“Fashion Eskişehir” Eskişehir Moda Tasarım Yarışması

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından, Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, gelinlik/düğün kıyafetleri, abiye kıyafet ve gündelik kıyafet sektörlerinde katma değeri yüksek tasarımların geliştirilmesine destek vermek ve tasarımcıları desteklemek amaçlarıyla “Fashion Eskişehir” Eskişehir Moda Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü moda tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

“Fashion Eskişehir” Eskişehir Moda Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteğiyle.
Kategori:Moda Yarışması, Tasarım Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:En az lise veya dengi okul mezunu, 18 yaşını doldurmuş,
moda ürünlerine yönelik kendi adına kayıtlı ticari bir iş
yerine sahip olmayanlar. (Detaylara şartnameden ulaşabilirsiniz.)
Son Başvuru Tarihi:15 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:21 ARALIK 2021
Ödüller:Gelinlik/Düğün Kıyafetleri (Kadın), Abiye Kıyafetler (Kadın) ve Gündelik
Kıyafet (Kadın) olmak üzere 3 ayrı kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 35.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Teması

Yenilikçi Geçmişin Gücü / Power Of Innovatıve Past

Yarışma Hakkında

“Fashıon Eskişehir” – Eskişehir Moda Tasarım Yarışması Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından düzenlenmekte ve Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Yarışma Kategorileri

 • Gelinlik/Düğün Kıyafetleri (Kadın)
 • Abiye Kıyafetler (Kadın)
 • Gündelik Kıyafet (Kadın)

Yarışmanın Amacı

 • Gelinlik/Düğün Kıyafetleri, Abiye Kıyafet ve Gündelik Kıyafet kategorilerinde katma değeri yüksek tasarımların geliştirilmesine destek vermek,
 • İlgili sektörün uluslararası pazara entegre olmasını sağlamak ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak,
 • Tasarımcıların ilgisini bu alana çekmek ve onları ilgili sektörle ve sektör temsilcileri ile buluşturmak,
 • Gelinlik/Düğün Kıyafetleri, Abiye Kıyafet ve Gündelik Kıyafet sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
 • Sektöre yenilikçi ve nitelikli ürünler kazandırmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 İhracat hedefleri doğrultusunda ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi, gelişmesi ve teknoloji ile harmanlanarak gerekli altyapının oluşturulmasıdır.

Moda Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • T.C. ya da K.K.T.C Vatandaşı olan;
 • En az lise veya dengi okul mezunu,
 • Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan
 • Türk moda endüstrisinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, moda ürünlerine yönelik kendi adına kayıtlı ticari bir iş yerine sahip olmayan,
 • Daha önce düzenlenen, yukarıda bahsi geçen alanlarla ilgili herhangi bir moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmemiş olan
 • Eskişehir Ticaret Odası’nın herhangi bir çalışanının, isimleri belirtilen jüri üyelerinin birinci dereceden yakın akrabası olmayan kişiler yarışmaya başvuru gerçekleştirebilirler.

Yarışma Aşamaları

Başvuru

Yarışma başvuruları sadece yarışmanın resmi web sitesi olan www.fashioneskisehir.com üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Başvuru sahiplerinin başvuru için talep edilen tüm belgeleri eksiksiz olarak 15.10.2021 tarihi saat 23:59’a kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra sistem otomatik olarak kapanacağı için bu tarih ve saatten sonra başvuru yapılamayacaktır.

Başvuru şartlarını sağlamayan, eksik doldurulan/hazırlanan/yüklenen başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacak ve yarışma dışında tutulacaktır.

“Fashion Eskişehir” Eskişehir Moda Tasarım Yarışması Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru formu

Başvuru formu(Ek.1) sadece www.fashioneskisehir.com internet adresi üzerinden sisteme kayıt olan başvuru sahipleri tarafından doldurulabilmektedir. Çıktısı alınan eksiksiz olarak doldurulmuş formun, başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı şekilde düzenlenmiş hali, PDF dosya formatında renkli olarak taranarak sisteme yüklenecektir.

Taahhütname

Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacıların kendilerine ait orijinal tasarımlar olduğunu, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını ve yarışmacının tüm yarışma şartlarını taşıdığını taahhüt eden, taahhütnamenin(Ek.2) yarışmaya katılan tasarımcı tarafından ıslak imzalı şekilde düzenlenmiş hali, PDF dosya formatında renkli olarak taranarak sisteme yüklenecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Eskişehir Ticaret Odası’nın düzenleyeceği yarışma kapsamında kurumumuza bildirdiğiniz veya kurumumuzca sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, kurumumuzca Veri Sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

 Kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • Doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • Hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi, katılımcının tanınması ve yarışma koşullarına uygunluğunun denetlenmesi, iletişimin sağlanması, muhasebeleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacıyla ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda bilgilendirme yapmamız için işlenmesinde meşru menfaatimiz bulunmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kayıt işlemi sırasında dolduracağınız başvuru formu ve gerekli evrakların toplanması vasıtası ile yarı-otomatik olarak toplanacaktır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Ad Soyad verinizin yalnızca uyuşmazlık halinde kolluk makamlarınca paylaşılması dışında hiçbir veriniz 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğine, işlenme amacına, yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair bilgi edinme; amacına uygun işlenmesini, yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini, ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve uğradığınız zararların tazmin edilmesini  talep etme; otomatik sistemlerce  yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara itiraz etme.

www.fashioneskisehir.com  web  sitesi  “Online  Başvuru”  sayfası  içerisindeki  “Yarışmacı  Kayıt” menüsü altında bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma metni, kayıt sırasında onayınıza sunulmaktadır.

Öğrenci Belgesi/Mezuniyet Belgesi

Başvuru sahibi öğrenci ise güncel tarihli öğrenci belgesinin; mezun ise diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin örneğini PDF dosya formatında renkli olarak sisteme yükleyecektir.

Fotoğraflı Özgeçmiş (CV)

Başvuru sahibi fotoğraflı özgeçmişini, olması durumunda moda alanındaki deneyimlerini ve niteliklerini anlatan, gelecek planlarını detaylandıran bir yazı ile PDF dosya formatında sisteme yükleyecektir.

Nüfus Cüzdanı

Başvuru sahibine ait, arkalı önlü olacak şekilde nüfus cüzdanı fotokopisi PDF dosya formatında renkli olarak sisteme yüklenecektir. (Sisteme yüklenecek kimlik, eski tip kimlik ise kimliğin arka kısmındaki “medeni hali”, “dini” ve “kan grubu” kutucukları görünmeyecek şekilde kapatılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir)

Proje Paftaları

Tema Paftası: Tasarıma ait açıklama bilgilerinin bulunduğu en fazla 100 kelime içeren bir metin ve tasarıma ait esin kaynaklarının (görsel veya metin), malzeme, kumaş ve aksesuarlar için araştırma, kavramsal yaklaşım, tasarım ismi gibi bilgilerin yer aldığı 50cm*70cm boyutunda (300dpi) bir adet tema paftası (Mood Board) tasarlamalıdırlar. Tasarlanan tema paftası PDF dosya formatında renkli olarak sisteme yüklenecektir.

Teknik Çizim Paftası: Tasarıma ait giysileri anlatan teknik çizim (ön ve arka aynı dosyada olacak şekilde), tasarımda kullanılan kumaş veya kumaşlardan örnekler (taratılarak eklenebilir), kullanılacak malzeme ve aksesuarları vb. belirten örnekler ve gereken açıklamalar 50cm*70cm (300dpi) boyutundaki teknik çizim paftasında yer almalıdır. Teknik çizim paftası PDF dosya formatında renkli olarak sisteme yüklenecektir.

Artistik Çizim: Tasarıma ait giysiler artistik çizim siluetinde (ön ve arka aynı dosyada olacak şekilde) gösterilecektir. Artistik çizim 50cm*70cm (300dpi) boyutunda olacak şekilde hazırlanacaktır ve PDF dosya formatında renkli olarak sisteme yüklenecektir.

Ürün Paftası: Tasarımların üretilerek model üzerine giydirilebilecek şekilde sergilenecek hale getirilmesidir.

Online başvuru aşamasında ürün paftası talep edilmemekte olup, ön elemeyi geçen 3 kategoride toplam 15 tasarımcıdan daha sonra ürün paftaları talep edilecektir.

*Tasarımcılar, 1 adet tema paftası, 1 adet teknik çizim (ön ve arka aynı dosyada olacak şekilde), 1 adet artistik çizim (ön ve arka aynı dosyada olacak şekilde) olmak üzere toplamda 3 adet pafta hazırlayarak yarışmaya katılacaklardır.

*Yüklenecek tüm paftalar, 50cm x 70cm (300dpi) ölçülerinde hazırlanmalıdır.

*Başvuru dosyası; PDF formatında hazırlanmalı, çözünürlüğü 300 DPI olmalı, 50 MB’ı geçmemeli ve yarışmanın internet sitesinde bulunan “online başvuru” bölümünde talep edilen şartlara uygun olarak gönderilmelidir.

*Yüklenecek olan pafta üzerinde yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare, işaret, fotoğraf, simge v.b. bulunmamalıdır.

*Eserini yükleyen her bir tasarımcı, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini, sistem tarafından kendisine gönderilen elektronik posta ve SMS ile alacaktır.

*Proje sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

“Fashion Eskişehir” Eskişehir Moda Tasarım Yarışması Yarışma Süreci ve Değerlendirme

 • Birinci Aşama, Ön Eleme: Ön eleme aşamasında; tüm başvurular aşağıda belirtilen eleme kriterlerine göre jüri üyeleri tarafından incelenerek değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda final elemeye katılma hakkı kazanan “Gelinlik/Düğün Kıyafetleri” kategorisinde 5 proje, “Abiye Kıyafet” kategorisinde 5 proje ve “Gündelik Kıyafet” kategorisinde 5 proje olmak üzere toplamda 15 proje belirlenerek yarışma web sitesinde yayınlanacaktır. İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan 15 proje sahibinden tasarımlarının ürün paftaları talep edilecektir.

Ön Eleme Değerlendirme Esasları

Temaya uygunluk

Malzeme kullanım biçimi Anlatım ve sunum yeterliliği Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyi

Tasarım fikrinin geliştirilebilir ve uygulanabilir olması ön eleme kriterleridir.

İkinci Aşama, Final Eleme: Jüri özel sunumunda, yukarıda belirtilen 3 ayrı kategoride ilk elemeyi geçen toplam 15 tasarımcı, hazırladıkları ürün paftalarını sunacaklardır. Final eleme jürisi, her bir kategoride ödül almaya hak kazanacak ilk 3 finalist olmak üzere toplamda 9 finalisti belirleyecektir.

Final Eleme Değerlendirme Esasları Tasarımcının yaratıcılık düzeyi Tasarımın özgünlüğü ve yeniliği

Ürün tasarımının uygulama tekniklerinin geliştirilebilir olması ve uygulanabilirliği Ürün tasarımında malzeme seçimi ve malzeme tasarım uyumu

Ürün tasarımlarının katma değer yaratma ve pazar oluşturabilme düzeyleri

Ürünün katma değerini artırıcı, teknik özelliklerini geliştirici ve fonksiyonel olma özelliği İhraç edilebilir ve günlük hayatta giyilebilir olma özelliği

Ürün tasarımlarının koleksiyon oluşturabilme düzeyi

Yarışma Jürisi

Yarışma jürileri, “Ön Eleme Jürisi” ve “Final Jürisi” olmak üzere iki grup jüri üyelerinden oluşmaktadır. İki gruptaki jüri üyelerinin ad-soyad, ünvan ve özgeçmiş bilgileri yarışmanın web sitesi “Jüri” bölümünde yayınlanmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hakları

 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Proje konusu tasarımın vb. daha önce başka bir yerde kullanılmamış olması, ticarileşmemiş olması, diğer kurum ve kuruluşları çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen tasarımın vb. Türk Patent ve Marka Kurumu’nca daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan tasarım vb. daha önce bir yerde kullanılmamış ya da ticarileşmemiş olmalıdır. Jüri tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar vb. değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile maddi ve manevi sorumluluklar yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan ETO, Jüri ve Yarışma Sekretaryası sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 • İlk 3 dereceye giren tasarımlar ETO arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar ETO’nın söz konusu tasarımları sergileme ve her türlü kullanma hakkı olduğunu kabul eder.
 • Herhangi bir yerde kullanılmış, yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Yarışmaya katılan tasarımların fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi, ödül geri alınır.
 • Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname ile (EK1) katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent ve Marka Kurumu, Hipodrom Cad. No:13 Yenimahalle 06560 Ankara adresine başvurabilirler.
 • Tasarım Yarışmasında yer alacak tasarımlar hakkında üçüncü şahıslar tarafından fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle ETO/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatör aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler Tasarım Yarışması’na başvuruda bulunmuş kişi tarafından münferiden üstlenilecektir. Bu konuda Tasarım Yarışması’nı düzenleyen ETO/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve ETO arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında ETO, Ticaret Bakanlığı ve jüri ve yarışma sekretaryasından hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden ETO, yarışmaya katılan tüm projeleri ücretsiz olarak; yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Yarışmaya sunulan tasarımlar, yarışma bitiminden itibaren 1 ay içerisinde Yarışma Sekretarya ’sına yapılacak yazılı talep çerçevesinde geri alınabilir. 1 ay sonrasında gelen iade talepleri değerlendirilmeyecektir ve herhangi bir hak talep edilemeyecektir.
 • Yarışmada dereceye giren tasarımların, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin, ETO’dan bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.
 • Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen ETO ve Ticaret Bakanlığı üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, ETO ve Ticaret Bakanlığı üyelerinin önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.
 • Serbestçe belirlenen ve ETO ve Ticaret Bakanlığı üyeleri tarafından fiyat yüksekliği sebebiyle kabul edilemeyen eserlerin üçüncü kişiye devrine engel olunmaz. Üçüncü kişiye devirde, fiyatın yükseltilmesi veya şartnamenin hükmünün geçersiz kalınması için muvazaa yapılmış olursa ETO ve Ticaret Bakanlığı üyesinin bundan dolayı zedelenen haklarını talep etme hakları vardır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
 • ETO, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.
 • Bu halde yarışmaya katılan, seçilen eserinin ETO’ya süresiz ve bedelsiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili gerek maddi gerekse manevi bilumum haklar için ETO’ya tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 • ETO yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, ETO’yu temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı/bedel talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı ya da almayacağı ETO’nun takdirindedir.
 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
 • Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.
 • Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar. ETO şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik yapıldığı takdirde, web sayfasında ve sosyal medya sayfalarında yayınlanır ve yarışmaya katılanlar güncel şartnamede yazan koşullar ile sorumlu olurlar.
 • İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklarda taraflar öncelikle, 6325 Sayılı Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde, ARABULUCUK alternatif uyuşmazlık yöntemine başvuracaklardır. İhtilafın arabuluculukla çözümlenememesi halinde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlığın esasına Türkiye kanunları uygulanır.

Katılımcı Yükümlülükleri

Her bir kategoride ilk 5’e kalamayan yarışmacıların jüri tarafından verilen puanları/sıralamaları yarışmanın web sitesi üzerinde yayınlanacaktır. Finale kalan yarışmacılara bildirim, ayrıca telefon ile yapılacaktır. İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan 15 tasarımcıya ait tasarımların, dikim işlemlerinin yapılabilmesi için 01.11.2021 – 19.12.2021 tarihleri arasında ETO’nun bildireceği günlerde ve yerlerde 15 tasarımcının mazeretsiz olarak hazır olması gerekmektedir (ETO tüm tarihlerde değişiklik yapma hakkında sahiptir.) ETO tarafından atölye/atölyeler ile anlaşma sağlanarak dikim işlemleri bu atölyede/atölyelerde yaptırılacaktır. Finalistlerin kendileri için belirlenecek süre içerisinde malzemeleri ile hazır bulunmaları ve dikim işlemlerini ETO’nın bildireceği atölyede/atölyelerde bitirmeleri gerekmektedir.

Tasarımlarını, ETO’nın bildireceği atölyede/atölyelerde diktirmek istemeyen tasarımcılar, yazı ile başvuru yaparak ETO’ya bildirmekle yükümlüdür. Tasarımcıların, tüm masrafları kendilerine ait olmak koşuluyla istediği yerde üretim hakkı mevcuttur. İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan tasarımcılar, belirtilen ve desteklenen materyaller dışında tasarım için gerekli gördüğü özel malzemeleri kendileri temin edeceklerdir. Ürün paftasını hazırlayacak olan tasarımcılar, üretim aşaması tarihinin son günü olan 19.12.2021 tarihine kadar, kendilerine önceden elektronik posta yolu ile iletilen adrese getirmekle yükümlüdürler. Ürün paftalarını Eskişehir dışından gönderecek olan tasarımcılar kargo gönderim ücretlerini kendileri karşılayacaktır.

Zamanında ve uygun koşullarda getirilmeyen ürün paftaları teslim alınmayacak ve finalde yarışamayacaktır; maddi ve manevi tüm sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu koşullara uymayan yarışmacı/yarışmacılar yerine jüri tarafından en fazla puan alan ancak her kategoride ilk 5 arasında yer almamış yarışmacı finalistlerden biri davet edilebilecektir. Dikim işlemleri ile ilgili giderlerin tamamı ETO tarafından belirlenen atölyede dikilmek ve belirtilen limitleri aşmamak kaydıyla karşılanacaktır. (Tasarımların dikilmesi ile ilgili olarak tüm konularda karar vermeye ve dikim şartlarını değiştirmeye ETO Yarışma Komitesi yetkilidir.)

Final defilesi bitiminde ürün paftası hazırlanan ilk 15 tasarım sergiye konulmak üzere belirtilen yere getirilecek ve belirli bir süre sergilenecektir, tasarımcılar ürünlerinin sergilenmesi için teslim etmekle yükümlüdürler. Yarışma sonrası sergilenen ürünlerin iade talebi durumunda geri gönderim ücreti karşı ödemeli olarak ETO tarafından yapılacaktır. Sergilenme süresinden itibaren 10 iş günü içinde iade talebi gelmeyen ürünler için ETO hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Defile ve Ödül Töreni

16 Ocak 2022 tarihinde düzenlenecek defile ile her ayrı kategoride olmak ilk 3 sıraya girmeye hak kazanan tasarımcı olmak üzere belirlenen toplam 9 finalistin tasarımları basın mensuplarının yanı sıra, iş ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan seçkin bir davetli grubu önünde sunulacaktır. Ödül almaya hak kazanan tasarım sahipleri hastalık, kaza, vefat vb. geçerli mazeretler dışında belirtilen tarih ve yerde ödüllerini almak ve defileye katılmak üzere hazır bulunacaklardır. Defile sonrasında dereceye giren finalistlere ödülleri, düzenlenecek bir törenle verilecektir. (Jüri özel sunumu ile defile/ödül töreni tarihleri ETO tarafından değiştirilebilir.)

“Fashion Eskişehir” Eskişehir Moda Tasarım Yarışması Ödülleri

Gelinlik/Düğün Kıyafetleri (Kadın), Abiye Kıyafetler (Kadın) ve Gündelik
Kıyafet (Kadın) olmak üzere 3 ayrı kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 35.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺

2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde ön elemeyi geçerek ilk 5 dereceye giren tasarımcılar, Bakanlığın web sitesinde belirtilen koşullar çerçevesinde ve Bakanlığın onayı ile tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarında yurt dışı eğitim desteği için başvuru imkanı yakalayacaklardır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 EKİM 2021

Ön Eleme: 16 – 30 EKİM 2021
Üretim Aşaması: 1 KASIM – 19 ARALIK 2021
Final Eleme: 20 ARALIK 2021
Finalistlerin Duyuru Tarihi: 21 ARALIK 2021
Defile ve Ödül Töreni Tarihi: 16 OCAK 2022

“Fashion Eskişehir” Eskişehir Moda Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.fashioneskisehir.com/yarisma

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap