Düşten Gerçeğe Ürün Tasarım Yarışması

Cemer Kent Ekipmanları tarafından kentin daha yaşanabilir, doğal ve sürdürülebilir alanlar olmasını sağlamak ve bu alanlardaki ekipmanların çocuklara daha uygun ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amaçlarıyla Düşten Gerçeğe Ürün Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Düşten Gerçeğe Ürün Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş 
  Kategori: Proje Yarışması, Tasarım Yarışmaları, Mimari Yarışmalar, Üniversite Yarışmaları.
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride katılım kabul edilmektedir.

  Son Başvuru Tarihi: 1 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 – 9 MAYIS 2021
  Ödüller:
Öğrenci Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 1.500 Euro
İkincilik Ödülü: 1.000 Euro
Üçüncülük Ödülü: 750 Euro
Mansiyon Ödülü: 500 Euro (Halkoylaması ile)
 
Profesyonel Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 2.000 Euro
İkincilik Ödülü: 1.500 Euro
Üçüncülük Ödülü: 1.000 Euro
Mansiyon Ödülü: 500 Euro (Halkoylaması ile)
   

Yarışmanın Amacı

Cemer’in dördüncüsünü düzenleyeceği Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması’nın amacı; Nefes Alan/Aldıran Yaşam Alanları teması altında mevcuttaki ve tasarlanan kentteki yaşam alanlarının iyileştirilmesi, sağlıklaştırılması, çevresel değerin arttırılması sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak yeniden ele alınmasıdır.

Yarışma Kategorisi

Kent yaşamının getirdiği alışkanlıkları değiştiren, yoğun kent ortamında çocuklara nefes aldıran ve sosyal hayatı canlandıran, sağlıklı ve sürdürülebilir çevreler yaratmak, gelecek nesillere önemli katkı sağlayan çocuk oyun alanları için de olmazsa olmazdır.

Nefes Alan/Aldıran Yaşam Alanları için bugünün ve yarının çocuklarına yönelik, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak Oyun Ekipmanları tasarlanmasıdır.

Kategoriler ve Katılım Koşulları

Yarışmaya başvurular Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.

Genel Katılım Kuralları

Öğrenci ve profesyonel kategorilerinin ikisi için geçerli olacak genel katılım kuralları alttaki maddelerde belirtilmiştir.

 • Katılımcılar en fazla üç farklı proje ile yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel) yarışmaya katılabilir.
 • Öğrenciler veya Profesyoneller yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Öğrenci için öğrenci belgesi, Profesyonel için bağlı bulunduğu bir oda var ise meslek odasının üyesi olduğunu gösterir belge istenmektedir.
 • Yarışmaya www.dustengercege.com adresinden kayıt olunması ve başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması gerekmektedir.
 • Cemer Kent Ekipmanları A.Ş. çalışanlarından ya da jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılan her proje için özgünlük, projenin başka bir kişi veya şirket tarafından daha önce üretilmemiş veya herhangi bir yöntemle, kamuya sunulmamış olması, benzer başka bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskali ye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk katılımcıya / katılımcılara aittir.

Öğrenci Kategorisi Katılım Koşulları

 • Yarışma katılımı için ön şart, lisans veya yüksek lisans derecelerinde öğrenci olmaktır.
 • Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
 • Öğrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım, Mühendislik ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir.
 • Grup katılımlarında grup elemanlarının tümünün öğrenci olması ve en az bir öğrencinin (6.3) maddesindeki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir.
 • İlgili bölümlerin lisans veya yüksek lisans programlarından 2020 yılı içerisinde mezun olmuş ya da olacak kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapma hakkına sahiptir.

Profesyonel Kategorisi Katılım Koşulları

 • Profesyoneller yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
 • Yarışmaya katılacak profesyonellerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım, Mühendislik ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı ve Endüstiyel Tasarım Mühendisliği bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans derecesi ile mezun olması koşulu aranır.
 • Grup katılımlarında grup elemanlarının en az bir profesyonelin koşulu yerine getirmesi gerekmektedir.

Katılım Şekli

Yarışma başvuruları;

www.dustengercege.com” web sitesi üzerinden iki aşamalı ve online olacaktır. Online başvuru katılımcıların yarışma şartnamesini kabul etmesi (dijital onay) ve aşağıda listelenen başvuru maddelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması suretiyle yapılır.

Birinci Aşama: Başvuru Hesabının Oluşturulması

Başvuru hesabını oluşturmak için katılımcıların kimlik bilgilerinin sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt eksiksiz tamamlandığında katılımcıların projelerini yüklemeleri için başvuru hesabı oluşturulacaktır. Başvuru hesabına erişim sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan RUMUZ ve HESAP ŞİFRESİ aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu bilgiler başvuruda beyan edilen e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. Katılımcılar kişisel bilgilerini sisteme kaydettiklerinde yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

İkinci Aşama: Proje Teslimi

Başvuru hesabına giriş yapılarak projeye dair görseller ve tasarım açıklamalarının yüklenmesi yoluyla proje teslimi yapılır. Proje görselleri üç (3) adet A3 boyutta paftadan oluşacak ve dijital paftadan oluşacak ve dijital olarak sisteme yüklenecektir.

 • Proje Paftalarında ve Yazılı Açıklamalarında katılımcının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Aksi tespit edilen durumlarda proje yarışma kapsamından çıkartılacaktır. Her bir başvuru için RUMUZ sistem tarafından otomatik olarak belirleneceğinden yüklenen pafta ve metinler doğrudan RUMUZ ile eşleştirilecektir. Bu sebeple katılımcılar tarafından paftalara RUMUZ bilgisi de eklenmemelidir.

Paftalar; ÜRÜN GÖRSELLERİ (A), KULLANIM SENARYOSU (B), ve TEKNİK ÇÖZÜM BİLGİLERİ (C) şeklinde kurgulanmalıdır.

A: Perspektif görünümünü içeren görsel / görselleri üzerinde barındıran açık renkli arka plana sahip pafta,

B: Ürün kullanım senaryosu veya A paftasını destekleyici görselleri içeren pafta,

C: Ürün malzemesi, üretim teknolojisi, ölçü ve teknik özellikleri ile ilgili detayları içeren pafta.

 • Her bir paftanın 150dpi çözünürlükte ve en fazla 5mb büyüklükte olması ve yatay olarak kurgulanması gerekmektedir. Dosya uzantısı jpeg formatında olmalıdır. Projenin yazılı açıklamaları sistemde belitilen TASARLANMA AMACI (500 karakter), YENİLİKÇİ YÖNLERİ (500 karakter) ve ÜRETİM YÖNTEMİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ (200 karakter) alanlarına metin olarak yüklenecektir. Bu nedenle görsellerde metin kullanımını azami seviyede tutulması tavsiye edilir. Proje açıklamaları sistem tarafından jüri değerlendirilmesinde kullanılacak dijital mizanpaja otomatik olarak yerleştirilecektir.

Değerlendirme Ölçütleri

 • Yarışmaya katılan projeler; Oynanma sırasında sunulan deneyim, Yenilikçilik ve Özgünlük, Yaratıcılık, Üretilebilirlik ve seri üretime uygunluk, ölçütleri üzerinden ve bu ölçütlerin alt açılımlarını da içerecek şekilde jüri tarafından bir bütün olarak değerlendirileceklerdir.
 • Ön eleme online olarak projelerin jüri üyelerine gönderilmesi ile gerçekleşecek olup jüri değerlendirme toplantısında ön elemeyi geçen projeler değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Jüri değerlendirmesi salt çoğunluk oluştuğunda jüri değerlendirme toplantısı tarihinde yapılacaktır.
 • Jüri tarafından ilk 3 belirlendikten sonra www.dustengercege.com adresli web sitemizde açılacakolan “halk oylaması” sistemi ile mansiyon ödülü verilecektir.
 • Mansiyon ödülüne değer görülen tasarım halk oylaması tarafından belirlenmiş olacaktır.

Yarışma Sekreteryası ve İletişim Bilgileri

Adres       : Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş.

Bahçelievler Mahallesi, 430 Sokak, No: 16 35875 Torbalı – İZMİR / TÜRKİYE

E-mail        : info@dustengercege.com

Web           : dustengercege.com

Facebook : facebook.com/cemerdustengercegez

Instagram : instagram.com/cemerdustengercege

Düşten Gerçeğe Ürün Tasarım Yarışması Ödülleri

Öğrenci Kategorisi

Birincilik Ödülü: 1.500 Euro

İkincilik Ödülü: 1.000 Euro

Üçüncülük Ödülü: 750 Euro

Mansiyon Ödülü: 500 Euro (Halkoylaması ile)  

Profesyonel Kategorisi  

Birincilik Ödülü: 2.000 Euro

İkincilik Ödülü: 1.500 Euro

Üçüncülük Ödülü: 1.000 Euro

Mansiyon Ödülü: 500 Euro (Halkoylaması ile)

*Yarışmada ödül kazanan katılımcılara ödülleri Cemer Kent Ekipmanları A.Ş.’nin belirleyeceği bir tarihte gerçekleşecek olan ödül töreni sonrasında banka havalesi ile ödenecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 MART 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 7-9 MAYIS 2021

Ödül Töreni: HAZİRAN – TEMMUZ 2021

Düşten Gerçeğe Ürün Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.dustengercege.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap