Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması

Esaretten Cesarete Ekibi, bu yıl 4.sünü düzenlediği kısa film yarışması ile doğa ve hayvana şiddet konusunda toplumu aydınlatmayı ve toplumumun en önemli sorunlarından birine katılımcıların göndereceği filmler ile birlikte ışık tutmayı amaçlıyor. Doğa ve hayvana şiddet ile mücadele konusunun işlendiği filmlerle başvurulabilen Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması kapsamında dereceye girenlere çeşitli para ödülleri de verilecek. 118-U LIONS, Anıttepe Leo Kulübü, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi MEDİSEP Öğrenci Topluluğu, Türkiye Barolar Birliği, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı ile TEMA ortaklığında düzenlenen yarışmaya başvurular devam ediyor.

  Düzenleyen: 118-U LIONS, Anıttepe Leo Kulübü, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi MEDİSEP Öğrenci Topluluğu, Türkiye Barolar Birliği, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı ile TEMA
  Kategori: Kültür-Sanat, Fotoğrafçılık, Edebiyat, Tasarım
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir: Üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrenciler.
  Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
  Ödüller:

Kurgulama Kategorisi

Birinci: 10.000 ₺,

İkinci 7.000 ₺,

Üçüncü 4.000 ₺

+ Sertifika ve Özel Ödüller

Animasyon Kategorisi

En iyi film: 5.000 ₺

Başvuru Koşulları

 • Yarışma Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden Ekip Sözcüsü sorumludur.
 • Katılımcının başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
 • Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri, en az 60 saniye uzunluğunda ve en fazla 600 saniye uzunluğunda olmalıdır. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabilir.
 • Film, Türkçe açıklamalı olmalıdır. Filmde kullanılan diyaloglar Türkçe’den farklı bir dilde ise Türkçe alt yazı gerekir. Filmin diyaloglarında herhangi yabancı bir dilin kullanılabilmesi için bu metnin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması ve başvuru evraklarının arasında çeviri metninin yeminli tercümanın imzasıyla Organizasyon Ekibi’ne sunulması gerekir. Filmin anlatıcısız – sessiz olması mümkündür.
 • Kısa filmler kurgusal veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir.
 • Kurgusal  Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı;   filmin sinopsisiyle birlikte we-transfer veya vimeo ile teslim edilmelidir.
 • Animasyon kategorisinde yarışmaya katılacak filmlerin süreleri jenerik dahil en az 1 en fazla 10 dakika uzunluğunda olmalıdır.
 • Animasyonlar, gösterime uygun, quicktime, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; film sinopsisiyle birlikte internet üzerinden we-transfer ya da vimeo ile gönderilmelidir.
 • Animasyonlarda teknik serbesttir. Yarışma her tür teknikle yapılmış animasyon filmlerine açıktır.

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması Başvuru Süreci

 • Katılımcılar, imzaladıkları işbu şartnameyi, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurmalı ve katılım formunu, şartname ile birlikte, kısa film we-transfer veya vimeo ile teslim edilmelidir.
 • Son iletim ve başvuru tarihi 30 Nisan 2020 saat 17:00’dır.
 • İletimden önce aşağıda ilan edilen iletişim numaraları aracılığıyla sorumlu kişiyle iletişime geçilmesi  filmleri tarafımıza ulaşabilmesi için çok önemlidir. İletim sürecinde meydana gelen veya gelebilecek olası bir hasar ve/veya gecikmeden dolayı, son başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan kısa filmler için, katılımcı/eser sahibi herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 • Filmlerin gönderileceği kişi ve mail adresi bu maddede belirtildiği gibidir.

Prof. Dr. Şafak Güçer – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Patoloji Ünitesi 3 nolu kapı 06100 Sıhhiye- ANKARA, Telefon: 0 312 305 1304 , E-mail: ksgucer@gmail.com veya info@esarettencesarete.com veya sgucer@hacettepe.edu.tr 

 • İletişim sorumluları ve iletişim numaraları bu maddede belirtildiği gibidir: 0532 254 9529 – Prof. Dr. Şafak Güçer

Katılımcının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

 • Kısa filmlerin içeriğinde doğrudan-açıkça şiddetin gösterilmesi, şiddete aracılık etmesi, şiddet propagandası yapılması doğrudan diskalifiye sebebidir.
 • Katılımcı yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.
 • Katılımcı başvuru formu ve şartnameyi, bireysel olarak başvurulması durumunda katılımcının, ekip olarak başvurulması durumunda ekip sözcüsünün ıslak imzası ile ibraz edilmelidir.
 • Katılımcının hukuken Eser Sahibi olduğu ve FSEK ve diğer içtihatlarda tanımlanan maddi ve manevi haklarını kullanabilme yetkisini haiz olduğu kabul edilir. Aksi bir durumun anlaşılması halinde, başvuran ve ekibi diskalifiye edilir.
 • Katılımcı bu başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.
 • Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne teslim edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin daha önce herhangi başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, argo söylem, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.
 • İçinde ürün yerleştirme bulunduran kısa filmler başvuru formunda bunu açıkça belirtmelidir ve kısa filmler ürün yerleştirme ile ilgili mevzuata uygun olmalıdır.
 • İlgili yükümlülükleri sağlamayan filmler, eğer başvuru süresi dolmadan önce tespit edilmişse taraflara bu konuda gerekli yükümlülüklerin tamamlanmasına yoksa yarışmaya kabul edilemeyeceklerine ilişkin uyarı yapılır. Her halükarda son başvuru tarihinden sonra gönderilen ve ilgili koşulları sağlamayan kısa filmler değerlendirmeye alınmaz ve diskalifiye edilir.
 • Yasaklı unsurların kısa filmlerde kullanılmasından organizasyon ortakları sorumlu tutulamaz.

Değerlendirme Koşulları

Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:

 • Filmin özgün olması
 • Verilen / verilecek olan mesajın içeriği
 • Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
 • Tema ile uyumluluk
 • Konunun anlatım dili ve kurgusu
 • Anlatımın görsel – işitsel niteliği
 • Yaratıcılık unsurları

Başvuru Formunda Bulunması Gerekenler

Aşağıda belirtilen maddelerin başvuru esnasında gönderilecek olan “Başvuru Formunun” içinde yer alması zorunludur.

 • Gönderilen kısa filmin başlığı ve özeti(synopsis)
 • Yapım yılı
 • Başvuranın adı ve soyadı
 • Başvuranın doğum tarihi
 • Başvuranın T.C. Kimlik Numarası
 • Başvuranın mensubu olduğu üniversite/fakülte/bölüm ve sınıf bilgileri
 • Başvuranın iletişim adresi (adres, telefon ve e-posta)
 • Ürün yerleştirme bulunuyorsa, ürün yerleştirme bulunan ürünlerin listesi
 • Ekip halinde katılmış olunması durumunda, diğer ekip üyelerinin adı ve soyadı

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması Ödülleri

Yarışmanın jüri tarafından değerlendirilmesinin tamamlanması ile birlikte ödüller ve ödül sahipleri tören eşliğinde açıklanır.

Organizasyon sahipleri, ödül törenine kadar herhangi bir tarihte ilgili ödül bedellerinde bir artış yapma hakkına sahiptir ve en geç bir ay önceden belirtmek koşuluyla tören yerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Katılan herkes için katılım sertifikası düzenlenmektedir. Bunun dışında dereceye gören kısa filmlere belirlenen ödüller ve bedelleri aşağıdaki şekildedir:

Kurgulama kategorisinde;

Birincilik ödülü: 10.000 TL

İkincilik Ödülü 7.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 4.000 TL

Jüri Özel Ödülü

En İyi Yönetmen

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Senaryo Ödülü

Animasyon kategorisinde;

En iyi Film Ödülü: 5000 TL

Yarışma Takvimi

Başvuru İçin Son Tarih: 30 NİSAN 2020   

Sonuçların İlanı: 14 MAYIS 2020       

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.esarettencesarete.org/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap