Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması 2022

Zeytinburnu Belediyesi tarafından, geleneksel sanatların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 9.’su düzenlenen ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması 2022

Düzenleyen:Zeytinburnu Belediyesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Sanat Yarışmaları, El Sanatları Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:30 EYLÜL 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:17 EKİM 2022
Ödüller:5 Ayrı Kategorinin Her Birinde
Birincilik Ödülü: 30.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺
Teşvik Ödülü: 10.000 ₺ (2 Adet)

+ Tüm Katılımcılara Katılım Belgesi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Kategorileri

Yarışma aşağıda belirtilen 5 dalda düzenlenecektir.

1- Hüsn-i Hat

a-Celî Sülüs,

b-Celî Talik

2- Tezhip

3- Minyatür

4- Çini

5- Kalem İşi

Geleceğin Ustaları Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya gönderilecek eserler ilân edilen jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Yarışma dalları ile ilgili esaslar “Yarışma Şartnamesi”nde yer almaktadır.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve 1. derece yakınları dışında amatör veya profesyonel tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri katılabilir. Seçici kurul üyelerinin öğrencileri de yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya her sanatçı sadece bir eserle ve bir dalda katılabilecektir.
 • Yarışmaya başvuru için herhangi bir yaş ve eğitim seviyesi sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşları başvurabilir. Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından başvuru yapılabilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tamamen kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserin başkasına ait olması durumunda doğabilecek telif hakkı ihlâllerinin hukuki sorumluluğu tamamen katılımcıya aittir. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamalarında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.
 • Gönderilen eser, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olmalıdır. Yarışmaya gönderilecek eser daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş veya yayınlanmamış olmalıdır. Aksi durumda, eser ödül alsa dahi, ödülü iptal edilir ve jüri iptal edilen eser yerine bir başka eseri ikâme edebilir veya ödülü tamamen iptal edebilir.
 • Bütün dallarda ödül alan eserler (1. 2. 3. ve 2 adet Teşvik) Belediye Koleksiyonuna kalacaktır. Ödül almayan eserler, sergi sonrasında katılımcılara iade edilecektir.
 • Her branştan, jürinin uygun gördüğü sayıda sergileme eseri seçilecektir.
 • Zeytinburnu Belediyesi, yarışmaya gönderilen eserlerin görsellerini, eser ve sanatçı ile ilgili bilgileri eser ödül alsın ya da almasın yarışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, afiş vb. basılı materyalde, ayrıca tanıtım amacıyla web sitesi, internet ve basın tanıtım çalışmalarında kullanma hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Zeytinburnu Belediyesi, yarışmaya gönderilen eserleri, eserlerin görsellerini ve ilgili bilgileri ödül alsın ya da almasın sergileme hakkına sahiptir.
 • Ödüllerin ilânından itibaren üç ay içerisinde alınmayan eserler Belediye Koleksiyon envanterine kaydedilir. Ayrıca, gönderimlerden kaynaklanan kayıp ve zararlardan Zeytinburnu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserin hiçbir yerinde, hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır. Eserin arkasına ve sağ üst köşesine sabit mürekkeple değişik üç harf ve dört rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Sanatçı isim, soyisim, e-posta adresi, varsa internet sitesi, ev telefonu, cep telefonu, yazışma adresi, doğum tarihi, başvurduğu dal, diğer bilgilerin yazılı olduğu dosya kâğıdını bir zarfa koyarak zarfı kapatacak ve eserin arkasındaki rumuzun aynısını sabit mürekkeple zarf üzerine yazacaktır. Bu zarfı da eseriyle birlikte teslim edecektir.
 • Yarışmada ilk 3 dereceye ve Teşvik’e giren eserlere para ödülü verilecektir. Sergileme hakkı kazanan eserlere para ödülü verilmeyecektir.
 • Genel katılım şartlarına ve yukarıdaki şartlara uymayan eserler, imlâ yanlışı olanlar ve zamanında teslim edilmeyen eserler, yarışma dışında tutulacaktır.
 • Yarışma ile ilgili her türlü bilgiye, duyurulara ve yarışma sonuçlarına www.geleceginustalari.ist sitesinden ulaşılabilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm katılımcılara –ödül alsın veya almasın- katılım belgesi verilecektir.
 • Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her sanatçı yarışmanın bütün şartlarını kabul etmiş sayılır.

Başvuru Adresi: Zeytinburnu Belediyesi

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi

Semiha Şakir Caddesi 15 Temmuz Meydanı

Zeytinburnu/İSTANBUL

Telefon: +90 212 413 11 11 / 3608

geleceginustalari@zeytinburnu.bel.tr

Kategorilere Göre Eserlerde Aranan Koşullar

HÜSN-İ HAT

1-         Hüsn-i Hat yarışması iki kategoride düzenlenecektir.

a- Celî Sülüs

“Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut, O da senden

hoşnut olarak rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl.

Cennetime gir!” (Fecr Suresi 27- 30. Âyetler)

b- Celî Talik

(Dedi gördüm ol Habibin ânesi

Bir aceb nûr kim güneş pervânesi)

2-         Yarışmaya katılan eserlerin tasarımları özgün olacaktır.

3-         Yazılar siyah mürekkeple, âharlı kâğıda, klâsik hat sanatı kâidelerine uygun olarak yazılacaktır. Kâğıtların aşırı ince ve şeffaf olmamasına dikkat edilmelidir.

4- Tasarım bittikten sonra, yazı bitiminden itibaren kâğıdın dört tarafından en az 7 cm’lik boşluk bırakılacaktır.

5-         Yazı üzerine ve etrafına tezyînat yapılmayacak herhangi bir imza atılmayacak, imza yeri veya satırı boş bırakılarak belirtilecektir.

6-         Yazı kâğıtları çerçevesiz olarak, herhangi bir malzemeye yapıştırılmadan, iki mukavva veya sert bir malzeme arasına konarak, kırılmayacak bir şekilde teslim edilecektir.

7-         Yazı metni olarak şartnamedeki metin yazılacak, metin hârici herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmayacaktır.

8- Yazılarda, Kalem ağzı genişliği 6-9 mm. arasında olacak, satır sayısı, kompozisyon biçimi ve yazı formatı serbesttir.

9-         Celî Talik yazılar değerlendirilirken üslup farkı gözetilmeyecektir.

TEZHİP

1- Eserler en az 1200 cm². en fazla 2400 cm². alan arasında istenilen formda çalışılabilir.

2- Tezhip içerisinde hat veya minyatür kullanılmayacaktır.

3- Çalışmalarda kâğıt, altın ve su bazlı boyalar kullanılacaktır.

4- Eserde Tezhip ağırlıklı olmak üzere Halkârî kullanılabilir.

5- Kompozisyonlarda klâsik Tezhip kurallara bağlı kalınarak klasik tasarımlar oluşturulacaktır.

6- Eser çerçevesiz ve paspartusuz olarak gönderilecek. Eserler, (Mukavva, murakka’, mdf, ahşap murakka’) üzerine yapıştırılacaktır.

7- Konu serbesttir.

MİNYATÜR

1- Minyatür, en fazla 1750 cm². alan içerisinde form serbest olarak çalışılabilecektir.

2- Eserde taşma yapılırsa ölçü içerisinde kalması gerekmektedir.

3- Minyatürde konu serbesttir.

4- Eserler, klasik minyatür üslubuyla çalışılacaktır.

5- Eser çerçevesiz ve paspartusuz olarak gönderilecek. Eserler, (Mukavva, murakka’, mdf veya ahşap murakka’) üzerine yapıştırılacaktır.

ÇİNİ

1- Türk çini sanatı tarihinde bilinen geleneksel çini tekniklerinin ve üslûplarının kullanıldığı özgün tasarımlar ve uygulamalar kabul edilecektir.

2- Eserler çini duvar karoları kullanılarak tasarlanabileceği gibi, üç boyutlu formların yanı sıra yeni tasarlanan formlarla da çalışılabilir.

3- Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği 100 cm’yi, üç boyutlu formların çapı, yüksekliği 80 cm’yi geçmemelidir.

4- Konu serbesttir.

5- Eserler tamamlanmış olarak teslim edilecektir. Eserin korunması amacıyla uygun bir çerçeve yapılmalıdır.

KALEMİŞİ

1- Eserler en az 4900 cm². en fazla 7000 cm². alana istenilen formda çalışılabilecektir.

2- Kalemişinde teknik olarak Klasik Ahşap üzeri kalemişi tekniği kullanılacaktır. Sıva üzeri kalemişi kabul edilmeyecektir.

3- Konu serbesttir.

4- Malzeme olarak su bazlı boyalar altın varak ve kullanılacaktır.

5- Altınvarak, süt mixion ile değil 3 saatlik ya da 12 saatlik mixion ile yapıştırılacaktır. Varakların alt zemininde kabartmalar kullanılabilir. İstenildiği takdirde çıtalar kullanılarak kompozisyon zenginleştirilebilir.

6- İmitasyon ve yaldız kabul edilmeyecektir.

Yarışma Seçici Kurul

Hüsn-i Hat

Ali Toy

Cevad Huran

Davud Bektaş

Savaş Çevik

Süleyman Berk

Tahsin Kurt

Tezhip

Hasan Türkmen

Berna Karabulut

Emel Türkmen

Nilüfer Kurfeyz

Selim Sağlam

Minyatür

Esra Oğuzhanoğlu

Feyza Şen

Gaye Özen

Özcan Özcan

Zaliha Peçe

Çini

Levent Kum

Bilgehan Kaya

Özkan Tokaç

Serap Ereyli

Timur Bilir

Kalemişi

Abdullah Oğuzhanoğlu

Ali Fuat Baysal

Atilla Örküş

Emin Koz

Ercan Yılmaz

Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması 2022 Ödülleri

5 Ayrı Kategorinin Her Birinde
Birincilik Ödülü: 30.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺
Teşvik Ödülü: 10.000 ₺ (2 Adet)

+ Tüm Katılımcılara Katılım Belgesi

Yarışma Takvimi

Eserlerin Son Teslim Tarihi: 30 EYLÜL 2022 Saat:17.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 17 EKİM 2022

Ödül Töreni: 5 KASIM 2022

Sergi Tarihi: 5 – 20 KASIM 2022

Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://geleceginustalari.ist/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap