DSİ Dünya Su Günü Afiş Yarışması

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle yeraltı suyunun korunması konusunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi, yarışmadaki eserlerin sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarılması amaçlarıyla DSİ Dünya Su Günü Afiş Yarışması düzenleniyor. Ödüllü afiş tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

DSİ Dünya Su Günü Afiş Yarışması

Düzenleyen: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kategori:Tasarım Yarışması, Grafik Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:18 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 4.500₺
İkincilik Ödülü: 4.000₺
Üçüncülük Ödülü: 3.500₺
+ PLAKET
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Yeraltısuyunu Görünür Yapmak

Yarışma Amacı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle “Yeraltısuyunu Görünür Yapmak” konulu afiş yarışması ile konunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

Afiş Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

  • Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 2 adet afiş çalışmasıyla katılabilir.
  • Yapılacak afiş çalışmaları 50×70 cm ebadında dik olacaktır. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Afişlerin hazırlanmasında; bilgisayar ortamında grafik tasarım çalışmaları, vb. kullanılması zorunludur.
  • Afişler en az 300 DPI çözünürlükte ve CMYK (4 renk) hazırlanacak olup afişlerin basılı hali Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Eserin dereceye girmesi durumunda proje ve JPEG halleri CD’ye kaydedilerek posta yolu ile gönderilecektir.
  • Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.
  • Afiş çalışmaları üzerinde “22 Mart Dünya Su Günü” ibaresi ve “DSİ Logosu” mutlaka yer alacaktır. Katılımcılar DSİ logosunun orijinalini www.dsi.gov.tr internet adresine girerek temin edebilirler. Ayrıca katılımcı konu bütünlüğüne bağlı olarak kendisinin belirlediği sloganı da afiş üzerine işleyebilir. Afiş çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her afiş çalışmasının arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır.
  • Afiş, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

Değerlendirme

Afişler 18.02.2022 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.

Telif Hakkı

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen afişler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği afişlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan afişlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, afiş sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

Afişlerin İadesi

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen afişlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;

İstek halinde 04.04.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

Yarışma İletişim

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mah Anadolu Bulvarı 5/1 06510 Çankaya /ANKARA

TEL: (312) 454 49 61- 454 49 63        FAKS: (312) 454 49 05

DSİ Dünya Su Günü Afiş Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.500₺
İkincilik Ödülü: 4.000₺
Üçüncülük Ödülü: 3.500₺
+ PLAKET

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 18 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

DSİ Dünya Su Günü Afiş Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://dsi.gov.tr/Haber/Detay/4566

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap