Güzel Ordu Kısa Film Yarışması

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından kısa film yapımının gelişmesine katkı sağlamak, kısa filmleri geniş kitlelere tanıtmak ve alana ilgi duyan sinemacıları desteklemek amacıyla Güzel Ordu Kısa Film Yarışması düzenlenmektedir. Bu yıl 4.’sü düzenlenen yarışma ulusal ve uluslararası olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilecektir.

 

Güzel Ordu Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen:

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği

  Kategori: Kısa Film, Kültür-Sanat, Fotoğrafçılık, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 19 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 19 KASIM 2020
  Ödüller:

Ulusal Kategoride Seçilen Eserin Yönetmenine;

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺ + Plaket

İkincilik Ödülü: 1.000 ₺ + Plaket

Üçüncülük Ödülü: 500 ₺ + Plaket

Uluslararası Kategoride Seçilen Eserin Yönetmenine;

Birincilik Ödülü: 250 $ + Plaket

Finale Kalan Tüm Filmlerin Yönetmenlerine Plaket

   

Yarışma Hakkında

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek ‘’Güzel Ordu Kısa Film Yarışması’nda ‘’Ulusal’’ ve ‘’Uluslararası’’ olarak iki ayrı yarışma bölümü bulunmaktadır. Ulusal yarışma bölümünün teması ‘’Adalet’’ olarak belirlenmiş olup, Uluslararası yarışma bölümünde konu sınırlaması yoktur. Yarışmanın amacı toplumda adalet konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, adaletin bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve daha adil bir hayat için mücadele etmek gerektiğini vurgulamak; konuyla ilgili yaklaşımları kısa film aracılığıyla anlatmaktır. Film sanatını kendine uğraş edinenlerin adalet konusuna/sorunsalına bakışını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, genç ve yetişkinlerin kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon niteliğindeki çalışmalarını desteklemek; kısa filmin önemini vurgulayıp gelişimine katkıda bulunmak ve geleceğin sinemacıları olacak yeteneklerin keşfedilmesini hedeflemiştir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Konuya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde çekilmiş eserler başvurabilir.
 • Yarışma Kısa Filme ilgi duyan herkese açıktır.
 • Yarışmaya katılacak filmler derneğimizin kısa film web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.
 • Katılımcıların yarışmaya kabulü için film ile birlikte aşağıdaki ek materyalleri de online olarak yüklemesi gerekmektedir.
 1. Filmin Özeti (synopsis)
 2. Filmden Çekilmiş Kareler / Set Fotoğrafları (300 dpi)
 3. Yönetmenin Biyografisi ve Fotoğrafı
 4. Filmin Afişi
 • Filmler istenilen dilde ve coğrafyada çekilebilir ancak ulusal bölüme başvuran filmlerin dili yabancı dil ise Türkçe altyazı zorunluluğu vardır.
 • Yarışmacılar (bireysel veya yapım ekibi adına yönetmen) yarışmaya birden fazla yapıt ile katılabilirler.
 • Yarışmaya süresi (Ön ve arka jenerik süresi dahil) Kurmaca, Animasyon ve Deneysel kategorilerinde 21 dakikayı aşmayan, Belgesel Kategorisinde 41 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on) luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.
 • Filmler Vimeo’ya (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo’ya yüklendikten sonra “Privacy” sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Belirlenen şifre ve URL bağlantısı web sitesinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.
 • Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’dan az olmamalıdır.
 • Filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak yüklenmelidir.
 • Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar ise sarı renkte olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen bütün filmler derneğin yarışma arşivinde saklanır.
 • Yarışmaya başvuran filmlerde özgün müzik kullanılması gereklidir. Özgün Müzik kullanılmadığı durumlarda telif hakkı sorunu bulunmadığına dair hak sahiplerinden alınmış ıslak imzalı muafiyet belgesi başvuruya eklenmelidir.
 • Yarışmaya 01.01.2019 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.
 • Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.

Diğer Hususlar

 • Yarışma sonunda finale kalan eserler üzerinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun 21. Maddesinde tanımlanan işleme, 22. Maddesinde tanımlanan çoğaltma 23. Maddesinde tanımlanan yayma, 24. Maddesinde tanımlanan temsil ve 25. Maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’ne ait olacaktır. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, kullandırabilecektir.
 • Ön elemeyi geçerek finale kalan filmlerin, yönetmen adı belirtilmesi koşuluyla, ticari amaç gözetmeksizin Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği etkinliklerinde yer alması, gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu filmlerin aynı zamanda Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin web sitesinde ve sosyal medya sayfalarında yayınlanması gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
 • Yarışmaya katılan filmler ön seçici kurul ve sonrasında Yarışma Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
 • Ön eleme için dernek web sitesinden online başvuru yeterli olup filmlerin ön elemeden geçmesi durumunda başvuru sahibinden posta yolu ile filmin gösterim kopyasının ve imzalı gösterim izin formunun dernek adresine gönderilmesi istenecektir.
 • Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin Yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme, veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde , Eser sahipleri tarafından Derneğe gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser Dernek tarafından kullanılamaz.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

Değerlendirme

 • Yarışmaya katılacak filmler, başvurular arasından ön seçici kurul tarafından izlenerek belirlenir.
 • Ön elemeden geçip finale kalan filmler yarışma seçici kurulu tarafından değerlendirilir. Yarışma Seçici Kurulu, film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, uzmanlar ve sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşur.
 • Dernek yönetiminden bir kişi seçici kurulun doğal üyesidir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
 • Seçici kurul çalışma düzenini kendisi belirler.
 • Seçici Kurul kararlarını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklandığı basın duyurusundan önce dernek yönetim kuruluna teslim eder.

Kısa Film Yarışması Ödülleri

Ulusal Kategoride Seçilen Eserlerin Yönetmenlerine;

Birincilik Ödülü: 4.000 Türk Lirası + Plaket

İkincilik Ödülü: 1.000 Türk Lirası + Plaket

Üçüncülük Ödülü: 500 Türk Lirası + Plaket

Uluslararası Kategoride Seçilen Eserin Yönetmenine;

Birincilik Ödülü: 250 Dolar + Plaket

Finale kalan tüm filmlerin yönetmenlerine de ayrıca plaket verilir.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 19 EKİM 2020 

Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 19 KASIM 2020

Güzel Ordu Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.gofilmfest.org/basvuru/sartname

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap