Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik gönüllülük temalı Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Kategori: Fotoğraf Yarışması, İlkokul-Lise Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

14-29 yaş aralığındaki herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 5 ARALIK 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: ARALIK 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi 

İkincilik Ödülü: Akıllı Telefon

Üçüncülük Ödülü: Tablet Bilgisayar

   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü” dolayısıyla gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi, teşvik edilmesi ve böylece gençleri, yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek için fotoğraf sanatına meraklı gençler ve amatör fotoğrafçılara yönelik “Gönüllülük” temalı “Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması” düzenlenmektedir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.  Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışmasına 14-29 yaş aralığındaki tüm gençler katılabilir.
 • Yarışma tek kategoride (14-29 Yaş) gerçekleştirilecek olup fotoğraflar “Gönüllülük” temalı olmalıdır.
 • Fotoğraflar, elektronik ortamda yüksek çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, katılımcının adı- soyadı, yarışmaya katıldığı adres ve iletişim bilgileri ile gencizbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden online olarak yüklenecektir. Yüklenecek fotoğraf dosyası 20 Megabayt (MB)’tan büyük olmamalıdır.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya her katılımcı, en fazla 1 (bir) adet fotoğrafla katılabilir. Belirtilen tema çerçevesinde fotoğraflar sayısal(dijital) renkli veya siyah beyaz olabilir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı katılımcı tarafından çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Katılımcılar, daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleriyle yarışmaya katılamaz.

Telif ve Kullanım Hakları İle İlgili Hususlar

 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden katılımcı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen katılımcının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum olarak Bakanlık, ortaya çıkacak hukuki ve/veya ticari sorunlarda taraf değildir. Katılımcı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır. 
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir. 
 • Katılımcılar yarışmaya başvurduğu fotoğraflarda, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, yöneticilerine hakaret veya alay konuları içeren, ırk, mezhep, cinsiyet, engellilik durumu vb argo veya küfür içeren, müstehcenliğe yer veren, herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde siyasi içerik ve siyasi eleştiri içeren, herhangi bir markayı öven/eleştiren, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ögelere yer veremez. Bu ögelerden birinin veya birden fazlasının yarışmaya başvurulan fotoğrafta bulunduğu tespit edilmesi durumunda katılımcılar ve fotoğrafları Düzenleme Kurulu kararıyla yarışmadan diskalifiye edilir.
 • Katılımcılar, Bakanlık tarafından yarışma öncesinde, esnasında veya sonrasında yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarında yer almayı kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflar herhangi bir hak iddia edilmeksizin Bakanlık tarafından süresiz ve bedelsiz olarak kullanılabilir.
 • Başvuru sürecinde belirtilen kişisel bilgilerin doğruluğu katılımcının sorumluluğundadır. Aksi tespit edildiği takdirde katılımcı yarışmadan diskalifiye edilerek ödül geri alınacaktır.
 • Yarışmaya katılan katılımcılar, katılım koşullarını kabul etmiş sayılır. Koşullara uymayan katılımcılar ve fotoğraflar değerlendirmeye alınmaz.
 • Talimatnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Bakanlığın kararları geçerlidir. 

Yarışma Değerlendirmesi

 • Değerlendirme seçici kurul tarafından gerçekleştirilecektir. Seçici kurul, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Yarışma sonucunda seçici kurul tarafından değerlendirilen fotoğraflardan sırasıyla en yüksek puanı alan birinci, ikinci, üçüncü belirlenecektir. Seçici kurul gerekli gördüğü takdirde mansiyon ödülü de verebilir.
 • Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon / başkalaştırma / oynama kabul edilmeyecektir Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda talimatnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları Bakanlık resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Yarışma Değerlendirme Kriterleri

KRİTERLERYÜZDEPUANI
Temaya uygunluk30 
Mesajın etkisi10 
Görsel ögelerin uyumu10 
Doğru anın yakalanmış olması10 
Özgünlük10 
Perspektif10 
Yatay ya da dikey sahne seçiminin uygunluğu10 
Işık ve efektlerin doğru kullanılmış olması10 
GENEL TOPLAM100 

Yarışma İtiraz

 • İtirazlar Düzenleme Kuruluna (Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) İtiraz Dilekçesi ile yapılır.
 • İtiraz hakkı, fotoğrafın alıntı / kopya olma iddiası ya da başvuru koşullarında belirtilen esaslara uyumsuzluk durumunun mevcut olması gibi gerekçeler ile sınırlı olarak kullanılabilir. Seçici Kurul(jüri) tarafından yapılan değerlendirmelere itiraz edilemez.
 • İtirazlar öncelikle Düzenleme Kurulunca incelenir. Düzenleme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında itirazın sonucu yazılı olarak ilgililere bildirilir.  Düzenleme Kurulu itiraza ilişkin olarak gerekli gördüğü hallerde Seçici Kurul(jüri) üyelerinin de görüşünü alabilir.
 • İtirazlar sonuçların açıklanmasından sonraki 5 gün içinde yapılır. Düzenleme Kurulu değerlendirmesini 3 iş günü içinde gerçekleştirir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi

İkincilik Ödülü: Akıllı Telefon

Üçüncülük Ödülü: Tablet Bilgisayar

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 5 ARALIK 2020

Sonuç Bildirim Tarihi: ARALIK 2020

Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://drive.gsb.gov.tr/app/tr-TR/App/Download/GSBDrive/93ba1387-49f0-4afd-a79d-d1d4edcc1b21

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap