Düşten Gerçeğe Alan Tasarım Yarışması

Cemer Kent Ekipmanları tarafından kentin daha yaşanabilir, doğal ve sürdürülebilir alanlar olmasını sağlamak amaçlarıyla Düşten Gerçeğe Alan Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Düşten Gerçeğe Alan Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş 
  Kategori: Proje Yarışması, Tasarım Yarışmaları, Mimari Yarışmalar, Üniversite Yarışmaları.
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Yarışmaya başvurular bireysel ve ekip olarak yapılabilir. Bireysel başvuruda peyzaj mimarı olması ekip başvurusunda ise ekibin içinde en az bir peyzaj mimarının (peyzaj mimarı ya da peyzaj mimarı öğrencisi) olması beklenmektedir.

  Son Başvuru Tarihi: 1 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 – 9 MAYIS 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 4.000 Euro
 
İkincilik Ödülü: 2.000 Euro
 
Üçüncülük Ödülü: 1.500 Euro
 
Mansiyon Ödülü: 1.000 Euro (Halkoylaması ile)
   

Yarışmanın Amacı

Cemer’in dördüncüsünü düzenleyeceği Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması’nın amacı; Nefes Alan/Aldıran Yaşam Alanları teması altında mevcuttaki ve tasarlanan kentteki yaşam alanlarının iyileştirilmesi, sağlıklaştırılması, çevresel değerin arttırılması sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak yeniden ele alınmasıdır.

Yarışma Kategorisi

Nefes Alan Aldıran Yaşam Alanları için Sürdürülebilir Oyun Alanları tasarlanmasıdır.

Yarışma Konusu

Sağlıklı ve sürdürülebilir çevreler yaratmak, gelecek nesillere önemli katkı sağlayan çocuk oyun alanları için oldukça önemlidir. Günümüzde artan nüfusun, kaybolan yeşil dokunun plansız şehirleşmenin kıskacında kalan çocuk oyun alanlarının sayısı ve niteliğinin gitgide azaldığı görülmektedir. Çocuk oyun alanları, çocukları bir araya getiren, oyun oynama ihtiyacına cevap veren, çocuğu sosyalleştiren, fiziksel ve psikolojik aynı zamanda zeka gelişimine katkı sağlayan önemli mekanlardır. Bu mekanlar, çocuğu iyi hissettirerek, duygusal, duyusal algıları ve iletişim becerisine katkı sağlar. Bu mekanların başarısındaki en önemli ilkeler; alanın doğal ve fiziksel özelliklerine dikkat edilerek tasarlanması, oyun alanını tasarlarken oyun kurgularının da beraberinde düşünülerek bu kurgunun alanda okunabilir hale getirilmesi ve peyzaja konu olan yapısal ve bitkisel öğelerin bu tasarımla ve alanın sunduğu potansiyel ya da sonradan tasarımla oluşturulabilecek formu ile bütüncül bir perspektifte değerlendirilmesidir.

“Çocuk Oyun Alanları, doğru konumlandırılmış, arazi ile endüstri ürünlerinin entegre olarak tasarlanmış, engelli ve engelli olmayan tüm çocuklar için erişilebilir, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, farklı yaş gruplarının farklılaşan oyun ihtiyaçları ve kendi oyun alanlarına olanak sağlayan nitelikte, risk ve sorun yaratmayan, değişim ve gelişime açık olmalıdır.”

Oyun alanını tasarlarken, yarışmacılardan beklenen;

Altlık olarak kullanacakları yaklaşık 7000 m² olarak belirlenen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. tarafından belirlenen alanda, kendi belirledikleri alt temayı alana yansıtırken, çeşitli oyun kurgularını alanda deneyimlemeyi olanaklı kılan, çocukların risk alma ve mücadele etmeyi tecrübe etmelerine olanak sağlayan, değişim ve gelişime açık alanlar kurgulamalarıdır.

Tasarım, geleneksel, monoton, tekdüze, kalıplaşmış bir düzen yerine yenilikçi, modern, yaratıcı, çevreye duyarlı, değişime açık ve esnek olmalıdır.

Doğal veriler (arazinin topoğrafyası, mevcut bitki varlığı / yokluğu, iklimsel veri, çevre ile ilişkiler vb.) ve alana yapılan müdahaleler (arazi formu ile oynama, oyun aletlerinin ve kent mobilyalarının yerleşimi, yapısal ve bitkisel ilaveler, sirkülasyon kontrolü için tasarlanan yollar, alan belirleyici / sınırlayıcı ve yönlendiricilerin ilavesi vb.) yani tasarımın tüm girdi ve çıktıları, bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmalıdır.

Yarışma Kapsamı

Yarışmaya başvurular bireysel ve ekip olarak yapılabilir. Bireysel başvuruda peyzaj mimarı olması ekip başvurusunda ise ekibin içinde en az bir peyzaj mimarının (peyzaj mimarı / peyzaj mimarı öğrencisi) olması beklenmektedir. Profesyonel ve öğrenci olarak katılım sınırlaması yoktur.

Yarışma Genel Katılım Kuralları

 • Katılımcılar en fazla üç farklı proje ile (öğrenci veya da profesyonel) yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya www.dustengercege.com adresinden kayıt olunması ve başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması gerekmektedir.
 • Cemer Kent Ekipmanları A.Ş. çalışanlarından ya da jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılan her proje için özgünlük, projenin başka bir kişi veya şirket tarafından daha önce üretilmemiş veya herhangi bir yöntemle, kamuya sunulmamış olması, benzer başka bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk katılımcıya / katılımcılara aittir.
 • Öğrenciler veya Profesyoneller yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Profesyonel için bağlı bulunduğu meslek odasının üyesi olduğunu gösterir belge istenmektedir.
 • Katılımcıların üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları veya mezun olması koşulu aranır.
 • Grup katılımlarında grup elemanlarından en az bir katılımcının 4. maddedeki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir. Özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk katılımcıya / katılımcılara aittir.

Tasarım Yarışması Katılım Şekli

Yarışma başvuruları; “www.dustengercege.com” web sitesi üzerinden iki aşamalı ve online olacaktır. Online başvuru katılımcıların yarışma şartnamesini kabul etmesi (dijital onay) ve aşağıda listelenen başvuru maddelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması suretiyle yapılır.

Birinci Aşama: Başvuru Hesabının Oluşturulması

Başvuru hesabını oluşturmak için katılımcıların kimlik bilgilerinin sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt eksiksiz tamamlandığında katılımcıların projelerini yüklemeleri için başvuru hesabı oluşturulacaktır. Başvuru hesabına erişim sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan RUMUZ ve HESAP ŞİFRESİ aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu bilgiler başvuruda beyan edilen e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. Katılımcılar kişisel bilgilerini sisteme kaydettiklerinde yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

İkinci Aşama: Proje Teslimi

Başvuru hesabına giriş yapılarak projeye dair görseller ve tasarım açıklamalarının yüklenmesi yoluyla proje teslimi yapılır.

Proje Paftalarında ve Yazılı Açıklamalarında katılımcının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Aksi tespit edilen durumlarda proje yarışma kapsamından çıkartılacaktır. Her bir başvuru için RUMUZ sistem tarafından otomatik olarak belirleneceğinden yüklenen pafta ve metinler doğrudan RUMUZ ile eşleştirilecektir. Bu sebeple katılımcılar tarafından paftalara RUMUZ bilgisi de eklenmemelidir.

Paftalar; 1/200 AVAN PROJE (A), 2 KESIT GÖRÜNÜŞ(B), GÖRSELLER (C) ve PROJE RAPORU (D) seklinde kurgulanmalıdır.

 • 1/200 ölçek çizim tekniği ölçütlerine uygun olacak şekilde (sunum tekniği serbesttir) pafta şeklinde olacaktır.
 • Projeyi en iyi anlatacak iki yerden alınmış 1/100 ölçekli kesit görünüş istenmektedir.
 • Projeyi en iyi şekilde anlatan 3 boyutlu görsellerdir.
 • Tasarım yaklaşımını (500 karakter), yenilikçi yönlerini (500 karakter) ve uygulama/üretim yöntemini ve teknik özelliklerini (200 karakter) anlatan yazılı metin (Gerekli görülen kısımlar pafta üzerinde olabilir.)

Pafta sayısı konusunda bir sınırlama yoktur.

Her bir paftanın 150dpi çözünürlükte ve en fazla 5mb büyüklükte olması ve yatay olarak kurgulanması gerekmektedir. Dosya uzantısı jpeg formatında olmalıdır. Proje açıklamaları sistem tarafından jüri değerlendirilmesinde kullanılacak dijital mizanpaja otomatik olarak yerleştirilecektir.

Yarışma  Jürisi

Jüri, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerinin ilgili bölümlerinin akademik temsilcileri, meslek kuruluşu temsilcileri ve ulusal ve uluslararası profesyonellerden oluşacaktır. Jüri heyeti listesi yarışma takvimi süresince güncellenecektir. Güncellemeler yarışma web sitesinde yayınlanacaktır.

 • Dr. Oktan Nalbantoğlu- On Tasarım Kurucusu, Peyzaj Yüksek Mimarı
 • Can Kubin – Yüksek Şehir Plancısı. O.D.T.Ü. Şehir ve Planlama Bölümü Ek zamanlı Öğretim Görevlisi, Promim Kurucu Ortağı
 • Doç. Dr. Deniz Aslan – Yüksek Mimar – Peyzaj Mimarı, İTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi, DS Mimarlık Kurucusu
 • Arzu Nuhoğlu – Peyzaj Yüksek Mimarı, Arzu Nuhoğlu Peyzaj Tasarım Ofisi Kurucusu
 • Hilmi Güner – Mimar, Hilmi Güner Mimarlık O si Kurucusu
 • Özay Yerlikaya – Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 13.Dönem İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Oğuz Yılmaz – Peyzaj Yüksek Mimarı, PEMDER – Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği Kuruluşunda Yönetim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Zeynep Uludağ – Mimar, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Uludağ Mimarlık Bürosu Kurucu Ortağı
 • Tülay Tosun – Peyzaj Mimarı, Palmiye Peyzaj Mimarlık Ltd. Şti. Kurucusu
 • Nigel John Thorne – Peyzaj Mimarı Danışmanı, Beijing/Pekin İnşaat Müh. Mimarlık Üniversitesi – Misafir Öğretim Görevlisi / Londra Parkları Projesi – Başkan
 • Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu – Peyzaj Mimarı, Karaoğlu Peyzaj Mimarlık Kurucusu

Değerlendirme Ölçütleri

Yarışmaya katılan projeler; Oynanma sırasında sunulan deneyim, Yenilikçilik ve Özgünlük, Yaratıcılık ve Uygulanabilirlik, Sürdürülebilirlik, Alana İlişkin Verileri Etkin Şekilde Kullanma, Güvenlik ölçütleri üzerinden ve bu ölçütlerin alt açılımlarını da içerecek şekilde jüri tarafından jürinin de değerlendirme sırasında ilave

Tasarım Hakları

 • Sinai Mülkiyet Kanunu uyarınca, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, masra arı kendilerince karşılanarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurma ve tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Başvuru ile ilgilenen katılımcılar http://www.tpe.gov.tr adresinden gerekli bilgiye ulaşabilirler.
 • Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. , yarışma sergisinde yer almaya değer görülen tasarımları, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz olarak ve katılımcıya herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.
 • Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model hakları münhasıran yarışmaya katılan katılımcılara aittir. Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., bahse konu hakları ve / veya endüstriyel tasarım hakkını belirli bir süre kullanımı için lisans almak ya da söz konusu hakları devir almak isterse, katılımcılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tara arın anlaşmaları şarttır. Katılımcılar, yarışmaya katılım sağlamaları ile birlikte, Cemer Kent Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.’nin projeye ait hakları devralmak istemesi durumunda katılımcı ile yapılacak olan anlaşma kapsamında ilgili proje için ödenecek bedelin, dereceye girmiş olan projeler bakımından en fazla 4000 EURO’yu; dereceye girmemiş olan projeler bakımından ise enfazla 4000 EURO’yu geçmeyeceğini kabul etmiş olurlar. Bunun yanında yarışmada derece alan projelerin devir ve / veya lisans hakkını ilk olarak yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. firmasına yazılı olarak sunmak zorundadır. Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., uygun bulmadığı takdirde katılımcı projelerini ancak o zaman herhangi bir firmaya sunabilir.

Kullanım Hakları

 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş uygun bulduğu projeleri 11.3. madde doğrultusunda satın alma girişiminde bulunabilir.
 • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları/manevi haklar saklıdır. Tasarımcıya aittir.
 • Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak yarışmacıya herhangi bir bedel ödemeksizin sergileyebilir.
 • Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların başvuru esnasında kişisel bilgilerinin yayınlanmamasını talep etmeleri durumunda; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Bu durum, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmektedir. Yarışma sekretaryası ve başvuru yükleme tarihinden sonra Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Başvuru esnasında kişisel bilgilerin saklı tutulmasına yönelik bir talepte bulunulmaması durumunda, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

Yarışma Sekreteryası ve İletişim Bilgileri

Adres       : Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş.

Bahçelievler Mahallesi, 430 Sokak, No: 16 35875 Torbalı – İZMİR / TÜRKİYE

E-mail        : info@dustengercege.com

Web           : dustengercege.com

Facebook : facebook.com/cemerdustengercegez

Instagram : instagram.com/cemerdustengercege

Düşten Gerçeğe Alan Tasarım Yarışması Ödülleri

  Birincilik Ödülü: 4.000 Euro

İkincilik Ödülü: 2.000 Euro  

Üçüncülük Ödülü: 1.500 Euro

Mansiyon Ödülü: 1.000 Euro (Halkoylaması)

*Yarışmada ödül kazanan katılımcılara ödülleri Cemer Kent Ekipmanları A.Ş.’nin belirleyeceği bir tarihte gerçekleşecek olan ödül töreni sonrasında banka havalesi ile ödenecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 MART 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 7-9 MAYIS 2021

Ödül Töreni: HAZİRAN – TEMMUZ 2021

Düşten Gerçeğe Alan Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.dustengercege.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap