DSİ Dünya Su Günü Resim Yarışması

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle yeraltı suyunun korunması konusunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi, yarışmadaki eserlerin sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarılması amaçlarıyla DSİ Dünya Su Günü Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

DSİ Dünya Su Günü Resim Yarışması

Düzenleyen:Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kategori:Tasarım Yarışması, Resim Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 3.500₺
İkincilik Ödülü: 3.000₺
Üçüncülük Ödülü: 2.500₺
+ PLAKET
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Yeraltısuyunu Görünür Yapmak

Yarışma Amacı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle “Yeraltısuyunu Görünür Yapmak” konulu resim yarışması ile konunun öneminin Ortaokulu öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

Resim Yarışması Başvuru Koşulları

  • Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.
  • Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.
  • Resimler, A3 (29.5 cm x 42 cm) resim kâğıdına pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılacaktır. Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, okul adresi ve telefonu, velinin veya danışman öğretmenin (kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.
  • Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, resimlerin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yardım alınmamış eserleriyle katılabilir.
  • İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 11.02.2022 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan resimler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.
  • Resim, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
  • Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

Yarışma Süreci

  1. Aşama: Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan resimleri değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 11.02.2022 tarihine kadar ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.
  2. Aşama: Okul İdarelerince birinci seçilen resimler; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen resmi en geç 18.02.2022 tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderecektir.

Eserlerin Değerlendirme Ölçütleri

-Konuya Uygunluk (Yeraltısuyunu görünür yapmak) (25 puan)

-Yaratıcılık (Duygu düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü) (25 puan)

-Resim Tekniğini Uygulama (Kullanılan tekniğin özelliklerine göre uygulanması) (25 puan)

-Özgünlük (Resmin tamamının öğrenci tarafından yapılması) (25 puan)

3. Aşama: Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen resimler; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

Yarışma Seçici Kurulu

BaşkanSerhat SAYINERDestek Hizmetleri Dairesi – Başkan Yardımcısı
ÜyeFigen BAYRAKTARProje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı – Mimar
ÜyeNadide DEMİRİşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı -Ziraat Yük.Müh.
ÜyeFiliz KOLCUDestek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı – Çocuk Gelişimcisi
ÜyeGülçin ERDEMDestek Hizmetleri Dairesi – Memur

Telif Hakkı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ödül alan veya almayan bütün eserleri eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Resimlerin İadesi

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;

İstek halinde 04.04.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinden eser sahipleri tarafından elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

Yarışma İletişim

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri

DSİ Dünya Su Günü Afiş Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.500₺
İkincilik Ödülü: 3.000₺
Üçüncülük Ödülü: 2.500₺
+ PLAKET

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

DSİ Dünya Su Günü Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://dsi.gov.tr/Haber/Detay/4566

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap