DYO Resim Ödülleri 2022

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, genç sanatçıları desteklemek, Türk Resim Sanatı’nın gelişimine katkı sunmak ve başarılı çalışmaları ödüllendirmek amaçlarıyla DYO Resim Ödülleri 2022 düzenleniyor. Bu yıl 39.’su düzenlenen ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

DYO Resim Ödülleri 2022

Düzenleyen:Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
Kategori:Tasarım Yarışması, Resim Yarışması, Sanat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:30 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:16 MAYIS 2022
Ödüller:Pentür Kategorisi: 35.000 ₺ (4 Adet) + Plaket
Özgün Baskıresim Ketgorisi: 15.000 ₺ (2 Adet) + Plaket
+ Sergilenen Eserler Sanatçıların Belirlediği Fiyattan Satılabilecektir
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, genç sanatçıları desteklemek ve fırsat yaratmak amacıyla 1967’den bu yana Türk Resim Sanatı’nın gelişim sürecini izlemeyi ve desteklemeyi ilke edinen DYO Resim Ödülleri’nin 39.sunu DYO adına düzenlemektedir. Türkiye’de boya ve kimya sanayii’nin öncü kuruluşlarından DYO bu yarışmaya katılacak tüm sanatçılara başarılar diler.

DYO Resim Ödülleri başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecektir. İlk değerlendirme online başvurular sonrasında jüri üyeleri tarafından yapılacaktır. Ön elemeyi geçen eserler, eser sahipleri tarafından, elden ya da kargo yoluyla Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın aşağıdaki adresine teslim edilecektir. Teslim edilen eserler jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek ödül kazanan eserler ve sergilenmeye değer bulunan eserler belirlenecektir.

Yarışma Konusu

“Doğa ve İnsan”

Resim Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma, Seçici Kurul’da görev alanların ve birinci derece yakınlarının dışında tüm sanatçılara açıktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler yağlıboya, akrilik veya özgün baskıresim tekniğinde olacaktır.
 • Her sanatçı yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir.
 • Konu “Doğa ve İnsan” olarak belirlenmiştir.
 • Yarışmaya katılan eserler daha önce yarışmaya katılmamış, ödül almamış veya herhangi bir yerde sergilenmemiş olmalıdır.
 • Eserlerin boyutları:
 • Resim dalında; kısa kenarları 90 cm’den küçük, uzun kenarları ise 150 cm’den büyük olmamalıdır.
 • Baskıresim dalında; (baskı alanı) kısa kenarları 35 cm’den küçük, uzun kenarları 135 cm.’den büyük olmamalıdır.
 • Yarışmaya 18 ve 50 yaş arasındaki (18 yaşını doldurmuş ve 51 yaşından gün almamış olan) sanatçılar katılabilir.
 • Pentür dalındaki eserler çerçevesiz teslim edilmelidir.
 • Başvuru ve eserlerin teslimi:
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Nisan 2022’dir.
 • Yarışmaya başvuru, www.yasarvakfi.org.tr adresinden online yapılacaktır.
 • Online başvuruda; katılım formu eksiksiz doldurulmalı, eserin fotoğrafı jpeg formatında ve görsellerin her biri en az 1 MB en fazla 5 MB boyutunda olacak şekilde kaydedilmesi sağlanmalıdır. (Fotoğraf çekimlerinin özgün baskılar için baskı sayısı ve sanatçının imzasıyla birlikte, resimler için ise paspartusuz olarak düz bir fonda temiz bir zeminde yapılmasına özen gösterilmelidir.)
 • Başvuru formunun eki olarak başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi online başvurusu sırasında eklenmelidir.
 • Bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru, seçici kurul elemesine girmeden değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Ön elemeyi geçen eserler 16 Mayıs 2022 tarihinde e-posta ile duyurulacaktır.
 • Jüri tarafından yapılacak ön elemeyi geçen eserler, 17 Mayıs 2022 – 03 Haziran 2022 tarihleri arasında Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Akdeniz Mahallesi, Şehit Fethi Bey Cad. No: 120 Konak – İzmir adresine sergilenmeye hazır şekilde elden yada kargo yoluyla teslim edilecektir. Bu tarihler arasında gönderilmeyen eserler elenmiş sayılacaktır.
 • Ön elemeden geçen ve Vakfa gönderimi yapılacak eserlerin arka yüzünde eserin adı, yapım yılı, boyutları, fiyatı, tekniği ve sanatçının adı ve soyadı, adres ve telefon bilgilerini belirten A4 boyutunda bir etiket bulunmalıdır.
 • Posta ve kargo yoluyla gönderilecek eserlerin tüm sorumluluğu sanatçıya aittir.

Değerlendirme

Değerlendirme iki aşamada yapılır.

 • Seçici Kurul ön elemeyi, 12 Mayıs 2022 tarihinde başvurular arasından online olarak yapar.
 • Seçici Kurul; 10 Haziran 2022 tarihinde ikinci kez toplanarak ön elemeden geçen ve orijinalleri Vakfa teslim edilen eserlerin arasından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri belirler.

Sonuçlar

 • Yarışma sonuçları basın ve internet yoluyla duyurulacaktır.
 • Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin tümü veya Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın uygun görecek oldukları, sergi alanlarının da müsaitlik durumuna göre İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Mardin’de sergilenecektir.
 • Sergi tarihleri ayrıca duyurulacaktır.
 • Ödül kazanan eserler bütün haklarıyla satın alınmış gibi işlem görür ve DYO Koleksiyonu’na girer. Eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklar DYO’ya ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’na aittir. Ödül kazanan eserlerin telif haklarını devralmak kapsamında, ayrıca bir ücrete tabi olmaksızın, FSEK’ten doğan, FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm mali hakları, FSEK’de tanımlanan yasal koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde sanatçıdan devralınır. İşbu devrin gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, talep üzerine, tüm mali hakların devrine ilişkin ekli beyannameyi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Bu eserler, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve/veya Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.ẞ. tarafından, dilediği zaman, sergileme amaçlı olarak ve/veya ürün ambalajları üzerinde görsel malzeme ve/veya duvar ve masa takvimi,afiş, broşür, kartpostal, ajanda gibi sair iletişim, reklam ve tanıtım malzemesi olarak değerlendirilebilecek ve kullanılabilecektir.
 • Ödül kazanamayan, sergilenmeye değer görülmeyen ya da satın alınmayan eserler sanatçılara teslim alındıkları yerde ya da masraf ve sorumluluk kendilerine ait olmak üzere kargo ile adreslerine iade edilecektir. Vakıf, sonuçların açıklamasından sonraki iki ay içinde geri alınmayan eserlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Diğer Hususlar

 • Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, yarışmaya katılan eserleri teslim aldığı andan teslim edeceği ana kadar geçen süre zarfında sigorta dahil korumaya yönelik her türlü önlemi alır. Eserin hasara uğraması halinde sanatçıya ekspertiz raporu ile belirlenen bedel üzerinden ödeme yapılır.
 • Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları sırada gönderdikleri resimlerin özgün nitelikte ve hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukukundan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, daha önce benzer yarışmalara katılmamış, ödül kazanmamış ve sergilenmemiş olduğunu, beyan ve kabul eder.
 • Katılımcılar, işbu sözleşme kapsamında paylaşacakları her türlü kişisel verinin, yarışma gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında işlenebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Seçici Kurul

 • Habip Aydoğdu
 • Prof. Hayri Esmer
 • Doç. Dr. Devabil Kara
 • Prof. Cebrail Ötgün
 • Prof. Dr. Ferhat Özgür
 • Prof. Mümtaz Sağlam
 • İhsan Yılmaz

Yarışma İletişim

YAŞAR EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI

Şehit Fethibey Cad. No:120/Z1 35210 İzmir

Tel: 0232 495 00 80(pbx)

Faks: 0232 484 17 89

vakif@yasar.com.tr

DYO Resim Ödülleri 2022 Ödülleri

Pentür Kategorisi: 35.000 ₺ (4 Adet) + Plaket
Özgün Baskıresim Ketgorisi: 15.000 ₺ (2 Adet) + Plaket

 • Sergilenmeye değer bulunan eserler sahiplerine, sergilerin tamamlanmasını takiben iade edilecektir.
 • Sergilenmeye değer bulunan eserler sanatçıların arzuları doğrultusunda, sanatçıların belirlediği satış fiyatları ile sergilerde satılabilecektir.
 • Satılan eserler, satın alanlara sergilerin sonunda teslim edilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2022

Ön Elemeyi Geçen Eserlerin Açıklanması: 16 MAYIS 2022

Ön Elemeyi Geçen Eserlerin Orijinallerinin Teslim Tarihi: 17 MAYIS 2022-03 HAZİRAN 2022

Ödül ve Sergilemeye İlişkin Seçici Kurul Nihai Toplantı Tarihi: 10 HAZİRAN 2022

Ödül Töreni: 05 EKİM 2022

DYO Resim Ödülleri 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yasarvakfi.org.tr/dyosanatodulleri.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap