Fikrefon Hackathon

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi ile Vakıf Katılım Bankası işbirliğinde finans alanında hayatı kolaylaştıracak dijital teknolojiler oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla Fikrefon Hackathon düzenleniyor. Ödüllü fikir yarışması başvuruları devam ediyor.

Fikrefon Hackathon

Düzenleyen:İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi ile Vakıf Katılım Bankası
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları,
Hackathon Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:15 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:28 ARALIK 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Ön elemeyi geçen ekiplere Ticaret TTO’da ücretsiz ofis olanağı
ve Vakıf Katılım’da staj olanağı.

Yarışma Hakkında

Hackathon, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi ile Vakıf Katılım Bankası işbirliği ile finans alanında hayatı kolaylaştıracak dijital teknolojiler oluşturulmasını teşvik etmek amacını taşıyan bir etkinliktir.

Programın Kapsamı ve Aşamaları

Programa başvuru yapan ekiplerden Finans sektöründe katma değer düzeyini artıracak özgün ve yenilikçi fikirler beklenmektedir. Farklı yetenek ve becerilere sahip katılımcılardan oluşan ekipler 36 saat süresince finans alanında ortaya koyacakları fikirlere yönelik çalışmalarını tamamlayarak sunumlarını hazırlamaları beklenmektedir.

 • Başvurular belirlenen tarihler arasında http://tto.ticaret.edu.tr/ adresinden online olarak alınacaktır.
 • Alınan başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Ön değerlendirmeyi geçen katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır.
 • Katılımcıların aşağıdaki başlıca konulara yönelik fikir geliştirmeleri beklenmektedir.
 • Kampanyalar
 • Müşteri Hizmetleri
 • o Tahsis

o Müşteri Kazanımı

o Ürün Önerme

o Kanal Yönetimi

o Muhasebe

o  Fraud

o Borç Analizleri

o Risk Modelleme

o Bankacılıkta uygun insan kaynağı bulma

o Çalışan tutundurma

o  Verimlilik

Bu konular haricinde bankacılık ve finans alanında kullanılabilecek fikirlerde değerlendirilebilecektir.

 • Hackhathon 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir. Bu tarihlerdeki program detayı ön elemeyi geçen ekiplerle paylaşılacaktır.
 • Hackhathon bitiminde tüm ekipler sunumlarını jüriye sunacaklar. 28 Aralık 2021 tarihinde yapılacak ödül töreni ile kazanan ilk üç ekip duyurulacaktır. Ekip üyelerinden belirtilen tarihlerde programa katılım sağlaması beklenmektedir.
 • Hackhathon süresince geliştirilecek ürünün/yazılımın bir prototip çıktısı beklenmektedir.
 • Ekipler, elde ettikleri prototip çıktıları Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi yetkilileri ile paylaşmalıdır.
 • Her ekipte en az bir yazılım geliştirici bulunmalıdır.
 • Hackhathon süresince, yarışmacıların daha önce başka yerde yayınlanmış ya da satılmış projeleri kullanılamaz.
 • Ön elemeyi geçmesi durumunda ekiplerden istenecek belgeler:
 • Sistemde online olarak doldurulmuş olan başvuru formunun çıktısının her bir sayfanın alt kısmının ekibin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali,
 • Proje ekip üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru koşullarına ait şartnamenin ekip üyelerinin her biri tarafından imzalanmış hali,
 • Ek1. Taahhütname formunun ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali,
 • Ek2. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili aydınlatma/bilgilendirme formunun ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali,
 • Ek3. Muvafakat dilekçesi (Ödüle hak kazanılması halinde söz konusu tutarın ekip üyelerinden birine yatırılmasını içeren dilekçe) ekip üyelerince mutabakat sağlanması halinde ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali.

Hackathon Yarışması Başvuru Koşulları

 • Program belirlenmiş olan kapsam çerçevesinde herkesin katılımına açıktır. Programa, 18 yaşını tamamlamış Türkiye’de ikamet eden herkes bireysel ve ekip olarak katılım sağlayabilir. Ekip başvurularında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.
 • Ekipler en az 1, en fazla 4 Katılımcı’dan oluşur. Her Katılımcı, sadece bir Ekip’e katılabilir.
 • Katılımcılar, kendileriyle ilgili tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Katılımcı kayıt bilgileri, Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından başvuru iptali ve kazanılacak ödülün iptali sebebi olabilir. Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yapılan tüm itirazların değerlendirmesi tamamen kendi mutlak takdirine göre yapılmış olup nihai olacaktır.
 • Katılımcı başına sadece tek bir başvuru (aynı isim ve iletişim adresi) kabul edilecektir. Katılımcılar başvuruları sırasında ön elemeye tabi tutulması amacıyla özgeçmişlerini iletmek zorundadırlar. Bu özgeçmişte, Katılımcı’nın; iletişim bilgileri, adres, doğum tarihi, iş durumu, eğitim durumu, var ise sertifikaları gibi bilgiler de yer almalıdır.
 • Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fikrefon Hackathon’un organize edilmesi, bu şartların yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin olarak Katılımcılar’ın taleplerine cevap verme yükümlülüğü altında olmayacaktır.
 • Fikrefon Hackathon’da jüriye sunum yapmaya hak kazanan her bir Ekip, ulaşılan sonucun detaylı olarak anlatıldığı bir sunum yapmalıdır.
 • Sunumlar, Türkçe düzenlenmiş olmalıdır.
 • Sunum, beş (5) dakikadan fazla sürmeyecektir. Soru-cevap için üç (3) dakikalık bir kısım olacaktır.
 • Katılımcı, Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından belirlenecek şartlar ve aşağıda belirtilenlere göre Fikrefon Hackathon sırasında serbestçe hareket etmesi ve analiz yapmasına olanak tanıyan tüm unsurları Vakıf Katılım’a teslim edecektir
 • Fikrefon Hackathon’a katılacak ve yarışma sonrası ödül alacak olan Ekipler, Jüri tarafından seçilecektir.
 • Jüri, Ekipler’in Projeleri’nden hiçbirinin, isteğe bağlı olarak ve münhasır olmayan liste şeklinde aşağıda tanımlanan seçim kriterlerini karşılamadığını düşünürse, kazanan ekibi seçmeme hakkına sahip olacaktır.
 • Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, kazanan Ekipler’i seçmek için Jüri şartlarını belirlemekte serbesttir. (Özellikle nisap, oybirliği, genel oy çokluğu veya kalifiye oy çokluğu vb.)
 • Katılımcılar, Jüriler’den her birinin bağımsız olduğu ve kararlarının etkilenemeyeceği konusunda bilgilendirilmişlerdir ve bu konuyu açıkça kabul etmişlerdir. Katılımcılar, Jüri’nin oluşumuna, karar sürecine veya Jüri tarafından alınan karara itiraz etmeyeceklerini açıkça kabul ederler.
 • Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi kendi çalışanları, bu kişilerin birinci ve ikinci derece akrabaları, acenteler, ajanslar vb. tüm iş ortakları (bu şirketlerin kadrosunda çalışan herkes) Hackathon’da yer alamaz.
 • Hackathon’a seçilmeyen başvuru sahiplerine seçilmeme nedenlerine ilişkin bir geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Hackathon’a başvuran ekibin fikri “özgünlük”, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş ve başka bir ulusal veya uluslararası etkinlikte/yarışmada ödül almamış ve/veya üretilmemiş olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, ekip programdan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa programı organize eden kurum tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan ekipler böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder.
 • Ekip fikirlerinin özgün olmamasından, üçüncü kişilerin ekip üzerinde hak iddia etmesinden doğacak tüm hukuki sorumluluklar ekiplere aittir.
 • Hackathon’a başvurulan bir fikrin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım /Yükleniciler herhangi bir sorumluluk taşımaz. Tüm sorumluluk ekiplere aittir.
 • Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde ilgili ekipler Hackathon’dan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa geri alınır.
 • Ekip katılımlarında bir kişi yarışmadaki sürecin yürütülmesini sağlamak amacıyla ekip lideri olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, Ticaret Kuluçka ve Vakıf Katılım’a karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.
 • Ekipler, Hackathon kapsamında üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalardan, yüz yüze görüşmelerden kaynaklanan zarar ve ziyanlardan İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım/Yükleniciler sorumlu tutulamaz.
 • Vakıf Katılım herhangi bir aşamada Hackathon’u iptal edebilir, bu halde katılımcılar herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Hackathon’un iptal edilmesinden dolayı İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım /Yükleniciler sorumluluk yüklenemez.
 • Ekipler; isim, fotoğraf ve eserlerinin tanıtım ve haber amaçlı olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım tarafından kullanılabileceğini, sergilenebileceğini ve yayımlanabileceğini kabul ve taahhüt ederler.
 • Bu programa başvuran tüm ekipler, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul ettiklerini başvuru formunu doldurarak beyan etmiş olurlar.
 • Vakıf Katılım, kazansın veya kazanmasın, Ekipler’e ayrı bir sözleşmede tanımlanması gereken ek şartlara tabi olarak, katılım yükümlülüğü getirmeksizin herhangi bir Proje’nin finansmanında ve geliştirilmesine katılmasını teklif edebilir. Bu hiçbir şekilde Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından verilmiş bir taahhüt değildir.
 • Vakıf Katılım, kendi iradesinden bağımsız olarak öngörülemeyen bir sebebin ortaya çıkması halinde, Fikrefon Hackathon’un süresini ve kapsamını değiştirir, kısaltır, erteler, erkene alır veya tümden iptal edecek olursa, bundan sorumlu tutulmayacaktır.
 • Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi herhangi bir teknik hata sebebinden ötürü Fikrefon Hackathon online platformu erişimde ve/veya kayıt sürecinde yaşanan aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Her bir Katılımcı, sadece kendi internet erişiminden sorumludur. Her bir Katılımcı, riski kendisine ait olmak suretiyle Fikrefon Hackathon’da yer alır.
 • Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi herhangi virüsün veya zararlı dosyanın, Katılımcı’nın bilgisayar ve ekipmanlarında neden olabileceği tahribattan veya üçüncü şahıs ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli

 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden başvuru ekipleri diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal ekiplerinin sorumluluğu ekiplere aittir. Sunulan iş fikri ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği program sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.
 • Her bir Katılımcı, Fikrefon Hackathon esnasında sunulan Proje’nin özgün ve orijinal olduğunu ve Ekip’in bizzat kendi yaratıcılığıyla oluşturulduğunu; Ekip dışında başkaca bir üçüncü kişinin emek ve katkısının olmadığını, Proje’nin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, varsa içindeki tüm telif, lisans ve benzerlerine ilişkin bedellerin ödendiğini kabul eder. Her bir Katılımcı, bu konuda üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü yükümlülük, zarar veya açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın müspet ve menfi tüm zararlar ve yargılama gideri, vekalet ücreti ve benzerlerinde Vakıf Katılım’ı ilk talebinde tazmin ve telafi etmeyi, varsa açılan davalarda onun yanında müdahil olmayı taahhüt eder.
 • Katılımcılar, Projeleri’nin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanırlarsa bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluk kendilerine aittir.
 • Her bir Katılımcı, yukarıda belirtilen garantilerin yanlışlığından ve/veya ihlalinden tek başına sorumlu olmayı kabul eder.
 • Programa başvuran ekiplerin üçüncü şahıslar ve/veya ekip üyeleri tarafından fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/Vakıf Katılım Bankası /Yükleniciler aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler ilgili ekip ve ekip üyeleri tarafından müştereken ve müteselsilen üstlenilecektir. Bu konuda programı düzenleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/Vakıf Katılım Bankası /Yükleniciler hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili sorular, iddialar, hukuki süreçler ve benzerleri programa başvuruda bulunmuş kişi ve/veya ekibe yönlendirilecektir. Bu hususta programı düzenleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım Bankası /Yükleniciler 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel / doğan tüm zararlar ilgili programa başvuruda bulunmuş kişi ve/veya ekip tarafından müştereken ve müteselsilen tazmin edilecektir.
 • Hackathon’a katılan ekipler fikirlerinin korunması için- Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve fikirlerine (masrafları kendilerince karşılanarak) tescil almaya hakları vardır.
 • İş fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, İstanbul Ticaret Üniversitesi/Jüri üyeleri/ Vakıf Katılım /Yükleniciler’in herhangi bir sorumluluğu/yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Ekipler, programa sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder.
 • Ekipler, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, İstanbul Ticaret Üniversitesi/ Vakıf Katılım ve adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını kabul ve taahhüt eder.

Diğer Hususlar

 • Hackathon’a katılan tüm katılımcılar, bu şartname ve eklerinde belirtilen tüm katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Bu şartnamenin ekip üyeleri tarafından imzalanması ile bu şartname, ekipler, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Hackathon sonrası, dereceye giren ekiplere verilecek ödüller dışında; ekipler İstanbul Ticaret Üniversitesi, Vakıf Katılım, organizasyon firması ve Jüri üyelerinden hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Ekipler, iş fikrinin hukuka uygun, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.
 • EK1.Taahhütname formunun ekip üyeleri tarafından imzalanması ile bu form; ekipler, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Ek2.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun ekip üyeleri tarafından imzalanması ile bu form; ekipler, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Ek3.Muvafakat dilekçesinin ekip üyeleri tarafından imzalanması ile bu dilekçe; ekipler, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin ispatını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir. Başvuru şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım, katılımcılar tarafından aksi yazılı olarak talep edilmediği takdirde katılımcılara ait bilgi, görsel ve resimleri iş fikriyle/ekiple birlikte duyurabilecek, sergileyebilecek ve yayınlayabilecektir.
 • İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul/Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

Gizlilik

 • Şartnamenin hükümlerini, bu şartnamenin ifası sırasında karşı Taraf hakkında öğrendiği ve kamunun bilgisinde olmayan her türlü bilgiyi (müşteri bilgileri dâhil) gizli tutmayı, üçüncü kişilere açıklamamayı (mevzuat gereği ve/veya resmi makamlara yapılacak açıklamalar hariç) ve personeli ile alt yüklenicilerinin de bu gizlilik taahhütlerine aynen uymalarını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
 • Her bir Katılımcı, Fikrefon Hackathon’da yer almak amacıyla belirtilen gerekli kişisel verileri sağlamayı açıkça kabul eder ve onaylar. Katılımcı’nın, kişisel verilerini paylaşmak istememesi durumunda, kayıt ve başvuru alınamaz.
 • Gereken kişisel veriler, Fikrefon Hackathon’un idare ve organizasyonu için Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesiveya iş ortağı tarafından toplanır ve işlenir. Toplanan bu kişisel verilere erişim, Fikrefon Hackathon’u idare ve organize etmekle yükümlü Vakıf Katılım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ve iş ortaklarıyla ve Fikrefon Hackathon etkinliğinin amacı ile sınırlıdır.
 • Gizlilik koşulu, programın sona ermesinden itibaren 3 (üç) sene daha geçerlidir.

Fikrefon Hackathon Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Ön elemeyi geçen ekiplere Ticaret TTO’da ücretsiz ofis olanağı ve Vakıf Katılım’da staj olanağı fırsatı sunulacaktır.

Kazanılan para ödülleri ekip adına Ek3 formunda belirtilen kişinin hesabına yatırılacaktır.

TİCARET TTO ve Vakıf Katılım, ödül miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödüller başvuru yapılan ekip başına verilecektir.

Jüri ödüle layık ekip bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Ödüllere ilişkin ödemeler ekip sahiplerinin Ek3’te belirttiği kişinin hesabına ödül töreninden itibaren 45 gün içinde yatırılacaktır. Ekipler, belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yarışmaya katıldıktan sonra yarışmadan çekilemezler. Ödüle ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde, söz konusu vergi giderleri ekibe aittir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım Bankası tarafından yarışmaya, ödül sahiplerine ve ödüllere dair verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Katılımcılar jüri üyeleri kararlarına saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 ARALIK 2021

Hackathon Yarışması: 25-26 ARALIK 2021

Ödül Töreni: 28 ARALIK 2021

Fikrefon Hackathon Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ticaret.edu.tr/fikrefon-hackathon-basliyor/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.833 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap