Geleceğin Mutfağı Mutfak Tasarım Yarışması

SRA Stone Gallery tarafından, genç yeteneklerin tasarım dünyasına kazandırılması, ilgili alanlarda eğitim gören gençlerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve mutfak tasarımına geleceğe yönelik yeni bir soluk getirmek amaçlarıyla Geleceğin Mutfağı Mutfak Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Geleceğin Mutfağı Mutfak Tasarım Yarışması

Düzenleyen:SRA Stone Gallery
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin mimarlık,
iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı ve endüstriyel tasarım lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:1 TEMMUZ 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:14 TEMMUZ 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺ (5 Adet)
Sergileme Ödülü: 2.000 ₺ (5 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Dünyanın ve ülkemizin lider Porselen ve Kuvars yüzey kaplama markaları Belenco, SapienStone, Lamar’ın yapı malzemelerini Türkiye’de 10 şehirde, 13 dağıtım noktasında; 160 çeşit ürünü yılda 2 milyon m² alanda kullanıcılarla buluşturan bir firmadır. 2006 yılından itibaren banyolarda merdivenlere kadar tüm mekanlar için zengin renk, ebat, kalınlık ve dokularda kaliteli malzemeleri kullanıcılar ile buluşturmaktadır. Firmamız pazara sunduğu ürünlerin her aşamasında yüksek kalite, rekabetçilik ve tasarımı önceleyerek; müşterilerimizin hedef kitlelerine ulaşmalarına yardımcı olmak için vizyonumuzdan güç almaktadır.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

‘SRA Stone Gallery Geleceğin Mutfağı’; geleceğin mutfağı temasına sahip üretim kavramı ve üretim mekanlarının sorgulandığı bir mutfak tasarım yarışmasıdır. Yarışma, genç yeteneklerin tasarım dünyasına kazandırılması, ilgili alanlarda eğitim gören gençlerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve mutfak tasarımına geleceğe yönelik yeni bir soluk getirmek amacıyla düzenlenmektedir. Değişen dünyanın tasarım algısını etkilemesi ile birlikte mutfak mekanının değişimi (fonksiyon, biçim ve malzeme odaklı) ve potansiyel kullanım biçimlerini keşfetmek ve mutfağın nasıl bir üretim-tüketim mekânına evrileceğini gösteren senaryoların öğrenciler tarafından üretilmesini amaçlamaktadır. İnsan özelliklerine uygun (boyut, yetenek, vb), kullanıcı gereksinimlerini en iyi karşılayan etkinliklere olanak veren, güvenilir (sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, vb.) mutfak ürünlerine sahip geleceğin mutfağının tasarlanması hedeflenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma; serbest, ulusal, tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci tasarım yarışmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı ve endüstriyel tasarım lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere açıktır. Diğer tasarım ve sanat disiplinlerinden öğrenciler, yukarıda belirtilen disiplinlerden oluşan ekiplerde yer alabilirler.
 • Mimarlık, İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım ve diğer disiplinlerden olan öğrencilerin okullarından alacakları onaylı öğrenci belgesi ile katılması gerekmektedir. (Ekip başının öğrenci belgesi yeterlidir.) Ekip üyeleri farklı disiplinlerden olabilirler.

Ekip katılımlarında kişi sayısı en fazla dört olarak belirlenmiştir.

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

• Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a. Web sitesi üzerinden kaydolmak, (Ekip halinde katılım durumunda sadece ekip başının kaydolması ve belge göndermesi yeterlidir.)

b. Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak,

c. Seçici Kurul üyeleri ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları ya da ortakları arasında olmamak,

d. Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

e. Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Bu koşullara uymayanlar, fikir projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

• Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Seçici Kurul Üyeleri ve Raportörler

Danışman Seçici Kurul Üyeleri

 • Sadeddin Kirkan, SRA Stone Gallery Firma Yetkilisi

Asil Seçici Kurul Üyeleri

 • Ekrem Cem ALPPAY, Dr. Öğr. Üyesi (İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Ceyda ÖZGEN, Dr. Öğr. Üyesi (Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı)
 • Sinem ÖZLÜK, İç Mimar (Sinem Özlük İç Mimarlık)
 • İbrahim TÜRKERİ, Dr. Öğr. Üyesi (Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
 • Faruk Can ÜNAL, Dr. Öğr. Üyesi (Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Yedek Seçici Kurul Üyeleri

 • Saliha TÜRKMENOĞLU BERKAN, Dr. Öğr. Üyesi (Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü)
 • Eylem ZORLUTUNA, Y. Mimar

Raportörler

 • Berat ÖZDEMİR
 • Abdullah Yunus KINIK

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

 • Yarışmacılar bireysel ya da grup halinde yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmacılar bireysel ya da grup halinde en fazla üç öneri ile yarışmaya katılabilirler.
 • Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.
 • Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Her fikir projesi için web sitesi üzerinden online kaydolmalı ve istenilen belgeler yüklenmelidir.
 • Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden Kayıt Formu doldurarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olmalı, kayıt formunun raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılması ardından yine raportörlük tarafınca internet ortamında gönderilecek onay yazısı alınmalıdır.

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

 • Yarışma şartnamesi.
 • SRA Stone Gallery taş doku görselleri. (@srastonegallery instagram adresindeki sabit öne çıkarılmış hikayeden drive linkine ulaşılabilir.)

Öğrencilerin, tasarımlarının herhangi bir yerinde bu taş dokuların en az birini kullanmaları beklenmektedir.

Yarışmacılardan İstenenler

 • Tasarım düşüncesini, temel yaklaşımları ortaya koyan grafik anlatımlar,
 • 1/20 ölçekte ve nokta detaylarını içeren, malzeme bilgisi ve tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan plan, kesit ve görünüşler,
 • 3 boyutlu çizim, perspektif, canlandırma, şema ve eskizler,
 • Projeye/proje konusuna olan yaklaşımlarını ortaya koyan açıklama raporu, tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır. Ayrıca projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 300 kelimeden oluşan PDF formatında kaydedilmiş bir A4 rapor sunulmalıdır.

Teslim Şekli ve Sunum Tekniği

Yarışmanın teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

• Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, yazı, renk) serbesttir. • Tüm sunuşlar en fazla 2 adet yatay A1 (84,1 x 59,4 cm) boyutlarında 300 pixel/inch çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmelidir.

 • Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim edilen her paftanın sağ üst köşesinde yer alacaktır. Paftalarda rumuz 1 cm x 5 cm boyutunda sağ üst köşede yer alacaktır. Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca rumuzdan oluşmalıdır.
 • Sergileme kolaylığı bakımından paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir.

Tüm yarışma fikir projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.

 • Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, yarışmanın internet sitesi üzerinden oluşturacakları form aracılığı göndermeleri gerekmektedir. Son gönderim günü 01.07.2022 günü saat 23.59 ’a kadardır. Belirtilen teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

Dijital Kimlik Dosyası

Tüm katılımcılar yarışmanın internet sitesindeki katılım formuna aşağıda yer alan dosyaları yüklemek zorundadır.

 • Sunum paftalarının JPG/JPEG formatındaki görselleri
 • Proje Raporunun PDF formatındaki dosyası
 • Yarışmanın internet sitesindeki kimlik bilgilerine ait form, (form doldurulmuş olmalıdır)
 • Yarışmaya ekip içinde yer alacak tüm yarışmacıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair PDF formatında öğrenim belgesi (öğrenci belgesi) (E-Devlet üzerinden alınacak belgeler yeterlidir).
 • PDF formatında öğrenim belgesi (öğrenci belgesi e-devlet üzerinden alınabilir.)

-Ekip halinde katılım durumunda yalnız ekip başı öğrencinin kendine ait lisans öğrenimini sürdürdüğüne dair PDF formatında öğrenim belgesi yüklenmelidir. (öğrenci belgesi e-devlet üzerinden alınabilir.)

 • Öğrenciler internet sitesi üzerinden örnek katılım formu şablonuna bakabilirler.

–    Katılım ile ilgili örnek videoya instagram (srastonegallery) adresinden ulaşılabilir.

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları SRA STONE GALLERY Öğrenci Yarışması Sorular başlığı altında SRA Stone Gallery WEB sayfası/Mail üzerinden iletebilirler. Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 3 gün içerisinde, tüm yarışmacılara, WEB sayfası aracılığı ile iletilecektir.

Projelerin Teslim Şartları

Yarışmacılardan istenen dokümanlar yarışmanın internet sitesi aracılığı ile katılım formu ile iletilmelidir. Katılım formunu doldurmak için öğrenciler kendi belirledikleri 5 haneli rumuz ile önceden kaydolmaları gerekmektedir. Kaydolduktan sonra öğrenciler belirledikleri 5 haneli rumuz üzerinden katılım formu sistemine giriş yapabilir ve gereken dosyaları oraya yükleyebilirler.

Sonuçların Açıklanması

Yarışma, srastonegallery.com.tr ve instagram adreslerinde yayınlanacaktır.

Projelerin Sergilenmesi, Yayınlanması ve Kolokyum

 • Yarışmaya katılan tüm projeler, 21 Temmuz tarihinden itibaren 15 gün süre ile sergilenecektir. Sergi yeri daha sonra duyurulacaktır. Katılan tüm projeler yarışma kataloğunda yer alacaktır.
 • Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen SRA STONE GALLERY, müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile SRA STONE GALLERY ve SRA AKADEMİ sosyal medya hesapları ve internet siteleri dahil olmak üzere dijital ve basılı her türlü yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaktır.
 • Derece alan Ödül Alan eserlerin sahipleri, eserin her türlü telif, tasarım ve uygulama haklarının SRA STONE GALLERY’a ait olduğunu kabul ederler.
 • SRA STONE GALLERY Satın alma ödülünü kullanma hakkını gizli tutar.
 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk, yarışmacıya aittir.
 • Dereceye giremeyen tüm tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için, tasarımcısından izin alması gereklidir.

• Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler

Yarışma İletişim

Yarışma internet sitesi: www.srastonegallery.com/gelecegin-mutfagi-ogrenci-yarismasi/

Yarışma mail adresi: akademi@sratrading.com

Firma internet sitesi: www.srastonegallery.com

Geleceğin Mutfağı Mutfak Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺ (5 Adet)
Sergileme Ödülü: 2.000 ₺ (5 Adet)

Yarışma Takvimi

Projelerin Son Teslim Tarihi: 1 TEMMUZ 2022

Sonuçlarının Açıklanması: 14 TEMMUZ 2022

Geleceğin Mutfağı Mutfak Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.srastonegallery.com/gelecegin-mutfagi-ogrenci-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap