Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması

46

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-U Federasyonu Lions Kulüpleri ve Leo Kulüpleri, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, Hacettepe Üniversitesi MEDISEP Öğrenci Topluluğu ve Türkiye Barolar Birliği ve TEMA işbirliği tarafından Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-U Federasyonu Lions Kulüpleri ve Leo Kulüpleri, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, Hacettepe Üniversitesi MEDISEP Öğrenci Topluluğu ve Türkiye Barolar Birliği ve TEMA işbirliği
   Kategori: Kısa Film Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Yarışma Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrenciler

  Son Başvuru Tarihi: 5 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 MAYIS 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺                                        Jüri Özel Ödülü
En İyi Yönetmen
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Senaryo Ödülü                               Animasyon kategorisinde En iyi Film Ödülü: 5000 ₺

   

Yarışma Hakkında

Şiddet, şiddet uygulayan bireyin zihninde başlamaktadır. Zihinde oluşan şiddet kavramının ise önce sözel şiddete ve ardından fiziksel şiddete dönüştüğü gözlemlenmektedir. Şiddet, birden fazla parçaya sahip bir kavramdır ve şiddeti engellemenin yolu, şiddetin zihinlerde oluşmasını engellemektir. Bu konuda yapılacak en iyi işlerden biri doğaya ve hayvana yönelik şiddete karşı toplumda farkındalığı arttırmak ve toplumsal duyarlılığı oluşturmaktır. Esaretten Cesarete Ekibi olarak, bu yıl 4.sünü düzenliyor olduğumuz kısa film yarışması ile DOĞA VE HAYVANA şiddet konusunda toplumu aydınlatmayı ve toplumumuzun en önemli sorunlarından birine sizlerin filmleri ile birlikte ışık tutmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de “DOĞA VE HAYVANA Şiddet ile Mücadele” konusunu işlediğiniz filmlerle, topluma öncü olmanızı temenni ediyoruz. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-U Federasyonu Lions Kulüpleri ve Leo Kulüpleri, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi MEDİSEP Öğrenci Topluluğu, Türkiye Barolar Birliği, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı ile TEMA ortaklığında düzenlenecek olan yarışmamıza ilişkin katılım ve başvuru süreçleri ise aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu kültür sanat etkinliği: 118-U Lions Yönetim Çevresi, 118-U Anıttepe Leo Kulübü, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, Medisep, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Barolar Birliği, TEMA tarafından düzenlenmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışma Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Sözcüsü” sorumludur.
 • Katılımcının başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
 • Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri, en az 60 saniye uzunluğunda ve en fazla 600 saniye uzunluğunda olmalıdır. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabilir.
 • Film, Türkçe açıklamalı olmalıdır. Filmin diyaloglarında herhangi yabancı bir dilin kullanılabilmesi için bu metnin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması ve başvuru evraklarının arasında çeviri metninin yeminli tercümanın imzasıyla Organizasyon Ekibi’ne sunulması gerekir. Filmin anlatıcısız – sessiz olması mümkündür.
 • Kısa filmler kurgusal veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir.
 • Kurgusal  Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı;   filmin sinopsisiyle birlikte we-transfer veya vimeo ile teslim edilmelidir.
 • Animasyon kategorisinde Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri jenerik dahil en az 1 en fazla 10 dakika uzunluğunda olmalıdır.
 • Animasyonlar, gösterime uygun, quicktime, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; film sinopsisiyle birlikte internet üzerinden we-transfer ya da vimeo ile gönderilmelidir.
 • Animasyonlarda teknik serbesttir. Yarışma her tür teknikle yapılmış animasyon filmlerine açıktır.

Diğer Koşullar

 • Kısa filmlerin içeriğinde doğrudan-açıkça şiddetin gösterilmesi, şiddete aracılık etmesi, şiddet propagandası yapılması doğrudan diskalifiye sebebidir.
 • Katılımcı yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.
 • Katılımcı başvuru formu ve şartnameyi, bireysel olarak başvurulması durumunda katılımcının, ekip olarak başvurulması durumunda ekip sözcüsünün ıslak imzası ile ibraz edilmelidir.
 • Katılımcının hukuken Eser Sahibi olduğu ve FSEK ve diğer içtihatlarda tanımlanan maddi ve manevi haklarını kullanabilme yetkisini haiz olduğu kabul edilir. Aksi bir durumun anlaşılması halinde, başvuran ve ekibi diskalifiye edilir.
 • Katılımcı bu başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.
 • Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne teslim edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin daha önce herhangi başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, argo söylem, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.
 • İçinde ürün yerleştirme1 bulunduran kısa filmler başvuru formunda bunu açıkça belirtmelidir ve kısa filmler ürün yerleştirme ile ilgili mevzuata uygun olmalıdır.
 • İlgili yükümlülükleri sağlamayan filmler, eğer başvuru süresi dolmadan önce tespit edilmişse taraflara bu konuda gerekli yükümlülüklerin tamamlanmasına yoksa yarışmaya kabul edilemeyeceklerine ilişkin uyarı yapılır. Her halükarda son başvuru tarihinden sonra gönderilen ve ilgili koşulları sağlamayan kısa filmler değerlendirmeye alınmaz ve diskalifiye edilir.
 • Yasaklı unsurların kısa filmlerde kullanılmasından organizasyon ortakları sorumlu tutulamaz.

Yarışma Sekreteryası

İrtibat Kişisi: Prof. Dr. Şafak Güçer  

Adres: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Patoloji Ünitesi 3 nolu kapı 06100 Sıhhiye- ANKARA

Telefon: 0 312 305 1304

E-mail: ksgucer@gmail.com veya info@esarettencesarete.com veya sgucer@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0532 254 9529 – Prof. Dr. Şafak Güçer

Değerlendirme Koşulları

Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:

a. Filmin özgün olması
b. Verilen / verilecek olan mesajın içeriği
c. Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
d. Tema ile uyumluluk
e. Konunun anlatım dili ve kurgusu
f. Anlatımın görsel – işitsel niteliği
g. Yaratıcılık unsurları

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması Ödülleri

Kurgulama kategorisinde

a. Birincilik ödülü 10.000 TL bedelindedir.
b. İkincilik ödülü 7.000 TL bedelindedir.
c. Üçüncülük ödülü 4.000 TL bedelindedir.
d. Jüri Özel Ödülü
e. En İyi Yönetmen
f. En İyi Kadın Oyuncu
g. En İyi Erkek Oyuncu
h. En İyi Senaryo Ödülü

Animasyon kategorisinde En iyi Film Ödülü : 5000 TL bedelindedir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 MAYIS 2021
Sonuçların Açıklanması: 21 MAYIS 2021

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.esarettencesarete.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.452 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap