Eczacılık Penceresinden Covid-19 Ulusal Fotoğraf Yarışması

TEB 2. Bölge Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım Holding tarafından, pandemi sürecinde büyük özveri gösteren eczacıların süreçteki deneyimlerini fotoğraf sanatı aracılığıyla anlatmaları amacıyla Eczacılık Penceresinden Covid-19 Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Eczacılık Penceresinden Covid-19 Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: TEB 2. Bölge Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım Holding.
 Kategori: Fotoğrafçılık Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan 18 yaş üzeri herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 1 NİSAN 2021 Saat: 23.00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 NİSAN 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺

İkincilik Ödülü: 3.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺  (1 adet)

Sergileme: 250 ₺ (50 adet)

Satın Alma: 250 ₺

   

- Advertisement -

Yarışma Konusu

Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 sürecinde, ilaç ve sağlık danışmanlığıhizmetiyle salgında en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanı eczacıların ve eczane personellerinin yaşadıkları kadraja alınacaktır. Bu doğrultuda; serbest eczaneler ve kamu kurumlarında görev yapan eczacı ve eczane personelinin karşılaştıkları olayları fotoğraf sanatını kullanarak kayıt altına almak, görsel bellek oluşturmak ve geleceğe miras bırakmak hedeflenmektedir.

Yarışma Kategori ve Bölümleri

Yarışma;Sayısal (Dijital) kategoride, renkli ve/veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tekbölümlüdür.

Fotoğraf Yarışması Katılım Şartları

 • Fotoğraf yarışmasına seçici kurul, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ve birinci derece yakın akrabaları ile TFSF tarafından haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her katılımcı, Türkiye sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Türkiye sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’ deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Healthcare web sitesi ve iletişim kanalları ile TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinden ilan edilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş. yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları Ankara Eczacı Odası, Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş. ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı ve devri için Ankara Eczacı Odası’na ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş.’ye izin/muvafakatname verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınma bedeli 250 TL olup bedeli ödenen fotoğrafın yayımlanma haklarının kullanımı ve devir hakkı yalnızca Ankara Eczacı Odası’na ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş.’ye aittir. Ayrıca yarışmanın ödül adeti ve miktarları ‘Ödül ve Sergileme’ başlığı altında belirtilmiştir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
 • çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, Ankara Eczacı Odası’nın http://www.aeo.org.tr/ adresinden, Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş.’nin https://www.alliance-healthcare.com.tr/ ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun https://tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde ve TFSF, Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş.’nin sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2021 ile Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş.’nin yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, ilgili Bakanlığın alacağı karar doğrultusunda sergilerin açılış ve kapanış tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, sergi açılışı uygun görülen ileriki bir tarihe ertelenecektir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi geçmemelidir.

İsimlendirme

 • Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde webmaster@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Yarışma ile ilgili sorular için yarışma sekreteryasının ezgi.ekelik@aeo.org.tr eposta adresinden iletişime geçilebilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF, Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım
 • Holding A.Ş. sorumlu değildir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF, Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

Tanıtım ve Yükümlülükler

Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay ve hizmet bedeli, Jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF Temsilcisi yol, konaklama giderleri Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Ankara il sınırlarındaki duyurular (bilboard, raket, üst geçit ve pankart ve totem) ile fotoğrafların katalog haline getirilmesi, tanıtım, sergi ve sergi basım masrafları Ankara Eczacı Odası ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş.’ye aittir.

 Seçici Kurul/Jüri Üyeleri ve TFSF Temsilcisi

 • Ali Rıza AKALIN (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Prof. Dr. Adnan ATAÇ (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Murat BERKYÜREK (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Uzm. Ecz. Nilgün BEŞİRLİ (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Ozan SAĞDIÇ (Fotoğraf Sanatçısı)

TFSF Temsilcisi: Serap ERELLİ

Yarışma İletişim

Ezgi EKELİK

ezgi.ekelik@aeo.org.tr

0(312) 425 07 08/172-129

Eczacılık Penceresinden Covid-19 Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺

İkincilik Ödülü: 3.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺  (1 adet)

Sergileme: 250 ₺ (50 adet)

Satın Alma: 250 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 NİSAN 2021 Saat: 23.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 NİSAN 2021

Sergi Tarihi: 14 MAYIS 2021

Eczacılık Penceresinden Covid-19 Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.aeo.org.tr/DuyuruModulu/Duyurular/Details/49815?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap