EİB Moda Tasarım Yarışması 2023

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından, ülkemizdeki genç tasarımcılara kendini gösterme fırsatı vererek, farkındalık platformu yaratmak ve sektöre sunduğu yeni değerlerle Türk Moda Endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla EİB Moda Tasarım Yarışması 2023 düzenleniyor. Bu yıl 17.’si düzenlenen ödüllü moda tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

EİB Moda Tasarım Yarışması 2023

Düzenleyen:Ege İhracatçı Birlikleri
Kategori:Tasarım Yarışması, Tekstil Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Moda Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin endüstriyel tasarım/moda tasarımı ile ilgili lisans bölümlerinde okuyan veya mezun olan; 01.01.2005 ve öncesinde, 01.01.1988 ve sonrasında doğmuş olan; Türk moda endüstrisinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, moda ürünlerine yönelik kendi adına kayıtlı ticari bir iş yerine sahip olmayan tüm T.C. Vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:30 ARALIK 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:OCAK 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 100.000 ₺
İkincilik Ödülü 75.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 50.000 ₺
+ Yurt Dışı Eğitim Desteği Ödülü
+ Fuar Katılım Ödülü
+ Türkiye Tasarım Haftası Daveti Ödülü
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Seed / Tohum

Oluşum sürecinin başlangıcı olarak tohumu konumlandırdığımızda, kendimizi Teşekkül (biçim kazanma oluşma), Tekevvün (var olma, doğuş, oluşma) kavramlarının derinlerinde buluruz.

Algılarımızın sınırlarını zorladıkça varoluştan yok olmaya doğru bir yola gireriz ve yolun sonunda boşluklarımızı doldurabilme kabiliyetine erişiriz.

Tohum; Sınırlı kaynaklarla dolu bir dünyada, insanın sınırsız isteklerine ve gereksinimlerine cevaptır.

Var olmanın temeli olan Tohum, varoluşçuluk akımını içinde barındırır. Varoluşçuluk, bireyselliğin ön plana çıktığı ve insan varlığını tüm yönleriyle incelendiği felsefi bir sistemdir.

Bu akımda, özgürlük ve sorumluluk kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle bu tema ile önce kendi varlığına sonra diğer insanlara sorumlu hissetmelisin!

İşte tamda bu sebepten sürdürülebilir moda kavramının önemi SEED konsepti ile öne çıkarıyor, modanın tüketimini ve artık tüketilmişi tekrar var etme çabasını bu bağlamda tekrar fark ediyoruz.

Seed / Tohum

EİB, ülkemizin genç tasarımcılarına kendini gösterme fırsatı vererek, farkındalık platformu yaratmak ve sektöre sunduğu yeni değerlerle Türk Moda Endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 17.’sini düzenleyeceği Moda Tasarım Yarışmasında, katılımcıların SEED konseptiyle, “SEZONDAN BAĞIMSIZ” olarak oluşturacakları Kadın ve Erkek Hazır Giyim koleksiyonlarını görmeyi heyecanla bekliyor.

Moda Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Finale kalan 10 yarışmacı, koleksiyonların tüm haklarını beş yıl süre ile hiçbir koşul öne sürmeksizin EİB’ye devretmiş sayılacaklardır.
 • Yarışmacı, yarışmaya katılan eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında olduğu bütün fikri ve sınai haklarından peşinen feragat eder, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarını, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarını sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle EİB’ye devreder.
 • Ayrıca her bir yarışmacı, yukarıda “Kimler Başvurabilir?” başlıklı bölümde sayılan tüm şartları taşıdığını, yarışmaya gönderdikleri yapıtların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenip sunulmadığını, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcılar başvuru formlarını EİB’ne teslim etmeleri ile işbu Şartname ’de belirtilen tüm hususları kabul etmişlerdir.
 • Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi halinde tasarımcı ödülü almış ise ödül geri alınır, ilgili yarışmacı mevcut yarışmadan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Hazırlık Komitesinin kararıyla diskalifiye edilir, bir daha Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen hiçbir yarışmaya katılamaz, katılmışsa başvurusu geçersiz sayılır ve Ege İhracatçı Birlikleri bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatır. EİB bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir.
 • Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında EİB’den başka hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.
 • Yarışmacılar, yarışma süreci, diğer yarışmacılar ve Birlik ile ilgili olarak bu yarışma sürecinde edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, yarışma haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir

Yarışma Aşamaları

Başvuru için yarışma sunum dosyalarının en geç 30 Aralık 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar (17.00) Ege İhracatçı Birlikleri’ ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru şartlarını sağlamayan, eksik doldurulan / hazırlanan yarışma sunum dosyaları ile son teslim tarihinden sonra Ege İhracatçı Birlikleri’ne (Atatürk Caddesi No:382 Alsancak İZMİR PK:35220) ulaştırılan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Ege İhracatçı Birlikleri sorumlu olmayacaktır.

Birinci aşamayı geçemeyen dosyalar, sahiplerine geri postalanmayacak olup, dosyasını almak isteyen yarışmacıların Ege İhracatçı Birlikleri’nden ilk 10 finalist listesi açıklandıktan en geç 2 ay içerisinde dosyalarını şahsen teslim almaları gerekmektedir. Teslim alınmayan dosyalar bu süre sonunda imha edilecek ve geri talep edilemeyecektir.

Başvuru www.eib.modatasarimyarismasi.org adresinden yapılacaktır.

•           Başvuru formu ve taahhütname eksiksiz doldurulacak,

•           Sistem tarafından onaylanarak numara alınacak, (Örnek: eib1, eib2 vb.)

•           Başvuru formunun, taahhütnamenin ve özgeçmişin (CV) çıktıları alınacak, başvuru formu, taahhütname ve KVKK formunun çıktıları alınarak imzalanacak,

•           Alınan numara (eib1,eib2), diğer tüm evraklar (fotoğraflı özgeçmiş ve tasarım dosyası vb.) üzerine sağ üst köşeye yazılacak,

•           Sunum dosyası belirtilen tarihe kadar Ege İhracatçı Birlikleri Atatürk Cad. No: 382 Alsancak 35220 İzmir adresine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir.

Yarışma Sunum Dosyası İçerisinde Bulunması Gerekenler:

UYARI: Yarışma sunum dosyası içerisinde bulunması gerekenler arasında yer alan yarışma şartnamesi, taahhütname, KVKK metni, özgeçmiş, diploma ve nüfus kağıdı fotokopisi, ayrı zarf içinde ve zarf üzerine başvuru numarası yazılarak sunum dosyası içerisinde teslim edilecektir. Tasarımların sunumunu içeren zarf da aşağıda belirtilen özelliklerde olup, başvuru teslimi aşamasında yukarda ifade edilen zarf ile birlikte teslim edilecektir.

a. Başvuru Formu

Bu form, sadece www.eib.modatasarimyarismasi.org internet adresinde yer almaktadır. Yarışmacılar tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunun çıktısı alındıktan sonra imzalanması gerekecektir. Başvuru formunun çıktısı form elektronik ortamda doldurulduktan sonra alınabilmektedir.

b. Özgeçmiş ve Diğerleri

Yarışmacıların,

•           Yarışmacıların,

•           Moda alanındaki deneyimlerini ve niteliklerini anlatan fotoğraflı kısa özgeçmişi

•           Gelecek planlarını detaylandıran bir yazı

•           Varsa öğrenci belgesi aslı, geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi, evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. (Sağ üst köşeye başvuru numarası yazılacaktır.)

c. Nüfus Kağıdı Fotokopisi

Başvuru yapan kişiye ait nüfus kağıdı fotokopisi

**Başvuru formu, özgeçmiş, gelecek planlarını detaylandıran yazı, öğrenci belgesi ve nüfus kağıdı fotokopisinin, başvuru dosyasının içine konacak ayrı ve kapalı bir zarf içerisinde iletilmesi gerekmektedir. (Sağ üst köşeye başvuru numarası yazılacaktır.)

d. Taahhütname

Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kendilerine ait orijinal tasarımlar olduğunu, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını ve yarışmacının daha önce Türkiye İhracatçılar Meclisi, diğer İhracatçı Birlikleri ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen bir moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmediğini, tüm yarışma şartlarını taşıdığını taahhüt eden, www.eib.modatasarimyarismasi.org internet adresinde başvuru formu doldurulduktan sonra ekrana gelecek olan taahhütnamenin yarışmaya katılan tasarımcı tarafından, doldurulup imzalanması gerekmektedir.

e. Tasarımların Sunumu

Yarışmacılar 4 adet hazır giyim kıyafetten oluşan koleksiyonlarını, belirlenecek olan ana teması çerçevesinde kadın ve/veya erkek kategorisinde (tasarımcılar koleksiyonlarını sadece erkek, sadece kadın veya karma (kadın-erkek) olarak hazırlama serbestliğine sahiplerdir.) ve Season Free olarak hazırlayacaklardır.

Tüm çizimler ve tasarım dosyası düz standart A3 ebadındaki (29,5 X 42cm) zarf içerisinde teslim edilecektir. Belirtilen standartların dışında bir şekilde gelecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sunum dosyalarının jüriye birkaç kere sunulma ihtimaline karşı kolay açılabilir ve kapanabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolacak evrak/tasarımların sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.

Belirlenecek ana teması doğrultusunda yarışmacının belirleyeceği alt temada hazırlanacak olan sunum dosyasında bulunması gerekenler:

•           4 adet A3 (29,5 X 42cm) ölçülerinde artistik ve teknik çizim

•           Kullanılacak kumaş örnekleri

•           Tamamlayıcı aksesuarlar

•           Kavramsal Yaklaşım; sunum dosyasında, yarışmacının, tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden bir açıklayıcı yazı olabilecektir. Bu açıklama zorunlu olmayıp üzerinde tasarımcının kimliğini ifade eden herhangi bir işaret olmamalıdır. Bu yazı maksimum 200 kelime olmalıdır.

İnternet sitesinden yapılan başvuru esnasında verilen başvuru numarasının tüm çizimlerin sağ üst köşesine açıkça yazılması gerekmektedir.

Artistik tasarımlar, verilen ebatlarda herhangi bir boyama tekniği ya da karışık tekniklerle elle veya bilgisayar destekli hazırlanabilir.

NOT: Başvuru sahiplerinin isimleri tasarımların üzerinde yazmamalıdır. Projenin herhangi bir yerinde başvuranın kimliğini belirten herhangi bir işaret (fotoğraf dahil) bulunmaması gerekmektedir.

Yarışma Süreci ve Değerlendirme

Son başvuru tarihine kadar alınan başvuru dosyalarının değerlendirmesi son başvuru tarihinden sonra yapılacak olup yarışmacı sayısı yarışma ön değerlendirme jürisi tarafından yapılacak seçim ile 20 yarışmacıya düşürülecektir.

İlk aşamayı geçen yarışmacılar, gerçekleştirilecek olan mülakata davet edileceklerdir. Mülakat ardından yapılacak seçim ile 10 finalist belirlenecektir.

Mülakat aşamasında, yarışmacılardan sundukları tasarımlar hakkında mülakat kuruluna bilgi vermeleri istenecektir, mülakat kurulu başka konularda da soru yöneltebilecektir. Mülakat tarihi mülakata kalan 20 tasarımcıya başvuru aşamasında verdikleri iletişim kanallarından EİB tarafından bildirilecektir. (Ege İhracatçı Birlikleri tüm tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.)

Belirlenen 10 finalist yarışmacının duyurusu sadece www.eib.modatasarimyarismasi.org web sitesinde ve bu adreste yönlendirmeleri yer alan sosyal medya iletişim kanallarında yayınlanarak duyurulacaktır.

İlk 10’a kalamayan yarışmacıların önseçim jürisi tarafından verilen puanları www.eib.modatasarimyarismasi.org internet sitesinden ilk 10 finalistin ilan edilmesinden sonra, yarışmacılara özel olarak ilan edilecektir.

Finale kalan yarışmacılara bildirim, ayrıca telefon ile yapılacaktır. Finale kalan 10 yarışmacıya ait tasarımların, dikim işlemlerinin yapılabilmesi için 23 Ocak 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında EİB’nin bildireceği günlerde ve yerlerde 10 yarışmacının mazeretsiz olarak hazır olması gerekmektedir (Ege İhracatçı Birlikleri tüm tarihlerde değişiklik yapma hakkında sahiptir.)

 (Not: Ege İhracatçı Birlikleri tarafından bir atölye ile anlaşma sağlanarak dikim işlemleri sadece bu atölyede yaptırılacaktır. Finalistlerin kendileri için belirlenecek 1 haftalık süre içerisinde malzemeleri ile hazır bulunmaları ve dikim işlemlerini Ege İhracatçı Birlikleri’nin bildireceği atölyede bitirmeleri gerekmektedir. Bu koşullara uymayan yarışmacı yerine ön jüri tarafından en fazla puan alan ancak ilk 10 finalist arasında yer almamış yarışmacı finalistlerden biri davet edilebilecektir. Kumaş, aksesuar, yol, konaklama masrafları Ege İhracatçı Birlikleri’nin belirlediği limitler dahilinde karşılanacaktır. Dikim işlemleri ile ilgili giderlerin tamamı Ege ihracatçı Birlikleri tarafından belirlenen atölyede dikilmek kaydıyla karşılanacaktır. (Tasarımların dikilmesi ile ilgili olarak tüm konularda karar vermeye ve dikim şartlarını değiştirmeye Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesi yetkilidir.)

Değerlendirme Kriterleri

 • Tasarımlardaki yaratıcılık,
 • Teknik olarak uygulanabilirlik,
 • Giyilebilirlik,
 • Satılabilirlik,
 • Özgünlük,
 • Tasarımın güncel trendlere uyumu, konsepte uyum
 • Koleksiyon oluşturma mantığı
 • Malzeme ve tasarımın uyumu,

Jüri

Yarışmanın final gecesi jürisinin ve önseçim jürisinin aşağıdaki isimlerden seçilecek isimlerden oluşturulması için çaba sarf edilecektir. Ege İhracatçı Birlikleri aşağıdaki jüri isimlerde günün gerekliliklerine göre değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar ve bunu ilan eder. Bu konuda doğabilecek uyuşmazlık ve sorunları çözmeye Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Yarışma Hazırlık Komitesi yetkilidir.

 • ALEXANDER KOKOSKERİYA
 • ANIL CAN
 • ARZU KAPROL
 • BARIŞ ÇAKMAKÇI
 • BAŞAK FRANSEZ
 • BELMA ÖZDEMİR
 • BENGİ ELMASTAŞ
 • BENNU GEREDE
 • BERTAN YENİÇERİ
 • BURAK SERTBAŞ
 • CEM AKYOL
 • CENGİZ ABAZOĞLU
 • CEYDA BALABAN
 • ÇİĞDEM AKIN
 • DENİZ BERDAN
 • DENİZ MARŞAN
 • DİLARA GALİMANE
 • DİLEK GÖKTAŞ
 • DİLEK SÜSLÜER
 • ECE GÖZEN AKIN
 • EGE KABASAKAL
 • EKREM ÖZTECİR
 • ELİF CIĞIZOĞLU
 • ELVAN ÜNLÜTÜRK
 • EMİN EMRAH YERCE
 • EMRE ERDEMOĞLU
 • EMRE KIZILGÜNEŞLER
 • ERDAL GÜVEÇ
 • ERİN KARAKOYUNLU
 • EROL ALBAYRAK
 • ERTAN KAYITKEN
 • ERTAN KAYITKEN
 • ESİN TEKİN
 • ESİN ÖZYİĞİT
 • FATİH YÖREK
 • FULYA PEKER KUTLUR
 • GAMZE SARAÇOĞLU
 • GAYE SARIOĞLU
 • GİRAY SEPİN
 • GİZEM BATUR
 • GÖKHAN TALAY
 • GÖZDE YENER
 • GÜL AĞIŞ
 • GÜLBERK ÖRÜN
 • HAKAN ÖZTÜRK
 • HANDE ÇOKRAK TAVİLOĞLU
 • İPEK ÖRÜK
 • İSMAİL ACAR
 • JEYAN GEDİK
 • KANER KIVANÇ
 • LARA SAYILGAN
 • LEYLA ERTUR
 • MEHMET TURGUT
 • MEHMET YILDIZTEKİN
 • MEHTAP ELAİDİ
 • MEHTAP YILMAZ
 • MERT TELYAS
 • MİRAY PETRİNİ
 • MURAT AYTULUM
 • MUSTAFA TUNCER
 • NEJLA GÜVENÇ
 • NİHAT ODABAŞI
 • NİLGÜN HEPYALÇIN
 • NİYAZİ ERDOĞAN
 • NURAY ATALAYMAN
 • NURAY UYAR
 • OĞUZ EREL
 • ÖMER TAVİLOĞLU
 • ÖZGÜR MASUR
 • ÖZLEM ERKAN
 • ÖZLEM KAYA
 • ÖZLEM SÜER
 • RAF STESMAN
 • REŞAT YALAZ
 • SABİN KARAKUŞ
 • SEDEF ORMAN
 • SELAHATTİN AYTEN
 • SELEN HEPBIÇAKÇI
 • SEMA AKBAY
 • SİBEL ARNA
 • SİMAY BÜLBÜL SARIPINAR
 • SİREN ERTAN ÇARMIKLI
 • SÜMBÜL ÇELEBİ
 • ŞEVKET SERKAN UYSAL
 • TURAN GÖKSAN
 • TUVANA BÜYÜKÇINAR
 • YAPRAK ARAS ŞAHİNBAŞ
 • YILDIRIM MAYRUK
 • ZEYNEP ACAR

Jüri Özel Sunumu, Defile ve Ödül Töreni

2023 yılının Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan jüri özel sunumunda, 10 finalistin belirlenen temaya göre hazırladıkları 4 hazır giyim kıyafetten oluşan koleksiyonları sunulacaktır.

Bu sunumun sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç dereceye giren tasarımcılar belirlenecektir.

Yine aynı gün düzenlenecek defile ile belirlenen 10 finalistin koleksiyonları basın mensuplarının yanı sıra, ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan seçkin bir davetli grubuna sunulacaktır.

Defile sonrasında dereceye giren finalistlere ödülleri, düzenlenecek bir törenle verilecektir.

(Jüri özel sunumu ile defile/ödül töreni tarihleri Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından değiştirilebilir.)

Yarışma İletişim

Ege İhracatçı Birlikleri

Atatürk Cad. No:382 Alsancak 35220 İzmir

info@modatasarimyarismasi.org

(232) 488 60 43 – (232) 488 60 86 – (232) 488 60 42

  EİB Moda Tasarım Yarışması 2023 Ödülleri

  Birincilik Ödülü: 100.000 ₺
  İkincilik Ödülü 75.000 ₺
  Üçüncülük Ödülü: 50.000 ₺

  Ege İhracatçı Birlikleri’nin “5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’na sunacağı projenin onaylanması durumunda, dereceye giren yarışmacılara yine Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilebilecektir. Yurtdışı eğitim desteğinin sağlanması Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın onayına tabidir. Birlik, bu eğitim hakkını, dereceye giren yarışmacılardan kaçına ve hangi şekilde kullandıracağı konusunda nihai takdir yetkisine sahiptir.

  Yurtdışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel yarışmacı her halükârda, yarışmanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde ve ilgili eğitim kurumunda takvimine uymak kaydı ile eğitimlerine başlamalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur. Yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin ve eğitim kurumu ile Ticaret Bakanlığı’nın talep edebileceği diğer belgelerin (İELTS, TOEFL vs.) yarışmacı tarafından EİB’nin talep edeceği sürede temin edilmesi gerekmektedir.

  İlk 10 finalist arasında yer alan, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesi’nin belirleyeceği adette finaliste ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesi’nin belirleyeceği koşullarda, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiği fuarlardan herhangi birine ziyaret hakkı verilmesi planlanmaktadır.

  İlk 10 finalistin koleksiyonları Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda her yıl düzenlenmesi beklenen Türkiye Tasarım Haftası etkinliğinde sergilenecektir.

  Yarışma Takvimi

  Son Başvuru Tarihi: 30 ARALIK 2022 Saat: 17.00

  Ön Eleme Tarihi: OCAK 2023

  Finalistlerin Dikim İşlemlerini Gerçekleştireceği Tarih: 23 Ocak 2023 – 31 Mart 2023

  Final Tarihi: MAYIS 2023

  EİB Moda Tasarım Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://eib.modatasarimyarismasi.org/

  Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

  Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

  Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
  Cinsiyet
  Yorum Yap