Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması 2023

Aktiffelsefe Kültür Derneği tarafından, insana olan sessiz yoldaşlığıyla geleneksel eşyalara olan minneti, sanatın onurlandıran gücüyle fotoğraf karelerinde eserleştirmek amacıyla Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması 2023

Düzenleyen:Aktiffelsefe Kültür Derneği
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar.
Son Başvuru Tarihi:1 ARALIK 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:ARALIK 2023
Ödüller:Ödül alan eserlerden oluşan 28. Yıl Albümü, halk bilimi uzmanlarının katkılarıyla literatür haline getirilerek basılacaktır.

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması’nın 28. Teması; “Geleneksel Eşyalarımız”.

Eşyalar, insanın varoluşundan itibaren hayatımızı kolaylaştırmada bizlerin eli, kolu, ayağı olmuş; Dikiş makinesinde bayramlık bir elbise ile bir çocuğun gözünde sevince,
ibrikten akan suyun serinliğiyle, bir yolcunun ferahlığına Toprak güveçte pişen lezzetli bir düğün yemeğiyle, yeni nesil için umuda, Yeni doğan bebeğe oyulan beşikle, sevgiye giden yolda insana yoldaşlık etmiştir.

Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması, insana olan sessiz yoldaşlığıyla geleneksel eşyalara olan minneti, sanatın onurlandıran gücüyle fotoğraf karelerinde eserleştirilecek.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katılabilir.
 • Yarışmada yaş sınırı yoktur, katılım ücretsizdir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışma tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Eser Şartları

 • Başvurular sadece gelenekselturkiye.org adresindeki başvuru formu üzerinden yapılacak olup sosyal medya kanallarından yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular sadece gelenekselturkiye.org adresindeki katılım şartlarına ve fotoğraf gönderme yönergesine uygun gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma “Renkli” ve “Siyah-Beyaz” olmak üzere 2 (iki) kategoride düzenlenmektedir.
 • Her katılımcı koşullarına uyan kategorilerde en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
 • Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Fotoğraflar jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az, 5 Mb’den fazla olmamalı ve istendiğinde kendi orijinal boyutlarında gönderilmelidir.
 • Dereceye giren eserler sergileneceğinden, kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya olanak tanıması için fotoğrafların; en az 50×70 cm’lik baskıya uygun şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Eser Sahibi bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Yarışma sayısal ortamda olup, baskılar kabul edilmeyecektir. Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.

NOT: Başvuru Formunda fotoğrafları yükledikten ve başvuruyu başarıyla tamamladıktan sonra 1 hafta içerisinde katılımcıya fotoğrafların ulaştığına ve başvurunun kabul edildiğine yönelik bir e-posta gönderilecektir. İlgili e-posta katılımcıya gelmemiş ise katılımcı durumu yarışma sekreterliğine bildirmelidir. Aksi halde yarışmaya katılamama durumundan Aktiffelsefe Kültür Derneği sorumlu tutulamaz.

Kural İhlalleri

 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya katılmakla yarışmacı, gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; Aktiffelsefe Kültür Derneği elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yarışmadan ihraç edilir ve tüm haklarından menedilir.
 • Aktiffelsefe Kültür Derneği, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece (ödül ve sergileme) almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma için eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu yarışma kapsamında Aktiffelsefe Kültür Derneği, katılımcıların yarışma fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif hakları konularında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.

Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin Adlandırılması

 • Birden fazla kategoriye katılım durumunda her kategori için ayrı başvuru formu doldurulması önerilir.
 • Yarışmacılar en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan RUMUZ kullanılmalıdır. Örnek (AB1234)
 • Eser adlandırmaları RUMUZ – sıra numarası – eser adı – kategori sıralamasıyla yapılmalıdır. Örnek (AB1234-1-Hacivat-Renkli)

Kullanım Hakları ve Eserlerin İadesi

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla Aktiffelsefe Kültür Derneği tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Aktiffelsefe Kültür Derneği ödül almış ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.
 • Ödül veya mansiyon almaya ve yayınlanmaya değer bulunan eserler Aktiffelsefe Kültür Derneği arşivinde kalacak ve eser sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla Aktiffelsefe Kültür Derneğinin izniyle hazırlanabilecek takvim, poster, albüm, katalog, afiş, dergi veya kitap kapağı, broşür, liflet, dergi, bülten, internet siteleri ve Aktiffelsefe Kültür Derneğinin uygun gördüğü diğer çalışmalarda kullanım haklarına sahip olacaktır. Eser sahibinin isminin kullanımı fotoğrafların kullanılacağı alan büyüklüğü dikkate alınarak bazı çalışmalarda (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, liflet, internet sitesi vb. gibi) belirtilmeyecektir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer görülen ve yarışmayı düzenleyen kurum tarafından yayınlanması uygun görülen fotoğraflar albüm olarak yayınlanacak, ayrıca çeşitli etkinlikler kapsamında sergilenecektir. Yarışmaya katılan eser sahibi belirtilen kullanım hakları için Aktiffelsefe Kültür Derneği’ne önceden izin / muvafakatname verdiğini kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma sonucunda sergileme, mansiyon ve ödül alan eserler Aktiffelsefe Kültür Derneği arşivlerinde saklanacak olup gönderilen diğer eserler silinecektir. Bu konudaki sorularınız için gelenekselturkiye.org üzerinden bilgi talep edebilirsiniz.

Değerlendirme

 • Değerlendirmede puanlama sistemi kullanılacaktır. Seçici Kurul, çalışmalarını ve yarışma sonuçlarını belirtilen tarihlerde, www.gelenekselturkiye.org, www.ankaraaktiffelsefe.org/ ve www.aktiffelsefe.org/
 • internet adreslerinden ve yarışma sosyal medya kanallarından ilan edilecek, ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
 • İsteyen katılımcılara yarışma anısı olarak “Katılım Belgesi” verilecek olup belge taleplerini ödül töreni öncesi belirtmesi gerekmektedir.

Seçici Kurul

 • Ozan SAĞDIÇ, Devlet Fotoğraf Sanatçısı
 • M. Muhtar KUTLU, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, SOKÜM İhtisas Komitesi Başkan Vekili
 • Abdullah GÜNDÜZ, Folklor Araştırmacısı
 • Erol ÇINAR, Fotoğraf Sanatçısı
 • Eray KANIMTÜRK, Fotoğraf Sanatçısı

*Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
*Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağrılabilir.

Yarışma İletişim

Adres: Hoşdere Cad. Fuar Sk. No: 11/13 ÇANKAYA / ANKARA

Telefon: 0312 438 6944 (Hafta içi 18.30-22.00 arası)

E-posta Adresi: gelenekselturkiye@aktiffelsefe.org

Yarışma Sekreteri: Zeren UĞUR

E-posta Adresi: zeren.ugur@aktiffelsefe.org

 gelenekselturkiye@aktiffelsefe.org

Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması 2023 Ödülleri

Ödül alan eserlerden oluşan 28. Yıl Albümü, halk bilimi uzmanlarının katkılarıyla literatür haline getirilerek basılacaktır. Ödül sahipleri, hem bu kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlamış olacak, hem de uluslararası literatüre katkı sağlamış olacaklardır.

Katılımcılar da aynı zamanda; her yıl farklı bir temayla zenginleşerek gelişen önemli bir görsel arşive ve değişik illerde tekrarlanan sergilere katkı sağlamış olacaklardır.

Not: Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde ödüllerin her birini en fazla 3(üç) kişiye bölüştürebilir veya ödüle değer eser bulunmaması halinde ödül vermeyebilir veya yarışma anında özendirme ödülleri verebilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 01 ARALIK 2023 
Sonuç Bildirim Tarihi: ARALIK 2023
Not: Aktiffelsefe Kültür Derneği gerekli görmesi durumunda yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahip olup gelenekselturkiye.org sitesinden duyurabilir.

Not: Sonuçlar belirtilen tarihte, gelenekselturkiye.org adresinden ve yarışma sosyal medya kanallarından ilan edilecek, ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.gelenekselturkiye.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap