Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması

Edirne Valiliği tarafından Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğinde ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle, Edirne’nin daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak ile ait bir görsel bellek oluşturmak, Edirne Valiliğinin geleceğe dönük çalışmalarında kullanılmak üzere bir fotoğraf arşivi oluşturmak amaçlarıyla Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Edirne Valiliği tarafından Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğinde ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş üstü tüm fotoğrafçılar.
Son Başvuru Tarihi:02 MAYIS 2024, Saat 23:00
Sonuç Açıklanma Tarihi:10 MAYIS 2024
Ödüller:Tüm Kategoriler İçin;
Birincilik Ödülü: 25.000
İkincilik Ödülü: 15.000
Üçüncülük Ödülü: 10.000
Mansiyon Ödülü (4 adet): 5.000
İl Kültür ve Turizm Özel Ödülü: 5.000
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Özel Ödülü: 5.000
Sergileme (En fazla 30 adet): 1.000

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın Konusu: Edirne ilinin sınırları içindeki doğal, tarihi, kültürel alanları, insan yaşamını “Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması” başlığı altında ‘Tarih ve Mimari’, ‘Hayatın İçinden’, ‘Kırsal Yaşam ve Doğa’ alt başlıkları olmak üzere üç alt başlık altında çekilecek fotoğraflar içermektedir.

Yarışmanın Amacı: Edirne’nin daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak ilimize ait bir görsel bellek oluşturmak, Edirne Valiliğinin geleceğe dönük çalışmalarında kullanılmak üzere bir fotoğraf arşivi oluşturmaktır. Kentimizin fotoğraflar yoluyla tanıtılması, sosyal kültürler ve doğal yapısının belgelenmesi günümüz ve gelecek nesle bir miras olarak kalacaktır. Yarışma sonunda ödül alan fotoğraflardan (sergilemeler hariç) bir sergi açılacaktır.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Edirne Valiliği (bundan sonra DÜZENLEYİCİ KURUM olarak anılacaktır) tarafından Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğinde ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle yapılacaktır. Yürütücülüğü Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) tarafından gerçekleştirilecektir. 

Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.

Yarışma Kategorileri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf bölümünde üç kategoriden oluşmaktadır:

Tarih ve Mimari

Edirne merkez ve ilçeleri; Traklar’dan Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Edirne aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’na yaklaşık bir asırlık başkentlik yapmış bir şehirdir. Bundan dolayı Edirne’de Traklar’a, Roma’ya, Bizans’a ve Osmanlı’ya ait birçok tarihsel ve kültürel yapı bulunmaktadır. Dolmenler, tümülüsler, dikilitaşlar, kaleler ve kale kalıntıları, camiler, köprüler, kiliseler, sinagoglar, hanlar, hamamlar, tarihi evler, konaklar vb. birçok tarihi ve mimari eser barındıran Edirne, bu kategoride bu yönüyle fotoğraflara yansıtılacaktır.

Hayatın İçinden

Edirne ili merkez ve ilçeleri; meydanları, sokakları, parkları, alışveriş mekanları, eğlence yerleri, festivalleri, sanayi çarşıları, hayvan pazarları, hayvan borsası, süpürge borsası, süpürge ustaları, sokak müzisyenleri, yerli ve yabancı turistleriyle, üniversite öğrencileriyle 24 saat yaşayan hareketli ve dinamik bir şehir olan Edirne, bu kategoride bu yönüyle fotoğraflara yansıtılacaktır.

Kırsal Yaşam ve Doğa

 • Edirne her ne kadar tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkmış bir şehir olsa da doğal güzellikleri ve kırsal yaşamı ile de önemli bir yerleşimdir. Barajları, nehirleri, dereleri ve gölleri ile birçok doğal güzellik barındırmaktadır. Özellikle Gala Gölü, göçmen kuşların konakladığı Türkiye’nin önemli bir gölüdür.
 • Edirne aynı zamanda önemli bir tarım şehridir. Ovaları; uçsuz bucaksız çeltik, ayçiçeği, buğday ve kanola tarlaları ile de tarımsal açıdan büyük öneme sahiptir. Yakın zamanda yetiştirilmeye başlanan lavanta ile mor renkli tarlalar da Edirne’ye ayrı bir renk katacaktır.
 • Saros Körfezi’nin önemli bir bölümü de Edirne ili sınırları içinde yer almaktadır, küçük limanları, koyları ve sahilleri ile de ayrı güzellikler taşıyan mekanlara sahiptir.
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile tarım ekonomisinde de önemli bir paya sahiptir. Buna bağlı olarak süt üretiminden dolayı peynir yetiştiriciliği önem kazanmış, Edirne peyniri coğrafi işaretli bir marka haline gelmiştir.
 • Yine coğrafi işaretli İpsala Pirinci ile, Türkiye pirinç üretiminin önemli bir bölümü Edirne il sınırları içinde yetişmektedir. Su ürünleri de ayrı bir tarımsal kalemi teşkil etmektedir.
 • Bu kategoride de yukarıda bahsedilen yönleri ile Edirne fotoğraflarla yansıtılacaktır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Düzenleme Kurulu, Yarışma Sekretaryası, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. 
 • Katılımcı her kategori başına en fazla 3 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle
 • yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Edirne merkez ve ilçe sınırları içerisinde ve 2018
 • yılı (2018 dahil) ve sonrası çekilmiş olması zorunludur.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.
 • Bu yarışmaya, yapay zekâ ile oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez. Gönderilen eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması gerekmektedir. Bu kurala uymayanlar TFSF tarafından ömür boyu men cezası alacaktır.
 • Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi, federe dernek
 • üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.
 • Düzenleyici; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların  yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az
 • sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi (katılımcı) ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin (katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar düzenleyici kurumun web sitelerinde http://www.edirne.gov.tr/, https://edirne.ktb.gov.tr/, https://efod.org.tr/ ve TFSF’ye ait https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurum ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2024 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir. 
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Hususlar

 • Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920×1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m den fazla 2.5m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD/LED monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır. 
 • Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), yarışma başvuru onay bedeli, seçici kurul üyeleri huzur hakkı ve TFSF Yarışma Temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen maddi ödüller, Ödül Töreninde elden teslim edilebileceği gibi, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin ödülü elden teslim almadığı veya kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışma ödülleri; yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak, Yarışma Sergisi ve Ödül Töreni öncesi hak sahiplerinin belirttiği hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Mücbir sebeplerle ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden durum duyurulacaktır.
 • Düzenleyici kurum, e-posta gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak gönderim sırasında doğabilecek sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. (Katalog kullanılmayacağı için bu madde çıkarılacaktır.)
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

Eserlerin Gönderilmesi/Yüklenmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
 • gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak      gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme / yükleme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. 
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
 • katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme
 • işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-350 DPI çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)’ın yüklenmesine izin vermeyecektir.
 • Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.
 • Bir fotoğrafa verilen ismin, aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.
 • Üyelik ve katılım ile ilgili yardım için https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss linkine
 • başvurulabilir. İletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum
 • sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul  

 • Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU (T.Ü. Güzel Sanatlar Fak. Öğr. Üyesi)
 • Behiç GÜNALAN (Fotoğraf Sanatçısı EFIAP-b)
 • Enver ŞENGÜL (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Kemal SOYTÜRK (Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü)
 • Lütfü KARAKAŞ (Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Sekreteri)
 • Serap ŞAHAN SOKOL (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Serdar İYİİZ (Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Başkanı)

Seçici Kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır. Toplantı tarihinde 5

(beş) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Seçici Kurul değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun ONLINE PUANLAMA olarak ve ikinci-final turu yüz yüze yapılacaktır. Mücbir sebeplerle Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu Zoom Meeting yöntemiyle Online (Çevrimiçi) olarak yapılacaktır.

TFSF Yarışma Temsilcisi: Seraceddin AYYILDIZ

Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır.

Yarışma final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

Yarışma İletişim

Adı ve Soyadı: Kenan KOÇAK (Edirne İl Kültür ve Turizm Müdür Yrd. )

İrtibat Tel: 02842801704

E-posta Adresi: kenankocak2206@gmail.com

 Adı ve Soyadı: Eray Küçükuslu (Folklor Araştırmacısı)

 İrtibat Tel: 02842801702

 E-posta Adresi: eray.kucukuslu@ktb.gov.tr   

Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Tarih ve Mimari Kategorisi: 
Birincilik Ödülü: 25.000
İkincilik Ödülü: 15.000
Üçüncülük Ödülü: 10.000
Mansiyon Ödülü (4 adet): 5.000
İl Kültür ve Turizm Özel Ödülü: 5.000
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Özel Ödülü: 5.000
Sergileme (En fazla 30 adet): 1.000
 
Hayatın İçinden Kategorisi:  
Birincilik Ödülü: 25.000
İkincilik Ödülü: 15.000
Üçüncülük Ödülü: 10.000
Mansiyon Ödülü (4 adet): 5.000
İl Kültür ve Turizm Özel Ödülü: 5.000
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Özel Ödülü: 5.000
Sergileme (En fazla 30 adet): 1.000
 
Kırsal Yaşam ve Doğa Kategorisi:
Birincilik Ödülü: 25.000
İkincilik Ödülü: 15.000
Üçüncülük Ödülü: 10.000
Mansiyon Ödülü (4 adet): 5.000
İl Kültür ve Turizm Özel Ödülü: 5.000
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Özel Ödülü: 5.000
Sergileme (En fazla 30 adet): 1.000
*Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan en az sergileme bedeli karşılığı satın alabilir. 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru (Yükleme) Tarihi: 02 MAYIS 2024, Saat 23:00  

Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 08 MAYIS 2024 

Sonuç Bildirim Tarihi: 10 MAYIS 2024

Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat: Düzenleyici Kurum tarafından duyurulacaktır.


Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/edirne-ulusal-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap