Gnç Bi Fikir Yarışması

TURKCELL tarafından GNÇ mobil uygulaması üzerinden mobil uygulamalar ve Afet & Salgın Hastalıklar özel kategorisi için mobil uygulama alanında yeni fikirlerin geliştirilmesi için Gnç Bi Fikir Yarışması düzenleniyor. Gençlere yönelik para ödüllü yarışma sonucunda ayrıca staj imkanı da sunuluyor.

 

Gnç Bi Fikir Yarışması

  Düzenleyen: TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş.
  Kategori: Fikir, Proje, Tasarım, Ortaokul-Lise
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

15-25 yaş arasındaki gençler.

  Son Başvuru Tarihi: 31 MAYIS 2020 Saat: 17:00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 1-15 HAZİRAN 2020
  Ödüller:

Birinci: 10.000 ₺,

İkinci: 7.000 ₺,

Üçüncü: 5.000 ₺,

Finalistlere TURKCELL Staj Programı İmkanı

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Hackathon sırasında, finalistlere fikirlerini geliştirmeleri konusunda eğitim ve mentorluk verilecektir. Bunun yanında finalist Takımlar TURKCELL’in sağlayacağı yazılımcılar ile birlikte 4-5 Temmuz tarihlerinde gece çalışmayı da kapsayacak hackathon’da Fikirleri’ni gerçek uygulamaya dönüştürmek için çalışacaklardır. Bir hızlandırma süreci ile tasarlanan bu eğitimin sonunda finalist takımların Fikirleri’ni iş modeline ve bir mobil uygulamaya dönüştürmeleri hedeflenmektedir.

Yarışma Süreci ve Diğer Bilgiler

 • Takımlar’ın Fikirler’i için herhangi bir akıllı cihaz (tablet, telefon vb.) tipi kısıtı olmamakla birlikte, Fikirler IOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda çalışabilecek şekilde geliştirilmeli ve ilgili işletim sisteminin kendine özel olarak belirlediği kısıtlar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Fikirler, Takımlar tarafından geliştirilmiş ve uygulanabilir nitelikte olan, mobil uygulama ve Afet & Salgın Hastalıklar özel kategorisi için mobil uygulama alanında her türlü yenilikçi fikir olabilecektir. Geliştirilecek fikirler için www.turkcell.com.tr/gncbifikir adresinde yer alan değerlendirme kriterleri dikkate alınmalıdır. Başvurular bu kriterler kapsamında değerlendirilecektir.
 • Takımlar yarışmacı veya yarışmacılardan oluşacak, Yarışma’ya bir takım adı altında katılabilecek olup, Takımlar en az 1 (bir), en fazla 3 (üç) kişiden oluşabilecektir. 2 (iki) ve daha fazla sayıda yarışmacı içeren takımlar, bir temsilci seçerek (“Takım Lideri”) başvuru formunda bu kişinin bilgilerini belirteceklerdir. Yarışma hakkında bilgilendirme için Takım Liderleri ile iletişime geçilecektir. Takım Lideri, takımının finale kalması durumunda diğer yarışmacıların isim, iletişim bilgileri ve ikamet ettikleri il bilgisini TURKCELL’e iletecektir. Takım lideri bu paylaşıma yönelik olarak ekibindeki yarışmacılardan izin almakla yükümlüdür.
 • Birden çok yarışmacıya sahip Takımlar’ın finalist olması durumunda Hackathon ve/veya final organizasyonuna en az 2 (iki) kişi ile katılmaları zorunludur. Bu şartları sağlayamayan 2 (iki) ve 3 (üç) kişilik takımlar Yarışma’dan diskalifiye edileceklerdir.
 • Yarışma’ya her bir Takım için birden fazla fikir ile başvurmak mümkün olup, buna karşın bir Takım finale en fazla 1 (bir) fikir ile kalabilecektir.

Katılımcı Profili

 • TURKCELL çalışanları ve Yarışma jürisinin birinci ve ikinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • 15 (onbeş) yaşından küçük, 25 (yirmibeş) yaşından büyük kişiler yarışmaya katılamazlar.
 • Takımlar’da 18 (onsekiz) yaşından küçük yarışmacıların olması durumunda veli/kanuni temsilcilerinin de ilgili Yarışmacıların Yarışma’ya katılmasına izin vermesi gerekmektedir. İlgili izin; veli/kanuni temsilcilerin bu amaçla TURKCELL tarafından düzenlenmiş izin belgesini imzalamalarıyla verilebilecek olup, 18 (onsekiz) yaşından küçük yarışmacıların bulunduğu takımların finalist olmaları durumunda finale katılmadan önce bu izin belgesinin imzalı olarak temin edilmesi gerekmektedir. Söz konusu izin belgesi temin edilmeksizin yapılan başvuru ve katılımlardan ve bunların tüm sonuçlarından TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. TURKCELL Yarışma’nın herhangi bir aşamasında 18 yaşın altında katılımcı/ların bulunduğu Takımlar’dan bu izin belgesini ibraz etmesini talep edebilecek olup, Takımlar’ın Yarışmaya devam edebilmeleri için ilgili 18 yaşın altındaki yarışmacının izin belgesini talep ettiğinde ilgili Takım izin belgesini temin etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ilgili Takım; Yarışma’dan çıkarılacak olup, bu konuda TURKCELL’den herhangi bir talep veya iddiada bulunamayacaktır. Takımlarda 18 (onsekiz) yaşından küçük yarışmacı olması ve Takımlar’ın Yarışma’dan ödül kazanmaları durumunda ilgili yarışmacıya ait ödüller izin belgesinin imzalanmış olması şartıyla ilgili yarışmacı adına velileri ve kanuni temsilcilerinin banka hesaplarına yatırılacaktır.
  18 (onsekiz) yaşından küçük yarışmacılar TURKCELL ile görüşerek dilerlerse organizasyona veli/kanuni temsilcileri birlikte katılabilecek olup, böyle bir durumda veli/kanuni temsilcilerin kendilerinin organizasyona katılımları ile yapacakları masraf ve/veya harcamalar TURKCELL tarafından karşılanmayacaktır.

Yarışmaya Başvuru Şekli

 • Yarışma’ya başvuru aşağıdaki şekilde yapılır;
  GNÇ Mobil Uygulaması’nda (“Uygulama”) yer alan Yarışma içeriğindeki form (“Başvuru Formu”) doldurulur ve www.turkcell.com.tr/gnc-bifkir web sayfasında belirtilen teknik özelliklere sahip bir katılım videosu çekilerek GNÇ Mobil Uygulaması üzerinden yüklenir. TURKCELL Yarışma’nın herhangi bir aşamasında Takımlar’la Başvuru Formu’nda iletmiş oldukları bilgilere ilave bilgiler gerektiren bir ek bilgi formunu paylaşarak bu ek bilgi formunun doldurulmasını talep edebilecek olup, böyle bir durumda Takım’ın Yarışma’ya devam edebilmesi için bu ek formu da doldurarak TURKCELL’le paylaşması gerekmektedir.
 • TURKCELL tarafından Yarışma kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak işlenecek ve yalnızca Yarışma konusunda iletişime geçmek,Yarışma kuralları çerçevesinde değerlendirme yapmak ve yapmak ve katılımcıların video kayıtlarının Turkcell’e verdikleri yetki kapsamında Turkcell’in belirlediği mecralardan umuma iletilmesi amacıyla kullanılacaktır.
 • Başvuru Formu’nda doğru olmayan bir bilgi kullandığı tespit edilen Takımlar Yarışmanın hangi aşamasında olunduğuna bakılmaksızın TURKCELL tarafından elenebilecek ve ödül kazanmış olmaları durumunda da ödülleri geri alınabilecektir.
 • Birden fazla takımın aynı/benzer fikir ile yarışmaya başvurması durumunda TURKCELL tarafından belirlenen seçici kurul fikrin sunumu, Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin detayı ve diğer değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendirme yapacaktır.
 • Katılımcılar işbu Form’u kabul ederek;

  • Yarışmaya başvurulan fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını;
  • Yarışmaya sunulan fikrin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
  • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, TURKCELL ve TURKCELL adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını peşinen beyan ve taahhüt ederler.

Değerlendirme ve Seçici Kurul

 • Turkcell tarafından belirlenen seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonrası yarışma sonuçları ve finalist takımlar 16 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında GNÇ Mobil Uygulamasından ve www.turkcell.com.tr/gncbifikir adresinden ilan edilecek ve belirlenen finalistlerin Başvuru Formu’nda paylaşılan Takım Liderinin elektronik posta adresine 2 (iki) gün sürecek kamp ve final etkinliği için davet edileceklerdir. Finalist olmaya hak kazanan Takımlar’la tüm iletişim Başvuru Formu’nda belirtmiş oldukları iletişim adresleri vasıtasıyla yapılacaktır. Finalistlerin ilanını takiben 3 (üç) gün içerisinde kendisine ulaşılamayan Takımlar’ın finalist olma hakları geçersiz kılınacaktır. Böyle bir durumda final organizasyonuna yedek finalist ekipler ile devam edilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm fikirler değerlendirme amacıyla sadece TURKCELL’in belirlediği seçici kurul ve jüri üyeleri ile paylaşılacaktır. Yarışmaya iletilen fikirler hâlihazırda TURKCELL bünyesinde geliştiriliyor olabilir. Bu durumda Takımlar TURKCELL’den herhangi bir fikri hak talebinde bulunamazlar. Finale kalan fikirler, jüri üyelerinin, mentorların ve TURKCELL’in sağlayacağı yazılımcıların imzaladığı taahhütname kapsamında koruma altına alınacaktır.
 • Finale kalan takımlar ile TURKCELL tarafından belirlenen online girişimcilik eğitimleri paylaşılacak ve kendilerine online mentorluk desteği verilecektir. Paylaşılacak eğitimlere ilişkin materyaller depolanamaz, çoğaltılamaz ve ticari amaçla kullanılamaz.
 • Finalistlerin ilk açıklandığı tarih ile final tarihleri arasında fikirlerini olgunlaştırarak son haline getirmeleri gerekmektedir.

Ulaşım ve Konaklama

 • Finale kalan takımlar 4-5 Temmuz 2020 tarihinde TURKCELL tarafından belirlenerek en geç Finalistlerin açıklanma tarihine kadar duyurulacak olan Final Organizasyonunun gerçekleştirileceği şehir ve salona, hackathon ve final organizasyonuna davet edileceklerdir.
 • Finalistlerin hackathon ve final organizasyonuna gelirken kendi ekipmanlarını yanlarında getirmeleri beklenir. Finalistler finalde yapacakları sunumları kendi ekipmanları ile yapacaklardır. Fiziksel sunum ortamı, donanımı ve internet erişimi TURKCELL tarafından sağlanacaktır.
 • Final Organizayonu’na organizasyonun gerçekleşeceği şehir dışından katılacakların ulaşımları kendileri tarafından organize edilecek olup ulaşım masrafları aşağıdaki koşullarda Turkcell tarafından karşılanacaktır.
 • Final organizasyonunun gerçekleşeceği şehre uzaklığı 350 (üçyüzelli) km’den az olan katılımcıların ulaşımı otobüs ya da tren ile; 350 (üçyüzelli) km’den fazla olanlarınki ise uçak ile karşılanacaktır. Havalimanı olmayan illerden katılacak yarışmacılar için uçak bileti yarışmacının ikametine en yakın havalimanından sağlanacaktır. Ulaşım masraflarına sadece final organizasyonuna geliş ve organizasyonun yapılacağı şehirden dönüş terminali transferleri dahildir. Bunların dışındaki tüm ulaşım masrafları yarışmacılara aittir.
  Yarışmacı final organizyonuna ulaşım ve/veya final organizayonu sırasında doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zarara uğraması halinde; TURKCELL’i tazminat taleplerinden ber’i kıldığını, meydana gelecek zararlarından TURKCELL’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan etmiştir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi : 31 MAYIS Saat 17:00

Değerlendirme: 1-15 HAZİRAN 2020

Final Hazırlık: 16 HAZİRAN – 3 TEMMUZ

Final ve Ödül Töreni: 4-5 TEMMUZ 2020

Gnç Bi Fikir Yarışması Ödülleri

Birinci: 10.000 ₺,

İkinci: 7.000 ₺,

Üçüncü: 5.000 ₺,

Finale kalan takımlar TURKCELL’de Staj Programı kapsamında değerlendirilecektir ve uygun bulunan fikir ve adaylar bu programlara dahil edilme fırsatı elde edeceklerdir.

Gnç Bi Fikir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.turkcell.com.tr/gnc-bifikir

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap