dijitalde hazırlanan proje paftaları A3 kâğıt boyutunda (297 x 420 mm) olacak şekilde diğer başvuru belgeleriyle birlikte fiziki olarak gönderilmelidir. Yarışmacıların kendi imkanları ile ürettikleri 20*20 – 30*30 cm ölçüleri aralığındaki kumaş numuneleri de (4 adet) proje paftalarının üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.
 • Tasarımlarla birlikte moodboard ve kullanılan iplik, boya, kumaş türü ve üretim teknikleri detayları başvuru dosyasında sunulmalıdır. Kumaş tasarımları, iplik bağlantılarını gösterecek şekilde fotoğraf, scan, bilgisayar çizimi veya renkli el çizimi olarak hazırlanmalıdır.
 • Yarışmacılar önerdikleri tasarımları istedikleri şekilde (dijital ortamda, kağıt üzerinde el çizimi, boya ve benzeri malzemelerle, karışık tekniklerle, kolajlarla…) çalışabilirler.
 • Yarışmacıların kendi imkanları ile ürettikleri 20*20 – 30*30 cm ölçüleri aralığındaki kumaş numuneleri proje paftalarının üzerine yerleştirilmiş olarak diğer başvuru belgeleriyle birlikte kargo yoluyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri GenelSekreterliği adresine (Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cad. No:3 Şehitkamil/GAZİANTEP) gönderilmelidir.
 • Başvuru dosyası; proje adı, teması, konusu ve kumaş geliştirme öyküsünün yer aldığı en fazla 5000 kelimeden oluşan bir metin içermelidir.
 • Başvuru dosyasında yer alan tasarımlar, moodboard, teknik detaylar ve tanıtım metni üzerinde adayların isim ve adres gibi kişisel bilgileri bulunmamalıdır.
 • Tüm dokümanlar online ve fiziki olarak sunulacaktır. Online veya fiziki başvurulardan herhangi birinde eksik bilgi/belge/dosya tespit edilmesi halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yarışma Süreci

 1. Aşama: Birinci Jüri Değerlendirmesi

Birinci jüri değerlendirmesi aşamasında adayların online ve fiziki olarak sundukları, üzerinde kumaş numunelerinin de yer aldığı başvuru dosyaları (proje paftaları) adayların isimleri ve bilgileri gizli kalacak şekilde jüri tarafından her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere incelenerek malzeme ve tekniğin tasarıma uyumu (25 puan), özgünlük (25 puan), yaratıcılık (25 puan) ve inovatif değer (25 puan) kriterleri üzerinden puanlanacaktır. Yarışmacılara her bir kriter için aldıkları puanlar toplanarak 100 üzerinden tek bir not verilecektir. Birinci jüri değerlendirmesi sonucunda, her bir kategori için final değerlendirmesine kabul edilecek 10’ar yarışmacı belirlenecektir. Ayrıca, nihai sonuç hesaplanırken yarışmacıların birinci jüri değerlendirmesinde aldıkları puanın %50’si alınacaktır. Birinci jüri değerlendirmesisonuçları yarışma internet sitesinden duyurulacaktır.

2. Aşama: Uygulamalı Eğitim

Birinci jüri değerlendirmesi sonucunda her bir kategori için final jüri değerlendirmesine kabul edilen 10’ar yarışmacıya GATHİB’in belirleyeceği bir işletmede uygulamalı olarak kumaş tasarımı ve üretimi eğitimi verilecektir.

3. Aşama: Kumaş Üretimi Aşaması

Her bir kategori için belirlenen 10’ar yarışmacının kumaş tasarımları GATHİB tarafından belirlenecek firmalar tarafından GATHİB’in belirleyeceği mentor gözetiminde üretilecektir. Yarışmacıların üretici ile çalışabilmeleri için talep etmeleri durumunda mevzuata uygun olan seyahat ve konaklama giderleri GATHİB tarafından karşılanacaktır.

4. Aşama: Kıyafet Üretimi Aşaması

Her bir kategori için belirlenen 10’ar finalistin dörder adet kumaş tasarımı GATHİB tarafından kıyafete dönüştürülecek ve yarışma finalinde düzenlenecek defilede sergilenmek üzere hazır hale getirilecektir.

5. Aşama: Yarışma Finali

Final değerlendirmesinde, her bir kategori için belirlenen 10’ar yarışmacının üretilen kumaş tasarımlarını jüriye sözlü olarak sunacakları bir mülakat düzenlenecektir. Yarışmacıların final günü için mevzuata uygun olan seyahat ve konaklama giderleri GATHİB tarafından karşılanacaktır.

Her bir kategori için belirlenen 10’ar yarışmacının, üzerinde kumaş numunelerinin de yer aldığı proje paftalarının değerlendirildiği birinci jüri değerlendirmesi aşamasında aldıkları puanın %50’si ve üretilen kumaşların değerlendirildiği final değerlendirmesi aşamasında aldıkları puanın %50’si toplanarak nihai sıralamaları belirlenecektir.

Final günü düzenlenecek defile ile yarışmacıların kumaş tasarımlarından üretilen kıyafetler sergilenecek ve aynı gün düzenlenecek ödül töreni ile tüm kategorilerde ödül kazanan yarışmacılar ilan edilecektir.

Jüri Üyeleri

Yarışma süreci içerisinde belirlenecek güncel jüri üyeleri listesi yarışma internet sitesinde yayınlanacaktır. GATHİB gerekli hallerde jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Jüri tarafından verilen kararlara itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar yarışmaya katılmakla jürinin kararlarına saygı göstereceklerini kabul etmiş olurlar.

Katılımcı Yükümlülükleri

 • Finale kalan yarışmacılar, tasarımları üzerindeki bütün fikri ve sınai haklarından peşinen feragat etmiş; tasarımlarının sergilenmesine, herhangi bir amaçla umuma açık hale getirilmesine, katalogda basılmasına, dağıtılmasına, poster sunumlarının bastırılmasına, sergilenmesine ve dağıtılmasına muvafakat vermiş; kısacası eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarını, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarını, süresiz olarak GATHİB’e devir ve temlik etmiş olurlar.
 • Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında GATHİB’den hiçbir talepte bulunamazlar.
 • ▪         Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca her bir yarışmacı yarışmaya gönderdikleri yapıtların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını beyan eder ve gerekli özelliklerini şartnamelere uygun biçimde belirtirler. Projenin kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını taahhüt eder.
 • Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespiti halinde söz konusu başvuru ve yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer katılımcı ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu tasarım ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller GAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır. 3. kişilerle yaşanacak hukuki meselelerde yükümlü katılımcı olacaktır.
 • Yarışmacılar, yarışma süreci, diğer yarışmacılar ve Birlik ile ilgili olarak bu yarışma sürecinde edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, yarışma haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir.
 • Adayların başvuru dosyaları taleplerine istinaden iade edilebilecek olup, final gecesi organizasyonundan itibaren 1 yıl içinde geri alınmayan başvuru dosyaları Birlik tarafından imha edilebilecektir.
 • GATHİB belirtilen ödüllerde, yarışma takviminde, jüri üyelerinde ve diğer tüm yarışma esasları ve koşullarında gerekli hallerde değişiklik ve iptal hakkını saklı tutar.

Yarışma İletişim

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cad. No:3 Şehitkamil/GAZİANTEP

İlke Özkılıç Ezici +90 (342) 211 05 95

Şeyma Yıldırım +90 (342) 211 05 78

E-posta: dokusundasanatvar@gaib.org.tr

Doku Kumaş Tasarım Yarışması 2022 Ödülleri

Dokuma Kumaş Tasarımı Kategorisi
Birincilik Ödülü: 150.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 50.000₺

Örme Kumaş Tasarımı Kategorisi
Birincilik Ödülü: 150.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 50.000₺

Baskı Kumaş Tasarımı Kategorisi
Birincilik Ödülü: 150.000 ₺
İkincilik Ödülü: 100.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 50.000₺

Yurt Dışı Eğitim Ödülü

Her bir kategoride birinci olmayı başaran yarışmacılar, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde 2 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olacaklardır.

Her bir kategoride birinci olmayı başaran toplam 3 yarışmacı yurt dışı eğitim hakkı için başvurma hakkı kazanmaktadır. Ancak başvurma hakkı kazanmak ve evraklarını sunmak bursu kazanma garantisi vermemektedir. T.C. Ticaret Bakanlığı başvuru hakkı kazanarak evraklarını eksiksiz ileten 3 finalistten anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verir.

Yurtdışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel yarışmacı, yarışmanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde eğitimlerine başlamalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş sayılır. Yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (İELTS, TOEFL, YDS, vs.) yarışmacı tarafından sağlanması gerekmektedir.

GATHİB burstan faydalanacak proje sahiplerinden belirlenecek konulara, etkinlik ve faaliyetlere vb. ilişkin sunum, rapor vb. talep etme hakkına sahiptir. Yarışmacı bunu kabul etmiş sayılır.

Tekstil ve Moda Fuarını Ziyaret Ödülü

Her bir kategoride finale kalan ilk 5 yarışmacıya GATHİB’in yarışma sürecinde ilan edeceği yurtdışındaki bir Tekstil ve Moda Fuarını ziyaret hakkı ödülü verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 11 MAYIS MAYIS 2022

Birinci Jüri Değerlendirmesi Sonuçlarının Duyurulması: 16 Mayıs 2022

Uygulamalı Eğitim Aşaması: 23-27 MAYIS 2022

10’ar Finalist için Kumaş Üretim Aşaması: 30 MAYIS – 8 TEMMUZ 2022

10’ar Finalist için Kıyafet Üretim Aşaması: 13 TEMMUZ – 5 EYLÜL 2022

Yarışma Finali: 9 EYLÜL 2022

Doku Kumaş Tasarım Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.dokusundasanatvar.org/index.php

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap