EGEKAF’23 Mitolojik Hikayeli Metal Duvar Dekoru Tasarım Yarışması

Yıldırım Çelik Yapı tarafından, mitolojik hikayeler ile metal duvar dekorasyonları üretiminde yeni tasarımların oluşturulmasına katkı sağlamak, yaratıcı fikirleri olan genç yetenekleri ortaya çıkarmak ve değerlendirmek amaçlarıyla EGEKAF’23 Mitolojik Hikayeli Metal Duvar Dekoru Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

EGEKAF’23 Mitolojik Hikayeli Metal Duvar Dekoru Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Yıldırım Çelik Yapı
Kategori:Tasarım Yarışması, Girişimcilik Yarışması, Mimari Yarışmalar
Kapsadığı Şehir:Ege Bölgesi
Kimler Başvurabilir:EGEKAF’23’ün ev sahibi Pamukkale Üniversitesi ve 15 paydaş
üniversitenin öğrenci ve mezunları.
Son Başvuru Tarihi:ŞUBAT 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:27 ŞUBAT 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
5 Yarışmacıya: 200 ₺ Hediye Çeki
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Yarışmanın Amacı

Temel amacı, yaratıcı fikirleri olan genç yetenekler ile tanışmak ve onlarla sonrasında çalışabilmektir. Bu yarışma ile yaratıcı gençlerin, kendi yarattıkları dünyada bizim için yapabileceklerini görüp, kabiliyetleri sınama yarışmanın diğer amacıdır.

Yarışmanın İçeriği ve Sunum Şekli

İçeriği, mitolojik hikayeler ile Metal Duvar Dekorasyonları üretiminde yani tasarımların oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Katılımcılar, tamamen kendi buldukları, okudukları, duydukları veya ürettikleri bir mitolojik hikâye ile desteklenmiş uygulanabilir ve özgün tasarım örneği hazırlayabilmelidir.

  • Kendi belirlediği konsepte uygun tasarımı VEKTÖREL, DWG formatta ve Photoshop’la hazırlanmış ürünün oda duvarında görünümünü (mockup) hazırlamak.
  • Tasarıma ayrıca ürünü oluşturan hikâye ve vermek istenen mesaj ile ilgili kısa bir metin yazısı

Yarışmaya Katılabilme Koşulları

Tasarım kabiliyetine sahip, YARATICI ve ÇİZİM YETENEĞİ olan, kendine inanan, istenen formatlarda çalışma yapabilen, aktif olarak herhangi bir kuruma bağlı olmayan EGEKAF’23’ün ev sahibi Pamukkale Üniversitesi ve 15 paydaş üniversitenin öğrenci ve mezunları yarışmaya katılabilir.

Diğer Hükümler

  • Kazanan katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dâhil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını bedelsiz olarak Yıldırım Çelik Yapı tarafından yarışmanın konusu ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere süresiz, kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak adı geçen kuruma tamamen devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle Yıldırım Çelik Yapı’ya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
  • Başkasına ait tasarımları kullanan, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecektir. Yarışmaya sunulan proje daha önce başkası tarafından tasarlanmış, kullanılmış veya fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlal edilerek oluşturulmuş ise yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınacaktır.
  • Tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak ve isterse 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yarışma projelerini teslim etmeden önce tasarım tescili başvurusunda bulunmak katılımcıların sorumluluğundadır. Bu konuda Yıldırım Çelik Yapı’nın her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal eden tasarımlar nedeniyle ortaya çıkacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk katılımcı/katılımcılar’a aittir. Bu nedenle Yıldırım Çelik Yapı’nın bir zararının oluşması durumunda uğranılan tüm zararlar ilgilisine rücu edilir. Yıldırım Çelik Yapı’nın her türlü yasal hakları saklıdır.
  • Yıldırım Çelik Yapı dereceye giren tasarımlar üzerinde, tasarımın asıl niteliğini bozmamak veya değiştirmeksizin, amaca, yayımlamaya ve kullanmaya yönelik değişiklik talep edebilir ya da yapabilir. Ayrıca Yıldırım Çelik Yapı üretimde kullanacağı her bir tasarım için bir defaya mahsus tasarımcıya 500 TL ödeme yapacaktır. Katılımcı tarafından başvuru formunda yer alması gereken iletişim bilgilerinin eksik/hatalı doldurulması veya verilen bilgilerin sonradan değişmesi ve katılımcı tarafından yeni bilgilerin iletilmemesinden kaynaklı olarak katılımcıyla irtibat kurulamaması halinde yukarıda belirtilen ödeme yapılamayacaktır. Katılımcı başvuru formunda yer alması gereken bilgileri eksiksiz ve tam olarak doldurduğunu ve her türlü değişikliği gecikmeksizin bildirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
  • Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen, belirtilen kriterlere uymayan, herhangi bir yerinde tasarım sahibini belirtici işaret bulunan tasarımlar değerlendirme dışı bırakılır. Şartlara uygun olmayan durumun (tasarımın özgün olmaması vb.) yarışmanın sonuçlanması sonrasında tespiti ve tasarımın ödül kazanmış olması halinde bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/ yarışmacıların kazandığı ödül geri istenecektir.
  • Korunması Kanunu Yarışmaya katılan katılımcılar, bu şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılır.

 Yarışma Başvuru Şekli

Yarışmaya başvuru formu ile birlikte Osman Mert’e osman@yildirimcelikyapi.com mail atarak başvurabilirsiniz.

EGEKAF’23 Mitolojik Hikayeli Metal Duvar Dekoru Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
5 Yarışmacıya: 200 ₺ Hediye Çeki

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: ŞUBAT 2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 27 ŞUBAT 2023

EGEKAF’23 Mitolojik Hikayeli Metal Duvar Dekoru Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.egekariyerfuari.org/yildirim-celik-yapi-mitolojik-hikayeli-metal-duvar-dekoru-tasarim-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap