Halil Kaya Gedik İstanbul Kaynakçılık Beceri Yarışması

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması, öğrencilerin yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarılması, öğrencilere bilimsel düşünme, girişimcilik, rekabet edebilme bilincinin kazandırılması ve öğrencilere ekip çalışma ruhunun kazandırılması amaçlarıyla Halil Kaya Gedik İstanbul Kaynakçılık Beceri Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Halil Kaya Gedik İstanbul Kaynakçılık Beceri Yarışması

Düzenleyen:Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,
İstanbul Gedik Üniversitesi, Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
ve Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş birliğinde.
Kategori:Proje Yarışmaları, Lise Yarışmaları, Tasarım Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:İstanbul
Kimler Başvurabilir:İstanbul ilindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının metal teknolojileri alanı ve örgün eğitimde bulunan 10, 11 veya 12. Sınıf öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:30 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:13 MAYIS 2022
Ödüller:Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü: Tablet + Kupa + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: Tablet + Kupa + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: Tablet + Kupa + Başarı Belgesi
Mansiyon Ödülü: Tablet + Kupa + Başarı Belgesi

Okul Ödülleri
Birincilik Ödülü: 1 Adet Kaynak Makinası + 5 Makara Özlü Tel
İkincilik Ödülü: 1 Adet Kaynak Makinası + 3 Makara Özlü Tel
Üçüncülük Ödülü: 1 Adet Kaynak Makinası + 2 Makara Özlü Tel
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Ülkemizde kaynak konusunda nitelikli gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak, kaynak teknolojisinde farkındalık yaratmak ve gençleri bu alanda uzmanlaştırmaya teşvik etmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, İstanbul Gedik Üniversitesi, Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ve Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret AŞ. Arasında yapılan 22/01/2020 tarihli Protokol çerçevesinde ve Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sponsorluğunda; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmî ve özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının metal teknolojileri alanında öğrenim gören öğrencilerin katılacağı Halil Kaya Gedik Kaynakçılık Beceri Yarışması düzenlenecektir.

Yarışma Amacı

Bu yarışma ile;

 • Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması,
 • Bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması,
 • Bilimsel bulguların öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılması,
 • Öğrencilerin temel ve uygulamalı bilimler alanlarında araştırmaya teşvik edilmesi,
 • Öğrencilerin yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarılması,
 • Öğrencilere bilimsel düşünme, girişimcilik, rekabet edebilme bilincinin kazandırılması,
 • Öğrencilere ekip çalışma ruhunun kazandırılması, amaçlanmaktadır.

Yarışma Süreci ve Şekli

İstanbul ilindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının metal teknolojileri alanı ve örgün eğitimde bulunan 10., 11. veya 12. Sınıf öğrencilerinin katılacağı Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Salonunda 13 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan Halil Kaya Gedik Kaynakçılık Beceri Yarışması; Metal Aktif Gaz Kaynağı kategorisinde gerçekleştirilecektir.

Yarışmanın duyurusu, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gedik Holding, İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı internet sayfaları ile www.gedikkaynakcilikyarismasi.com’ndan yapılacaktır.

Metal teknolojileri alanında yapılan çalışmaların ve gelişmelerin paylaşılması, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla yarışmaya katılan okulların varsa metal veya kaynakçılık alanında çalışmalarından seçtiği bir tanesini sergilemeleri için yarışma salonunda stantlar kurulacaktır.

Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi için Organizasyon Yürütme Kurulu kurulacaktır.

Organizasyon Yürütme Kurulu; İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Temsilcisi, İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Temsilcisi, İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programı Temsilcisi, İstanbul Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Temsilcisi, Gedik Test Merkezi Temsilcisi, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Temsilcisi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü Temsilcisi ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün belirleyeceği bir alan öğretmeninden oluşacaktır.

Kurulun Görevleri

 1. Yapılacak yarışmaya ait uygulama esaslarını belirlemek,
 2. Kurulacak Sekretarya aracılığıyla gerekli iletişimi sağlamak,
 3. Ödül töreni düzenlemek,
 • Yarışma salonu ve çevresinin güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Yarışmada dereceye girenleri belirlemek amacıyla; yarışma alanının/salonunun kurallara uygunluğunu sağlamak, yarışmanın kurallara uygun olarak yürütülmesini ve yarışma sürecinde yarışma ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamakla görevli Hakem Heyetini oluşturmaktır.

Başvuru Kayıt ve Genel Kurallar

 • Yarışmaya katılacak olan okullar, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde belirlenen ilke ve esaslara uygun olarak hareket ederler.
 • İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Salonunda 13 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek yarışmaya İstanbul’daki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören metal teknolojileri alanı ve örgün eğitimde yer alan 10. 11. veya 12. sınıf öğrencileri katılacaktır.
 • Okul idaresi tarafından belirlenen 1 (bir) öğrenci ve 1 (bir) danışman ile yarışmaya okul bazında katılım sağlanacaktır.
 • Halil Kaya Gedik Kaynakçılık Beceri Yarışmasının kayıt işlemleri, okul idaresince seçilen öğrencilerin bilgilerini içerecek şekilde 4 Nisan 2022- 30 Nisan 2022 tarihleri arasında yukarıda belirtilen internet adreslerinde yayınlanacak olan başvuru formunun okul idaresi tarafından elektronik ortamda doldurulmasıyla gerçekleştirilecektir.
 • Başvuru formunun çıktısı okul müdür/müdür yardımcılarınca imzalanıp mühürlenecek ve yarışmadan önce yetkililere teslim edilecektir. Başvurusu kurumlarınca onaylanmayan öğrenci yarışmaya alınmayacaktır.
 • Yarışma saat 10.00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır.
 • Yarışma alanına yarışmacılar ve saha görevlileri dışında kimse girmeyecektir.
 • Yarışmadan önce veya sonra, rakiplerini, hakemleri ve görevlileri aşağılayıcı hareketlerde bulunan yarışmacılar ve danışmanları; katıldıkları bütün yarışmalardan eleneceklerdir.
 • Yarışma süresince doğabilecek anlaşmazlıklar hakem heyeti tarafından kesin karara bağlanacaktır.
 • Yarışmacılar, hakem heyeti tarafından belirlenen iş güvenliği kurallarına uyacaklar, kendilerine yarışma sırasında kullanılmak üzere maske, önlük ve kaynakçı eldiveni verilecektir.
 • Ekip sorumlusu danışman öğretmenler öğrencilerine, rakiplerinin yarışmanın bir parçası olduğunu anlatarak kazananın tebrik edilmesi gerektiğini ve kaybedene de saygı duyulması gerektiğini anlatacaklardır.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler ile danışman öğretmenlerin yemek, çay, kahve vs. ikram giderleri Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfınca karşılanacaktır.

Kapanış ve Ödül Töreni

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri 13 Mayıs 2022 tarihinde yarışma salonunda yapılacak kapanış ve ödül töreninde verilecektir.

Yarışma İletişim

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Celalettin DÜNDAR

Tel: (05337058416)

İnternet adresleri: www.gedik.com.tr             

                               www.gedik.edu.tr               

                               www.gedikegitimvakfi.org.tr           

                               www.gedikkaynakcilikyarismasi.com

e/posta: cdundar@gedik.com.tr

Halil Kaya Gedik İstanbul Kaynakçılık Beceri Yarışması Ödülleri

Yarışmada dereceye giren öğrencilere, danışman öğretmenlere, okul/kurum müdürlüklerine İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından verilecek ödüller yarışma duyurusuyla birlikte yukarıda belirtilen internet sayfalarından ilan edilecektir.

İlk üçe giren öğrencilere birer adet tablet, kupa ve Başarı Belgesi ve danışman öğretmenlere kupa ve Başarı Belgesi verilecektir. Yarışmaya katılan ve hakem heyetinin belirleyeceği bir öğrenciye mansiyon ödülü olarak birer adet tablet, kupa ve Başarı Belgesi, danışman öğretmene ise kupa ve Başarı Belgesi verilecektir.

Yarışmada dereceye giren okula ödül olarak;

a. İstanbul birincisi olan okula,1 adet kaynak makinası (GKM 420 2G) ve okulda temrin malzemesi olarak kullanılmak üzere 5 Makara Özlü Tel

b. İstanbul ikincisi olan okula 1 adet kaynak makinası (GKM 350 G) ve okulda temrin malzemesi olarak kullanılmak üzere 3 makara özlü tel,

c. İstanbul üçüncüsü olan okula 1 adet kaynak makinası (GKM 250 G) ve okulda temrin malzemesi olarak kullanılmak üzere 2 makara özlü tel,

d. Yarışmaya katılan her okula plaket,

f. Her katılımcıya (yarışmacı öğrenci ve danışman öğretmene) katılım belgesi verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2022

Yarışma Tarihi: 13 MAYIS 2022 Saat: 10.00 – 13.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 13 MAYIS 2022

Halil Kaya Gedik İstanbul Kaynakçılık Beceri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.gedikkaynakcilikyarismasi.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap