G4A Turkey Girişimcilik Yarışması

Bayer Türk Kimya tarafından, sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına yönelik dijital çözümleri, girişimleri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amaçlarıyla G4A Turkey Girişimcilik Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü girişimcilik yarışması başvuruları devam ediyor.

 

G4A Turkey Girişimcilik Yarışması

  Düzenleyen: Bayer Türk Kimya   
  Kategori: Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışması, Proje Yarışması, Dijital Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına (haşere ve kemirgen mücadelesi) yönelik dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviyede bir girişime sahip 18 yaşından büyük gerçek kişiler ile tüzel kişiler 

  Son Başvuru Tarihi: 21 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 5-16 NİSAN 2021
  Ödüller:

Jüri Tarafından Seçilen Girişimlere: 60.000 ₺ Hibe

Mentörlük

Eğitim

İş Birlikleri İmkânı

   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Bayer’in bir “Yaşam Bilimleri” şirketi olarak, bu alandaki dijital girişimleri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla küresel çapta yürüttüğü G4A Girişim Hızlandırma Programı’nın Türkiye ayağı G4A Turkey’in dördüncüsü başlıyor.

G4A Turkey 2021 programına; sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına (haşere ve kemirgen mücadelesi) yönelik dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviyede bir girişime sahip olan girişimcileri bekliyoruz.

Yarışma Amacı

Bayer’in amacı, dijital sağlık, dijital tarım, radyoloji ve çevre sağlığı alanında büyümek isteyen teknoloji girişimcilerini, sektörün uzmanları ile bir araya getirerek desteklemektir.

Yarışma Kategorileri

Özellikle aşağı belirtilen konularda iş birimlerine yenilikçi çözümler arıyoruz.

İlaç (Pharmaceuticals)

İlaç iş biriminin odaklandığı alanlar:

 • Onkoloji (Kanser Bilimi)
 • Oftalmoloji (Göz Sağlığı)
 • Kardiyoloji (Kalp ve Damar Sağlığı)
 • Hematoloji (Kan ve Dolaşım Sağlığı)
 • Kadın Sağlığı (Örn: Aile Planlaması, Endometriozis)
 • Nefroloji (Böbrek ve Boşaltım Sistemi Sağlığı)
 • Pulmonoloji (Solunum Sistemi Sağlığı)
 • Önleyici Tedaviler ve Biyoteknolojik Çözümler (Örn: İlaçlar, Aşılar)
 • Hücre-Gen Tedavisi (Hematoloji, Onkoloji)

Yukarıda belirtilen alanlar kapsamında aşağıdaki konularda girişimler bekliyoruz:

Karar Destek Araçları

Hastalıkların doğru-erken tanısını sağlamaya ve etkili-güvenli tedaviyi uygulamaya yönelik ihtiyacı karşılamak amacıyla laboratuvar ve moleküler tetkikleri, klinik çıktıları ve gerçek yaşam verileri gibi çoklu kaynaklardan gelen içgörü veya bilgileri kullanarak klinik kararları destekleyen, kılavuzluk edebilen, e-konsültasyon benzeri ve yapay zeka uygulamaları başta olmak üzere hayatı kolaylaştıran çözümler bekliyoruz. (Örn: Onkolojik tedavi sürecinde destekleyici tanı olarak moleküler test metodlarının sürdürülebilir ve etkin kullanımını sağlayacak çözümler)

Hasta Destek Programları

Hastaların; sağlık problemlerine ve bunlara ilişkin mevcut tedavi alternatiflerine dair bilgi düzeyini arttırmaya, yaşam tarzlarını daha sağlıklı sürdürmelerine teşvik etmeye ve devam eden tedavilerine uyumlarını arttırmaya yönelik çözümler arıyoruz. Hastaların sağlık durumlarına ilişkin riskin azaltılması, yönetilmesi veya buna dair sürecin tahmin edilebilir hale gelmesini destekleyen ve hastalar için kullanıcı dostu, sağlık profesyonelleri için ise analiz ve takibi kolaylaştıran araçlar bekliyoruz. (Örn: Hastanın tedavisi ile ilgili klinik bulguları ve/veya fiziksel aktiviteleri uzaktan takip edebilen ve doktora raporlayabilen çözümler)

Doktor-Hasta-Eczacı İletişimi Araçları

Sağlık profesyonellerinin günlük pratiklerinde hastalarla geçirdikleri kısıtlı sürenin etkin kullanımını sağlayarak daha verimli iletişim kurmalarına destek olacak; hastaların yaşam tarzlarını iyileştirmeye veya tedavi seçeneklerini anlamaya odaklı çözümler arıyoruz. (Örn: Aile planlamasına ihtiyaç duyan kişilerin doktor ve/veya eczacı ile iletişimini arttıran/kolaylaştıran araçlar)

Medikal Öğrenme

Teorik/pratik tıp eğitimi ve uygulamasında yeni teknolojilerin (simülasyon, arttırılmış/sanal gerçeklik vb.) kullanımını sağlayan araçlar arıyoruz. (Örn: Pulmoner endarterektomi ameliyatı gibi nadir yapılabilen cerrahi işlemlerin eğitimini sağlayan araçlar, eğitim alan kişinin seviyesi tespit edilerek ona uygun içeriklerin otomatik olarak sunulduğu bir platform.)

Sağlık Hizmetlerinde Optimizasyon ve Sürdürülebilirliğin Arttırılması

Hasta randevu sistemi, ilaçların optimal kullanımı gibi sağlık hizmeti sunan kişilerin çalışmalarına destek sağlayacak değer yaratan uygulamaları ve çözümleri bekliyoruz. (Örn: Onkolojik tedavi sürecinde destekleyici tanı olarak moleküler test metodlarının uygulandığı en yakın test merkezi ile ilgili hekimi/ hastayı bilgilendiren araçlar. Uygulanan tedaviden maksimum faydanın alınmasını, tedavi değerinin daha iyi algılanmasını ve ölçülmesini sağlayan çözümler; tedavi sonrasında hastaların işlevselliğindeki artışın kolay ve nesnel ölçümü üzerine ve ayrıca pandeminin etkisiyle hastaların hastanede daha az zaman geçirmesini ya da tanı veya tedavi için hastaneye gelmesini azaltıcı çözümler)

Radyoloji

Artan iş yükü, artan hasta sayısı ve azalan Radyolog sayısı karşısında ihtiyaçları karşılamak için çözüm portföyünü artıracak ve radyoloji iş akışına daha derin entegrasyon sağlayabilecek çözümler arıyoruz. Teşvik ettiğimiz uygulamaların başında; teşhis sağlayabilen algoritmalar aracılığıyla hastalık yönetimine, bütünsel hasta yolculuğuna, spesifik endikasyonlara ve verimliliği iyileştirmeye odaklanan dijital inovatif çözümler geliyor. (Örn: Karaciğer, göğüs organlarındaki hastalıkları, MR çekiminde MS hastalığını teşhis edebilecek yapay zeka uygulamaları başta olmak üzere büyük veri, gerçek zamanlı izleme ve benzeri uygulamalar)

Tüketici Sağlığı (Consumer Health)

Dünya genelinde bilinen ve güvenilen Bepanthol, Supradyn, Redoxon ve Elenatal gibi pek çok markayı bünyesinde barındıran Bayer Tüketici Sağlığı İş Birimi’nin amaçlarına yönelik geleceğe yön verecek inovatif, teknolojik ve dijital çözümler arıyoruz:

 • Yaşam kalitesini arttırmak ve sağlıklı, aktif bir yaşam sürdürülmesini sağlamak;
 • Bebeğin ve çocuğun gelişimini desteklemek;
 • Sağlık okuryazarlığının arttırılmasını sağlamak;
 • Yeni nesil satış kanalları ile tüketicilerimizin ürünlerimize erişimini kolaylaştırmak;
 • Pandemi süreciyle birlikte hız kazanan dijital dönüşüme ayak uydurarak tüketicilere ve sağlık profesyonellerine yenilikçi iletişim kanalları ile ulaşmak;

Tüketici Sağlığı İş Birimi’nin ilgi alanları:

 • Dermatoloji (Yetişkin ve bebek cilt bakımı)
 • Gıda Takviyeleri (Yetişkin ve çocuk multivitaminleri, bağışıklık destekleyici ürünler, bebek sahibi olmayı planlayanlar, hamileler ve annelere özel gıda takviyeleri)
 • Sindirim Sağlığı
 • Soğuk Algınlığı

Tarım Ürünleri (Crop Science):

Tarım alanında aşağıdaki konularla ilgili inovatif çözümler bekliyoruz:

Dijital Sistemler

a. Hastalık Takip Sistemi ve/veya Yabancı Ot Takip Sistemi
b. Uydu Sistemleri (uydu aracılığıyla arazi kontrolleri yaparak tarladaki risklerin tespit ve takibi)
c. Drone Teknolojisi: Toprak analizi, ilaçlama, ekim ve yetiştirilen ürün gelişiminin takibinde kolaylık sağlayacak drone uygulamaları
d. Erken Uyarı Sistemleri: Topladığı verileri analiz edip çiftçiye önerilerde bulunan, uyarı veren sensörler, tarım ekipmanları

Gıda Değer Zinciri / Tedarik Zinciri: Ürün depolama ve transfer süreçlerinde gıdaların hasarını minimuma indirecek çözümler (doğal koruma metodları)

Biyolojik Kontrol Metodları: Kimyasal bitki koruma ilaçlarının ötesinde biyolojik ilaçlar ile bitkileri koruma çözümleri. (Örneğin: bitkiyi biyolojik yöntemlerle daha güçlü kılarak mantar hastalıklarından, zararlı böceklerden koruma, zararlı böceklere karşı geliştirilecek farklı çözümler)

Çevre Sağlığı (Enviromental Science)

Bayer Çevre Sağlığı İş Birimi olarak hastalık taşıyan zararlı canlılara (sivrisinek, karasinek, hamam böceği, kene, pire, fare vs…) karşı mücadele yöntemleri geliştiriyoruz. Haşere ve farelerin yaydıkları hastalıkları (Zika, Batı Nil Virüsü, Sıtma, Chikugunya vd.) önlemek için tespiti, takibi ve kontrolü sağlayarak çiftçilerin, işletmelerin (Horeca), ilaçlama firmalarının, belediyelerin ve tüketicilerin hayatını kolaylaştıran yeni yaklaşımları, iş modellerini, otomasyon sistemlerini veya dijital araçları içeren inovatif çözümler bekliyoruz.

Haşere ve Kemirgen Mücadelesine Yönelik:

a. Akıllı haşere tanımlama ve takip sistemleri (mobil uygulamalar, web tabancı yazılımlar vs.)
b. İlaçlama firmaları için ilaçlama / servis sürelerinin takibi için kullanılabilecek yazılımlar
c. Drone teknolojisi: Kamusal alanlarda yapılacak sinek / böcek ilaçlamalarında kolaylık sağlayacak drone uygulamaları (Örneğin: su kaynaklarının yerini ve hacmini tespit ederek ona göre uygun dozda ( granül veya WDG formunda) ilaç uygulayabilecek sistemler. Uygulama kapasitesi 1 hekrar alan için 0,5 kg / 2 kg aralığında olmalı.)
d. Haşere ve kemirgen mücadelesinde kullanılan biyolojik ve fiziksel yöntemler
e. Erken uyarı sistemleri: Sensör tabanlı sistemler ile alanda haşere tespit eden, işletmeciye (Horeca) veya çiftçiye uyarı veren sensörler, ekipmanlar
f. Kemirgen kontrolünde kullanılabilen otomasyon sistemleri
g. Uydu sistemleri: Uydu aracılığıyla arazi kontrolleri yaparak arazilerdeki yabancı / zararlı otların takibi ve tespiti. (Özellikle tren yollarında ihtiyaç duyulabilir.)
h. Tahılların (hububatların) depolandığı gıda işletmelerinde ve kapalı alanlarda böceklenmeyi önleyecek iklimlendirme sistemleri
i. Sıvı uygulama yapan ilaçlama makineleri için debi ölçen, kalibre edebilen ve online bildirim yapabilen sistemler / yazılımlar
j. Gıda işletmelerinde ve çiftliklerde otomatik zamanlı spreyleme yapabilen misting (düşük zerrecikli / 30-40 mikron) uygulama sistemleri

Girişimcilik Yarışması Süreci Koşulları

Grants4Apps Turkey uzun soluklu bir projedir ve ekipteki kişiler, program süresi boyunca düzenlenecek olan online etkinliklere katılmak durumundadır. Sağlık koşullarının imkan vermesi durumunda Bayer Türk eğitim vb. etkinlikleri fiziki ortamda düzenleme hakkını saklı tutar, böyle bir durumda katılımcı kurucu ve kilit üyelerinin kendi imkanları ile İstanbul’da bulunması talep edilebilecektir. Böyle bir durumda şehir dışından gelecek olan ekiplerin yol ve konaklama masrafları program tarafından karşılanmayacaktır. Ekip üyelerinden en az 1 kişinin iyi derecede İngilizce bilmesi (okuma, yazma ,konuşma) gerekmektedir.

Katılım Koşulları

Sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına (haşere ve kemirgen mücadelesi) yönelik dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviyede bir girişime sahip 18 yaşından büyük gerçek kişiler ile tüzel kişiler G4A Turkey Girişim Hızlandırma Programı’na başvurabilir.

Başvuru Şekli

g4a.health/turkey sayfasında ki Başvur butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz.

G4A Turkey Girişimcilik Yarışması Ödülleri

Jüri Tarafından Seçilen Girişimlere: 60.000 ₺ Hibe

Mentörlük

Eğitim

İş Birlikleri İmkânı

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 21 MART 2021

Yarışmacı Kabul Karar Verme: 5 – 16 NİSAN 2021

Program Başlangıcı: 20 NİSAN 2021

G4A Turkey Girişimcilik Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://countries.g4a.health/turkey/#preguntasFrec

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap