Doku Kumaş Tasarım Yarışması 2023

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmak ve bu alandaki paydaşların rekabet gücünü artırmak, ihraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal/uluslararası pazarda ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak, yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek ve sektörün yenilikçi ve özgün karakterinin güçlenmesine katkı sağlamak amaçlarıyla Doku Kumaş Tasarım Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması 2023

Düzenleyen:Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB)
Kategori:Dokuma Kumaş Tasarımı, Örme Kumaş Tasarımı, Baskı Kumaş Tasarımı, Tasarım Yarışması, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (Tekstil, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği, Geleneksel Türk Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Moda Giyim Tasarımı) okuyan ya da mezun olan, ilgili bölümlerde yüksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora düzeylerinde okuyan ya da mezun olan, 01.01.2005 ve öncesinde, 01.01.1988 ve sonrasında doğmuş olan kişiler.
Son Başvuru Tarihi:5 TEMMUZ 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:13 TEMMUZ 2023
Ödüller: Birincilik ödülü: 225.000
İkincilik ödülü: 150.000
Üçüncülük ödülü: 75.000
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu ve Amaçları

“Doku Kumaş Tasarım Yarışması”, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü
ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen giysilik kumaş tasarımına yönelik bir
yarışmadır.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından
düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın amaçları;

 • Kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmak ve bu alandaki paydaşların rekabet gücünü artırmak,
 • İhraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal/uluslararası pazarda ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak,
 • Özgün ve yenilikçi tasarım sahibi katılımcıları, tasarım projelerine teknik ve finansal katkı sağlayabilecek uzmanlarla buluşturup ikili veya çoklu iş birliklerinin kurulabileceği bir platform oluşturmak,
 • Yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek ve sektörün yenilikçi ve özgün karakterinin güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Katılım Kriterleri

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (Tekstil, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği, Geleneksel Türk Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Moda Giyim Tasarımı) okumak ya da mezun olmak, ilgili bölümlerde yüksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora düzeylerinde okumak ya da mezun olmak.
 • 01.01.2005 ve öncesinde, 01.01.1988 ve sonrasında doğmuş olmak.
 • Moda dünyasında bilinen bir isim olmamak, adına kayıtlı ticari firma olmamak ya da marka sahibi olmamak.
 • Herhangi bir firma bünyesinde çalışmakta olan katılımcılar için firma adına ticari amaçlı üretilmiş ürünler ile yarışmaya katılmıyor olmak.
 • Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği çalışanı veya çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. dereceye kadar yakınları yarışmaya katılamaz. Üniversiteler istisna olmak üzere, jüri üyelerinin çalıştığı kurum veya kuruluşlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Yarışmaya yalnızca bireysel olarak katılmak mümkündür.
 • Yarışmaya sunulacak kumaş tasarımlarının daha önce ticarete konu olmamış, tamamen yarışma için tasarlanmış olması gerekmektedir.
 • Kumaş tasarımlarında özgünlük şartı aranır. Aksi bir durumun tespiti veya tasarımın özgünlüğüne yönelik üçüncü şahıslardan gelen bilgiler üzerine veya resen bir şüphe oluşması halinde yarışmacıdan 7 gün içinde yazılı olarak ve gerekli belgelerle tasarımının özgünlüğünü ispat etmesi için savunma talep edilir. Yarışmacının yazılı savunması teslimini takip eden 3 gün içinde değerlendirilir.
 • Savunmasını zamanında teslim etmeyen veya savunması GATHİB tarafından yeterli görülmeyen yarışmacılar diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödülü nakden ve defaten geri vermeyi taahhüt eder. Bununla birlikte, yarışma için sunulan tasarım üzerinde üçüncü şahısların hak iddia etmesi durumunda her türlü sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Herhangi bir iş birliği kuruluşu (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) tarafından herhangi bir sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında daha önceki yıllarda ilk 3 dereceye girmemiş olmak şartı aranır. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Yarışmacılar kumaş tasarımlarının kendisine ait olduğunu, daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını ve tüm beyanlarının gerçek olduğunu taahhüt ederler. www.dokusundasanatvar.org sitesinde yer alan taahhütnamenin yarışmaya katılan kişi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir. Taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi durumunda yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Konusu, teması, içeriğinde Türk Hukuku çerçevesinde suç veya kabahat teşkil eden, suçluyu öven veya suçu teşvik eden hiçbir öge bulunmaması gerekir. Böyle bir ögenin varlığı halinde tüm sorumluluk yarışmacının olup, tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir.
 • Yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşullara uyulması şarttır. Bu şartlara uymayan projeler yarışmaya kabul edilmezler.

Yarışmanın Kapsamı

Doku Kumaş Tasarım Yarışması, yarışmacıların esinlendikleri bir “tema” doğrultusunda,
öğrenci ve profesyonel katılımına açık olarak 3 kategoride gerçekleştirilmektedir.
Yarışma kategorileri:

 • Dokuma kumaş tasarımı
 • Örme kumaş tasarımı
 • Baskı kumaş tasarımı

Dokuma, örme ve baskı kategorilerinde hazırlanan kumaş tasarımları jüri tarafından
ayrı ayrı değerlendirilecek ve her bir kategorinin kazananları ayrı ayrı belirlenecektir.
Bir kategoriye değerlendirmeye alınacak niteliklere sahip yeterli sayıda başvuru
yapılmaması durumunda o kategoriyle ilgili karar verme ve yarışma sürecine ilişkin
düzenleme yapma yetkisi GATHİB’de saklıdır.

Teknik Şartlar

 • Kumaş tasarımları özgün olmalıdır ve profesyonel anlamda üretilmemiş olmalıdır.
 • Kumaş tasarımları ticarete konu olmamış, endüstriyel olarak üretilebilir ve uygulanabilir olmalıdır.
 • Yarışmacılar yalnızca bir kategori için içinde 4 adet farklı kumaş tasarımı bulunan yalnızca bir adet dosya ile başvuruda bulunabilirler.
 • Kumaş tasarımlarında kullanılacak iplik çeşidi veya çeşitleri ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır.

Başvuru Dosyası

 • Başvurular www.dokusundasanatvar.org internet sitesi üzerinden online olarak yapılmalı, ayrıca tüm başvuru belgeleri Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine (Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cad. No:3 Şehitkamil/GAZİANTEP) kargo yoluyla ulaşmış olmalıdır. Kargoda yaşanabilecek gecikmelerden yarışmacı sorumludur. Belirlenen tarihten sonra ulaşan başvuru dosyaları dikkate alınmayacaktır.
 • Online olarak sisteme yüklenecek belgeler: Üzerine kumaş numuneleri (4 adet) yerleştirilmiş A3 boyutundaki proje paftaları, imzalı taahhütname, imzalı yarışma şartnamesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Yükseköğrenim mezun belgesi/ öğrenci belgesi, özgeçmiş.
 • Fiziki olarak gönderilecek belgeler: Üzerine kumaş numuneleri (4 adet) yerleştirilmiş A3 boyutundaki proje paftaları, imzalı taahhütname, imzalı yarışma şartnamesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Yükseköğrenim mezun belgesi/ öğrenci belgesi, özgeçmiş.

Başvuru dosyasının içeriği:

 • Jüri tasarımcıların kişisel bilgilerine hiçbir şekilde erişemeyecektir. Tasarımlar üzerinde yarışmacıların kişisel bilgilerinin ya da ipuçlarının bulunması diskalifiye nedenidir. Her bir yarışmacı için, dokusundasanatvar.org adresine üye olduktan sonra harf ve rakamlardan oluşacak şekilde otomatik olarak sistem tarafından rumuz atanacaktır. Yarışmacı bilgilerinin ve başvuru alanının yer aldığı “Hemen Başvur” sayfasında bulunan rumuz, online olarak ve fiziki olarak gönderilecek proje paftasının ilk sayfasına da yazılmalıdır.
 • Dijital olarak hazırlanan proje paftaları A3 kâğıt boyutunda ve en fazla 50 MB boyutunda olacak şekilde PDF formatında olmalıdır. Yarışmacıların 4 farklı kumaş tasarımına ait tasarım görselleri 24 bit renk derinliğinde ve çözünürlüğü minimum 300 DPI olacak şekilde başvuru dosyasında yer almalıdır. Paftalar, herhangi bir sayfa sınırlaması olmaksızın, dikey ya da yatay olarak hazırlanabilir.
 • Dijitalde hazırlanan proje paftaları A3 kâğıt boyutunda (297 x 420 mm) olacak şekilde
 • diğer başvuru belgeleriyle birlikte fiziki olarak gönderilmelidir. Yarışmacıların kendi imkanları ile ürettikleri 2020 3030 cm ölçüleri aralığındaki kumaş numuneleri de (4 adet) proje paftalarının üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.
 • Tasarımlarla birlikte moodboard ve kullanılan iplik, boya, kumaş türü ve üretim teknikleri detayları başvuru dosyasında sunulmalıdır. Kumaş tasarımları, iplik bağlantılarını gösterecek şekilde fotoğraf, scan, bilgisayar çizimi veya renkli el çizimiolarak hazırlanmalıdır.
 • Yarışmacılar önerdikleri tasarımları istedikleri şekilde (dijital ortamda, kağıt üzerinde el çizimi, boya ve benzeri malzemelerle, karışık tekniklerle, kolajlarla…) çalışabilirler.
 • Yarışmacıların kendi imkanları ile ürettikleri 20203030 cm ölçüleri aralığındaki
 • kumaş numuneleri proje paftalarının üzerine yerleştirilmiş olarak diğer başvuru belgeleriyle birlikte kargo yoluyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine (Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cad. No:3 Şehitkamil/GAZİANTEP) gönderilmelidir.
 • Başvuru dosyası; proje adı, teması, konusu ve kumaş geliştirme öyküsünün yer aldığı en fazla 5000 kelimeden oluşan bir metin içermelidir.
 • Başvuru dosyasında yer alan tasarımlar, moodboard, teknik detaylar ve tanıtım metni üzerinde adayların isim ve adres gibi kişisel bilgileri bulunmamalıdır.
 • Tüm dokümanlar online ve fiziki olarak sunulacaktır. Online veya fiziki başvurulardan herhangi birinde eksik bilgi/belge/dosya tespit edilmesi halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yarışma Süreci

 • Birinci Jüri Değerlendirmesi: Birinci jüri değerlendirmesi aşamasında adayların online ve fiziki olarak sundukları, üzerinde kumaş numunelerinin de yer aldığı başvuru dosyaları (proje paftaları) adayların isimleri ve bilgileri gizli kalacak şekilde jüri tarafından her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere incelenerek malzeme ve tekniğin tasarıma uyumu (25 puan), özgünlük (25 puan), yaratıcılık (25 puan) ve inovatif değer (25 puan) kriterleri üzerinden puanlanacaktır. Yarışmacılara her bir kriter için aldıkları puanlar toplanarak 100 üzerinden tek bir not verilecektir. Birinci jüri değerlendirmesi sonucunda, her bir kategori için final değerlendirmesine kabul edilecek 10’ar yarışmacı belirlenecektir. Ayrıca, nihai sonuç hesaplanırken yarışmacıların birinci jüri değerlendirmesinde aldıkları puanın %50’si alınacaktır. Finale kalan yarışmacıların listesi yarışma internet sitesinden duyurulacaktır.
 • Uygulamalı Eğitim:
  Birinci jüri değerlendirmesi sonucunda her bir kategori için final jüri değerlendirmesine kabul
  edilen 10’ar yarışmacıya GATHİB’in belirleyeceği bir işletmede uygulamalı olarak kumaş
  tasarımı ve üretimi eğitimi verilecektir.
 • Kumaş Üretimi Aşaması:
  Her bir kategori için belirlenen 10’ar yarışmacının kumaş tasarımları GATHİB tarafından
  belirlenecek firmalar tarafından GATHİB’in belirleyeceği mentor gözetiminde üretilecektir.
  Yarışmacıların üretici ile çalışabilmeleri için talep etmeleri durumunda mevzuata uygun olan
  seyahat ve konaklama giderleri GATHİB tarafından karşılanacaktır.
 • Yarışma Finali:
  Final değerlendirmesinde, her bir kategori için belirlenen 10’ar yarışmacının üretilen kumaş
  tasarımlarını jüriye sözlü olarak sunacakları bir mülakat düzenlenecektir. Yarışmacıların final
  günü için mevzuata uygun olan seyahat ve konaklama giderleri GATHİB tarafından
  karşılanacaktır.
  Her bir kategori için belirlenen 10’ar yarışmacının, üzerinde kumaş numunelerinin de
  yer aldığı proje paftalarının değerlendirildiği birinci jüri değerlendirmesi aşamasında
  aldıkları puanın %50’si ve üretilen kumaşların değerlendirildiği final değerlendirmesi
  aşamasında aldıkları puanın %50’si toplanarak nihai sıralamaları belirlenecektir.
  Final değerlendirmesinde Sürdürülebilirlik Özel Ödülü için tasarımın sürdürülebilirliğe
  uygunluğu 100 puan üzerinden ayrı olarak değerlendirilecektir.
  Final günü üretilen kumaş tasarımları sergilenecek ve aynı gün düzenlenecek ödül töreni ile
  tüm kategorilerde ödül kazanan yarışmacılar ilan edilecektir.

Jüri Üyeleri

Yarışma süreci içerisinde belirlenecek güncel jüri üyeleri listesi yarışma internet sitesinde
yayınlanacaktır. GATHİB gerekli hallerde jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Jüri tarafından verilen kararlara itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar yarışmaya katılmakla jürinin
kararlarına saygı göstereceklerini kabul etmiş olurlar.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması 2023 Ödülleri

Para Ödülü

Dokuma, örme ve baskı kategorileri için yapılan değerlendirmeler neticesinde her bir kategorinin kazananları belirlenecek ve her bir kategorinin kazananları para ödülüne ayrı ayrı hak kazanacaklardır.

Dokuma, Örme ve Baskı Kumaş Tasarımı kategorilerinin her bir için:

 • Birincilik ödülü: 225.000
 • İkincilik ödülü: 150.000
 • Üçüncülük ödülü: 75.000

Sürdürülebilirlik Özel Ödülü

 • Final Değerlendirmesi sonrası her bir kategoride finale kalan toplam 30 yarışmacı arasından sürdürülebilirlik puanı dikkate alınarak 1. olan kişiye 100.000 değerinde “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü” verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 TEMMUZ 2023

Birinci Jüri Değerlendirmesi: 12 TEMMUZ 2023

Birinci Jüri Değerlendirmesi Sonuçlarının Açıklanması: 13 TEMMUZ 2023

Uygulamalı Eğitim Aşaması: 17 – 21 TEMMUZ 2023

10’ar Finalist için Kumaş Üretim Aşaması: 24 TEMMUZ – 1 EYLÜL 2023

Yarışma Finali: 8 EYLÜL 2023

Doku Kumaş Tasarım Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.dokusundasanatvar.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap