Hack To The Future 2023

VakıfBank tarafından, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, dijital bankacılık, kullanıcı deneyimi, yeni nesil müşteri iletişimi alanlarında yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirilmesini teşvik etmek amaçlarıyla Hack To The Future 2023 düzenleniyor. Ödüllü fikir yarışması başvuruları devam ediyor.

Hack To The Future 2023

Düzenleyen:Vakıfbank
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları,
Tasarım Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Lisans öğrencileri veya mezunlarından oluşan 2-4 kişilik takımlar.
Son Başvuru Tarihi:19 OCAK 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:30 OCAK 2023
Ödüller:En İyi MVP: 50.000 ₺
En İyi Sosyal Girişim: 30.000 ₺
En Yenilikçi Teknolojik Çözüm: 30.000 ₺
En İyi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı: 30.000 ₺
En iyi Global Çözüm: 30.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Senin hayalindeki gelecek finansa yön verecek.

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikten dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımına, yeni nesil müşteri iletişiminden yenilikçi ürün ve hizmetlere yönelik çözüm önerilerinle Hack to the Future’a katıl, finansın geleceğine yön ver.

Yarışma Temaları

 • Yenilikçi Ürün ve Hizmetler
 • Dijital Bankacılık Kullanıcı Deneyimi ve Tasarımı
 • Yeni Nesil Müşteri İletişimi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya bireysel katılım mümkün değildir, takım halinde katılmak zorunludur. Takımlar en az 2 en fazla 4 kişiden oluşabilir. Takım kaptanının başvurusu sonrasında en az bir takım üyesinin onayıyla takım başvurusu tamamlanacaktır. Etkinlik günü takımlar başvuru formunda belirtilen sayıda hazır olmalıdır.
 • Etkinlik hibrit şekilde gerçekleştirilecek olup katılımcıların ürün ve prototip hazırlık aşaması online olarak, finale kalan takımların final sunumları için ise fiziki ortamda etkinliğe katılması gerekmektedir. Final sunumlarına katılmaya hak kazanan takımların, ekip üyelerinden en az iki kişinin final sunumlarına katılım sağlaması beklenmektedir.
 • Hackathon’a odak alanlarıyla ilgili iş fikri olan herkes katılabilir. Programa katılım için yazılım geliştirici olma zorunluluğu yoktur.
 • Katılımcılar lisans öğrencileri veya mezun olmalıdır.
 • Birden fazla takımla başvurulamaz.
 • VakıfBank ve iştiraklerinde çalışanlar, bu kişilerin birinci derece akrabaları, bankamızla iş ilişkisi içinde olan tüm iş ortakları düzenlenen yarışmada yer alamaz.
 • Proje VakıfBank Hackathon’a özel kodlanmış/üretilmiş olmalıdır.
 • Yarışmaya katılabilmek için bu web sitesi üzerinden başvuru formunun doldurulması zorunludur.

Yarışma Başvuru Süreci ve Koşulları

 • Başvuran başvuru yapmadan önce https://hacktothefuture.com.tr sitesinde yer alan VakıfBank Hack to the Future Etkinliği (VakıfBank Hackathon 2023) hakkındaki tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okuyarak onaylamak suretiyle VakıfBank Hackathon 2023 Etkinliğine başvurmaktadır.
 • VakıfBank Hackathon 2023 Etkinliğine bireysel katılım mümkün değildir, takım halinde katılmak zorunludur.
 • VakıfBank Hackathon 2023 Etkinliği’nde yarışma sadece takımlar düzeyinde olacaktır. Bir takım en az 2 en fazla 4 kişiden oluşabilir.
 • Birden fazla takımla başvurulamaz. Her Başvuran, sadece bir takıma katılabilir.
 • Başvuru yapmak için ilk olarak Başvuran Takım Üyelerinin birlikte Web sitesi üzerinden Takımlarını oluşturmaları gerekmektedir.
 • Daha sonra başvuran takım üyeleri, takımı oluştururken bildirdikleri e-posta adreslerine gönderilen link ile açılan https://hacktothefuture.com.tr sitesinde bulunan başvuru sayfasından oluşturdukları takım dahilinde bireysel başvuru yapacaklardır.
 • Başvuru esnasında, Hackathon başvuru formunda yer alan zorunlu alanlarla birlikte zorunlu olmayan alanların da doldurulması tavsiye edilir.
 • Başvuran Takım Üyeleri; Takım liderinin ad soyadını (zorunlu), Takım Adını (zorunlu), Takımın kaç kişiden oluştuğunu(zorunlu), Takımı oluşturan kişilerin ad soyadlarını (zorunlu), Takımı oluşturan kişilerin e-posta adreslerini (zorunlu), Proje fikrini (zorunlu), Temaları (zorunlu), Katılım Motivasyonu (Zorunlu), Deneyim ve Yetkinlikleri (zorunlu), Ekip Tanıtım ve Fikir videosunun linki (opsiyonel) Takım bilgilerini içeren Takım Başvuru formunu doldurup kaydederek Takımlarını oluşturacaktır.
 • https://hacktothefuture.com.tr adresli Web Sitesinde bulunan Başvuru formu sayfasında, kişisel verilerin korunmasına dair Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri ve Başvuru Şartnamesi ile Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerinin ayrı ayrı okunup kabul edildiğine dair iki onay kutucuğu yer almaktadır. Bu kutucuklar tıklanmadan Takım oluşturma ve Takım başvuru işlemi tamamlanmayacaktır.
 • Takım Başvurusunu takiben, takım üyelerine, başvuru esnasında verdikleri e-posta adresleri üzerinden, takımının oluşturulduğuna dair teyit mesajı ve Bireysel başvuru formu linkini içeren onay e-postası gönderilecektir.
 • Başvuranların, başvuruları sırasında ön elemeye tabi tutulması amacıyla özgeçmişlerini (opsiyonel) yüklemeleri tavsiye edilir. Bu özgeçmiş ve ek dokümanlar VakıfBank tarafından ön elemede değerlendirilecektir.
 • VakıfBank Hackathon 2023’ye başvurmak için Başvuran Takım üyelerinin onay e-postasında yer alan linki tıklayarak açılan sayfada bulunan Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.Takım kaptanının başvurusu sonrasında en az bir takım üyesinin onayıyla takım başvurusu tamamlanacaktır.
 • Başvuranların, Başvuru Formu’nda vermiş oldukları tüm bilgilerin kendilerine ait olduğunu, bunların herhangi bir gizlilik arz etmediğini beyan eder. Başvuranların, fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve kurumlar nezdinde hak sahipliğini tescil edecek ve bunların üçüncü kişilerce kullanımına ilişkin gerekli hukuksal tedbirleri alacaktır.
 • Bir Başvuran’ın kimliği ve/veya adresine ilişkin yanlış ve yanıltıcı bilgi, katılımı ve kazanılacak ödülü geçersiz kılabilir. Bu sebeple Başvuranların, tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Başvuran kayıt bilgileri nedeniyle başvuru ve katılım hakkı ve kazanılan ödül her aşamada VakıfBank tarafından iptal edilebilir.
 • Başvuranın VakıfBank ile paylaştığı bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir /proje ve/veya taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen kuruluş olan VakıfBank sorumlu olmayacaktır.
 • Hackathon’a katılabilmek için VakıfBank tarafından ön eleme sonrası başvurunun onaylanması ve kabul edilmesi gerekir.
 • VakıfBank, başvurusu kabul edilen takımların yanı sıra bir yedek/bekleme listesi oluşturabilir.
 • Bu sürecin ardından seçilen Takımlar web sitesinden ilan edilecek ve VakıfBank tarafından düzenlenen Hackathon’a katılacaktır.
 • Başvurusu uygun görülen ve ön değerlendirmeden geçen Başvuranlara aynı e-posta üzerinden duyuru yapılacaktır.
 • Başvuran, VakıfBank Hack to the Future Etkinliği kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını, fikir/projenin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve herhangi bir 3. kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, varsa içindeki tüm telif, lisans ve benzerlerine ilişkin bedellerin ödendiğini veya ilgili hakların temin edildiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırı davranması halinde Başvuran, üçüncü kişiler tarafından VakıfBank’a yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle VakıfBank ’ın uğrayacağı her türlü zararı VakıfBank’ın ilk talebi halinde derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcıların, fikir/projelerinin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanmaları halinde bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluk Katılımcıların kendilerine ait olacaktır. Katılımcılar, başkalarının haklarını ihlal etmesi, başkalarının patentlerini, ticari sırlarını, telif haklarını, tanıtımlarını, gizlilik ve diğer mülkiyet haklarını kullanması halinde yarışmadan men edileceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 • Başvuran, yarışma kapsamında VakıfBank için yaratacağı fikir/projenin VakıfBank’ın saygın kurumsal kimliği ile bağdaşmayan ve buna zarar getirecek hususlar içermeyen ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Başvuran ileteceği fikir/projenin, orijinal ve özgün olmaması, herkes tarafından bilinen ve öngörülebilen uygulamalara ilişkin olması, dünyada ya da Türkiye’de mevcut ya da yakın gelecekte zaten hayata geçirilecek bankacılık uygulamalarından ayırt edici bir özelliğinin olmaması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda hali hazırda şekillenen ve yakın bir gelecekte uygulamaya alınması kuvvetle muhtemel olan bir uygulamaya ilişkin olması hallerinde, bu fikrin VakıfBank tarafından aynen ya da geliştirilmiş olarak kullanılmasına herhangi bir itirazı olmayacağını peşinen kabul eder.
 • Diğer taraftan, Başvuranın, hali hazırda VakıfBank’ın sunduğu bankacılık ve finans hizmetleri kapsamında zaten kullanılan, uygulanan, bilinen, üzerinde çalışılan, proje aşamasında olan, geliştirilen tüm fikir ve projeleri (Bankacılık sırrı kapsamında) bilmesi mümkün olmadığından, başvurusuna konu fikir/projenin ileride VakıfBank tarafından haksız olarak kullanıldığı iddiasında bulunmayacağını ve bu kapsamda herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu başvuruyu yaparken kabul etmiştir.
 • Başvuran, VakıfBank Hackathon 2023 Etkinliğine katılımı söz konusu olur ise VakıfBank‘ın da içinde yer aldığı bankacılık ve finans sektörü ile alakalı başka firmalara ve/veya VakıfBank’ın rakip firmalarına hiçbir surette yarışma konusu fikir/projeyi vermeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül almaya hak kazananlar, https://hacktothefuture.com.tr sitesinden duyurulacaktır.
 • Ödül almaya hak kazananlar; gerek yarışma kapsamında yarattığı fikir/proje ile ilgili bilgileri ve gerekse VakıfBank’ın faaliyetleri ile ilgili olarak öğreneceği ticari sırları, VakıfBank’ın çeşitli alanlarda kullanmakta olduğu metotları, çalışma biçimlerini, iş hacimlerini, hazırlanmış ve hazırlanmakta olan projeleri, fikri hakları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere VakıfBank’a ait olan her tür bilgi ve belgeleri hiçbir şekil ve surette kullanmamayı, kurum ve kuruluşların yararına kullandırmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, bu sır saklama yükümlülüğüne uyacağını, fikir/projenin ve diğer her türlü gizli bilgi ve belgenin gizliliğini sağlayarak titizlikle saklayacağını, bu hususta her önlemi alacağını, gizlilik esaslarına uygun hareket edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • VakıfBank yarışma kapsamında takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Katılımcılar, VakıfBank Hackathon 2023 Etkinliği’ne katılımları ile bu değişiklik hakkını kabul etmiş sayılacaklardır. Değiştirilen şart ve hükümleri reddeden herhangi bir Katılımcı, yarışmadan diskalifiye edilebilecektir.
 • VakıfBank’ta çalışmayan, VakıfBank çalışanlarının birinci derece akrabası olmayan ve VakıfBank ile herhangi bir iş ilişkisi içinde olmayan herkes katılabilir.
 • Lisans öğrencileri veya mezun olanların başvuruları değerlendirilecektir.
 • VakıfBank tarafından yapılan tüm itirazlar tamamen VakıfBank’ın kendi mutlak takdirine göre yapılmış olup nihai ve bağlayıcı olacaktır.
 • Yarışmaya başvururken Başvuran/Katılımcılar tarafından verilen/iletilen kişisel veriler, başvurudan önce incelemeye sunulan VakıfBank Hackathon 2023 Etkinliği kapsamında, kişisel verilerin işlenmesine ve veri kullanımına ilişkin Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerindeki esaslar çerçevesinde işlenecektir.
 • Katılımcılar etkinlik süresince genel ahlak kurallarına aykırı davranmamayı, cinsiyet, engelli/maluliyet, fiziksel görüntü, vücut ölçüleri, din, dil ve ırk gibi konularda ayrımcı davranışlar sergilememeyi, diğer Takımların/Katılımcıların çalışmalarını engelleyecek faaliyetleri gerçekleştirmeyeceğini taahhüt ederler.
 • Katılımcıların rencide edici, hakaret içerikli konuşma yaptıklarının, herhangi bir sosyal medya platformunda bildirimde bulunduklarının tespiti halinde veya Katılımcıların yarışma süresince suç teşkil edecek bir davranış sergilemeleri durumunda ilgili Katılımcılar, VakıfBank tarafından diskalifiye edilecektir.
 • Başvuranların başvurmakla birlikte https://hacktothefuture.com.tr sitesinde yer alan tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okumuş onaylamış olacaktır.
 • Başvuru süresi tamamlandıktan sonra takım üyelerinde olabilecek değişiklikler https://hacktothefuture.com.tr web sitesindeki iletişim formu aracılığıyla 26/01/2023 tarihine kadar bildirilmelidir. Belirtilen tarihten sonra yapılan değişiklikler başvuru hakkının kaybedilmesine neden olacaktır.

Hack To The Future 2023 Ödülleri

En İyi MVP: 50.000 ₺
En İyi Sosyal Girişim30.000 ₺
En Yenilikçi Teknolojik Çözüm: 30.000 ₺
En İyi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı: 30.000 ₺
En iyi Global Çözüm: 30.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 19 Ocak 2023 saat 23:59

Seçilen Takımların Duyurulması: 30 Ocak 2023

Hackathon Öncesi Seçilen Takımlarla Temel Girişimcilik Eğitimi: 1 Şubat 2023

Hackathon Öncesi Seçilen Takımlarla İş Modeli Kanvası ve Sunum Teknikleri Eğitimi: 2 Şubat 2023

Hackathon: 3-4-5 Şubat 2023

Finale Kalan 10 Takımın Duyurulması: 6 Şubat 2023

Ödül Günü: 10 Şubat 2023

Hack To The Future 2023 Bilgi ve Başvuru için: https://hacktothefuture.com.tr/#katilim-kosullari

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap