Edirne Kırmızısı Logo Yarışması

Trakya Üniversitesi tarafından, üniversitenin kurumsalkimlik ve marka çalışmaları kapsamında Edirne Kırmızısı Logo Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Edirne Kırmızısı Logo Yarışması

  Düzenleyen: Trakya Üniversitesi
  Kategori: Logo Yarışması, Tasarım Yarışmaları, Grafik Tasarım 
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye’de ikamet eden tüm T.C. vatandaşları. 

  Son Başvuru Tarihi: 18 ARALIK 2020 Saat: 17.00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 ARALIK 2020
  Ödüller:

Birinciye; “MacBook Pro” Dizüstü Bilgisayar
 

   

- Advertisement -

Tasarım Yarışması Amacı

Edirne Kırmızısının, Trakya Üniversitesi’nin kurumsal kimliğine kazandırılması kapsamında hazırlanan “Edirne Kırmızısı Marka Stratejisi” dahilinde yürütülecek çalışmalarda kullanılmak üzere bir logo tasarlanacaktır.

Edirne Kırmızısı

Türk Kırmızısı olarak da bilinen Edirne Kırmızısı, 18. yüzyılın ortalarına doğru ortaya çıkan bir renktir.

1740’larda Türkiye’den Avrupa’ya getirilen renk Fransa’da Rouge d’Andrinople olarak biliniyordu. Bu, aynı zamanda Edirne Kırmızısının uluslararası literatürdeki ismidir.

Çok zahmetli bir boyama sürecini içeren, uğrunda çokça emek ve paranın harcandığı, sırrını çözene ödüllerin verildiği, casusluk olaylarına konu olan Edirne Kırmızısı, 18. yüzyıl ortalarından Sanayi Devrimine kadar tekstil sektöründe oldukça revaçtaydı. Sanayi Devrimi sonrası fabrikasyon üretimin artmasının yanı sıra formülündeki zorluktan ötürü popülerliğini yitiren Edirne Kırmızısı renginin ham maddesi Rubia tinctorum olarak bilinen kökboya bitkisidir.

Yarışmanın Konusu

Düzenlenen tasarım yarışması ile Trakya Üniversitesi’nin Kurumsal Kimliğine kazandırılması kapsamında Edirne Kırmızısının işlevsel kullanıma uygun, dijital ve basılı mecralarda kullanılabilecek, akılda kalıcı ve özgün bir logo tasarlanarak hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Logo Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

Yarışmanın koşulları su şekildedir:

 • Logo, Edirne Kırmızısını en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.
 • Yarışma T.C. vatandaşı olan ve Türkiye’de ikamet eden herkese açıktır.
 • Yarışmaya sadece bireysel başvuru kabul edilmektedir.
 • Yarışmaya Trakya Üniversitesi’nin seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir.
 • Her bir tasarım A4 boyutunda zemine, uzun kenarı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz halleri, kısa kenarı 2,5 cm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.
 • Çalışmalar aşağıda belirtilen teslimat adresine; Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi RGB renk formatında, JPEG ve PDF olarak dijital ortamda gönderilecektir. Koşullara uymayan logolar elenecektir.
 • Çalışmalarda form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Renk olarak ekte kodları verilen Edirne Kırmızısı rengi ağırlıklı olup yanına tamamlayıcı renkler kullanılabilir. Bu tamamlayıcı renklerde de herhangi bir kısıtlama yoktur.
 • Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
 • Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı bir katılım formu ile başvurmalıdır.
 • Katılım formu eksiksiz doldurularak yarışmacılar birer rumuz belirleyecektir. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanacaklardır.
 • Gönderilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü tarafından daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
 • Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile es zamanlı, baska bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve sonrasında Trakya Üniversite’nin logoyu kullanarak yaptığı tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü iade edecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

Diğer Hususlar

 • Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler ve benzer” her türlü basılı materyal, çeşitli tekstil malzemeler”, dijital medya, elektronik posta, web vb. her türlü dijital ortama uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
 • Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir ve Trakya Üniversitesi, son teslim tarihi olan 18.12.2020 saat 17:00’den önce herhangi bir mazeret göstermeksizin yarışmayı iptal edebilir.
 • Trakya Üniversitesi katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında üçüncü kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Trakya Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.
 • Ödül kazanan tasarımı Trakya Üniversitesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir.
 • Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Trakya Üniversitesi tarafından ödül dışında bir ödeme yapılamaz.
 • Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
 • Yarışma sonunda birinci seçilen eser “Edirne Kırmızısı” logosu olarak belirlenecek ve herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve dijital materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir.
 • Katılımcılara eserlerin basılı ve dijital materyal üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.
 • Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 • Seçici kurulca 1 (bir) logo eseri seçilecektir. Seçici kurul yarışmaya katılan eserlerden hiçbirinin Trakya Üniversitesi’nin ihtiyacını karşılamayacağına karar verirse logo, farklı koşullarda tasarlanmak üzere yarışma sonlandırılacaktır.
 • Yarışma sonunda sergilenmeye değer görülecek eserlerden oluşan bir online sergi düzenlenecektir. Sergide yer alan eserlerin sahiplerine katılım belgesi verilecektir. Yarışmacılar sergilemede yer alacak eserleri ile ilgili herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez.

Çalışmaların Gönderilmesi

Tasarımlar, son başvuru tarihine kadar edirnekirmizisi@trakya.edu.tr adresine dijital olarak gönderilecektir. Tasarımlar, yarışma koşulları madde 7 ve 8’de belirtilen özelliklere sahip olmalıdır. Gönderilen maillerin konu kısmı, eklenecek katılım formu ve tasarım dosyası/ları (JPEG ve PDF) katılımcı rumuzu olarak isimlendirilmelidir. Birden fazla tasarımla katılacak olanlar çalışmalarını numaralandırmalıdır. Maillerin gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklar, hatalar ve ulaşmayan mailler konusunda Trakya Üniversitesi sorumlu değildir.

Çalışmaların Değerlendirilmesi

Gönderilen eserler rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır.

Sonuçların Açıklanması

Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 10 (on) iş günü içinde Trakya Üniversitesi resmi internet sitesi www.trakya.edu.tr ve edirnekirmizisi.trakya.edu.tr üzerinden açıklanacaktır.

Telif Hakları

Katılımcı, dereceye giren eserinin Trakya Üniversitesi tarafından kullanılmak üzere Edirne Kırmızısı logosu olarak ve süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, islenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, T.C. Trakya Üniversitesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. T.C. Trakya Üniversitesi, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

Seçici Kurul

Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU / Trakya Üniversitesi Rektörü

Prof. Melihat TÜZÜN / Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Caner KARAVIT / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İlter ALKAN / Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY / Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Kıvanç ADA / Trakya Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu

Orkun AKMAN / Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü

Eserlerin Teslim Edileceği Adres

edirnekirmizisi@trakya.edu.tr

Edirne Kırmızısı Renk Kodları

CMYK       RGB            HEX

C: 0            R: 169      #a91101

M: 90        G: 17

Y: 99          B: 1

K: 34

Edirne Kırmızısı Logo Yarışması Ödülleri

Birinciye; “MacBook Pro” Dizüstü Bilgisayar

*Apple 13 inç model MacBook Pro with Touch Bar: 1.4 GHz 4 Çekirdekli İşlemci, 3.9 GHz’e kadar Turbo Boost 256 GB Depolama Kapasitesi Touch Bar ve Touch ID

Yarışma sonucunda sadece bir adet logo Trakya Üniversitesi’ne ait Edirne Kırmızısı resmi logosu olarak tayin edileceğinden sadece birinci olan esere ödülü verilecektir. Diğer eserler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi : 18 ARALIK 2020 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi : 30 ARALIK 2020

Edirne Kırmızısı Logo Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.trakya.edu.tr/news/edirne-kirmizisi-logosunu-ariyor

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap