Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum 2021

585

Türkiye İMSAD tarafından, inşaat malzemeleri sektörünün ve inşaat, mimarlık, çevre, enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve gençlerin yürüttükleri sürdürülebilirlik iyi uygulama faaliyetlerinin görünür kılınması ve sektördeki iyi uygulamaların şeffafça paylaşılarak örnek teşkil etmesi amaçlarıyla Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum 2021 düzenleniyor. Ödül programı başvuruları devam ediyor.

Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum 2021

Düzenleyen:Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği)
Kategori:Sürdürülebilirlik Yarışması, Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve Üniversite Öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:14 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Özel Tasarım Plaket Başarı Ödülü
İkincilik Ödülü: Özel Tasarım Plaket Başarı Ödülü
Üçüncülük Ödülü:  Özel Tasarım Plaket Başarı Ödülü

Ödül Programı Hakkında

Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler, 2015 yılında iş dünyasının karlılığını artırırken, yalnızca dünyaya zarar vermeme yükümlülüğü değil aynı zamanda kalıcı değer yaratma sorumluluğu konusunda da fikir birliğine vardılar. Ülkelerin, şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yakaladığı bu ahenk sayesinde 2030 yol haritalarına rehberlik eden Sürdürülebilir Kalkınma için ‘Küresel Amaçlar’ belirlendi.

Dernek olarak amacımız; inşaat malzemeleri sektörünün ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, sürdürülebilir kalkınmaya destek olan paydaşlarıyla ortak değer yarattığı bir başarı sağlamasında etkili olabilmektir. Bu başarının sadece sanayicilerin değil inşaat, mimarlık, çevre, enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yürüttükleri faaliyetlerle gerçekleşebileceğine inanmaktayız.

Bu doğrultuda, 1 Nisan 2021 itibarıyla ÇEDBİK – Çevre Dostu Binalar Derneği ortaklığında “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli projemizi başlattık.

Sektördeki iyi uygulamaların şeffafça paylaşılarak yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimizden birisi. Bu çerçevede, 2017 yılından bu yana çift yıllarda düzenlediğimiz Geleceğe Yatırım Ödülleri’ne, 2021 yılından itibaren tek yıllarda düzenlenecek Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum’u eklemiş bulunmaktayız. Bağımsız jüri heyeti tarafından sivil toplum kuruluşları, üniversite ve öğrencilerin yürüttüğü  ve kriterleri en iyi şekilde karşılayan sürdürülebilirlik iyi uygulama faaliyetlerinin belirleneceği Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum, Haziran 2022’de sahiplerini bulacak.

Yarışma Kategorileri

Etkinlik (Konferans, seminer, festival, webinar vb. etkinlikler)
Proje (Harici veya dahili olarak finanse edilen projeler)
Çalışma (Eğitim, komite, kulüp, laboratuvar vb. çalışmalar)

Başvuru Konuları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın bir veya birden fazlası ile ilişkilendirilen başvurular, sadece bunlarla sınırlı
olmamakla birlikte, aşağıdaki konulardan bir veya birkaç tanesini kapsayabilir.

Ürünlerin çevresel etkisini ölçümleme ve azaltma,
• Binalarda enerji verimliliği,
• Biyoçeşitliliğin korunmasına destek olmak,
• Kaynak kullanımında verimlilik,
• İklim değişikliğiyle mücadele,
• Atık yönetimi,
• İnşaat atıklarının değerlendirilmesi,
• Tehlikeli maddelerin kullanımı ve yönetimi,
• Teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge,
• Renovasyon pazarının geliştirilmesi,
• Rekabetçi ve katma değerli ürün geliştirilmesi,
• İhracatı artırmak, ithalatı azaltmak,
• Yapı Bilgi Modellemesi (BIM),

• Maliyetlerin azaltılması ve operasyonel verimlilik artışı,
• Kapsayıcı ve sağlıklı kentsel dönüşüm,
• Salgın hastalık ve doğal afetlere hazırlık,
• Yenilikçi ve akıllı kentsel tasarımların teşvik edilmesi,
• Bütünleşik bina ve şehir tasarımı yaklaşımı,
• Kurumsal yapı ve yönetimde cinsiyet eşitliği,
• Adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir kurumsal yönetim,
• Sağlıklı yaşam şartlarının sağlanması,
• Verimli çalışma ortamı, sağlıklı ve emniyetli çalışma koşulları,
• Çalışan eğitimi ve yeteneklerin geliştirilmesi,
• Sosyal sorumluluk faaliyetleri.

Yarışma Başvuru Koşulları

Bağımsız bir jüri tarafından başvuruların değerlendirileceği yarışmanın başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

 • Daha önceki senelerde gerçekleşen Geleceğe Yatırım Ödülleri’ne katılmamış olma şartı aranmaktadır. Yürütülen etkinlik, proje veya çalışmanın son 3 yıl (2019-2021) içinde başlamış olması gerekmektedir.
 • Çok paydaşlı projelerde tüm tarafların dahil edilmiş ve izinlerinin alınmış olması gerekmektedir. İzinlerin alınmış olmasından başvuru yapan kurum ya da kişiler sorumlu olacaktır.
 • Yarışmaya sunulan belge ve dokümanların (fotoğraflar, videolar ve yazılar) yasal telif hakları ile ilgili sorumluluk daima katılımcıya aittir.
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden faaliyetlerin (ticari markalar, logolar veya marka etiketleri, faydalı modeller, patentler veya benzeri) katılımları yasaktır.
 • Tüm katılımcılar, başvuruları ile ilgili varsa devam eden hukuki süreçleri (rekabet hukuki, patentler, ticari markalar, telif hakkı veya diğer haklarla ilgili anlaşmazlıklar dâhil) Türkiye İMSAD’a bildirmekle sorumludur.
 • Öğrenci başvurularında başvuranın öğrenci olduğuna dair üniversiteden alınmış yazı istenmektedir. Başvuru sahibi en fazla 3 proje ile başvuru yapabilir.
 • Aynı faaliyet için birden fazla kişi veya kurum tarafından başvuru yapılmamış olması gerekmektedir. Böyle bir durumda tüm başvurular geçersiz kabul edilecektir.
 • Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum 2021’e yapılan başvurular gizli tutulacaktır.
 • Başvuruda bulunan kurum ve kişiler değerlendirme aşamasında ve sonrasında Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum 2021’den çekilme hakkına sahip değildir. Katılımcılar başvurularını yaparak, sonuçların açıklanmasına ve Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum Kitapçığında faaliyetlerinin yer almasına izin verdiklerini baştan kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Eksik gelen belgelerle başvuran katılımcıların faaliyetlerinin değerlendirilmeye alınması jüri inisiyatifindedir.
 • Sonuçların açıklandığı güne kadar, ödül kazanan kurum ya da kişiler sonuçlar ile ilgili herhangi bir beyanda bulunamaz.
 • Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum 2021’de önceden açıklanan jüride üyelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Jüri bağımsızdır ve jüri kararlarına uyulması gerekir.
 • Jürinin aldığı kararlar nihaidir ve kendi uygun gördüğü süreç ve puanlama uyarınca kazananlar seçilecektir. Verilen kararlara itiraz edilemez.
 • Başvuru Formu’nun ve Katılım Şartnamesi’nin eksiksiz doldurularak her iki dokümanın en geç 14 Şubat 2022 tarihine kadar fermurat@imsad.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Kayıt yaparak, katılımcı bütün maddeleri kabul etmiş sayılır.

Değerlendirme Kriterleri

Etkinlik kategorisinde yer alacak faaliyetler jüri tarafından; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilişkisi,
yenilikçilik, ekonomik fayda, uygulanabilirlik, bütüncül yaklaşım, sosyal fayda, toplumsal fayda, ölçülebilirlik,
sektörler arası işbirliği, kapsayıcılık ve çeşitlilik, tanıtım faaliyetleri, yaratılan etki açısından değerlendirilecektir.


Proje kategorisinde yer alacak faaliyetler jüri tarafından; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilişkisi,
yenilikçilik, ekonomik fayda, uygulanabilirlik, bütüncül yaklaşım, sosyal fayda, toplumsal fayda, ölçülebilirlik,
sektörler arası işbirliği, kapsayıcılık ve çeşitlilik, tanıtım faaliyetleri, yaratılan etki açısından değerlendirilecektir.


Çalışma kategorisinde yer alacak faaliyetler jüri tarafından; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilişkisi,
yenilikçilik, ekonomik fayda, uygulanabilirlik, bütüncül yaklaşım, sosyal fayda, toplumsal fayda, ölçülebilirlik,
sektörler arası işbirliği, kapsayıcılık ve çeşitlilik, tanıtım faaliyetleri, yaratılan etki açısından değerlendirilecektir.

Jüri Üyeleri

 • A. Hakan ATİK – T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanlığı, Daire Başkanı
 • Arzu ÖNSAL – T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – İklim Değişikliği Başkanlığı, Başkan Yardımcısı
 • Damla ÖZLÜER – Myra Sosyal Fayda İletişimi Ajansı, Proje Direktörü
 • Hansın DOĞAN – UNDP Türkiye, Özel Sektör ve Stratejik Ortaklıklar Program Yöneticisi
 • Kerem OKUMUŞ – S360 Sürdürülebilirlik ve İletişim Hizmetleri, Kurucu Ortağı ve CEO
 • Kubilay KAVAK – Escarus TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, Genel Müdür

Yarışma İletişim

Rüzgarlıbahçe Cad. Feragat Sok. No:3 Kat:5 Demir Plaza, Kavacık / Beykoz
Tel: +90 216 322 23 00 (pbx)
Fax: +90 216 322 10 68
www.imsad.org / info@imsad.org

Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum 2021 Ödülleri

Birincilik Ödülü: Özel Tasarım Plaket Başarı Ödülü
İkincilik Ödülü: Özel Tasarım Plaket Başarı Ödülü
Üçüncülük Ödülü:  Özel Tasarım Plaket Başarı Ödülü

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 14 ŞUBAT 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.imsad.org/tr/etkinlikler/gelecege-yatirim-odulleri-sivil-toplum-2021

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.548 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap