Enerji Bakanlığı Öykü Yarışması 2023

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda öğrenciler arasında farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlarıyla Enerji Bakanlığı Öykü Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

Enerji Bakanlığı Öykü Yarışması 2023

Düzenleyen:T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kategori:Öykü Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Hikaye Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokulların (56–7 ve 8 inci sınıflar) öğrencileri katılabilir.
Son Başvuru Tarihi:10 KASIM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:OCAK 2024
Ödüller:Birincilik Ödülü: Tablet
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Tablet

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Ortaokul (5-6-7 ve 8 inci sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü öykü yarışması ile, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Yarışmaya Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokulların (56–7 ve 8 inci sınıflar) öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
 • Yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranan Şartlar

 • Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kağıdına, mürekkepli veya tükenmez siyah veya mavi renkli kalemlerle yazılacaktır.
 • Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
 • Orjinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.
 • Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.
 • Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.
 • Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dörtyüz) az, 1200’den (binikiyüz) çok olamaz.
 • Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, “Yarışmaya Katılım Formu ve Taahhütname” dışında kullanılmaz.
 • Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren Ek-1’de yer alan “Yarışmaya Katılım Formu ve Taahhütname” yapıştırılır. 
 • Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi, Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte belirtilen adrese gönderilecektir.

Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

Telif Hakkı

 • Yarışmaya katılan eserler (öyküler) talep edilmesi halinde karşı ödemeli olarak sahibine geri gönderilir. 
 • Eserlerin (öykülerin) telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm eserler (öyküler) eser sahibinden izin almak kaydı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir.   

Başvuru Elemeler ve Eserlerin Değerlendirilmesi

 • Öyküler, önce okullarda Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan eserler bu inceleme ve değerlendirmelerde elenir. Türkçe öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme, görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.
 • Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü; 10 Kasım 2023 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. Okullar, toplam kaç adet başvuru olduğunu bilgisini İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletir.
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir. 
 •  İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü; 24 Kasım 2023 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri okullardan gelen tüm eserlerin listesini de İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletir.
 • İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir.  
 • İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü ve il genelinde yapılan tüm başvuruların sayısı; 15 Aralık 2023 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Caddesi No:2 06100 Çankaya/ANKARA adresine gönderilir. 
 • Okullar ve şahıslar tarafından Enerji ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na gönderilen eserler değerlendirilmeye alınmayacak olup iadesi yapılmayacaktır.
 • Ödüle layık görülecek eserler 2024 Ocak ayı içerisinde Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

Değerlendirme Komisyonu

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu’nda Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nı temsilen Serdar BAYRAM, yedek üye ise Safure KALAYCI; Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2(iki) Türkçe öğretmeni olmak üzere toplam 3 (üç) kişi görev alır. Görevlendirilen öğretmenlerin öğle yemeği Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. 
 • Yarışma Takvimi Ek-3’te yer almaktadır. 

Değerlendirme Kriterleri

 • Öykü yarışmasına ilişkin değerlendirme kriterleri Ek-4 ve Ek-5’te yer almaktadır.

Yarışmanın sonucu https://enerji.gov.tr/medya-duyurular-liste internet adresinde yayınlanacaktır. Yarışma sonucuna itiraz; sonuç bahsi geçen internet adresinde yayınlandıktan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde bilgi.evced@enerji.gov.tr adresine yapılabilecektir. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımız da mail olarak talebe cevap verecektir.    

Enerji Bakanlığı Öykü Yarışması 2023 Ödülleri

Öykü yarışmasında dereceye giren ortaokul öğrencilerine verilecek ödüller Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olup, aşağıdaki şekildedir.

Birincilik Ödülü: Tablet
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Tablet

Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller için tören yapılması halinde yeri ve tarihi ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı dahilinde bildirilecektir.  

Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı dahilinde ödül törenine davet edilen öğrenci, bir (1) veli ve bir (1) öğretmeninin otobüs veya tren biletlerini ibraz etmeleri halinde şehirlerarası ulaşım giderleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca karşılanır. Bu kişilerin konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca sağlanır. Talep edilmesi halinde engelli öğrenciler için gerekli tedbirler Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca karşılanır. 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 6 KASIM 2023

Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü ile toplam kaç adet başvuru olduğunu bilgisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilir. 10 KASIM 2023

İlçeyi temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine okullardan gelen tüm eserlerin listesi de İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilir. 24 KASIM 2023

İl Komisyonu tarafından seçilen ili temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü ile il genelinde yapılan tüm başvuruların sayısı ETKB Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına iletilir. 15 ARALIK 2023

Ödül almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin açıklanması: OCAK 2024

Enerji Bakanlığı Öykü Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=20394

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap