Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2023

Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, öğrencilerin geleceğin ütopik yahut distopik dünyasını tahayyül edebilen, yakın ve uzak geleceğe dair öngörülen toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üretebilen bireyler olmasını teşvik etmek amaçlarıyla Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2023 düzenleniyor. Bu yıl 2.’si düzenlenen ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2023

Düzenleyen:Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye geneli resmî/özel lise ve dengi okullarda
öğrenim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:7 ŞUBAT 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:26 NİSAN 2023
Ödüller:Nötron Ödülleri
Birincilik Ödülü: 4 Günlük Tatil (3 Kişilik)
İkincilik Ödülü: 3 Günlük Tatil (3 Kişilik)
Üçüncülük Ödülü: 2 Günlük Tatil (3 Kişilik)

Hadron Ödülü (50 ve üstünde eser gönderen iller): Hadron Ödülü Belgesi
Mezon Ödülü (5 ve üstünde eser gönderen okullar): Mezon Ödülü Belgesi
Proton Ödülü (En Çok Esere Danışmanlık Yapan Öğretmen): 500 ₺
Işık Hızı Ödülü (İlk Eser Gönderen Öğrenci): 250 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Bilim ve teknolojinin ana enstrümanı insan aklı ve hayal gücüdür. Bu unsurlar arasında bulunan çift yönlü etkileşim ‘gelişim’i kaçınılmaz kılmaktadır. Geleceğin ütopik yahut distopik dünyasını tahayyül edebilen, yakın ve uzak geleceğe dair öngörülen toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üretebilen bireylere ihtiyaç vardır. Bilim kurgu bireylerin entelektüel gelişimine katkı sunarken insanların hayal gücünün sınırsızlığını gözler önüne sermektedir. Bilim kurgu gelecek hakkında fikirler veren, bunun yanı sıra sosyal düzen, çevre ve teknoloji anlayışımızı genişleten bir nevi düşünce deneyleridir. Bu doğrultuda Türkiye genelinde düzenlediğimiz bilim kurgu öykü yarışmasıyla öğrencilerin entelektüel birikimlerini sergileyebilmeleri için geliştirilmiş kurgularla anlaşılması güç konuları kolay ve etkili bir yöntemle aktarabilmeleri amacıyla bir yarışma düzenledik. Lise seviyesindeki tüm öğrencileri yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz.

Yarışmanın Konusu

Yarışma bilim kurgu alanında yapılacaktır. Büyük savaş sonrası bilim kurguları, saf bilim kurgu, kâinat ve tüm mahlûkatla ilgili bilim kurgu ve sosyal bilim kurgu türlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir. Yazar; uzay araştırmaları, biyoteknoloji, yapay zekâ, robot teknolojisi, nanoteknoloji, sanal gerçeklik, teknofobi, yer bilimi, genetik, astrofizik, psiyonik, sosyal bilim kurgu/ütopya-distopya, alternatif tarih, zaman yolculuğu vb. konulardan istediklerini seçebilir.

Yarışmaya Katılım Şartları

 • Yarışmaya, Türkiye geneli resmî/özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmaya katılım bireyseldir, takım halinde katılım sağlanmayacaktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayalıdır.
 • Etkinliğin hiçbir aşamasında katılımcıların/öğrenci velilerinin açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen veriler açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.
 • Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Gerekli tüm belgeler PDF formatında olmak üzere [Veli İzin Belgesi (Ek-1), Telif Hakları Taahhütnamesi (Ek-2) Açık Rıza Onay Belgesi (Ek-3), Aydınlatma Metni (Ek-4) ve Öykü Metni] okulun web sitesi üzerinde ( https://daihl.meb.k12.tr/icerikler/bilim-kurgu-oyku-yarismasi_12291820.html ) “öykü yarışması” butonu altında bulunan forma yüklenecektir.Elden, posta veya başka yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Telefon ya da tablette belgelerin görüntüleri üzerinde yapılan işlemler (metin yazma, imza atma) geçersiz sayılacak ve ekran fotoğrafı alınarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar elle doldurulduktan sonra taranarak PDF formatına dönüştürülmüş olmalıdır. 
 • Yarışmaya katılan eserler bu yarışma da dahil olmak üzere daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, kısmen ya da tamamen yayımlanmamış olmalıdır.
 • Yapıtlar özgün olmalı, başka bir eserden alıntı veya çağrışım içermemelidir.
 • Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir eserle katılabilir.
 • Eser içeriklerinde geçecek özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Başvuru yapılan eserin T.C. Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk millî eğitiminin temel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların el-de ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, paragraflar girintili, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en az 2 en fazla 10 sayfa olacak şekilde PDF formatında hazırlanacaktır. Her sayfa numaralandırılmalıdır. 
 • Öykünün hiçbir yerine yazarın ismi, adresi vb. kişisel bilgileri yazılmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yarışmacıya aittir. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, eğitim amacıyla eser sahibinin muvafakatini alarak eseri basabilir, yayımlayabilir ve paylaşıp sergileyebilir.
 • Yarışmayı düzenleyen kurum, engelli öğrencilerin katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami derece faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alacaktır. Bu tedbirler alınırken engelli öğrencinin engel durumu ve velisinin talepleri dikkate alınacaktır. Görme ve kas hastalıkları gibi eserini yazamayacak durumda olan bedensel engelli öğrenciler sesli yazma asistanı kullanabilirler. Uygun programlara sahip olunmaması durumunda öykülerini ses kaydı olarak gönderebilirler. Ses kaydıyla başvuran eserlerin değerlendirilmesinde yazım kuralları dikkate alınmayarak diğer değerlendirme kriterleri üzerinden incelenecek ve puanlanacaktır.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onaylıyla birlikte internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne aittir
 • Yarışmanın bütçesi Alanya Demirtaş AİHL Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.

İnceleme ve Değerlendirme

 Eserler; aşağıda belirlenen kriterlere göre ön inceleme ve son değerlendirme olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Değerlendirmeler; alan öğretmenleri, akademisyenler ve yazarlar arasından oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır. Değerlendirme kurulunun yapacağı ön incelemeden sonra sıralamaya giren ilk 20 eser final etabına geçmeye hak kazanacaktır. Final etabı için finalist öğrenciler ve danışman öğretmenleri Antalya ili Alanya ilçesine davet edilecektir. İnceleme ve değerlendirme komisyonları değerlendirmelerini aşağıda belirtilen kriterlere göre yapacaktır. İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlara itiraz, daihlbilimkurguyarismasi@gmail.com adresine, sonuçların açıklanmasından itibaren iki iş günü içinde yapılabilecektir. Sonuçlara yapılan itirazlar değerlendirme kurulu tarafından 1 hafta içerisinde karara bağlanacaktır. 

Değerlendirme Kriterleri

 • Türkçeyi kullanma gücü; (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, yazım, dil bilgisi ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı vb.) 15puan
 • Biçim, plan ve üslup; (Anlaşılabilir bir anlatım düzeni oluşturma, içeriğe uygun başlıklandırmalar yapma, etkili bir başlangıç ve sonuç yapabilme, serim-düğüm-çözüm bütünlüğü bağlamında hikaye planına uygunluk ve paragraflar arasında uygun geçişler yapma) 25 puan
 • Türün özelliklerine uygun bir anlatım kullanılması (Hayal gücü kullanımı, düşüncenin özgünlüğü, türün özelliklerine uygun bir yaratıcılık ve içtenliği içermesi…60 puan

Sonuçların Açıklanması

Dereceye giren eserler 12 Mayıs 2023 tarihinde Alanya’da yapılacak törende açıklanacaktır. Ayrıca sonuçlar https://daihl.meb.k12.tr adresinden yarışma takviminde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir.

Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2023 Ödülleri

Nötron Ödülleri
Birincilik Ödülü: 4 Günlük Tatil (3 Kişilik)
İkincilik Ödülü: 3 Günlük Tatil (3 Kişilik)
Üçüncülük Ödülü: 2 Günlük Tatil (3 Kişilik)

Hadron Ödülü (50 ve üstünde eser gönderen iller): Hadron Ödülü Belgesi
Mezon Ödülü (5 ve üstünde eser gönderen okullar): Mezon Ödülü Belgesi
Proton Ödülü (En Çok Esere Danışmanlık Yapan Öğretmen): 500 ₺
Işık Hızı Ödülü (İlk Eser Gönderen Öğrenci): 250 ₺

Tatil ödülü kazananlar ödüllerini 2023 yılı Mayıs ve Ekim ayları içerisinde kullanabileceklerdir. Final etabı için Antalya/Alanya ilçesine davet edilen finalistlerin ve danışmanlarının ulaşım giderleri kendilerincekonaklama giderleri ise yarışmayı düzenleyen kurum tarafından karşılanacaktır.

Para ödülü kazananların ödülleri sonuçların açıklanmasıyla birlikte 15 gün içinde ilgili kişinin/velisinin beyan edeceği banka hesabına yatırılacaktır. Hadron ve Mezon Ödülü Belgesi ödül sahiplerinin iştiraki dahilinde tören esnasında verilecektir aksi takdirde beyan edecekleri e-mail adreslerine PDF formatında gönderilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 MART 2022

Finale Kalan Eserlerin Açıklanması: 7 ŞUBAT 2023

Nihai Değerlendirmelerin Yapılması: 26 NİSAN 2023 – 11 MAYIS 2023

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması: 12 MAYIS 2023

Ödül Töreni: 12 MAYIS 2023

Geleceğe Dokun Bilim Kurgu Öykü Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://daihl.meb.k12.tr/icerikler/bilim-kurgu-oyku-yarismasi_12291820.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap