Geleceğin Sineması Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilerin sinema alanındaki yeteneklerini göstermeleri ve bu alandaki çalışmalarının desteklenmesi amaçlarıyla Geleceğin Sineması Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

Geleceğin Sineması Yarışması

  Düzenleyen: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü   
  Kategori: Sinema, Edebiyat, Senaryo, Kültür Sanat Yarışmaları, 
  Kapsadığı Şehir: Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Devlet, özel ve vakıf okullarının sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 19 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 NİSAN 2021
  Ödüller:

10 Senaryoya: 6.000 ₺

+ Diğer Ödüller

   

- Advertisement -

Yarışma Amacı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, geleceğin sinemasını yaratacak olan sinema öğrencilerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, “Geleceğin Sineması” adlı proje ile sinema öğrencilerini desteklemektedir. “Geleceğin Sineması“nın on sekizincisi Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

Yarışma Kapsamı

 • “Geleceğin Sineması” projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından TÜRSAK Vakfı’nın danışmanlığı ve iş birliği ile gerçekleştirilmektedir.
 • “Geleceğin Sineması” yarışması, sinema ve iletişim alanında eğitim veren Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmada konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Senaryolar önce teknik elemeye tabi tutulacak, eksik doküman sunan, senaryo formatına uymayan senaryolar içeren başvurular elenecektir.
 • Teknik elemeyi geçen başvurular ön seçici kurul tarafından değerlendirilecek, ön elemeyi geçen senaryolar “Jüri”nin onayına sunulacak ve 10 senaryo seçilecektir.
 • Seçilen 10 senaryo TÜRSAK Vakfı tarafından belirlenen tarih aralığında başvuruda bulunan kişiler tarafından filme çekilecektir.
 • Çekilmiş olan 10 film jüri tarafından tekrar değerlendirilip ilk 3 belirlenecektir.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Başvurular, yarışmanın resmi internet sitesi olan geleceginsinemasi.com sitesindeki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.
 • Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve aşağıda listelenen bilgi ve dosyaları içermeli, bu bilgi ve dosyalar aşağıda belirtilen sınırlamalara uygun olmalıdır.
 • Şu bilgiler, internet sitesindeki başvuru formuna eksiksiz girilmelidir:
 • Öğrencinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, e-mail adresi, kendisine ait bir banka hesabına ait banka ismi ve IBAN numarası.

Filmin Sinopsisi

 • Microsoft Word formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
 • Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:
 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

Filmin Senaryosu

 • Azami 20 sayfa uzunluğunda olacak ve aşağıdaki koşullara uygun olacaktır.
 • Senaryolar ya Microsoft Word’de ya da Celtx benzeri bir senaryo yazma programında yazılmalıdır.
 • Celtx benzeri bir senaryo yazma programında yazılan senaryolar, sisteme PDF formatında yüklenmelidir.
 • Microsoft Word programında yazılan senaryolarda sayfa biçemi aşağıda belirtilenlere uygun olarak düzenlenmelidir.
 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

Yönetmen Yaklaşımı

 • Yönetmenin çekeceği filmle ilgili teknik planlarını ve vizyonunu anlatan, asgari 1 sayfa, azami 2 sayfa uzunluğunda yazı.
 • Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:
 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

Yönetmen Biyografisi

 • Microsoft Word formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
 • Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:
 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

Yönetmenin Fotoğrafı

Fotoğraf .jpg veya .png formatında olmalıdır.

Asgari boyutu: 1000 piksel (Genişlik) x 1500 piksel (Yükseklik), 300 dpi olmalıdır.

Öğrenci Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler için e-devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesi.

KKTC vatandaşı olan öğrenciler için öğrenci işlerinden alınmış öğrenci belgesinin .pdf formatındaki kopyası.

İkametgâh Belgesi

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için e-devlet üzerinden alınmış ikametgâh belgesi.
 • KKTC vatandaşı öğrenciler için yetkili kurumdan alınmış ikametgâh belgesinin .pdf formatındaki kopyası.
 • Başvuru formunu eksik dolduran, şartnamedeki koşullara uygun olmayan dosyalar yükleyen adaylar, doğrudan yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Başvuruda bulunacak senaryolarda tür sınırlaması yoktur. Kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon vb. türde olabilir. Bir öğrenci sadece 1 projeyle katılabilir.
 • Filmin süresi 15 dakikayı geçmemelidir.
 • Son başvuru tarihi 19 Mart 2021’dir. 19 Mart 2021 günü, saat 18:00’den sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Jüri tarafından seçilen 10 senaryonun sahipleri, yapım desteklerini alabilmek için aşağıda listelenen belgeleri “TÜRSAK Vakfı İnönü Mahallesi, Elmadağ Cd, Arif Paşa Apt No:12/5, 34373 Şişli / İstanbul” adresine göndermek zorundadır. Yapım destek bedelleri, belgelerin adrese ulaşmasını müteakiben 1 iş günü içerisinde senaryo sahibinin başvuru formuna girdiği Banka Hesabına yatırılacaktır.

a) Vergi Dairesinden alacakları Vergi Mükellefiyeti Yazısı

c) Kendilerine e-posta vasıtasıyla gönderilecek olan Sözleşmenin ıslak imzalı kopyası

 • Proje, bir ekip tarafından hazırlanmış olsa da yönetmenliği üstlenen bir öğrencinin adıyla sunulmalıdır. İki veya daha fazla öğrenci adının ‘proje sahibi / yönetmen’ olarak belirtildiği projeler yarışma dışı bırakılır.
 • “Geleceğin Sineması” projesi kapsamında destek almaya değer görülen senaryoların yapım ve yapım sonrası süreçlerinin en geç 14 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Çekilen filmlerin en az 1080p çözünürlükte, 30.000 kbps görüntü, 320 kbps ses bit oranına sahip, MPEG4.H264 formatındaki Dijital Video Dosyasının indirilebilir bir kopyasının ve aşağıda listelenen dosyaların bulunduğu indirme bağlantısının (WeTransfer, Vimeo, Dropbox, Google Drive, vb.) en geç 14 Haziran 2021 tarihine kadar TÜRSAK Vakfı’na ait geleceginsinemasi@tursak.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Filmden Kareler

 • En az 3 adet olmalıdır.
 • .jpg veya .png formatında olmalıdır.
 • Asgari boyutu: 1920 piksel (Genişlik) x 1080 piksel (Yükseklik), 300 dpi olmalıdır.

Afiş

 • .jpg veya .png formatında olmalıdır.
 • Asgari boyutu: 5000 piksel (Genişlik) x 7000 piksel (Yükseklik), 300 dpi olmalıdır.

Filmin Künyesi

 • Microsoft Word formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
 • Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:
 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

Yarışmada desteklenerek çekilen tüm filmlerin birer kopyası T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nde, birer kopyası da TÜRSAK Vakfı arşivinde saklanacaktır. Bakanlık ve TÜRSAK Vakfı, telif hakları filmi gerçekleştiren öğrencide saklı kalmak üzere, filmlerin ticari olmayan gösterimlerini yapabileceklerdir.

“Geleceğin Sineması” projesi kapsamındaki yarışmadan destek alarak filmini gerçekleştiren öğrenciler, filmlerini ulusal veya uluslararası yarışmalara göndermekte, ticari veya ticari olmayan mecralarda göstermekte özgür olup, konuyla ilgili Bakanlığımızı ve TÜRSAK Vakfı’nı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdürler.

Öğrenciler, filmlerinin jeneriğinde, “Bu film T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün “Geleceğin Sineması” projesi kapsamında desteklenmiştir.” İbaresine, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Sinema Genel Müdürlüğü’nün ve TÜRSAK Vakfı’nın logosuna yer vereceklerdir.

Herhangi bir yarışmada ödül almış veya herhangi bir kurum, kuruluş veya fondan destek almış ya da destek almaya hak kazanmış projeler, bu yarışmaya katılamazlar.

Telif Hakları

Projelerde telif hakkı doğuracak “öykü”, “biyografi”, “müzik” ve “görüntü” vb. eserlerin kullanılması durumunda, projenin yapım aşamasında söz konusu telifler alınmış olmalıdır.

Projelerin İadesi

Filmlerini Son Teslim Tarihi olan 14 Haziran 2021 saat 18:00’e kadar teslim etmeyen öğrencilerden destek bedeli olarak ödenen 6.000 TL geri alınacaktır.

Değişiklik ve İptal

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı, yapım desteklerinin teslim edilmesinden önceki süreçte 18. Geleceğin Sineması Yarışması ile ilgili iptal ve değişiklik haklarını saklı tutar.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı, yapım destekleri teslim edildikten sonraki süreçte, ödül töreni, teslim tarihi ve ödüllerin muhteviyatı gibi konularda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Geleceğin Sineması Yarışması Ödülleri

10 Senaryoya: 6.000 ₺

+ Diğer Ödüller

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 19 MART 2021

Destek Alacak Senaryoların Açıklanması: 24 NİSAN 2021

Filmlerin Son Teslim Tarihi: 14 HAZİRAN 2021

Ödül Töreni: 1 TEMMUZ 2021

Geleceğin Sineması Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.geleceginsinemasi.com/yonetmelik/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap