Geleceğine Zemin Yarat Öğrenci Proje Yarışması 2023

Gerflor Türkiye tarafından, ülkemizde verilen mimarlık eğitimine katkıda bulunmak, zorlu bir süreci deneyimleyen mimarlık öğrencilerinin gözlem yeteneklerinin gelişmesi, farklı kültürleri, coğrafyaları tanımaları, sivil ve yerel mimarlık eserlerini araştırma imkanı bulmalarına yardımcı olabilecekleri seyahat bursu imkanı sağlamak amaçlarıyla Geleceğine Zemin Yarat Öğrenci Proje Yarışması 2023 düzenleniyor. Bu yıl 9.’su düzenlenen ödüllü mimari proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Geleceğine Zemin Yarat Öğrenci Proje Yarışması 2023

Düzenleyen:Gerflor Türkiye
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:2022 Güz dönemi için Türkiye ve KKTC’de bulunan tüm üniversitelerin
mimarlık bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:6 MART 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:31 MART 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: Mimar Serter Karataban İle Birlikte Oluşturacakları Bir Avrupa Gezi Rotası Seyahat Bursu
Finale Kalan 3 Yarışmacıya: Lyon ve Gerflor Fabrika Gezisi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Her disiplinin veya mesleğin toplumsal yapıda farklı açılardan önem taşıyan ve değişen rolleri bulunur. Kültürel bir üretim alanı olarak mimarlık da en temel bireysel gereksinimlerden toplumsal pratiklere kadar uzanan geniş bir yelpazede, mekansal ve altyapısal düzenleri fiziki olarak tanımlar. Mimarlığın, bireysel ve toplumsal sorunları çözüme kavuşturma gücü kadar, yeni sorunlar üretme potansiyeli de söz konusudur.

Yaptığı üzerine düşünmek, sorgulamak veya gündelik endişelerden bağımsız eleştirellik, günümüz toplumsal yapısında bireye dair eksikliğini gözlemlediğimiz eylem olanakları arasında ön sıralarda yer alır. Sosyal, kültürel ve ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenen ortama ek olarak, şüphesiz kitlesel eğitim pratiklerinin de söz konusu eksiklikte payı bulunur.

Yarışmanın Amacı

Ülkemizde verilen mimarlık eğitimine katkıda bulunmak hedefiyle, zorlu bir süreci deneyimleyen mimarlık öğrencilerinin gözlem yeteneklerinin gelişmesi, farklı kültürleri, coğrafyaları tanımaları, sivil ve yerel mimarlık eserlerini araştırma imkanı bulmalarına yardımcı olabilmek için bir veya daha fazla mimar adayına seyahat bursu imkanı yaratılması amaçlanmıştır.

Verilecek seyahat bursları ile öğrencilerin farklı coğrafi ve kültürel bağlamlarda, nitelikli mimari eserleri, kentsel dokuları içinde, yerinde görmeleri mümkün olacaktır. Amaçlanan hem öğrencilerin bireysel mesleki gelişimine hem de toplumsal kültürel ortama katkı sağlamaktır.

Bu yarışmanın bir diğer amacı ise, diplomalarını alarak mesleğe adımlarını atacak olan genç mimar adaylarının, başka bir arayış içinde olmaksızın, diploma projelerinden önceki son projelerini farklı bir bilinç, çaba ve anlayışla hazırlayarak, diploma projeleri sonrasında da mimarlık mesleğine yaklaşımlarını bir üst seviyeye taşımaktır.

Her eğitim yılında, öğrenciler tarafından gezi süresince üretilecek dokümanlardan (gezi notları, analizler, fotoğraflar, vb.) oluşan bir kitapçık hazırlanacaktır. Kitapçıkların yeni mimar adaylarını özendiren, gelecek dönemlere örnek teşkil edecek ve mimarlık ortamına da zenginlik getirecek mütevazı kaynaklar olacağı düşünülmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma, Gerflor Türkiye tarafından, 2022 Güz dönemi için Türkiye ve KKTC’de bulunan tüm üniversitelerin mimarlık bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır.

Yarışmaya katılacak olan proje, mimarlık diploma projesinin bir önceki döneminde teslim edilen, geçer not almış proje olmalıdır. Finale kalan projeler, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversite ile görüşülerek proje yürütücüleri tarafından teyit edilecektir.

Mimarlık lisans eğitimlerinin son senesinde bulunan öğrenciler, mezuniyet projesi öncesinde hazırladıkları son mimari proje çalışmasını yarışmanın web sitesinde ve duyurularında yer alan formatta teslim ederek yarışmaya başvurabileceklerdir.

Teslim ve Sunum Koşulları

Projeler A1 boyutunda (594 x 841 mm), en çok 3 pafta (hepsi dikey veya hepsi yatay) halinde PDF ve JPEG formatlarında (300 dpi çözünürlükte), öğrencinin tercih edeceği ölçek ve sunum tekniği kullanılarak hazırlanır. Paftalara ek olarak, animasyon veya kısa bir film (max. 60 sn.) de teslim edilebilir.

Her proje 5 rakamdan oluşan bir rumuzla tanımlanır. Paftaların sağ üst köşesinde 5 rakamlı rumuz bulunmalıdır. Ek olarak teslim edilen belgelerde, sadece söz konusu rumuz kullanılır, bunun dışında proje sahiplerinin kimliğini ve bağlı bulunduğu üniversiteyi belli eden herhangi bir işaret bulunmaz. Paftalarda yer alabilecek QR kodlar vb. ile oluşturulan bağlantılarda (Youtube kanalı vb.), proje sahibinin kimlik bilgilerinin açığa çıkmaması için anonim hesapların kullanılması önerilir. Aksi takdirde proje, yarışma dışı bırakılır.

Teslim Şekli

Öğrenci, dijital olarak hazırladığı proje pafta ve belgelerini ‘soft copy’ en çok 3 pafta (hepsi dikey veya hepsi yatay) halinde PDF ve JPEG formatlarında (300 dpi çözünürlükte), www.geleceginezeminyarat.com web sitesinde ilgili bölüme, son teslim tarihi olan

06.03.2023, saat 23:59’a kadar yüklemek zorundadır. Daha sonra yapılan yüklemeler, sistem izin verse dahi, değerlendirme dışında kalacaktır.

Projenin yüklenmesi, aşağıdaki aşamalar halinde ve her aşama belgeleri için dosya adı rumuz rakamlarından oluşan birer dosya içinde dijital olarak gerçekleştirilmelidir. Proje yüklemesi, belgelerin tümü üzerinde sadece rumuz yazılarak PDF ya da JPEG formatında yapılmalıdır. Maksimum yükleme boyutu, videolar için 60 saniye süre ve 50 MB, video harici paftaların her biri için 10 MB ile sınırlıdır. Tüm dosyaların şartlara uygun olacak şekilde bir WeTransfer linki ile iletilmesi rica olunur.

Proje son teslim tarihinden sonra sistem veri yüklemesine kapatılacaktır. Son gün yükleme konusunda yoğunluk yaşanabileceği göz önüne alınarak, projelerin yüklenememe riskine karşı önceden yüklenmesi önerilir.

Öğrencinin kimlik bilgileri tek bir dosya halinde yarışma raportörlüğüne aşağıdaki belgeleri içerecek şekilde (taranarak) seda.tuzcu@dezinti.com adresine teslim edilmelidir.

  • Öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri
  • Öğrenci belgesi

Yarışma Jürisi

Yarışma jürisinin tamamı yarışmalar konusunda deneyimli mimarlardan kurulmuştur. Jüri üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya proje teslim edemezler.

Jüri Üyeleri

  • Emre Arolat / EAA
  • Ece Ceylan Baba / Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı
  • Ayhan Böyür / Öğretim Görevlisi
  • Kurtul Erkmen / KG Mimarlık
  • Serter Karataban / Teamfores Mimarlık

Raportör: Dezinti Tasarım Danışmanlık / Seda Tuzcu

Yarışma jürisinin değerlendirmesinden önce Dezinti Tasarım Danışmanlık tarafından projelerin şartnameye ve katılım koşullarına uygunluğu değerlendirilecektir. Uygun olmayan projeler bu aşamada elenecektir.

Yarışma jürisi, ilk değerlendirmeleri yaptıktan sonra, finale kalan 4 proje sahibi mimar adayına elektronik posta yoluyla finalist olduklarını duyuracaktır. Finale kalan adaylar, ikinci jüri tarihinde AURA Mimarlık ve Şehircilik Akademisi’nde (http://aura-istanbul.com) 15’er dakikayı geçmeyecek şekilde projelerini jüri üyelerine sunacaklardır. İnteraktif bir şekilde geçecek ikinci jüri toplantısı sonrasında kazanan aday ya da adaylara ödül sertifikaları verilecektir.

Fikri Haklar

Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin yayın ve sergileme haklarını yarışmayı düzenleyen Gerflor Türkiye ile paylaştıklarını kabul ederler. Yarışma için sunulan, fakat telif hakkı üçüncü şahıslara ait olan fotoğraf ve benzeri malzemelerin yayın, kullanım ve sergileme imtiyazlarının alınmasından bu materyali sunan yarışmacılar sorumludur.

Gerflor Türkiye, yarışma ile ilgili görsel, işitsel ve tüm dijital mecralarda duyuru yapma hakkına sahiptir.

Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma İletişim

Sponsor: Gerflor Türkiye

Adres: Çilekli Cad. No:12 Levent /İSTANBUL

E-posta:gerflor@gerflor.com

Raportör: Seda Tuzcu

Tel: 0534 915 86 05

E-posta: seda.tuzcu@dezinti.com

Geleceğine Zemin Yarat Öğrenci Proje Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik Ödülü: Mimar Serter Karataban İle Birlikte Oluşturacakları Bir Avrupa Gezi Rotası Seyahat Bursu
Finale Kalan 3 Yarışmacıya: Lyon ve Gerflor Fabrika Gezisi

Yarışmaya katılım hakkı kazanmış projelerin değerlendirilmesi sonucunda; 1. seçilen projenin sahibi, jüri üyelerinden Mimar Serter Karataban İle Birlikte Oluşturacakları Bir Gezi Rotası Seyahat Bursu, finale kalan diğer 3 projenin sahipleri ise Lyon Ve Gerflor Fabrika Gezisi ile ödüllendirilecektir.

Seyahat bursu kazanan öğrencinin gezisi, Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde kurgulanacak olup, jüri ve yarışmayı kazanan mimar adayı ile birlikte rota ve seyahat takvimi oluşturulacaktır. Kazanan aday, seyahat sonrasında seyahatin detaylarını içeren görsel ve yazılı seyahatname hazırlamakla yükümlüdür. Gerekli görüldüğü takdirde sponsor aracılığı ile mansiyon ödülleri verilebilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 6 MART 2023

Ön Değerlendirme: 31 MART 2023

Final Değerlendirmesi ve Ödül Töreni: 7 NİSAN 2023

Geleceğine Zemin Yarat Öğrenci Proje Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.geleceginezeminyarat.com/tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap