Filistin’de Çocuk Olmak Konulu Kompozisyon Yarışması

Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, güncel konularda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini edebiyatın çeşitli türleri ile ifade edebilme yeteneğini geliştirmek, öğrencilere estetik duygu kazandırmak, edebiyatla buluşmalarını sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmelerine destek vermek amaçlarıyla  Filistin’de Çocuk Olmak Konulu Kompozisyon Yarışması düzenleniyor. Ödüllü edebiyat yarışması başvuruları devam ediyor.

Filistin’de Çocuk Olmak Konulu Kompozisyon Yarışması

Düzenleyen:Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kategori:Kompozisyon Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Yazı Yarışması
Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:02 NİSAN 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 NİSAN 2024
Ödüller:Birincilik Ödülü: 1 Adet Çeyrek Altın
İkincilik Ödülü: 1 Adet Gram Altın
Üçüncülük Ödülü: 0,5 Gram Altın

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı, güncel konularda öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini edebiyatın çeşitli türleri ile ifade edebilme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilerimize estetik duygu kazandırmak; edebiyatla buluşmalarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamak; düşünen, sorgulayan, araştıran, kendini doğru ve akıcı bir üslupla ifade edebilmesini sağlamak; dilimizi, doğru ve kurallara uygun bir şekilde kullanmaya teşvik etmektir.

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu “Filistin’de Çocuk Olmak” olup yarışma ortaöğretim kademelerinde eğitim gören öğrenciler tarafından kompozisyon şeklinde hazırlanan eserler arasında yapılacaktır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya sadece Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir. Ayrıca özel gereksinimi olan öğrencilerimiz de durumlarını başvuru esnasında bildirdiklerinde gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsiz olup yarışma gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmacı yarışmaya sadece bir (1) eserle ve bir kez katılabilir.
 • Kompozisyon, en az bir (1), en fazla iki (2) sayfa ve A4 formatında olmalıdır.
 • Kompozisyon, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve normal kenar boşlukları (standart ayar olan her yön 2,5 cm) ile yazılmalıdır (Dosyalar PDF formatında olmalıdır.).
 • Kompozisyonda herhangi bir kapak ve görsel olmamalıdır (Kompozisyon yazma kurallarına uygun şekilde yazılmış olmalıdır.).
 • Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilen eserin kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik eser üzerinde her türlü müdahalede bulunulduğu tespit edilen eserlere seçici kurul tarafından kural ihlali işlemi uygulanır ve değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya daha sonraki başlıklarda detayları verilen şekillerde katılım yapılabilecektir.
 • Öğrenciler eserlerini 6. maddede belirtilen adrese takvim dâhilinde göndereceklerdir.

Değerlendirmeye Alınmayacak Olan kompozisyonlar

 • Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen eserler değerlendirilmeyecektir.
 • Eserin önyüzünde imza, isim, işaret, sembol olan ve yarışma şartlarına uygun olmayan eserler değerlendirilmeyecektir.
 • Eklerde belirtilen formlarda eksik bulunan, belirtilen tarihte ulaştırılmayan ve belirtilen şartlara uygun olmayan eserler değerlendirilmeyecektir.
 • Genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret barındıran, ayrımcılık ve reklam içeren, nefret söylemi olan eserler değerlendirilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılım sürecinde örneği verilen EK’lerin doldurulmuş ve gerekli onayların alınmış olması şarttır.
 • Eserlerin değerlendirmesi şartnamede yer alan tabloya göre yapılacaktır (Gönderilen eserler, seçici kurul üyelerinin tamamı tarafından değerlendirilir. Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların ortalaması eserin başarı sırasını belirler. Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda seçici kurul başkanının vereceği karar belirleyici olur.).
 • Yarışmada 1, 2 ve 3. Olan katılımcılara ödül verilecektir. Eserler yarışma takviminde belirtilen tarihe dikkat edilerek aşağıda yazılı olan belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere aihlhaskoy49@gmail..com mail adresine e-posta ile gönderilecektir.

Gönderilmesi Gereken Belgeler

 • Kompozisyon (PDF Formatında)
 • Veli izin belgesi (Taratılmış PDF formatında) (Ek-1)
 • Telif hakları taahhütnamesi (Taratılmış PDF formatında) (Ek-2)
 • Aydınlatma metni ve açık rıza onay formu (Ek-3)

Yarışma Ek Bilgiler

 • Eserler “Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi”nin oluşturduğu komisyon tarafından değerlendirilerek dereceye giren eserler https://haskoyimamhatiplisesi.meb.k12.tr/ internet sitesinde ilan edilecektir.
 • Ayrıca ödüller, ödül sahiplerinin veya velilerinin belirteceği adreslere kargo ile gönderilecektir.

Yarışma Değerlendirme

Değerlendirme Kriterleri

NODERECELENDİRMEPUAN
1Verilen konunun temel fikrini kavrama20
2Konuya uygun bir başlık koyabilme, etkili bir başlangıç yapabilme ve ana düşünceyi destekleyecek örnekler verme, cümleler kurabilme20
3Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme20
4Paragraflar arası geçiş yapabilme ve etkili bir sonuç yazabilme20
5Yazım ve noktalama kurallarına uyma20
TOPLAM100

Not: Yarışmanın her aşamasında yukarında belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır.

Yarışma İtiraz

İtiraz süreci 16-18 Nisan 2024 tarihleri arasında 3 gündür. İtirazlar aihlhaskoy49@gmail..com adresine e-posta yolu ile yapılacaktır. İtirazların değerlendirilmesi ve kesin sonuçların ilanı 19 Nisan 2024’de Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Telif Hakkı

Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü yarışmaya katılan kompozisyonları muvafakat belgelerini almak kaydıyla yayınlamaya değer bulunan eserleri okul web sitesi ve sosyal hesaplarda yayımlama hakkına sahiptir. İzni olmayan eserler kullanılmayacaktır. Yarışma ticari amaç güdülmeden düzenlenecektir. Telif hakkı, başvuru sahibine aittir.

Seçici Kurul

Gelen eserler Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş aşağıdaki seçici kurul tarafından değerlendirilip ilk üç eser belirlenecektir.

 • Yunus YALÇIN        Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi/Okul Müdürü Komisyon Başkanı (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni)
 • Zeynep MENTEŞ      Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Komisyon üyesi(Türkçe Öğretmeni)
 • Elif BEDİR GÜNEY Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Komisyon üyesi (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni)
 • Fatma KARMİL Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Komisyon üyesi (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni)
 • Murat AYKUT Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Komisyon üyesi (Tarih Öğretmeni)

Yarışma Yürürlüğü

Bu şartname 14 (on dört) maddeden ibaret olup Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde yürürlüğe girecektir. 

Yarışma İletişim

Adres: Vatan Mahallesi, 810 Sokak, Blok No: 9 Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hasköy / Muş

Telefon: 05304682444

Filistin’de Çocuk Olmak Konulu Kompozisyon Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 1 Adet Çeyrek Altın
İkincilik Ödülü: 1 Adet Gram Altın
Üçüncülük Ödülü: 0,5 Gram Altın

Yarışma Takvimi

FaaliyetTarih
Yarışmaya Başvuru Tarihi/Eserlerin Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne ekleriyle birlikte gönderilmesi2 MART –2 NİSAN 2024
Okullardan gelen eserlerin değerlendirilmesi ve dereceye giren eserlerin ilan edilmesi15 NİSAN 2024
İtiraz süreci16-18 NİSAN 2024
İtirazların değerlendirilmesi ve nihai sonucun ilan edilmesi19 NİSAN 2024
Ödül Töreni26 NİSAN 2024

Filistin’de Çocuk Olmak Konulu Kompozisyon Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://haskoyimamhatiplisesi.meb.k12.tr/icerikler/filistinde-cocuk-olmak-konulu-turkiye-geneli-liseler-arasi-yarisma_14694670.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap