Hayat Boyu İyilikte Yarışıyoruz Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması 2022

Deniz Feneri Derneği tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, kursiyerlere iyilik, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve iyilikte yarışma kavramlarının tanıtmak ve sevdirmek amaçlarıyla Hayat Boyu İyilikte Yarışıyoruz Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 5.’si gerçekleştirilen iyilik yarışması başvuruları devam ediyor.

Hayat Boyu İyilikte Yarışıyoruz Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması 2022

Düzenleyen:Deniz Feneri Derneği tarafından İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü iş birliğinde.
Kategori:Proje Yarışmaları, Halk Eğitim Merkezi Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri
ve olgunlaşma enstitülerindeki 18 yaş ve üzeri kursiyerler ile 15 yaşını
doldurmuş açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liseleri öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:6 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:6 HAZİRAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 9.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000₺
Teşvik Ödülü: Tablet (Akıllı Saat) + Kültür Kitap Seti
Çoklu Katılım Ödülü: Tablet (Akıllı Saat) + Kültür Kitap Seti
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Şimdi Dijital İyilik Zamanı! 

MEB ile Deniz Feneri Derneği arasında 14.11.2020 tarihinde imzalanan “İyilik Okulu İş Birliği Protokolü” kapsamında, daha önce pandemi şartlarından dolayı okullarımızın kapalı olması nedeniyle gerçekleştiremediğimiz “Uygulamalı İyilik Yarışması”nı, 2021-2022 Eğitim öğretim yılında da pandemi şartlarının devam etmesi nedeniyle online olarak gerçekleştireceğiz.

Deniz Feneri Derneği ile MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liseler ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı, halk eğitimi merkezleri/olgunlaşma enstitüleri ve açık öğretim kurumlarındaki kursları/okulları kapsayan protokol, öğrencilerde, okullarda ve toplumda iyilik ve insani değerlere ait hassasiyetleri artırmayı; toplumsal dokunun güçlendirilmesini hedefliyor.  

MEB İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde ilk kez 2014-2015 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiğimiz “iyilik okulu” projesi ve bu proje kapsamında daha önce 4 eğitim öğretim yılında okullarda yürüttüğümüz “Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması” ile Türkiye’nin dört bir yanında okuyan gençlerimizi bir kez daha iyilik yapmaya ve iyilikte yarışmaya davet ediyoruz.

Öğrencilerin içinde yaşadığı topluma, ülkesine ve yaşadığı dünyaya daha duyarlı, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilincine sahip gençler olarak yetişmelerine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen ““Hayat Boyu İyilikte Yarışıyoruz” Projesi Yarışması” 2022 yılında online olarak 5.kez uygulanacak.

Haydi Gençler İyiliğe! Haydi Hayat Boyu İyiliğe!

“İyilik Düşün İyilik Yap!” sloganıyla öğrencileri/kursiyerleri iyilik düşünmeye davet eden ve “Haydi Gençler İyiliğe!” “Haydi Hayat Boyu İyiliğe” sloganıyla da öğrencileri/ kursiyerleri iyilik için harekete geçmeye çağıran Deniz Feneri Derneği, proje kapsamında MEB İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile Türkiye’deki bütün okullara/kurumlara projeyle ilgili doküman, afiş ve broşürlerin tamamını online olarak gönderdi.

Yarışmanın Amacı

Öğrencilere/kursiyerlere iyilik, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve iyilikte yarışma kavramlarının tanıtmak ve sevdirmek.

İyilik Yarışması Başvuru Koşulları

 • Uygulamalı iyilik projelerinin konusu “iyilik” olmalıdır.
 • Uygulamalı iyilik projeleri insana, canlıya ve çevreye katkı sağlamalıdır.
 • Uygulanmamış projeler yarışmaya dâhil edilmezler.
 • Kopya edilmiş, 2021-2022 eğitim öğretim yılında veya daha öncesinde herhangi bir ortamda yayımlanmış veya başka bir yarışma/proje kapsamında uygulanmış projeler bu yarışmaya katılamaz.
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerindeki 18 yaş ve üzeri kursiyerler ile 15 yaşını doldurmuş açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liseleri öğrencileri uygulamalı iyilik yarışmasına katılabilir.
 • Yarışmaya, halk eğitimi merkezleri/olgunlaşma enstitülerinde, 18 yaş üzeri kursiyerler; açık öğretim kurumlarında ise 15 yaşını doldurmuş öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmaya proje kapsamındaki okul/kurumları temsilen bir veya birden fazla proje ekibi katılabilir.
 • Her proje ekibi pandemi koşullarına uygun ve online faaliyette bulunmak şartıyla en fazla üç öğrenci/kursiyerden oluşur. Öğrenciler/kursiyerler, aynı sınıftan/kurstan olabileceği gibifarklı sınıflardan/kurslardan da olabilir.
 • Öğrencileri/kursiyerleri çalıştırmak, teknik bilgilendirme ve rehberlik amacıyla her proje ekibine pandemi koşullarına uygun ve online faaliyette bulunmak şartıyla, bir “proje danışmanı” öğretmen/usta öğretici görevlendirilir.
 • Öğrenciler/kursiyerler, aynı ekip ve proje danışmanı yarışmaya birden fazla iyilik projesiyle katılabilir.
 • Projenin içeriğine göre, pandemi koşullarına uygun ve online faaliyette bulunmak şartıyla, proje ekibine öğrenci/kursiyer ve proje danışmanı takviyesi yapılabilir. Ancak bu durumda sadece üç öğrencinin/kursiyerin ve bir proje danışmanının adı projenin yürütülmesinden sorumlu Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi’ne bildirilir.
 • “Hayat Boyu İyilikte Yarışıyoruz” projesi kapsamında halk eğitimi merkezleri/olgunlaşma enstitülerinden Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi’ne ulaştırılan proje metinleri ve proje uygulamalarına ait her türlü yazılı ve görsel materyal, toplumsal fayda gözetilerek herhangi bir izne gerek duyulmaksızın kullanılabilecek ve uygulamaya konulabilecektir.
 • Tek bir proje gibi gönderilen, birden fazla uygulanmış iyilik projesi; yarışmanın formatı açısından sağlıklı bir şekilde değerlendirilemediğinden yapılan her iyilik farklı bir isimle ve ayrı ayrı proje olarak gönderilmelidir.
 • Kapsamdaki okul/kurumlardan uygulamalı iyilik projesi yarışmasına 5 ve üzeri projeyle katılanların arasından en fazla proje gönderen proje ekibi ve bu ekibin okulu/kurumu, “çoklu katılım ödülü” ile ödüllendirilir.

Puanlama

 • Proje puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıyla belirlenir. Puanlarda eşitlik olması halinde söz konusu projenin/projelerin değerlendirmesi yeniden yapılır.
 • Uygulamlalı iyilik projesi yarışmasına katılan projelere ait yazılı, görsel ve dijital veriler proje sürecinde farkındalık oluşturmak için, proje paydaşı genel müdürlüklerin ve bunlara bağlı okul/merkezlerin web sitesinde; ayrıca yerel, ulusal ve sosyal medyada yayımlanır. Bu konuda başarılı olmuş çabalar, puanlama kriterlerinde belirtilen puanlar üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sonuçlar açıklandıktan sonra, iki iş günü içerisinde itiraz olursa, seçici kurul tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.

Görsel Materyal Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Uygulamalı iyilik projelerine ait görsel materyaller (fotoğraf-video) yarışma kriterleri arasında yer aldığı için özenli çekilmiş olmalıdır.
 • Videoların daha sonra hazırlanacak ödül töreni, kitap ve film çalışmalarında kullanabilmesi için çekimlerin yatay kadraj (yatay çekim), fotoğrafların ise hem yatay hem dikey çekim olarak yapılması ve mümkünse en yüksek piksel kalitede olması gerekmektedir.
 • Proje ekibinin proje danışmanıyla birlikte toplu fotoğrafı yanında, proje uygulama süreçlerinin her birinden en az 10-15 adet fotoğraf çekilmiş olmalıdır.
 • Projeyi tanıtıcı en fazla 2 dakikalık proje tanıtım filmi hazırlanmalıdır.
 • Proje yerel, ulusal ve sosyal medyada haber olarak yer aldıysa, fotoğraf ve videoları ile sosyal medya hesap adresleri flaş bellekte yer almalıdır.

Proje Formu

 • “Hayat Boyu İyilikte Yarışıyoruz” Formu” www.iyilikokulu.org ve www.iyilikokuluodulleri.com internet adresinden indirilir.
 • Proje Formu, word dosyası formatında doldurulur ve Flash belleğe kaydedilir.
 • Proje Formunda şu başlıklar yer almaktadır
 • Okulu/merkezi
 • İlçe ve ili
 • Proje kapsamındaki okul/kurumların adres, tel ve e-posta adresi
 • Kapsamdaki okul/kurumların müdürünün adı, GSM telefonu ve e-posta adresi
 • Proje Danışmanının adı, GSM telefonu ve e-posta adresi
 • Projeye katılan öğrencinin ekibinin ad ve sınıfları
 • Proje adı
 • Proje sloganı (varsa)
 • Projenin hedef kitlesi
 • Projeden yararlanan hedef kitlenin (insan, hayvan, bitki) sayısı
 • Projede yapılan iyiliklerin miktarı, sayısı ve TL karşılığı (varsa)
 • Projede iş birliği yapılan kurumlar (varsa)
 • Projenin başlangıç tarihi
 • Projenin bitiş tarihi
 • Proje fikrinin ortaya çıkışı (gerekçesi)
 • Projenin amacı
 • Projenin hedefleri
 • Proje faaliyetleri
 • Projenin sürdürülebilirliği
 • Projenin sonucu (projenin kazanımları)

Proje Faaliyetlerinin Belgelendirilmesi

 • Yarışmaya katılanlar, iyilik projelerinin, uygulamalı olarak gerçekleştirildiğine dair belge, görsel malzeme (fotoğraf, video vs.) sunmak zorundadır.
 • Projeden yararlanan hedef kitlenin (insan, hayvan, bitki) sayısı belirtilir.
 • Projede maddi olarak yapılan iyilikler (varsa) belge ile (fiş, dekont, makbuz, tutanak vb.) vesikalandırılır, isim, sayı, miktar ve TL olarak belirtilir.

Proje ve Görsel Materyalin Ulaştırılması

 • Proje Formu, kurumlar arası yazışmalar, her türlü bilgi, belge ve görsel materyal (video-fotoğraf-afiş-broşür) virüs kontrolü yapılmış temiz bir flash bellek ile veya internet üzerinden online olarak gönderilir.
 • Yıpranmış, tahrip olmuş veya virüs bulaşmış flash belleklerin açılmamasından Deniz Feneri Derneği sorumlu değildir.
 • İsteyen katılımcılar yarışmayla ilgili her türlü materyali omersadik.kendir@denizfeneri.org.tr ve ahmet.karademir@denizfeneri.org.tr elektronik posta adreslerine online olarak 06.05.2022 Cuma günü saat: 17:00’e kadar gönderebileceklerdir.
 • Projeler elden, posta ile veya internet üzerinden 06.05.2022 Cuma günü saat: 17:00’e kadar, Deniz Feneri Ankara Şubesi, “İyilik Okulu Ödülleri Koordinatörlüğü”, Eski Köy Yolu Cad. No:23 Pursaklar/ANKARA adresine ulaştırılmış olmalıdır.
 • Belirlenen tarih ve saatten sonra ulaştırılan projeler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Sonuçların Açıklanması

 • Sonuçlar, 06 Haziran 2022 Pazartesi açıklanacaktır.
 • Ödüle layık görülen projeler alfabetik olarak www.denizfeneri.org.tr; www.iyilikokulu.org; www.iyilikokuluodulleri.com adreslerinde ilan edilecektir.
 • Derecelendirmeler ödül töreninde açıklanacaktır.

Ödüllendirme

 • Yarışmada dereceye giren uygulamalı iyilik projesinin kapsamdaki okul/kurumu da, aynı derece ile “iyilik okulu”/”iyilik merkezi” unvanı verilerek ödüllendirilir.
 • Ödüller, yarışmaya katılan ve dereceye giren proje ekibi ve sözkonusu projenin uygulandığı okul/kurumlara ödül töreninde takdim edilir. Deniz Feneri Derneği’nin onayı olmadan ödül alacak isimlerde değişiklik yapılamaz.
 • Projenin dereceye girmesi hâlinde, bildirilen isimlere nakit ödülleri Deniz Feneri Ankara Şubesi’nde elden veya bildirecekleri bir hesaba yatırılarak verilir.

Seçici Kurul

MEB

 • Ortaöğretim Genel Müdürlüğü temsilcisi
 • Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü temsilcisi
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğü temsilcisi
 • Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü temsilcisi
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü temsilcisi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcisi
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcisi

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri

 • Türk Kızılay temsilcisi
 • Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) temsilcisi
 • Deniz Feneri Derneği temsilcisi
 • Proje koordinatörü
 • Görsel medya uzmanı

Değerlendirme Kriterleri

Proje metni: % 15

Projede özgünlük: % 10

Projenin uygulanması: % 30

Görsel materyal (fotoğraf.-video): % 15

Sürdürülebilirlik: % 10

Yerel medyada yer alma: % 5

Sosyal medyada yer alma: % 5

Ulusal medyada yer alma: % 10

Yarışma İletişim

Deniz Feneri Ankara Şubesi

Eski Köy Yolu Cad. No: 23 Pursaklar/ANKARA

Tel: 0312 527 30 30  Faks: 0312 527 30 31

(Ahmet Karademir-İyilik Okulu Proje Koordinatörü) – GSM: 0532 715 30 91

e-posta: ahmet.karademir@denizfeneri.org.tr

(Ömer Sadık Kendir-İyilik Okulu Projesi) – GSM:0535 899 22 28 e-posta: omersadik.kendir@denizfeneri.org.tr

Hayat Boyu İyilikte Yarışıyoruz Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması 2022 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 9.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000₺
Teşvik Ödülü: Tablet (Akıllı Saat) + Kültür Kitap Seti
Çoklu Katılım Ödülü: Tablet (Akıllı Saat) + Kültür Kitap Seti

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 6 MAYIS 2022

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 6 HAZİRAN 2022

Hayat Boyu İyilikte Yarışıyoruz Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://iyilikokuluodulleri.com/sayfa/yarisma-detaylari

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap