“Dostlar Beni Hatırlasın” Âşık Veysel Şiir Yarışması

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliğinde, Âşık Veysel’i ve onun hayatı algılayışını yeniden yorumlamak ve bu vesileyle onu daha iyi anlamak amaçlarıyla “Dostlar Beni Hatırlasın” Âşık Veysel Şiir Yarışması düzenleniyor. Ödüllü şiir yarışması başvuruları devam ediyor.

“Dostlar Beni Hatırlasın” Âşık Veysel Şiir Yarışması

Düzenleyen:Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliğinde.
Kategori:Edebiyat Yarışması, Şiir Yarışması, Yazı Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlköğretim, ortaöğretim, lise öğrencileri ve yetişkin herkes.
Son Başvuru Tarihi:31 OCAK 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:16 ŞUBAT 2024
Ödüller:İlkokul ve Ortaokul Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 
İkincilik Ödülü: 7.500 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 

Lise Kategorisi
Birincilik Ödülü: 15.000 
İkincilik Ödülü: 10.000 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 

Yetişkinler Kategorisi
Birincilik Ödülü: 20.000 
İkincilik Ödülü: 15.000 
Üçüncülük Ödülü: 10.000 

Mansiyon Ödülü
Birincilik Ödülü: 5.000 
İkincilik Ödülü: 5.000 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 

Yarışmanın Teması ve Konusu

Yarışmanın Teması

Âşık Veysel

Yarışmanın Konusu

Âşık Veysel Türk tarihi içerisinde büyük öneme sahip âşıklardan biridir. O, âşık olmanın yanı sıra çok büyük bir sosyolog ve edebiyatçıdır. Onun hayatı algılayış biçimi şiirleri vasıtasıyla günümüze kadar taşınabilmiştir. Onun aşk, ölüm, hasret, sevgi, doğa, hayvan, insan ve kısacası insana dair her şey şiirlerinin konusunu oluşturmaktadır.

Bu yarışmada genç ve yetişkin kategorisi olmak üzere genelde iki temel kategoride Âşık Veysel’in günümüzde algılanış biçimlerine odaklanılacaktır.

“Dostlar Beni Hatırlasın” başlıklı bu yarışmada Âşık Veysel’i hep birlikte yâd edelim.

Yarışmanın Amacı

Âşık Veysel’i ve onun hayatı algılayışını yeniden yorumlamak ve bu vesileyle onu daha iyi anlamak.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Düzenleme Kurulu, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı

Edebiyat Yarışması Katılım Şartları

 • Yarışmaya Türkiye genelinde dört ayrı kategoride (ilköğretim, ortaöğretim, lise ve yetişkin) herkes katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar rumuz kullanarak yarışmaya katılmalıdır.
 • Yarışmaya katılım bireyseldir ve yarışmacı sadece bir (1) eserle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler yardım almaksızın yazılmalıdır.
 • Eser; başka bir yarışmada kullanılmamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış, ödül almamış, başka bir eserden tamamen veyahut da kısmen kopyalanmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak olan yarışmacılar eğer öğrenci ise yarışmacının velisi tarafından EK-1’de yer alan “Yarışmacı Başvuru Formu”nun doldurulup imzalanması gerekmektedir. Yarışmacı yetişkin ise EK-2’de yer alan “Yarışmacı Başvuru Formu”nun doldurulup imzalanması gerekmektedir.
 • Değerlendirme Kurulu ve bu kişilerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teknik Şartlar

 • Bilgisayar ortamında hazırlanan eserler Word dosyasında olmalıdır.
 • Eserlerde şiir tekniği serbesttir.
 • Eser metinleri, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

Şiir Yarışması Başvuru Süreci

 • Yarışmacılar Ek 1 veya Ek-2’de yer alan “Yarışmacı Başvuru Formu”ndan kendilerine uyanı ve Ek-3 veya Ek 4’te yer alan “Açık Rıza Onayı” ile birlikte eserini, üniversitemiz tarafından açılan mail adresine gönderilmelidir.
 • Bilgisayar ortamında hazırlanan dosyalar (şiir, başvuru formu, açık rıza onayı) siiryarismasi@mgu.edu.tr mail adresine gönderilecektir.
 • Rumuz kullanmayıp kendi adını kullanan kişilerin eserleri geçersiz sayılacaktır.
 • Başvurunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sisteme tüm bilgilerin doğru girilmiş olması Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Düzenleme Kurulunun sorumluluğundadır.
 • Son başvuru tarihinden sonra başvuru yapılamayacaktır.
 • Başvurunun başarılı bir şekilde yapılamasından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı sorumlu olmayacaktır.

Değerlendirme ve Sonuçlar

 • Yarışmaya katılacak eserler Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Düzenleme Kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön Kurul değerlendirmesinde gizlilik esastır.
 • Ön Kurul değerlendirmesinden geçen eserler jüriye sunulacaktır.
 • Jüri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Düzenleme Kurulu tarafından bu alanla ilgili kişilerin temsilcilerinden oluşacaktır.
 • Ön Kurul tarafından sunulan eserler jüri tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede gizlilik esastır.
 • Eserlerin değerlendirilmesi; temaya dair mesajı yansıtması, dilbilgisi ve Türkçenin etkin kullanımı, özgünlüğü ve etkileyiciliği olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.
 • Her bir eser için jüri üyelerinin değerlendirme puanları toplanıp üye sayısına bölünerek puan ortalaması belirlenecektir. Ortalaması alınan puanlar jüri kurulunun ortak puanıdır.
 • Eser; Ön Kurul ve jüri tarafından, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, katılımcının belirlemiş olduğu rumuz ile değerlendirmeye alınacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen eserler (yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılık tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
 • Değerlendirme sonucu Türkiye genelinde dereceye giren ilk üç esere, ödüller Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından verilecektir.
 • Sonuçlar 16 Şubat 2024 tarihinde, mgu.edu.tr./asik-veysel-muzik-ve-siir-yarismasi/ adresinden ilan edilecektir.

Yarışma Jürisi

 • Prof. Dr. Ali YAKICI
 • Prof. Dr. Dilek YALÇIN ÇELİK
 • Prof. Dr. Mustafa KURT
 • Prof. Dr. Şeref ATEŞ
 • Doç. Dr. İbrahim SARITAŞ
 • Öğr. Gör. Dr. Gülçin Tuğba NURDAN
 • Nurullah GENÇ
 • Lokman AYVA
 • Gündüz ŞATIROĞLU

Telif ve Kullanım Hakkı

 • Eser sahipleri, gerek 5846 sayılı fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince eserleri ile ilgili bütün kullanım haklarını Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneğine ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı verdiklerini kabul etmiş sayılırlar. Söz konusu izni sonradan geri almayacaklarını, eserlerin kullanılmasını engellemeyeceklerini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar.
 • Yarışmaya katılan kişiler; Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eserlerinin, fotoğraflarının, adı-soyadı bilgilerinin, öğrenci ise okul bilgilerinin dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda izin vermiş sayılırlar.
 • Katılımcılar yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir.
 • Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin sahiplik hakkı katılımcılara ait olmak üzere Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından yürütülen etkinliklerde, basılı, görsel, işitsel, dijital yayın ve materyallerde, web sitelerinde, düzenlenmesi muhtemel sergilerde bedel ödenmeksizin kullanılabilir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri, kural ihlali yaptıkları anlaşılır ise katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten yedi (7) iş günü içerisinde idareye iade edebilir.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek her türlü maddi ve manevi uyuşmazlıklardan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı sorumlu değildir.

Diğer Hususlar

 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ve muhtemel uyuşmazlık durumlarında; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Düzenleme Kurulunun kararları esas alınacaktır.
 • Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi zorunlu haller dolayısıyla yarışma ile ilgili değişiklik yapma ve yarışmayı iptal etme de dâhil olmak üzere bütün haklarını saklı tutar.
 • Yarışma duyurusu ve ödül töreni etkinliği erişilebilirlik koşullarına uygun şekilde düzenlenecektir.
 • Tüm katılımcılar, Yarışma Şartnamesinde yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılırlar.

“Dostlar Beni Hatırlasın” Âşık Veysel Şiir Yarışması Ödülleri

İlkokul ve Ortaokul Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 
İkincilik Ödülü: 7.500 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 

Lise Kategorisi
Birincilik Ödülü: 15.000 
İkincilik Ödülü: 10.000 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 

Yetişkinler Kategorisi
Birincilik Ödülü: 20.000 
İkincilik Ödülü: 15.000 
Üçüncülük Ödülü: 10.000 

Mansiyon Ödülü
Birincilik Ödülü: 5.000 
İkincilik Ödülü: 5.000 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 OCAK 2024

Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 16 ŞUBAT 2024

“Dostlar Beni Hatırlasın” Âşık Veysel Şiir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.mgu.edu.tr/asik-veysel-muzik-ve-siir-yarismasi-siir-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap