Esaretten Cesarete 2022 İklim Değişikliği Konulu Kısa Film Yarışması

Esaretten Cesarete Ekibi tarafından, iklim değişikliği konusunda başta üniversite gençlerinde olmak üzere var olan farkındalık hareketlerini güçlendirmek ve desteklemek ve diğer kesimlerin dikkatini çekerek bu konuyu gündeme taşımak amaçlarıyla Esaretten Cesarete 2022 İklim Değişikliği Konulu Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Bu yıl 5.’si düzenlenen ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Esaretten Cesarete 2022 İklim Değişikliği Konulu Kısa Film Yarışması

Düzenleyen:Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-U Federasyonu Lions Kulüpleri ve
Leo Kulüpleri, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi MEDİSEP
Öğrenci Topluluğu, Türkiye Barolar Birliği, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı,
TEMA ve İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği ortaklığında.
Kategori:Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:15 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:27 MAYIS 2022
Ödüller:Kurgulama Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Jüri Özel Ödülü
En İyi Yönetmen
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Senaryo Ödülü


Animasyon veya Belgesel Kategorisi
En iyi Film Ödülü: 5.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“İklim Değişikliği” Konulu Kısa Film Yarışması Hakkında

 Küresel ısınma

Bu konuda yapılacak en iyi işlerden biri doğaya ve hayvana yönelik şiddete karşı toplumda farkındalığı arttırmak ve toplumsal duyarlılığı oluşturmaktır. Esaretten Cesarete Ekibi olarak, bu yıl 5.sini düzenliyor olduğumuz kısa film yarışması ile “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” konusunda toplumu aydınlatmayı ve toplumumuzun en önemli sorunlarından birine sizlerin filmleri ile birlikte ışık tutmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ konusunu işlediğiniz filmlerle, topluma öncü olmanızı temenni ediyoruz. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-U Federasyonu Lions Kulüpleri ve Leo Kulüpleri, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi MEDİSEP Öğrenci Topluluğu, Türkiye Barolar Birliği, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, TEMA ve İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği ortaklığında düzenlenecek olan yarışmamıza ilişkin katılım ve başvuru süreçleri ise aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Sözcüsü” sorumludur.
 • Katılımcının başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
 • Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri, en az 60 saniye uzunluğunda ve en fazla 600 saniye uzunluğunda olmalıdır. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabilir.
 • Film, Türkçe açıklamalı olmalıdır. Filmin diyaloglarında herhangi yabancı bir dilin kullanılabilmesi için bu metnin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması ve başvuru evraklarının arasında çeviri metninin yeminli tercümanın imzasıyla Organizasyon Ekibi’ne sunulması gerekir. Filmin anlatıcısız – sessiz olması mümkündür.
 • Kısa filmler kurgusal, belgesel veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir.
  Kurgusal ve Belgesel Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; filmin sinopsisiyle birlikte we-transfer veya vimeo ile teslim edilmelidir.
 • Animasyon kategorisinde Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri jenerik dahil en az 1 en fazla 10 dakika uzunluğunda olmalıdır.
 • Animasyonlar, gösterime uygun, quicktime, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; film sinopsisiyle birlikte internet üzerinden we-transfer ya da vimeo ile gönderilmelidir.
 • Animasyonlarda teknik serbesttir. Yarışma her tür teknikle yapılmış animasyon filmlerine açıktır.

Kısa Film Yarışması Başvuru Süreci

 • Katılımcılar, imzaladıkları işbu şartnameyi, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurmalı ve katılım formunu, şartname ile birlikte, kısa film we-transfer veya vimeo ile teslim edilmelidir.
 • Son iletim ve başvuru tarihi 15 Mayıs 2022 saat 24:00’dır.
 • İletimden önce aşağıda ilan edilen iletişim numaraları aracılığıyla sorumlu kişiyle iletişime geçilmesi filmleri tarafımıza ulaşabilmesi için çok önemlidir. İletim sürecinde meydana gelen veya gelebilecek olası bir hasar ve/veya gecikmeden dolayı, son başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan kısa filmler için, katılımcı/eser sahibi herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 • Filmlerin gönderileceği kişi ve mail adresi bu maddede belirtildiği gibidir.

Prof. Dr. Şafak Güçer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Patoloji Ünitesi 3 nolu kapı 06100 Sıhhiye- ANKARA

Telefon: 0 312 305 1304

E-mail: ksgucer@gmail.com veya

info@esarettencesarete.com veya

sgucer@hacettepe.edu.tr

 • İletişim sorumluları ve iletişim numaraları bu maddede belirtildiği gibidir.

0532 254 9529 – Prof. Dr. Şafak Güçer

Başvuru Formunda Bulunması Gerekenler

Aşağıda belirtilen maddelerin başvuru esnasında gönderilecek olan “Başvuru Formunun” içinde yer alması zorunludur.

A. Gönderilen kısa filmin başlığı ve özeti(synopsis)
B. Yapım yılı
C. Başvuranın adı ve soyadı
D. Başvuranın doğum tarihi
E. Başvuranın T.C. Kimlik Numarası
F. Başvuranın mensubu olduğu üniversite/fakülte/bölüm ve sınıf bilgileri
G. Başvuranın iletişim adresi (adres, telefon ve e-posta)
H. Ürün yerleştirme bulunuyorsa, ürün yerleştirme bulunan ürünlerin listesi 1
İ. Ekip halinde katılmış olunması durumunda, diğer ekip üyelerinin adı ve soyadı

Katılımcının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

 • Kısa filmlerin içeriğinde doğrudan-açıkça şiddetin gösterilmesi, şiddete aracılık etmesi, şiddet propagandası yapılması doğrudan diskalifiye sebebidir.
 • Katılımcı yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.
 • Katılımcı başvuru formu ve şartnameyi, bireysel olarak başvurulması durumunda katılımcının, ekip olarak başvurulması durumunda ekip sözcüsünün ıslak imzası ile ibraz edilmelidir.
 • Katılımcının hukuken Eser Sahibi olduğu ve FSEK ve diğer içtihatlarda tanımlanan maddi ve manevi haklarını kullanabilme yetkisini haiz olduğu kabul edilir. Aksi bir durumun anlaşılması halinde, başvuran ve ekibi diskalifiye edilir.
 • Katılımcı bu başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.
 • Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne teslim edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya katılacak olan kısa filmler daha önce herhangi başka bir yarışmaya katılmış olabilirler ancak ödül almamış olmaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, argo söylem, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.
 • İçinde ürün yerleştirme1 bulunduran kısa filmler başvuru formunda bunu açıkça belirtmelidir ve kısa filmler ürün yerleştirme ile ilgili mevzuata uygun olmalıdır.
 • İlgili yükümlülükleri sağlamayan filmler, eğer başvuru süresi dolmadan önce tespit edilmişse taraflara bu konuda gerekli yükümlülüklerin tamamlanmasına yoksa yarışmaya kabul edilemeyeceklerine ilişkin uyarı yapılır. Her halükarda son başvuru tarihinden sonra gönderilen ve ilgili koşulları sağlamayan kısa filmler değerlendirmeye alınmaz ve diskalifiye edilir.
 • Yasaklı unsurların kısa filmlerde kullanılmasından organizasyon ortakları sorumlu tutulamaz.

 Değerlendirme Koşulları

Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:

 • Filmin özgün olması
 • Verilen / verilecek olan mesajın içeriği
 • Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
 • Tema ile uyumluluk
 • Konunun anlatım dili ve kurgusu
 • Anlatımın görsel – işitsel niteliği
 • Yaratıcılık unsurları

Sonuçların İlanı

 • Yarışmaya başvuruda bulunan ve dereceye giren kısa filmler, düzenlenen törende gösterilir ve dereceye giren kısa filmler tören günü içinde ilan edilir.
 • Organizasyon sorumlularının tören gününü ve yerini, ilan edilen tarihten en geç bir ay önce tüm katılımcılara bildirilerek ve internet sitesinde ilan edilerek değiştirilebilmesi mümkündür.
 • Yarışma sonuçlarının ilanen açıklanacağı tarih 27 Mayıs 2022’dir.

 Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Kanun Kapsamındaki Haklar

 • İşbu şartname ile Eser Sahibi aşağıda sayılan haklarını Esaretten Cesarete Organizasyon Ortaklarına Esaretten Cesarete Platformu altında kullanılmak üzere a. 5846 Sayılı FSEK Madde 14’te tanımlanan manevi haklarından “Umuma Arz Hakkını” b. 5846 Sayılı FSEK’te tanımlanan maddi haklarından Madde 21 İşleme Hakkını, Madde 22 Çoğaltma Hakkını, Madde 23 Yayma Hakkını, Madde 24 Temsil Hakkı, Madde 25 Umuma İletim Hakkını Esaretten Cesarete’yi temsilen Prof. Dr. Kadri Şafak Güçer’e devreder.
 • Eser Sahibinin Esaretten Cesarete Organizasyon Ortaklarına devretmiş olduğu haklarından “İşleme Hakkı”, “Yayma Hakkı”, “Temsil Hakkı” ve “Umuma İletim Hakkı”nı Uluslararası Lions MD-118-U Yönetim Çevresi Federasyonu kendi ismi altında, farklı projeler içerisinde herhangi bir ticari amaç gütmeden kullanabilir.
 • Eser Sahibi, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkının tek sahibi olup, buna yönelik bir talebin olması durumunda ilgili platform ve ortaklar Eser Sahibi ile iletişime geçecektir.
 • Eser Sahibi tarafından devredildiği sayılan maddi haklar, eser sahibinin bu haklarını kullanmasını engellemez.

Esaretten Cesarete 2022 İklim Değişikliği Konulu Kısa Film Yarışması Ödülleri

 • Yarışmanın jüri tarafından değerlendirilmesinin tamamlanması ile birlikte ödüller ve ödül sahipleri tören eşliğinde açıklanır.
 • Organizasyon sahipleri, ödül törenine kadar herhangi bir tarihte ilgili ödül bedellerinde bir artış yapma hakkına sahiptir ve en geç bir ay önceden belirtmek koşuluyla tören yerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Katılan herkes için katılım sertifikası düzenlenmektedir. Bunun dışında dereceye göre kısa filmlere belirlenen ödüller ve bedelleri aşağıdaki şekildedir:

Kurgulama Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Jüri Özel Ödülü
En İyi Yönetmen
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Senaryo Ödülü


Animasyon veya Belgesel Kategorisi
En iyi Film Ödülü: 5.000 ₺

 • Ödüllerini ve katılım sertifikalarını talep etmeyen katılımcıların, ilgili sertifika ve ödülleri gala tarihinden itibaren bir ayın sonunda (27.06.2022 tarihinde) talep edemez.
 • Esaretten Cesarete Yarışması Organizasyon Ortaklarından Türkiye Barolar Birliği, dereceye girmiş filmlere ilişkin olarak kendisine ortaklık altında devredilen hakları ticari bir amaç gütmeden istediği zaman kullanabilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 27 MAYIS 2022

Esaretten Cesarete 2022 İklim Değişikliği Konulu Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.esarettencesarete.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap