HERÇEV 2. Ulusal Resim Yarışması

MEB ve TRT EBA işbirliğinde Her Çocuğa Eğitim Vakfı tarafından son zamanlarda yaşanan toplumsal süreçlerin çocukların dünyasındaki yansımalarını öğrenebilmek ve çocukların duygularını dışa yansıtmalarını sağlamak amacıyla HERÇEV 2. Ulusal Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

HERÇEV 2. Ulusal Resim Yarışması

  Düzenleyen: MEB ve TRT EBA işbirliğinde Her Çocuğa Eğitim Vakfı
   Kategori: Resim Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması, Ulusal Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile bir kurumda kaydı bulunan veya bulunmayan okul öncesi çağındaki her çocuk.

  Son Başvuru Tarihi: 16 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 MAYIS 2021
  Ödüller:

Her Kategoride:

Sergileme Ödülü
Creative Yağlı Pastel Boya 36 renk
Aquarell Sulu Boya Kalemi 24 Renk
Hazneli Sulu Boya Fırçası
Kuru, Sulu Teknik İçin Çizim Bloğu A4 180 gr
Sketch Book / Sanatçı Derfteri
Ahşap Model 12 İnç 30 cm Doğal Renk
Resim Kağıdı 120 gr 35*50 100’lü
Kutu Oyunu
Tabiat Günlüğü

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

 • Son zamanlarda toplumsal hayattan bireysel yaşama, oradan iç dünyamıza uzanan değişikliklerin çocuklarda yarattığı etkiyi görebilmek
 • Çocukların dünyada, çevrelerinde ve iç dünyalarında olup bitenleri gözlemlemelerine ve anlamlandırmalarına vesile olmak
 • Duygularını ve hayallerini çizimlerle dışa aktarmalarını sağlamak
 • Hayal güçlerini ve üretkenliklerini ortaya koyabilmeleri için olanak sunmak
 • Çalışmalarının uzman bir ekip tarafından değerlendirilmesine olanak sunmak

Yarışmanın Organizasyonu

Bu sanat yarışması, Ümraniye Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Tüm başvuru aşamaları yarışmaya katılacak öğrencinin velisi veya öğretmeni tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma başvurularının kabulü ve eserlerin gönderimi ilk aşamada dijital ortamda ve sadece web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
 • Başvurular, www.hercev.org adresindeki ‘’ BAŞVUR’’ butonu ile açılan formun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması ve eserin JPEG dosyası olarak (tercihen tarattırılmış olarak) form ekine yüklenmesi suretiyle yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler “KÖPRÜ” temalı resim yarışması içeriğiyle ilişkili olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan çalışmalar; amaca uygunluk, özgünlük, yaratıcılık, vaktinde teslim etmiş olma ve şartnamede belirtilen tüm kriterleri taşıyıp taşımadıklarına göre değerlendirilecektir.
 • Yarışmaya katılmaya hak kazanmış her eser; sahibinin ismi gizli tutulmuş olarak her bir jüri üyesinin belirtilen ölçütler doğrultusunda 40 puan üzerinden gizli puanlaması ile değerlendirilecektir.
 • Yarışmaya katılan çalışmalar içerisinden seçilecek olan 100 eser 2. HERÇEV Resim Yarışması 2021 Kataloğu’nda yayınlanmaya hak kazanacaktır. Söz konusu eserlerin en az 300 dpi olacak şekilde taratılmış hallerinin gönderilmesi istenecektir.
 • HERÇEV söz konusu eserlerin aslını isteme hakkına sahiptir. Asılları istenen eserlerin arka yüzüne, tükenmez kalem ile: öğrencinin adı-soyadı, yaşı, sınıfı, ili ve telefon numarası yazılmış olarak
  gönderilmelidir.

Eserler

 • ▪ A3 (297 x 420 mm)
  ▪ A4 (210 x 297)
  ▪ 25 x 35 cm
  ▪ 35 x 50 cm ebatlarındaki beyaz resim kağıtlarından herhangi birine çalışılmalıdır.
 • Eserlere paspartu yapılmamalı ve çerçeveletilmemelidir.
 • Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir.
 • Eserde yapıştırılmış resim vb. veya herhangi bir yazı bulunmamalıdır.
 • Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir şekilde ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gereklidir.
 • Son teslim tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Katılımcılar sadece bir adet eser ile katılabilir. Birden fazla eser gönderen yarışmacıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya başvurular en geç 16 Mayıs 2021 Pazar tarihine ve saat 23:59’a kadar yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • HERÇEV 2. RESİM YARIŞMASI ’nın kazananları 28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle; www.hercev.org adresindeki kurumsal internetsitesinde ve vakfın sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, yarışmacının tamamen kendisi tarafından yapılmalı ve alıntı olmamalı ve üçüncü şahısların başta fikri haklar olmak üzere yasal haklarını ihlal etmemelidir.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu saptanan eserler ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • HERÇEV, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği hakkında hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir.
 • HERÇEV yönetim kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları ile jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Ödüller, HERÇEV tarafından eser sahiplerinin başvuru sırasında belirtmiş oldukları adreslere gönderilecektir.
 • Katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb.
  durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı HERÇEV sorumluluk kabul etmemektedir.
 • HERÇEV; yarışma kapsamında takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri değiştirme hakkına sahiptir.
 • Yarışmacılar kazandığı ödüllerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez ve nakdi olarak talep edemezler.
 • Ödül töreni ,30 Mayıs 2021 tarihinde, online platformda canlı yayın ile yapılacaktır.
 • HERÇEV, mücbir sebeplerle yarışmayı iptal etmesi veya ertelemesi durumundawww.hercev.org adresindeki kurumsal internet sitesinde duyuracaktır.
 • Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
 • Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 • Başvuru sırasında başvuru şartları ve gizlilik politikamız okunmuş ve onaylanmış olmalıdır

Değerlendirme Kriterleri

Ölçütler:
Kompozisyon Yeteneği :10 puan
▪ Kreatif Düşünme ve Özgünlük :10 puan
▪ Sayfanın Tamamını Boyamış Olma ve Renkleri Kullanabilme Becerisi :10 puan
▪ Konuya uygunluk :10 puan
Toplam :40 puan

Telif Hakkı

 • Yarışmaya katılan ve ödüle değer görülen eserlerin tüm görsel, işitsel, yazılı ve yayın haklarıyla birlikte Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde sayılan mali hakları ticari olmamak kaydıyla baskı, yer ve süre sınırı olmadan HERÇEV’ e aittir.
 • Eserler, HERÇEV tarafından uygun görülen mecralarda geleneksel ve dijital kanallarla sergilenebilir, çoğaltılabilir, yayımlanabilir, elektronik ortamda paylaşılabilir ve umuma iletilebilir.
 • Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

Seçici Kurul

 1. Cemal TOY
 2. Güliz GERDAN
 3. Nesibe DURMUŞ
 4. Selcan KOKOZ

Yarışma Sekreteryası

Adres: Kocatepe Mahallesi, Yağ İskelesi Caddesi No:35/59 34045, Bayrampaşa, İstanbul

E-posta: info@hercev.org

Telefon: 0552 646 24 05

HERÇEV 2. Ulusal Resim Yarışması Ödülleri

 • KADEME (Okul Öncesi) En başarılı bulunan 5 eserin sahibine:
  ✓ Sergileme Ödülü
  ✓ Plastik Çantalı Tutuculu Pastel Boya 36 renk
  ✓ Aquarell Sulu Boya Kalemi 24 Renk
  ✓ Hazneli Sulu Boya Fırçası
  ✓ Kuru, Sulu Teknik İçin Çizim Bloğu A4 180 gr
  ✓ Sketch book Sanatçı Defteri
  ✓ Ahşap Model 12 İnç 30 cm Doğal Renk
  ✓ Resim Kağıdı 120 gr 35*50 100’lü
  ✓ Kutu Oyunu
  ✓ Tabiat Günlüğü
 • KADEME (İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrencileri) En başarılı bulunan 5 eserin sahibine:
  ✓ Sergileme Ödülü
  ✓ Plastik Çantalı Tutuculu Pastel Boya 36 renk
  ✓ Aquarell Sulu Boya Kalemi 24 Renk
  ✓ Hazneli Sulu Boya Fırçası
  ✓ Kuru, Sulu Teknik İçin Çizim Bloğu A4 180 gr
  ✓ Sketch Book / Sanatçı Defteri
  ✓ Ahşap Model 12 İnç 30 cm Doğal Renk
  ✓ Resim Kağıdı 120 gr 35*50 100’lü
  ✓ Kutu Oyunu
  ✓ Tabiat Günlüğü
 • KADEME (İlkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencileri) En başarılı bulunan 5 eserin sahibine:
  ✓ Sergileme Ödülü
  ✓ Creative Yağlı Pastel Boya 36 renk
  ✓ Aquarell Sulu Boya Kalemi 24 Renk
  ✓ Hazneli Sulu Boya Fırçası
  ✓ Kuru, Sulu Teknik İçin Çizim Bloğu A4 180 gr
  ✓ Sketch Book / Sanatçı Derfteri
  ✓ Ahşap Model 12 İnç 30 cm Doğal Renk
  ✓ Resim Kağıdı 120 gr 35*50 100’lü
  ✓ Kutu Oyunu
  ✓ Tabiat Günlüğü
 • KADEME (Ortaokul 5. ve 6. Sınıf öğrencileri) En başarılı bulunan 5 eserin sahibine:
  ✓ Sergileme Ödülü
  ✓ Aquarell Sulu Boya Kalemi 24 Renk
  ✓ Akrilik Boya Tuval Şövale Seti
  ✓ Hazneli Sulu Boya Fırçası
  ✓ Teknik Çizim Kalemi 5 Adet
  ✓ Kuru, Sulu Teknik İçin Çizim Bloğu A4 180 gr
  ✓ Sketch Book / Sanatçı Defteri
  ✓ Ahşap Model 12 İnç 30 cm Doğal Renk
  ✓ Resim Kağıdı 120 cm 35*50 100’lü
  ✓ Kutu Oyunu
  ✓ Tabiat Günlüğü
 • KADEME (Ortaokul 7. ve 8. Sınıf öğrencileri) En başarılı bulunan 5 eserin sahibine:
  ✓ SergilemeÖdülü
  ✓ Sulu Boya 15 Tablet ,Fırça ,Plastik Palet
  ✓ ProMarker Kalemler 6 Adet
  ✓ Teknik Çizim Kalemi 5 Adet
  ✓ Hazneli Sulu Boya Fırçası
  ✓ Kuru, Sulu Teknik İçin Çizim Bloğu A4 180 gr
  ✓ Suluboya Bloğu 2535 , 300 gr ✓ Sketch Book / Sanatçı Defteri ✓ Ahşap Model ✓ Alex Scholler Resim Kağıdı 3550 100’lü
  ✓ Kutu Oyunu
  ✓ Tabiat Günlüğü

Yarışma Takvimi

İlk Duyuru Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma
Son Katılım Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar (23:59)
Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma
Ödül Töreni: 30 Mayıs 2021 Pazar

HERÇEV 2. Ulusal Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://hercev.org/hercev-2-ulusal-resim-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap