Güncel Sanat Proje Yarışması 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından, Âşık Veysel’in ifade gücünü, genç sanatçıların eserlerine olan tesirini gözler önüne serme amacıyla Güncel Sanat Proje Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Güncel Sanat Proje Yarışması 2023

Düzenleyen:Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Kategori:Proje Yarışması, Tasarım Yarışması, Üniversite Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin; Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (önlisans), Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören ve mezun olmuş T.C. vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:4 EYLÜL 2023 Saat: 23:55
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 EYLÜL 2023
Ödüller:Başarı Ödülü: (5 adet) 24.000 ₺ + Başarı Belgesi,
Mansiyon: (5 adet) 12.000 ₺ + Başarı Belgesi,
Sergileme: (20 adet) 3.500 ₺ Katılım Belgesi 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu ve Amaçları

Bakanlığımızca; ülkemizdeki güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla “Genç Sanat: 9. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir. Âşık Veysel Şatıroğlu’nun vefatının 50. Yılı olan 2023’ün, “Âşık Veysel Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle, yarışmanın kavramsal çerçevesi; ozanın “Uzun İnce Bir Yoldayım” dizesi olarak belirlenmiştir.

Anadolu irfanı ve bilgeliğinin önemli bir temsilcisi olan Âşık Veysel’in Türk Halk Edebiyatında ayrıcalıklı yerini sağlayan şiirlerinden biri de insanın varoluş amacı ve dünyanın faniliğini işlediği “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı deyişidir. Âşık Veysel bu deyişiyle, kendine özgü sanat felsefesini, estetik ve tasavvuf anlayışını dile getirmiştir. Bu kapsamda yarışma; Âşık Veysel’in ifade gücünü, genç sanatçıların eserlerine olan tesirini gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.

Katılım Koşulları

 • Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin; Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (önlisans), Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören ve mezun olmuş T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır. Söz konusu katılımcıların 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olması gerekmektedir.
 • Önlisans/ lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisans/ lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında lisans diplomalarını beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
 • Katılımcılar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzeme ile eser ya da projelerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak eserin kapalı mekânda sergileneceği düşünülerek hazırlanması gerekmektedir.
 • Her katılımcı daha önce herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş ve son iki (2) yıl içerisinde üretilmiş kendilerine ait özgün bir (1) adet eser ile yarışmaya katılabilir.
 • Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda yer alan görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 • Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği iki buçuk (2,5) m’yi, videoların süresi ise iki (2) dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
 • Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru

 • Başvuru, “e-devlet” bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ web sitesi üzerinden çevrimiçi yapılacağından esere ait alternatif hiçbir gönderi (eserin aslı veya e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Her katılımcı mutlaka kendisine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmalıdır. Katılımcılar, başka birine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmaları halinde eserlerine bakılmaksızın yarışmadan diskalifiye edileceklerdir. Yine ödül aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse katılımcı aldığı ödül ve belgeleri iade edecektir.
 • Yarışmaya katılım sağlamak için, 14 Ağustos- 4 Eylül 2023 tarihleri arasında yarışma başvuru sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Katılımcılar; yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerçekleştirecek ve katılım formunu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar, sonra gerekli belgeleri ve eser görsellerini yükleyeceklerdir.
 • Katılımcılar başvuruyu tamamladıktan sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru numarasının yer aldığı formun çıktısını kendileri muhafaza edecektir. Başvuru formu Bakanlığa gönderilmeyecektir.

Çevrimiçi Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Evrak ve Görseller

 • Katılımcılar başvuru esnasında sisteme, eğitim gördükleri üniversitelerden veya e-devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgesini, mezun olanlar ise diploma/geçici mezuniyet belgesini yüklemelidirler.
 • Eser/proje görselleri; farklı açılardan çekilmiş, en fazla beş (5) adet olmak üzere çözünürlüğü 300 dpi- JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler yarışma kataloğunda yer alacağından sisteme kaydedilecek görsellerde yer alacak eserlerin düz bir fonda ve temiz bir zeminde fotoğraflanmış olmasına özen gösterilmelidir.
 • Video sanatı, dijital, işitsel sanat ve performans gibi güncel sanatın diğer alanlarında katılanlar ise video ve ses dosyaları jenerik dahil minimum 45, maksimum 120 saniye olacak şekilde, seslendirmesi yapılmış, ses müzik ve efektleri uygun hale getirilmiş (mikslenmiş), HD 25 fps (1920×1080), maksimum 50 MB ve MP4 formatında hazırlanmalıdır.
 • Başvurulan eser/projelerde özel bir kurgu/kuruluma gerek duyulması durumunda dosyada eserlerin mekân içindeki yerleşimlerini gösteren cepheden ve kuşbakışı çizimleri veya fotoğrafları ile eserlerin ağırlıkları, ölçüleri, kurulumunda kullanılacak araç/gereçler ve diğer tüm bilgilerin de yer alacağı bir metin (jpg olarak) “eser görselleri” alanına yüklenmelidir. Yüklenecek metinde katılımcının kimliğine ilişkin hiçbir bilgi yer almamalıdır.
 • Sisteme yüklenecek eserlerin uygun resim, görüntü ve/veya ses niteliği taşıması ve eserin en iyi şekilde yansıtılması zorunludur. Aksi takdirde, yarışmacı uyarılmaksızın yarışma dışı bırakılacaktır.

Seçici Kurul Değerlendirmesi

 • Sergide yer alacak eserler ve ödüller, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenecektir. Seçici Kurul, ikisi Bakanlık temsilcisi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşturulacaktır.
 • Yarışmanın Seçici Kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden (04 Eylül 2023) sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.
 • Bakanlık, değerlendirmeye katılamayan seçici kurul üyesi yerine yedek üyeler içerisinden bir başka üye belirleme hakkına sahiptir.
 • Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alan yarışmacılar belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda sırasıyla başarı ödülüne, mansiyona ve sergilenmeye değer görülecektir. Değerlendirme neticesinde eşitlik olan durumlarda yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirme esnasında eser görselleri ve eser bilgileri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirme aşamasında, başvuruları kavramsal çerçeveye uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
 • Sergiye giren eserler ile ilgili intihal, direkt alıntı, aşırı benzerlik ve/veya eserin başka bir yarışmada ödül aldığı ya da sergilendiği konusunda itiraz olması veya tespit edilmesi durumunda söz konusu eser/projelerin yarışmadan/sergiden çıkartılıp çıkartılmamasına seçici kurul karar verir. Ödül ve sergileme aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse sanatçı aldığı ödül (yasal faizi ile birlikte) ve belgeleri iade edecektir.
 • Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları, yarışma bitiminden sonra gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık tarafından sistemden silinecektir.
 • Seçici Kurul ödül sayılarında değişiklik yapabilir, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

Eser Teslimi

 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda sergiye giren eserler sergilenmeye hazır şekilde, Bakanlıkça ilan edilecek olan sergi mekânına daha sonra elden teslim edilecektir.
 • Kargo veya nakliye gibi alternatif yöntemler ile gönderilen eserlerin sorumluluğu ve gönderi ödemesi kişiye aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sergi mekânı bu konuda sorumluluk almayacaktır.
 • Katılımcılar, eserlerinin kurulumunda kullanılacak araç ve gereçleri kendileri temin edeceklerdir.
 • Sergilenecek eserler, Bakanlıkça ilan edilecek sergi tarihinden önce sergi mekânı ile iletişim sağlanarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sergi mekânı bu konuda sorumluluk almayacaktır.

Güncel Sanat Proje Yarışması ve Sergisi

 • Başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek, 2023 yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Sergi düzeni, Bakanlıkça belirlenecek olan sergi küratörü tarafından oluşturulacak olup katılımcılar sergi düzenine müdahale edemeyecektir.
 • Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Katalogda yarışmacının eser görseli, eser adı ve teknik özellikleri, eserin kavramsal açıklaması ile yarışmacının adı soyadı, okulu ve e-posta adresi yer alacaktır. Katalog Türkçe/ İngilizce olarak basılacağından kişisel bilgilerin yanı sıra kavramsal tanımın da Türkçe/ İngilizce metninin özenli ve doğru olarak sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir.
 • Bakanlık, sergiye teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek kayıp veya her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.
 • Sergi tarihi ve yeri daha sonra Bakanlığımız resmi internet sitelerinden (https://www.ktb.gov.tr/, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ) duyurulacaktır

Güncel Sanat Proje Yarışması 2023 Ödülleri

Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda;

Başarı Ödülü: (5 adet) 24.000 + Başarı Belgesi,

Mansiyon: (5 adet) 12.000 + Başarı Belgesi,

Sergileme: (20 adet) 3.500 + Katılım Belgesi verilecektir.

 • Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak olup, katılımcılar telefon ya da e-posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.
 • Sergiye giren tüm eserlerin sergide yer alması zorunludur. Yarışma neticesinde eseri sergilemeye giren ancak eserini sergilemekten vazgeçen katılımcıların, yarışma sonuçlarının açıklanmasını takiben üç (3) gün içerisinde ıslak imzalı dilekçe ile yarışmalı sergiden çekildiğini, para ödülünden ve başarı belgesinden feragat ettiğini Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne beyan etmesi gerekmektedir.
 • Başarı ödülü ve mansiyon alan katılımcılar, başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında almalı, katılım sağlamayacak olmaları durumunda mücbir sebep göstermeleri ve yerine bir vekil tayin etmelidir.
 • Başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan katılımcıların düzenlenecek olan ödül töreni ve sergiye katılabilmeleri için; gerekli ulaşım, eser taşıma, konaklama gibi giderler kendi sorumluluğundadır.
 • Yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, şartnamede belirtilen ödül ödemesi (damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra), hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kendilerine ait banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2023 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Başarı ödülü ve mansiyon alan yarışmacılardan ödemeleri yapılmadan önce e- devletten alacakları “Gelir İdaresi Başkanlığı Borcu Yoktur” belgesi talep edilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 4 EYLÜL 2023

Sonuçlarının Açıklanması: 15 EYLÜL 2023

Güncel Sanat Proje Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://gorselsanat.ktb.gov.tr/TT_Yarisma/Takvim/Details_?Id=RgZTtOICF6eSbArMCW7Xbg%3d%3d

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap