Göbeklitepe Ulusal Fotoğraf Yarışması

Haliliye Belediyesi tarafından tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’nin tanıtılması, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan bu kültürel değer ile ilgili kaliteli görsel arşivin oluşturulması, fotoğraf sanatçılarının Göbeklitepe’yi fotoğraflamasının sağlanması ve fotoğraf sanatına katkı sunmak amacıyla Göbeklitepe Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Göbeklitepe Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Haliliye Belediyesi
  Kategori: Fotoğraf Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları, Diğer Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş üstü herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 31 OCAK 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 3 ŞUBAT 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺          Mansiyon Ödülü (5 adet): 1.000 ₺  Sergileme (50 adet): 250 ₺      Haliliye Belediyesi Özel Ödülü:
2.500 TL
Hüseyin BÜYÜKKIRCALI Özel Ödülü: 2.500 TL
Doğuş Yayın Grubu Özel Ödülü: 2.500 TL
   

- Advertisement -

Yarışmanın Adı

Haliliye Belediyesi Göbeklitepe Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu

Yarışma konusu “Göbeklitepe” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Amacı

Yarışmada; tarihin sıfır noktası olarak bilinen, 12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan Haliliye İlçemizdeki Göbeklitepe’nin tanıtımına, bu yolla kaliteli görsel arşiv oluşturulması; ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlanması; fotoğraf sanatına kendini adamış sanatçıların Göbeklitepe’yi fotoğraflamasının sağlanması; ilçemizde fotoğraf sanatının yaygınlık kazanması ve genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Yarışma Kategorileri

Yarışma; dijital (sayısal) kategoride tek bölümdür. Renkli ve siyah-beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Haliliye Belediyesi personelleri, Seçici Kurul üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları dışında 18 yaş üstü tüm fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılabilir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısını değiştirecek manipülasyonlar yapılmamış olmalıdır. Bu tarz fotoğraflar yarışma dışı tutulur. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) yarışma dışında tutulur.
 • Drone ve cep telefonu ile çekilen fotoğraf değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Fotoğrafın başka organizasyonlarca düzenlenen yarışmalarda ödül almış olması ya da yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayımlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmemektedir.
 • Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

İzinler ve Kullanım Hakkı

 • Yarışmada, HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar kabul edilemez.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak basılı hale getirilebilir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Haliliye Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Haliliye Belediyesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar iki ayrı bulut sisteminde yedeklenir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Pandemi dolayısıyla jüri, video konferans üzerinden de toplanabilir. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, ve sergileme alan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 • Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
 • Yarışma sonuçları ve duyuruları Haliliye Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif Hakları

 • Katılımcı; ödül alan veya sergilenmeye hak kazanmış fotoğraflarının Haliliye Belediyesi yayınlarında kullanılması şartıyla, kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraf ile kolaj gibi grafik düzenlemeler yapılması durumunda, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Haliliye Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 • Bu eserlerin kullanım hakkı Haliliye Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar için, eser sahibi, verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu, beyan ve taahhüt eder.
 • Haliliye Belediyesi, fotoğrafların bu şartnamede belirtilen durumlar dışarda başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez. Öte yandan eserlerin üçüncü kişilerce bu şartname kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumu olursa; Haliliye Belediyesinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
 • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Haliliye Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Haliliye Belediyesi tarafından yatırılacaktır. Hak sahibinin hesap numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri zamanında göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar, sonuç bildirim tarihinden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.

Eserlerin Gönderilmesi

 • Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak Haliliye Belediyesinin web sitesinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (elektronik posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Fotoğrafların, boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemleri yapıldıktan sonra tek oturumda sisteme yüklenmesi önerilir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. Türkçe karakter kullanılmadan fotoğraflar isimlendirilmeli.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Haliliye Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

Ahmet Hamdi ÇİÇEK – Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Aykan ÖZENER – Arkeolog, Fotoğraf Sanatçısı
Dilan BOZYEL – Fotoğraf Sanatçısı
Emine İZCİ – Grafik Tasarımcı
Habip KOÇAK – Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı
Hatice EKİZ – Fotoğraf Sanatçısı, Adapazarı Fotoğrafçılar Derneği Başkanı
İbrahim Halil KAYA – Haliliye Belediyesi Başkan Yardımcısı
Murat AYNELİ – Fotoğraf Sanatçısı
Mürsel YAĞCIOĞLU – Fotoğraf Sanatçısı

Organizasyon – İletişim

Koordinatör: Ahmet Hamdi ÇİÇEK (Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü)
Sekreter: Betül BÜYÜKFIRAT
İletişim: 444 22 63 – 0 414 313 3443 (Dahili 633)
Adres: Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Binası
Osman Gazi Mahallesi Behçet Arabi Caddesi Kat: 3 Haliliye/ ŞANLIURFA

Göbeklitepe Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL
Mansiyon Ödülü: 1.000 TL (5 Adet)
Sergileme Ödülü: 250 TL (50Adet)
Haliliye Belediyesi Özel Ödülü: 2.500 TL
Hüseyin BÜYÜKKIRCALI Özel Ödülü: 2.500 TL
Doğuş Yayın Grubu Özel Ödülü: 2.500 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlama Tarihi: 01 ARALIK 2020
Son Katılım Tarihi: 31 OCAK 2021
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 01 ŞUBAT 2021
Sonuç Bildirim Tarihi: 03 ŞUBAT 2021
Sergi ve Ödül Töreni: Pandemi dönemine uygun olarak açıklanacaktır.

Göbeklitepe Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://etkinlik.haliliye.bel.tr/ulusal-gobeklitepe-fotograf-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap