Göster Kendini Ankara Liseler Arası Fotoğraf Yarışması

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından, Z kuşağına dahil gençlerin kendi kuşaklarını; sanatsal bakış açılarının, yaratıcı zekalarının yansımasıyla anlatmalarına imkan tanımak ve gençlerin ait oldukları jenerasyonun hayallerini, endişelerini, umut ve beklentilerini yansıtan fotoğraflar ortaya koymalarını sağlamak amaçlarıyla Göster Kendini Ankara Liseler Arası Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Göster Kendini Ankara Liseler Arası Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması, Lise Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Ankara
Kimler Başvurabilir:Ankara ili genelindeki tüm lise öğrencileri (hazırlık sınıfları dâhil).
Son Başvuru Tarihi:28 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:29 NİSAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: HP Laptop
İkincilik Ödülü: Samsung Cep Telefonu
Üçüncülük Ödülü: Samsung Tablet Bilgisayar
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Fotoğraf yarışmasının konusu Z kuşağını ele almaktadır. Yarışmaya katılım sağlayacak öğrencilerin de dahil oldukları, Z kuşağını odak noktasına alan, katılımcıların kişisel perspektifleri üzerinden; jenerasyonlarını, bu nesle dahil olan kişileri, kendileri için önem taşıyan nesneleri, olayları nasıl değerlendirdiklerini gösteren, öznel bakış açılarını yansıtan fotoğraflar ile yarışmaya katılım sağlanacaktır.

Yarışmanın Amacı

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü olarak, salt akademik üretim ve eğitimle sınırlı kalmayarak, geniş bir yelpazede seyreden sosyal sorumluluk bilincimizle, Ankara’daki lise öğrencilerine yönelik bir fotoğraf yarışması düzenlemekteyiz. Yarışma, Z kuşağına dahil gençlerin kendi kuşaklarını; sanatsal bakış açılarının, yaratıcı zekalarının yansımasıyla anlatmalarını amaçlamaktadır. Ülke gündeminde sıklıkla yer alan Z kuşağı, dijital dünyanın içine doğan nesilleri ifade etmektedir. Erken yaşlardan itibaren iletişim teknolojilerini kullanan, dijital yerliler olarak da adlandırılan Z kuşağının, hayata bakışı diğer kuşaklardan farklılık arz etmektedir. “Göster Kendini” başlıklı yarışmamızda; sıklıkla akademisyenler, sivil toplum kuruluşları vb. uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerin yanı sıra, Z kuşağı mensuplarının bizzat kendilerinin, kendilerini fotoğrafın görsel dili aracılığıyla topluma anlattığı, iletişim temelli bir yaklaşımı, öne çıkartmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yarışma düzenleyebilme izni alınmış olup, öğrencilerin ait oldukları jenerasyonun hayallerini, endişelerini, umut ve beklentilerini yansıtan fotoğraflarını heyecanla bekliyoruz.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından organize edilmektedir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Ankara ili genelindeki hazırlık sınıfları dâhil lise öğrencileri yarışmaya katılabilir.
 • Katılım formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • Yarışmaya Ankara bulunan tüm lise öğrencileri gönüllülük esasına göre herhangi bir ücret ödemeksizin katılabilir.
 • Yarışma şartnamesi ve katılım formu https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresinden indirilebilir.
 • Yarışmaya her öğrenci en az 1 (bir), en fazla 7 (yedi) fotoğrafla katılabilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve yasal tüm sorumluluklarını üstlendiğini (gerekli izinlerin alınması vb.) kabul ve beyan eder.
 • Yarışma ile ilgili bilgiler https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
 • Katılımcılar https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili sekmede bulunan “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurduktan sonra aynı sayfadaki linki kullanarak fotoğrafik eserlerini yükleyeceklerdir.
 • Yarışma ile ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfasında yer alan “Başvuru Formu” içindeki “KVKK Aydınlatma Metni”, KVKK Açık Rıza Onayı” ve “Veli İzin Formu”nun doldurulması zorunludur.
 • Başvuru sahibi öğrenci ve velisi yarışma kapsamında kuruma aktarılan kişisel verilerle ilgili olarak KVKK metinlerini okuduklarını ve bilgi sahibi olduklarını kabul ederler.
 • Fotoğrafların 28 Nisan 2022, Perşembe tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Ödül alan katılımcılardan, söz konusu kabul ve beyanların aleyhine davrandığı tespit edilen olduğu takdirde, ilgili ödül ve diğer kazanımlar geri alınır.
 • Seçici kurul ve düzenleme kurulunda yer alan kişilerin yakınları yarışmaya katılamaz.

Eser Koşulları

 • Fotoğraflar cep telefonu ile çekilecektir.
 • Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait herhangi bir kişisel bilgi, imza ya da logo bulunmamalıdır.
 • Fotoğrafların kenarlarında boşluk ya da paspartu kullanılmamalıdır.
 • Fotoğraf boyutu minimum 12 megapiksel (4256 x 2848 piksel) olmalıdır.
 • Fotoğraflar jpeg formatında ve dosyaların boyutları 6 MB’den az, 15 MB’den fazla olmamalıdır.
 • Panoramik fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Daha önce ödül almış ya da herhangi bir mecrada yayınlanmış fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler üzerinde her türlü tasarruf hakkına (Broşür, afiş, katalog vb.) sahip olacaktır.
 • Ödül almasa dahi sergilenmeye layık görülen 50 (elli) eserin sahibine yarışmaya katılım ve katkılarından ötürü teşekkür belgesi takdim edilecektir.

Fotoğrafların Gönderilmesi

 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar katılım formu ile birlikte https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresine iletilecektir. Dijital olarak gönderilecek fotoğraflarda dosya isminde; katılımcının adı, soyadı ve fotoğraf numarası yer almalıdır (Örnek: Ali_Öztürk_1).
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • Katılımcıların gönderecekleri e-postalar ad, soyad, lise ve sınıf bilgisi, telefon, adres vb. bilgileri içermelidir.
 • Yarışma sonuçları https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Seçici Kurul

 • Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU (Seçici Kurul Başkanı/Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Barış KONOR (Görüntü Yönetmeni, Ç.Ü. HİR Bölümü part-time öğretim üyesi)
 • Dilek UYAR (Fotoğraf sanatçısı)
 • Erhan US (Kavramsal sanatçı)
 • İbrahim ZAMAN (Fotoğraf sanatçısı)
 • Zafer KOZANOĞLU (Kültürel Dönüşüm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Yunus TOPAL (Fotoğraf sanatçısı)

Organizasyon Komitesi

 • Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU,
 • Dr. Nefise ŞİRZAD,
 • Dr. Deniz BAYRAKTAROĞLU,
 • Arş. Gör. Oben Hüseyin Sazaner

Yarışma İletişim ve Sekretarya

Sinem Yavuz

(0312) 233 1252

Göster Kendini Ankara Liseler Arası Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: HP Laptop
İkincilik Ödülü: Samsung Cep Telefonu
Üçüncülük Ödülü: Samsung Tablet Bilgisayar

Sergilenen 50 Eserin Sahibine: Teşekkür Belgesi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 28 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 29 NİSAN 2022

Göster Kendini Ankara Liseler Arası Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://gosterkendini.cankaya.edu.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap