Doku Kumaş Tasarım Yarışması

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilme potansiyelini artırmak, alana ilgi duyan tasarımcıları belirlemek, desteklemek ve onları markalar ile buluşturmak amacıyla Doku Kumaş Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kumaş tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB)
   Kategori: Tasarım Yarışması, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Öğrenciler ve profesyoneller

  Son Başvuru Tarihi: 17 MAYIS 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 8 EKİM 2021
  Ödüller:

Birincilik ödülü: 100.000 TL
İkincilik ödülü: 50.000 TL
Üçüncülük ödülü: 25.000 TL

İlk 3 Finaliste: Yurt Dışı Eğitim Ödülü

İlk 10 Finaliste: Tasarım Akademisi Eğitim Ödülü

- Advertisement -

Yarışma Amacı

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından düzenlenecek olan kumaş tasarım yarışmasının amacı;

 • Kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmak ve bu alandaki paydaşların rekabet gücünü artırmak,
 • İhraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal/uluslararası pazarda ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak,
 • Özgün ve yenilikçi tasarım sahibi katılımcıları, tasarım projelerine teknik ve finansal katkı sağlayabilecek uzmanlarla buluşturup ikili veya çoklu iş birliklerinin kurulabileceği bir platform oluşturmak,
 • Yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek ve sektörün yenilikçi ve özgün karakterinin güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Tasarım Yarışması Katılım Koşulları

 • Moda dünyasında bilinen bir isim olmamak, adına kayıtlı ticari firma ya da marka sahibi olmamak.
 • Herhangi bir firma bünyesinde çalışmakta olan katılımcılar için firma adına ticari amaçlı üretilmiş ürünler ile yarışmaya katılmıyor olmak.
 • Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği çalışanı veya çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. dereceye kadar yakınları yarışmaya katılamaz. Üniversiteler istisna olmak üzere, jüri üyelerinin çalıştığı kurum veya kuruluşlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Herhangi bir yaş, eğitim, bölüm, çalışma koşulu vb. aranmaksızın kumaş tasarım yeteneği olan herkes bu etkinliğe katılabilir.
 • Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştirilebileceği gibi grup halinde de katılım mümkündür.
 • Yarışmaya sadece bir adet dosya ile başvurulabilir.
 • Yarışmaya sunulacak kumaş tasarımları ticarete konu olmamış, endüstriyel olarak üretilebilir nitelikte olmalıdır.
 • Kumaş tasarımlarında özgünlük şartı aranır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Bununla birlikte, yarışma için sunulan ürün tasarımına ait çalışmanın özgün olmaması, aksine bir iddia olması veya üçüncü kişilerin tasarlanan ürün üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından herhangi bir sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında daha önce ilk 3 dereceye girmemiş olmak şartı aranır. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı yıl içerisinde düzenlenen başka bir yarışmaya katılan ve her iki yarışmada finale kalan yarışmacıya tercih hakkı verilir; yarışmacının adaylık hakkının tek bir yarışmada devam etmesi sağlanır.
 • Yarışmacılar kumaş tasarımlarının kendine ait olduğunu, daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını ve tüm beyanlarının gerçek olduğunu taahhüt ederler.
 • www.dokusundasanatvar.org sitesinde yer alan taahhütnamenin yarışmaya katılan kişi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir. Taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi durumunda yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül verilmişse, ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşullara uyulması şarttır. Bu şartlara uymayan projeler yarışmaya kabul edilmezler.

Teknik Şartlar

 • Kumaş tasarımları özgün olmalıdır ve profesyonel anlamda üretilmemiş olmalıdır.
 • Kumaş tasarımları ticarete konu olmamış, endüstriyel olarak üretilebilir ve uygulanabilir olmalıdır.
 • Kumaş tasarımları, dokuma, örme, baskı ve dokusuz yüzeyler üretim tekniklerinden en fazla ikisi ile hazırlanmalı ve tasarlanan kumaşlar kıyafete dönüştürülebilir nitelikte olmalıdır. Her bir tasarım için hangi üretim tekniğinin kullanıldığı belirtilmelidir.
 • Kumaş tasarımlarında kullanılacak iplik çeşidi veya çeşitleri ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • Yarışmacılar; farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, estetik ve üretilebilir nitelikte dört farklı kumaş tasarımından oluşan bir kapsül koleksiyon hazırlamalıdır.

Başvuru Dosyası

 • Başvurular 17 Mayıs 2021 günü mesai bitimine kadar yarışma www.dokusundasanatvar.org internet sitesi üzerinden oluşturulacak başvuru dosyası ile yapılmalıdır. Başvuru dosyasıyla birlikte yarışma internet sitesinde bir örneği yer alan ve yarışmacı tarafından imzalanan taahhütname ve özgeçmiş dosyası internet sitesine yüklenmelidir.
 • Başvuru dosyasının içeriği:
 • Başvuru dosyası en fazla 50 MB boyutunda olacak şekilde PDF ya da Microsoft PowerPoint formatında hazırlanmalıdır.
 • Yarışmacıların 4 farklı kumaş tasarımına ait tasarım görselleri 24 bit renk derinliğinde ve çözünürlüğü minimum 300 DPI olacak şekilde başvuru dosyasında yer almalıdır.
 • Tasarımlarla birlikte moodboard ve kullanılan iplik, boya, kumaş türü ve üretim teknikleri detayları başvuru dosyasında sunulmalıdır. Kumaş tasarımları, iplik bağlantılarını gösterecek şekilde fotoğraf, scan, bilgisayar çizimi veya renkli el çizimi olarak hazırlanmalıdır.
 • Başvuru dosyası; proje adı, teması, konusu ve kumaş geliştirme öyküsünün yer aldığı en fazla 5000 kelimeden oluşan bir metin içermelidir.
 • Eksik bilgi/belge/dosya ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru dosyasında yer alan tasarımlar, moodboard, teknik detaylar ve tanıtım metni üzerinde adayların isim ve adres gibi kişisel bilgileri bulunmamalıdır.
 • Adayların kişisel bilgileri sadece başvuru sırasında ayrı bir dosya halinde yükleyecekleri özgeçmiş dosyasının içerisinde yer almalıdır.

Yarışma Süreci

 1. Aşama: Ön Değerlendirme
  Ön değerlendirme aşamasında adayların internet ortamında sundukları başvuru dosyaları, adayların isimleri ve bilgileri gizli kalacak şekilde ön değerlendirme kurulu tarafından incelenerek teknik yeterlilik (25 puan), özgünlük (25 puan), inovatif değer (25 puan) ve ticarileşebilme (25 puan) kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. Ön değerlendirme sonucunda, ikinci değerlendirmeye kabul edilecek 20 aday belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları yarışma internet sitesinden duyurulacaktır.
 2. Aşama: İkinci Değerlendirme
  Belirlenen 20 aday, kumaş tasarımlarını 2020, 4040 veya 50*50 cm ölçülerinde en az 5 adet olacak şekilde fiziki numune haline getirerek hazırlayacakları proje paftalarını jüriye sunulmak üzere elden ya da ödemeli kurye vasıtasıyla 28 Haziran 2021 tarihine kadar GAİB Genel Sekreterliğine gönderecektir.
  İkinci değerlendirmede, 20 adayın numune haline getirdikleri kumaş tasarımlarını jüriye sözlü olarak sunacakları bir mülakat düzenlenecektir. 20 adayın mülakat günü için seyahat ve konaklama giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır. İkinci değerlendirme sonucunda finale kalacak 10 aday belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları yarışma internet sitesinden ilan edilecektir.
 3. Aşama: Final Aşaması
  Finale kalan adayların kumaş tasarımları; içerisinde tasarımcı bilgisi, teknik/eskiz çizim görselleri, tasarımın farklı aşamalarını yansıtan görseller ve tasarımın ürün halindeki görsellerini bulunduran bir katalog halinde yayımlanacaktır. Ayrıca finalistlerin kumaş tasarımları, GATHİB tarafından belirlenecek üreticilerin desteği ile üretilip Moda Tasarımcısı Dilek Hanif tarafından kıyafete dönüştürülecektir. Finalist adayların üretici ile çalışabilmeleri için talep etmeleri durumunda seyahat ve konaklama giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.
  10 finalistin kıyafete dönüştürülen dörder tasarımı jüriye özel bir ön sunum ile gösterilecek ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yarışmacıların ikinci değerlendirme aşamasında aldıkları puanın %45’i, final aşamasındaki jüri değerlendirmesinden aldıkları puanın %50’si ve sosyal medya aracılığıyla yapılan oylamadan aldıkları puanın %5’i toplanarak nihai sıralamaları belirlenecektir. Ödüle değer bulunan tasarımlar, aynı gün yapılacak olan final gecesinde düzenlenen bir defile sonrasında ilan edilecektir.
  Jüri tarafından belirlenen 10 finalistin final günü için seyahat ve konaklama giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme kriterleri şunlardır:
▪ Tasarımların inovatiflik, özgünlük ve yeni fikir içerme düzeyi,
▪ Malzeme kullanım biçimleri,
▪ Tema ve ifade/sunum biçimleri,
▪ Tema→Tasarım→Ürün ilgi düzeyi,
▪ Tasarım→Prototip dönüşüm düzeyi,
▪ Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve uygulanabilir olması,
▪ Tasarımların katma değer ve yeni pazar oluşturabilme düzeyi.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması Ödülleri

Grup halinde katılımlarda ödül kazanılması durumunda; para ödülü grup üyelerine eşit şekilde dağıtılacak; eğitim ödüllerinden ise grup üyelerinin kendi aralarında belirleyeceği bir kişi faydalanabilecektir.

Para Ödülü

Birincilik ödülü: 100.000 TL

İkincilik ödülü: 50.000 TL

Üçüncülük ödülü: 25.000 TL

Eğitim Ödülü

a. Yurt Dışı Eğitim Ödülü

GATHİB Kumaş Tasarım Yarışması’nda ilk üçe giren yarışmacılar, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde 2 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olacaklardır.

Ödül kazanan ilk 3 finalist başvurma hakkı kazanmaktadır. Ancak başvurma hakkı kazanmak ve evraklarını sunmak bursu kazanma garantisi vermemektedir. T.C. Ticaret Bakanlığı başvuru hakkı kazanarak evraklarını eksiksiz ileten 3 finalistten anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verir.

Yurtdışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel yarışmacı, yarışmanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde eğitimlerine başlamalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş sayılır. Yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (İELTS, TOEFL, YDS, vs.) yarışmacı tarafından sağlanması gerekmektedir.

GATHİB burstan faydalanacak proje sahiplerinden belirlenecek konulara, etkinlik ve faaliyetlere vb. ilişkin sunum, rapor vb. talep etme hakkına sahiptir. Bursiyer bunu kabul etmiş sayılır.

b. Tasarım Akademisi Eğitim Ödülü

İkinci değerlendirmeyi geçen 10 finaliste GATHİB’in belirleyip yarışma süreci içerisinde ilan edeceği bir Tasarım Akademisi’nden “Eğitim Programı Ödülü” verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 17 MAYIS 2021
Ön Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması: 24 MAYIS 2021
20 Finalist için Numune Üretim Aşaması: 25 MAYIS-28 HAZİRAN 2021
İkinci Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması: 6 TEMMUZ 2021
10 Finalist için Kumaş ve Kıyafet Üretim Aşaması: 7 TEMMUZ -24 EYLÜL 2021
Yarışma Finali: 8 EKİM 2021

Doku Kumaş Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://dokusundasanatvar.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap