Facebook 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması

Facebook Türkiye ve FOTON Derneği tarafından 4 farklı mevsim yaşanan ülkemizin güzelliklerinin anlatıldığı fotoğraflar çekilmesi ve bu görüntülerin Facebook kullanıcıları ile paylaşılması amacıyla Facebook 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Facebook 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Facebook Türkiye ve FOTON Derneği
 Kategori: Fotoğrafçılık Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan 13 yaş üzeri herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 1 NİSAN 2021 Saat: 23.00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 NİSAN 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: En başarılı fotoğraflara Facebook App TR Kapak Fotoğrafı olarak yer verilecektir.

   

- Advertisement -

Yarışma Konusu

‘’Türkiye’de 4 Mevsim: İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış’’

Konumu sebebiyle dört mevsimin yaşandığı bu coğrafyada çekilmiş ve ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerini en iyi anlatan fotoğrafları Facebook kullanıcıları ile paylaşmak. 4 ayrı kategoride yollanan fotoğraflardan kategori başına 1 kazanan ve 10 finalist belirlenecek.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Facebook Türkiye ve FOTON Derneği tarafındandüzenlenmiştir ve yürütülecektir.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma, İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere 4ayrı kategoriden oluşuyor. Sayısal (Dijital) veya Analog kategoride Renkli veya Siyah-

Beyaz fotoğraf olmak üzere her fotoğraf geçerlidir.

Yarışma Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmamız; seçici kurul ve onların birinci derece yakınları dışında 13 yaş üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çekilmiş, her bir kategori için en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) veya Analog (Film) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.
 • HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile kolaj yarışma dışında tutulur.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Türkiye sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Fotoğraflar jüriye dijital ortamda katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Yarışma sonuçları Facebook’un Facebook App TR sayfasından ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Facebook üzerinden ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (finalist olarak seçilen) fotoğraflar Facebook ve FOTON Derneği’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan eser sahibinin ismi belirtilerek Facebook’un Facebook App TR sayfasında bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
 • Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Facebook, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Facebook Türkiye’nin resmi sayfası Facebook App TR ve FOTON Derneği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından (Instagram, Facebook, Twitter) yayınlanacaktır.
 • Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler Son Katılım Tarihi itibariyle 90 (doksan) gün sonra online başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Facebook Türkiye ve Jüri kararlar geçerlidir.
 • Katılımcılar; Facebook.com adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
 • (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, Facebook App TR sayfasından yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.fotondernegi.com/facebookturkiye/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • Sisteme yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırlanmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Facebook Türkiye’nin sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden Facebook Türkiye ve FOTON Derneği sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 3 MB’yi de geçmemelidir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

İsimlendirme

 • Sadece fotoğrafınıza isim vermelisiniz.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde Facebook App TR (https://www.facebook.com/facebookappTurkiye) sayfasından iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Facebook Türkiye ve FOTON Derneği sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Coşkun Aral (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Merih Akoğul (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Prof. Dr. Ozan Bilgiseren (Akademisyen)
 • Murat Gür (Fotoğraf Editörü)
 • Tanın Helvacı (Fotoğrafçı)

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin online olarak bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Facebook 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: En başarılı fotoğraflara Facebook App TR Kapak Fotoğrafı olarak yer verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 NİSAN 2021 Saat: 23.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 NİSAN 2021

Facebook 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://fotondernegi.com/facebookturkiye/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap