Ezber Bozan Tasarım Yarışması 2022

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından, mobilya sanayisinde katma değeri yüksek, özgün mobilya tasarımı ve üretiminin artması için mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarmak ve markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımlarını dünyaya tanıtmak amaçlarıyla Ezber Bozan Tasarım Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 2.’si düzenlenen ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Ezber Bozan Tasarım Yarışması 2022

Düzenleyen:Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği (EMKOUİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle.
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Profesyonel ve Öğrenci Kategorilerinde olmak üzere katılım koşullarından ulaşabilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi:10 TEMMUZ 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:1 AĞUSTOS 2022
Ödüller:Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
EİB Özel Ödülü: 5.000 ₺ (5 Adet)

Profesyonel Kategorisi Kategorisi
Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
EİB Özel Ödülü: 10.000 ₺ (5 Adet)

+ Yurtdışı Fuar Katılımı
+ Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
+ Üniversite Özel Ödülü
+ İş veya Staj Ödülü
+ Tasarımların Üretimi Ödülü
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Hayallerin tasarıma, tasarımların mobilyaya dönüştüğü mobilya sektörü ülkemiz için cari fazlası veren, ithal hammaddeye ihtiyaç duymayan sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün üretim, müteşebbis, tasarım, teknoloji, istihdam vb. imkanları ele alındığında, Türk mobilya sanayisinin önümüzdeki dönemlerde global ölçekte sektörde söz sahibi olmak ve trendlere yön vermek açısından önemli bir potansiyeli olduğu aşikardır. Dünyaca referans kabul edilen araştırma merkezi Centre for Industrial Studies’in (CSIL) raporuna göre, Türkiye küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükselmiş bulunmaktadır. İhracat bağlamında lokomotif sanayi kollarından biri olarak nitelendirilen mobilya sanayisinin, mobilya ihracatında ilk 5 ülke hedefinin gerçekleştirilebilmesi için katma değeri yüksek, özgün mobilya tasarımı ve üretiminin artması gerekmekte olup, bu hedefin en önemli mil taşı yetenekli tasarımcılardır. Bu bilgiler ışığında; Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının temel amacı; mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarırken, markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımlarını dünyaya tanıtmaktır.

Tema

Türk mobilya sektöründe yüksek katma değerli ürün üretebilmesi hedefiyle fikir ve hayallerin tasarıma dönüştüğü noktada, inovatif ürünler ortaya çıkarabilmek amacıyla II. Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın teması “SMART” olarak belirlenmiştir.

SMART teması ile; kullanıcı sorun ve ihtiyaçlarına akılcı, yenilikçi, sürdürülebilir, ergonomik, estetik çözüm önerileri sunan, kullanıcının amacı doğrultusunda yaşamını kolaylaştıran, mevcut alanı optimum düzeyde kullanan mobilya tasarımları ifade edilmektedir. Yarışmacılar, tasarımın en önemli unsurlarından olan insan, ekipman ve yaşam alanı arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, tasarımın uygulanabilir ve sürdürebilir kılınabilmesi için teknolojik öğelerden faydalanabilirler.

SMART teması ile mobilya sanayinin rekabet gücüne katkı sağlayacak ve ihracatı arttıracak fikirlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda yarışmaya katılacak tasarımların üretilebilir olması beklenmektedir. Ayrıca tasarımların, mobilya imalatında kullanılangeleneksel malzemelere (ahşap, ahşap esaslı levhalar, metal, plastik, cam vb.) ilaveten yeni/inovatif malzemelerin de kullanımıyla yenilenebilir, sürdürülebilir ve gelişen teknolojinin günlük yaşam ve alışkanlıklar üzerindeki etkilerine yönelik bütünsel ifadeleri içermesi beklenmektedir.

Not: Yapılacak tasarım sadece mobilya odaklı olmalıdır. Mekan dekorasyonu yarışma kapsamında değildir. Mobilya tasarımı tekil veya takım olabilir.

Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na başvuracak yarışmacılardan tasarımlarında; “Oturma, Dinlenme, Çalışma ve Depolama” fonksiyonlardan en az birine uygun projeler hazırlamalarıbeklenmektedir. Bu kriterlerden en az birini karşılamayan tasarımlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Katılımcı Kategorileri

Yarışma; Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir.

1-   Öğrenci Kategorisi;

 • Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin lisans bölümleri, tasarım ve/veya mobilya ile ilgili lisans ya da ön lisans bölümü/programı öğrencilerine açıktır. (Lisansüstü eğitim alan profesyonel yarışmacı kategorisinden başvurmalıdır.)
 • Öğrenciler yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Öğrenci kategorisinde ekip olarak katılacak her bir yarışmacının lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Öğrenci kategorisinden başvuru yapacak adayların başvuru tarihi itibarı ile öğrenci olması gerekmektedir. Bu kategoride yer alan ekipte profesyonel katılımcı yer alamaz.

*Ekip üyeleri arasında profesyonel yarışmacının olduğunun tespiti halinde, başvuru yapılan kategoriye bakılmaksızın tasarım profesyonel yarışmacı kategorisinde değerlendirilmeye alınacaktır.

 • Öğrenci kategorisi katılımında yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak 18 yaşından küçük katılımcıların başvuru sırasında velileri tarafından imzalanmış katılım belgesini sunmaları gerekmektedir.

2-   Profesyonel Yarışmacı Kategorisi;

 • Yarışmanın profesyonel yarışmacı kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin lisans bölümleri, tasarım ve/veya mobilya ile ilgili lisans ya da ön lisans bölümü/programı mezunlarına açıktır.

(Lisansüstü eğitim alan kişiler profesyonel yarışmacı kategorisinden başvurmalıdır.)

 • Profesyonel katılımcılar yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir.

**Ekip üyelerinden en az birinin profesyonel olması halinde grup profesyonel kategorisinden başvurabilecektir.

 • Profesyonel yarışmacı kategorisinde katılımcılar için yaş sınırı bulunmamaktadır. (Ekip katılımlarında öğrencinin yer alması durumunda 18 yaşından küçük katılımcıların başvuru sırasında velileri tarafından imzalanmış katılım belgesini sunmaları gerekmektedir.)

**Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olma durumu bulunan yarışmacının başvurusunu, mezuniyet tarihinden önceki bir tarihte yapıyorsa öğrenci kategorisinden, mezuniyet tarihinden sonraki bir tarihte yapıyorsa profesyonel yarışmacı kategorisinde yapması gerekmektedir.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

1-   Yarışma kapsamında başvurusu yapılan her paftanın / tasarımın; başvuru yapan yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce endüstriyel olarak üretilmemiş, özgün olması, başka bir yarışmaya katılıp dereceye girmemiş ya da bir ödül almamış ya da başka bir yarışmada değerlendirme aşamasında olmaması şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, başvurusu yapılan tasarım yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazanılması durumunda Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği’nce geri alınır.

Ayrıca, yarışmaya başvurusu yapılan tasarımın özgün bir çalışma olmaması, daha önce kamuya sunulmuş olması, bu yönde bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

2-   Ege İhracatçı Birlikleri’nin herhangi bir çalışanı ve Jüri üyelerinin birinci dereceden yakını, herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, ödül almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

3-   Daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen mobilya ile ilgili herhangi bir tasarım yarışmasında ilk üç dereceye giren ve yurtdışı eğitim bursundan faydalanan yarışmacılar bu yarışmaya katılamazlar.

4-   Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla tasarımla yarışmaya başvuru yapabilir. Ancak birden fazla tasarımı dereceye girerek para ödülü almaya hak kazansa dahi sadece bir kez para ödülü alabilir.

5-  EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında web sitesine yüklenen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin asıllarını saklama sorumluluğu tamamen yarışmaya başvuran kişiye aittir.

6-   Yarışmanın www.ezberbozantasarimlar.org adresinde yer alan BAŞVURU modülüne girilerek kayıt sırasında iletilecek ‘Başvuru Numarası’ rumuz olarak kullanılacak ve proje çizimlerine sistem tarafından eklenecektir. Yarışmaya başvurulan pafta/tasarım bu numara ile takip edilecektir. Yarışmacının pafta ya da başvuru metnine ayrıca bir rumuz vb. belirtmesi gerekmemektedir.

7-   Gönderilecek tasarımlarda ve pafta metninde tasarıma ilişkin, katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, rumuz, kare kod, katılımcının resmi ve iletişim bilgileri veya yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

8-   Başvuru sırasında web sitesinde ilgili tüm alanların eksiksiz doldurulması, şartnamede belirtilen tüm belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımayan, şartnameye uygun hareket etmeyen, başvuru sırasında zorunlu alanları doldurmayan, başvuru dosyasında hatalı, eksik veya eksik imzalı belge bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

9-   Yarışmacılar, tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 10.07.2022 Pazar günü saat: 23:59’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin 10.07.2022 saat 23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların sisteme yüklenememesi, başvurunun tamamlanamaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

10- Ege İhracatçı Birlikleri, dereceye giren tasarımlarından bir ya da birkaçının bir örneği ya da ölçekli prototipi (gerekirse 3D Yazıcı tekniği ile) üretimini uygun gördüğü alanlarda sergilemek üzere gerçekleştirebilecektir. Gerek görülmesi halinde, Ege İhracatçı Birlikleri, tasarımcı ile üretimi gerçekleştirecek firma/firmaları bir araya getirebilecek, aynı zamanda varılacak mutabakatla tasarım üzerinde revizeler yapılabilecektir. Üretimi yapacak olan firma Ege İhracatçı Birlikleri tarafından belirlenecektir.

11- Tasarımcı(lar) tasarımı sisteme yükleyerek tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini beyan etmektedir.

12- Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, Ege İhracatçı Birlikleri’nden verilecek ödüller dışında başka hiçbir talepte bulunamazlar.

13- Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

14- Herhangi bir neden ile ödül kazanan bir projenin yarışmadan menedilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve haklar devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.ezberbozantasarimlar.org) duyurulacaktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

1-   Fikri ve Sınai mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.

2-   EİB, Ezber Bozan Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergileme hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Ezber Bozan Tasarım Yarışması Başvurusunu gerçekleştirenin/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde EİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği EİB’e derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunun gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.

3-   Ezber Bozan Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

4-   Tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, EİB ve Organizasyonu düzenleyenlerin herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5-   EİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin EİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için EİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

6-   EİB; proje sahiplerine ilişkin her türlü bilgi ve yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, EİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı ya da almayacağı EİB’ in takdirindedir.

7-   Yarışma sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde sonuçlara itiraz süresi bulunmaktadır. Tasarıma 3. kişilerce itirazda bulunulmuş olması halinde jüri üyelerince itiraz değerlendirilip ilgili tasarımcıdan savunma talep edilecektir. Jürinin, itirazı haklı bulması halinde ilgili tasarımın diskalifiye edilmesine karar verilebilir. Böyle bir durumda diskalifiye edilen isteklinin projesi de web sitesinden kaldırılıp bütün ödüller geri alınacaktır.

Diğer Hükümler

1- Yarışmacılar, yarışma süreci, diğer yarışmacılar ve Birlik ile ilgili olarak bu yarışma sürecinde edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, yarışma haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir.

2- EİB gerekli durumlarda; yarışma şartnamesinde belirtilmeyen konulara karar verme ve şartnamedeki tüm maddelerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışma başvuru süresini uzatabilir. Final gecesinin tarihini ve yerini değiştirme haklarını saklı tutar. Yarışmacılar yarışmaya katılarak tüm bu koşulları tam olarak kabul etmiş sayılır. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular www.ezberbozantasarimlar.org adresinden yapılacaktır.

3- EİB, katılımcılara ait bilgi ve resimleri tasarımlarla birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.

4- EİB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

5- Yarışma Şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul/jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. Aynı doğrultuda, yarışmanın web sitesi aracılığıyla kaydolarak Başvuru Numarası alan yarışmacılar bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru Yöntemi ve Belgeleri

 • Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.ezberbozantasarimlar.org” web sitesinden temin edilecektir.
 • Yarışmaya tüm başvurular www.ezberbozantasarimlar.org adresine girilerek “Başvur” bölümünden kaydolunarak gerçekleştirilecektir. Sistem tarafından her bir adaya başvuru numarası tanımlanacak olup, adaylar bu numarayla web sitesi üzerinden giriş yaparak başvurularında güncellemeler yapabileceklerdir. Bu nedenle başvuru numaralarının kaydedilmesi önem arz etmektedir.
 • Dijital formatta hazırlanacak pafta, proje metni vb. tüm bilgi/belgeler “ezberbozantasarimlar.org” adresine yüklenecek olup yarışmaya başvuru sadece bu web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
 • Tüm yarışmacılar (ekip katılımı durumunda ekibin her bir üyesi ayrı ayrı imzalamalıdır), web sitesinden temin edecekleri yarışma şartnamesini, katılımcı taahhütnamesini ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma ve Bilgilendirme Formu’nun her sayfasını imzalamalıdır. Her sayfası imzalı şartname, katılımcı taahhütnamesi ve bilgilendirme formu ile şartnamede belirtilen başvuru belgeleri web sitesinin ilgili alanlarına yüklenerek yarışmaya başvuru yapılabilmektedir.

Başvuru Belgeleri

Aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenmelidir;

1- Yarışmacı Bilgileri

 • Kimlik belgesi,
 • Şartname, Taahhütname ve KKVK belgesi (Tüm sayfaları imzalı olarak yüklenmeli),
 • Öğrenciler için öğrenci belgesi, profesyoneller için diploma (Öğrenciler için öğrenci belgesi tasarım teslim tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.) (Kimlik kartları kabul edilmeyecektir),
 • Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık dijital fotoğraf
 • Özgeçmiş: Katılımcıların isimlerini, kısa özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini içeren DOC ve PDF formatında sisteme yüklenmelidir.

2-   Proje Bilgileri

Projede olması gerekenler;

 1. a)  Proje Anlatımları

Proje Adı

-Proje Raporu (min. 150-max 500 kelimeden oluşan projeyi yazılı olarak anlatan, tasarımın amacını, çözdüğü problemi, getirdiği yeniliği detaylı açıklayan bilgiler)

-Ön Görülen Malzemeler (150 karakter) Tasarımın öngörüldüğü malzemelere ilişkin detaylı bilgiler ve kısaca seçilme sebebi.

-Ön Görülen Üretim Tekniği (150 karakter) Tasarım için öngörülen üretim tekniği

 • Proje Paftası: Projenin 1 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Pafta A2

(59.4 x 42 cm) boyutunda, dikey formatta, en az 300 dpi çözünürlükte PDF olmalıdır. Tasarımların jüri tarafından detaylı incelenebilmesi için mümkün olan en yüksek çözünürlükte yüklenmesi gerekmektedir. Paftada projenin fonksiyonel ve estetik yönlerini, nasıl kullanılacağını iyi anlatan en az bir adet veya daha fazla sayıda görsel, projenin nasıl uygulanacağını ve teknik detaylarını gösteren en az bir adet kesit (tercih edilirse daha fazla çizim de eklenebilir), tasarımın kullanıcıyla birlikte görünümü, ölçekli çizimler ve kısa açıklamalar olmalıdır.

**Önemli Not: Proje üzerinde veya tasarım görselinde katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, rumuz, kare kod, katılımcının resmi ve iletişim bilgilerinin yer alması KESİNLİKLE YASAKTIR. Aksi durumda proje değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Süreci

Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 10.07.2022 saat: 23:59’a kadar göndermek zorundadır. Gönderim tarih ve saatinin 10.07.2022 saat 23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Gönderide oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma raportörüne ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Smart olması
 • Estetik olması
 • Özgün olması
 • Üretilebilir olması
 • Sürdürülebilir malzemelerden tasarlanmış / geri dönüştürülebilir olması

Not: Oturma, Dinlenme, Çalışma ve Depolama kriterlerden en az birini karşılamayan tasarımlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Yöntemi

Birinci aşamada; Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya geçmek üzere detayları belirtilen değerlendirme kriterlerine göre seçilecek ve şartnamede belirtilen tarihte ilan edilerek kamuyla paylaşılacaktır.

İkinci Aşamada seçilen projeler gerek görülmesi halinde, proje sunumu için davet edilecek ve tasarım sahipleri tarafından jüriye yüz yüze ya da online olarak sunumlar gerçekleştirilebilecektir. Sunumun nasıl yapılacağına jüri üyeleri karar verecektir. Ve sonrasında yapılacak seçim ile dereceye giren ilk 8 profesyonel ve ilk 8 öğrenci projesi belirlenecektir.

Organizasyon

Bu Yarışma;

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği (EMKOUİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenmektedir.

Jüri

Yarışma jürisi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 • Defne Koz
 • Koray Malhan
 • Ece Yalım
 • F. Doruk Yorgancıoğlu
 • Özlem Yalım
 • S. Korkut Avcı
 • Koray Özgen
 • Gamze Güven
 • Şule Koç
 • Berkay Gürsoy
 • Fulden Dehneli
 • Ümit Çağlar
 • Kerem Aris & Merve Parnas
 • Begüm Tomruk & Mirko Goetzen
 • Mehmet Mehmetalioğlu

Ege İhracatçı Birlikleri yukarıdaki jüri üyeliklerinde değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar ve bunu yarışma web sitesinde ilan eder. Bu konuda doğabilecek uyuşmazlık ve sorunları çözmede Yarışma Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yarışma İletişim

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

Ege İhracatçı Birlikleri – Atatürk Caddesi No:382 Alsancak Konak İZMİR

Tel:   0232 488 60 58

Faks: 0232 488 61 00

E-posta: tarim2@eib.org.tr

www.ezberbozantasarimlar.org

Ezber Bozan Tasarım Yarışması 2022 Ödülleri

Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
EİB Özel Ödülü: 5.000 ₺ (5 Adet)

Profesyonel Kategorisi Kategorisi
Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
EİB Özel Ödülü: 10.000 ₺ (5 Adet)

Not: Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla para ödülü alamaz.

Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 2 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları

EİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

*Bu ödülün verilmesi EİB’in takdir yetkisinde olup hangi fuara katılım sağlanacağı, hangi tarihlerde gidileceği münhasıran EİB tarafından belirlenecektir. Yarışmacılar yurtdışı fuara katılım sağlanmadığı yahut tarihlerin uygun olmadığı gibi gerekçelerle ödülün parasal karşılığının verilmesi de dâhil hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.

 • Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

Ticaret Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamızda dereceye giren ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli şartları taşıyan tasarımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacaktır.

Tasarımcılar, Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirtilen yıllık azami 60 (altmış) kişilik yurtdışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere tek seferde yararlandırılır.

Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler Ek 7 de yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben Ek 6 da yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen işbirliği kuruluşuna başvururlar. İlgili işbirliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi Ek 6 da yer alan belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.

Bakanlık; Ek 11 uyarınca, tasarımcının kabul aldığı eğitim kurumu, yabancı dil yetkinliği ve yarışmada elde ettiği dereceyi göz önünde bulundurarak yapacağı değerlendirme sonucu her yılın haziran ayının ikinci haftası yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden faydalandırılacak tasarımcıları belirler ve işbirliği kuruluşlarına bildirir.

İlgili tebliğ ve eklerine Ticaret Bakanlığı sitesinden Destekler, İhracat Destekleri, Tasarım Desteği başlıkları seçilerek ulaşılabilir.

Birlik, bu eğitim hakkını, dereceye giren yarışmacılardan kaçına ve hangi şekilde kullandıracağı konusunda nihai takdir yetkisine sahiptir. Yurt dışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel yarışmacı, yarışmanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde eğitimlerine başlamalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur. Yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (IELTS, TOEFL, YDS, vs.) yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

*Yurt dışı eğitim desteğinden faydalanabilmek için katılımcının T.C. vatandaşı olması ve ‘2008/2 sayılı Tasarım Desteği’ Tebliği uyarınca tüm şartları sağlaması gerekmektedir. Tasarımcıları belirleme konusunda nihai yetki Bakanlık’ta olduğundan yarışmacılar EİB’e karşı hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler. (Yurt dışı eğitim ödülü, Ezber Bozan tasarım yarışmasının Ticaret Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınması halinde geçerli olacaktır.)

“2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında yurt dışı eğitim desteğinden faydalanması uygun görülen yarışmacıların söz konusu destek karşılığında Türkiye’ye faydalı olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, yarışmacı tasarım eğitim programını tamamlaması sonucunda en az 2 yıl süreyle Türkiye’de çalışacağını kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde, yarışmacı destek kapsamında aldığı eğitim ve yaşam giderlerinin tamamını 6183 sayılı Kanunda belirtilen gecikme faiziyle birlikte ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.”

 • Üniversite Özel Ödülü

Yarışmanın öğrenci kategorisinde en çok öğrencinin başvuru yaptığı üniversite, yarışmanın web sitesinde ve final gecesinde ayrıca ilan edilerek onurlandırılacaktır.

 • İş veya Staj Ödülü

Yarışmada her bir kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan adaylara mümkün olması halinde Ege bölgesinde faaliyet gösteren mobilya firmaları tarafından ücretli staj/ iş imkânı sağlanabilecektir.

 • Tasarımların Üretimi Ödülü

Dereceye giren tasarımlardan belli sayıdaki projenin üretimi Ege İhracatçı Birlikleri’nin Yarışma Yürütme Kurulunun kararıyla gerçekleştirilebilecektir. Üretim gerçekleştirilmesi amacıyla, tasarım sahibi ile üretimi yapacak firmalar bir araya getirilebilecektir. Gerekli görülmesi halinde varılacak mutabakatla tasarımla ilgili revizeler yapılarak ürünün üretimi gerçekleştirilebilecek ve üretilen tasarımlar, EİB tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecektir. Üretimi yapacak olan firma Ege İhracatçı Birlikleri tarafından belirlenecektir.

Yarışma Takvimi

Projelerin Son Teslim Tarihi: 10 TEMMUZ 2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 1 AĞUSTOS 2022

Ezber Bozan Tasarım Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ezberbozantasarimlar.org/#yarismatakvimi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap