DSİ Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle yeraltı suyunun korunması konusunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi, yarışmadaki eserlerin sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarılması amaçlarıyla DSİ Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kompozisyon yarışması başvuruları devam ediyor.

DSİ Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması

Düzenleyen:Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kategori:Edebiyat Yarışması, Ortaokul Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:OCAK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 3.500₺
İkincilik Ödülü: 3.000₺
Üçüncülük Ödülü: 2.500₺
+ PLAKET

Yarışmanın Konusu

Yeraltısuyunu Görünür Yapmak

Yarışma Amacı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle “Yeraltısuyunu Görünür Yapmak” konulu kompozisyon yarışması ile konunun öneminin ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

Kompozisyon Yarışması Başvuru Koşulları

  • Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.
  • Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.
  • Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, ulaşılabilecek okul telefonu ve adresi, velinin ve danışman öğretmenin (kişinin kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.
  • Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.
  • İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 11.02.2022 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan kompozisyonlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.
  • Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
  • Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

Yarışma Süreci

1.Aşama:

Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozisyonları değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 11.02.2022 tarihine kadar ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.

2.Aşama:

Okul İdarelerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen kompozisyonu en geç 18.02.2022 tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü –Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderecektir.

Eserlerin Değerlendirme Ölçütleri

-Konuyu ifade edebilme, duygu ve düşünceye aktarabilme (25 puan)

-Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin kullanımı (25 puan)

-Hitap, kullanılan dilin akıcılığı (25 puan)

-Türkçe dilbilgisi kurallarının ve noktala işaretlerinin kullanımı (25 Puan)

3.Aşama:

Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

Seçici Kurul

BaşkanErdinç DUMLUDestek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıŞube Müdürü
ÜyeAli ÇAĞLARDestek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıMemur
ÜyeFiliz KOLCUDestek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıÇocuk Gelişimcisi
ÜyeMurat GÜNDestek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıMemur
ÜyeHavva ÖZTÜRKDestek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıMemur

Telif Hakkı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ödül alan veya almayan bütün eserleri eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Kompozisyonların İadesi

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen kompozisyonların dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;

İstek halinde 04.04.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinden kompozisyon sahipleri tarafından elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

Yarışma İletişim

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri

DSİ Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.500₺
İkincilik Ödülü: 3.000₺
Üçüncülük Ödülü: 2.500₺
+ PLAKET

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: OCAK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

DSİ Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://dsi.gov.tr/Haber/Detay/4566

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.731 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap