HERÇEV Ulusal Resim Yarışması 2022

Her Çocuğa Eğitim Vakfı (HERÇEV) tarafından, çocukların duygularını ve hayallerini çizimlerle dışa aktarmalarını sağlamak ve toprak kavramının farklı yönlerle çocukların resimlerine yansımasına olanak sunmak amaçlarıyla HERÇEV Ulusal Resim Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 3.’sü düzenlenen ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

HERÇEV Ulusal Resim Yarışması 2022

Düzenleyen:Her Çocuğa Eğitim Vakfı (HERÇEV)
Kategori:Resim Yarışması, İlkokul Yarışmaları, Ortaokul Yarışmaları, Çocuk Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ülke genelindeki tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile okul öncesi çağında olup herhangi bir kurumda kaydı bulunmayan tüm çocuklar.
Son Başvuru Tarihi:9 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:23 MAYIS 2022
Ödüller:Profesyonel Tablet Sulu Boya, 15 Renk
Suluboya Bloğu, 300gr 25×35 cm
Sulandırılabilir Boya Kalemi, 24 Renk
Profesyonel Akrilik Boya, 60cc 12 Renk
Fırça Seti 15’li
Su Hazneli Fırça
Sanatçı Defteri ,13x21cm 140gr. 80Yp.
Teknik Çizim Kalemi, 0,5mm
Tuval, 30x40cm
Kitap
Kutu Oyunu
Tohum Kesesi
Herkadaş Çanta
Sergileme Ödülü
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Konusu

Yarışmanın ana konusu ‘TOPRAK’ olarak belirlenmiştir. Toprakla alakalı dört alt tema belirlenmiş olup, çocuklardan bu alt temalardan birini seçerek resmetmeleri beklenmektedir.

Yarışma Alt Temaları

Tema 1

Topraksız Olmaz

Ya Toprak Olmazsa!

Toprağın önemini resimlerinle herkese göster.

Anahtar Kavramlar: Toprağın önemi, gelecek, toprağı tehdit eden unsurlar, toprağın kirlenmesi, toprağın korunması, iklim

Tema 2

Topraktan Gelenler

Sağım Solum Önüm Arkam Her Yer Toprak!

Haydi toprağın cömertliğini çiz.

Anahtar Kavramlar: Toprağın sundukları, tarım, bereket, topraktan elde edilen her şey, teşekkür

Tema 3

Topraktaki Macera

Hayatın Ta Kendisi!

Her zerresi yaşam dolu topraktaki sonsuz macerayı resmet.

Anahtar Kavramlar: Ekosistem, yaşam, toprağın altında ve üstünde yaşayanlar, döngü, denge, dönüşüm, enerji

Tema 4

Toprak ve Medeniyet

Bizi Biz Yapan Toprak!

İnsan toprağa şekil veriyor, toprak da kültüre.

Anahtar Kavramlar: Günlük yaşamda toprak, toprak evler, çanak çömlek, arkeoloji, sanat, seramik, çini, cam, kültür, uygarlık, gelişmişlik

Yarışma Amacı

 • Çocukların dünyada, çevrelerinde ve iç dünyalarında olup bitenleri gözlemlemelerine ve anlamlandırmalarına vesile olmak.
 • Çocukların duygularını ve hayallerini çizimlerle dışa aktarmalarını sağlamak
 • Çocukların hayal güçlerini ve üretkenliklerini ortaya koyabilmeleri için olanak sunmak
 • Çocukların çalışmalarının uzman bir ekip tarafından değerlendirilmesine ve geri bildirim almalarına olanak sunmak
 • Toplumsal hayattan bireysel yaşama, oradan iç dünyamıza uzanan değişikliklerin çocuklarda yarattığı etkiyi görebilmek

Yarışma Kapsamı

HERÇEV 3. RESİM YARIŞMASI; ulusal düzeyde olup ülke genelindeki tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile okul öncesi çağında olup herhangi bir kurumda kaydı bulunmayan her çocuğa yöneliktir.

Resim yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma online olarak yapılacaktır.
 • Katılım ücretsizdir.
 • Yarışma başvurularının kabulü ve eserlerin gönderimi ilk aşamada dijital ortamda ve sadece web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
 • Başvurular, https://yarisma.hercev.org adresinden ve www.hercev.org adresindeki “BAŞVUR” butonu ile açılan formun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması ve eserin JPEG dosyası olarak (tercihen tarattırılmış olarak) form ekine yüklenmesi suretiyle yapılacaktır.
 • Tüm başvurularda, yarışmaya katılacak öğrencinin velisi tarafından doldurulmuş muvafakatnamenin ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir.
 • Başvurular en geç 9 Mayıs 2022 Pazartesi ve saat 23:59’a kadar yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Teknik ve Boyut

 • 25 x 35 cm
  35 x 50 cm
  50 x 70 cm ebatlarındaki beyaz resim kağıtlarından herhangi birine çalışılmalsıdır.
 • Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Eserlere paspartu yapılmamalı ve çerçeveletilmemelidir.
 • Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir şekilde ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gereklidir.
 • Son teslim tarihinden sonra başvuru formu yayından kaldırılacaktır.
 • Katılımcılar, yarışmaya sadece bir adet eser ile katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak eserler “Toprak” temalı resim yarışması içeriğiyle ilişkili olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, yarışmacının tamamen kendisi tarafından yapılmalı, alıntı olmamalı ve üçüncü şahısların başta fikri ve yasal haklarını ihlal etmemelidir.

Bilinmesi Gerekenler

 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu saptanan eserler ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • HERÇEV, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği hakkında hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir.
 • HERÇEV yönetim kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları ile jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Ödüller, HERÇEV tarafından eser sahiplerinin başvuru sırasında belirtmiş oldukları adreslere gönderilecektir.
 • Katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı HERÇEV sorumluluk kabul etmemektedir.
 • HERÇEV; yarışma kapsamında takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri değiştirme hakkına sahiptir.
 • Yarışmacılar kazandığı ödüllerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez ve nakdi olarak talep edemezler.
 • HERÇEV, mücbir sebeplerle yarışmayı iptal etmesi veya ertelemesi durumunda www.hercev.org adresindeki kurumsal internet sitesinde duyuracaktır.
 • Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
 • Başvuru sırasında başvuru şartları ve gizlilik politikamız okunmuş ve onaylanmış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Değerlendirme

 • Yarışmada, her sınıf düzeyi kendi içerisinde değerlendirilecek ve toplamda 9 kademe bulunacaktır.
 • Derecelendirme yapılmaksızın her kademeden en başarılı 5’er eser olmak üzere toplamda 45 eser sahibine başarı ödülü verilecektir.
 • Tüm katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.
 • Yarışmaya katılan çalışmalar içerisinden seçici kurul tarafından seçilecek olan eserler HERÇEV 3. Ulusal Resim Yarışması 2022 Kataloğu yayınlanacaktır. Kataloğa girmeye hak kazanan eserlerin en az 300 dpi olacak şekilde taratılmış hallerinin gönderilmesi istenecektir.
 • Resimler, seçici kurul tarafından belirlenen şartnamede belirtilen tüm ve kriterleri taşıyıp taşımadıklarına göre değerlendirmeye alınacaktır.
 • Yarışmaya katılmaya hak kazanmış her eser; sahibinin ismi gizli tutulmuş olarak her bir jüri üyesinin belirtilen temel ve alt ölçütlerle çok yönlü değerlendirilecektir.

Temel Ölçütler

 • Konuya Uygunluk
 • Kompozisyon Yeteneği
 • Kreatif Düşünme ve Özgünlük
 • Sayfanın Tamamını Boyamış Olma
 • Renkleri Kullanabilme Becerisi

Yarışma Düzenleme Ekibi

Proje Yöneticisi: Betül TEKİNER, HERÇEV Başkan Yardımcısı

Sanat Danışmanı: Cemal TOY, Ressam, Sanat Eğitmeni

Seçici Kurul

Jüri Başkanı: Cemal TOY, Ressam, Sanat Eğitmeni

Jüri Üyesi: Emine CORDUK, Sanat Eğitmeni

Jüri Üyesi: Güliz GERDAN, Görsel Tasarımcı, Eğitimci

Jüri Üyesi: Nesibe DURMUŞ, Minyatür Sanatçısı

Telif Hakkı

 • Yarışmaya katılan ve ödüle değer görülen eserlerin tüm görsel, işitsel, yazılı ve yayın haklarıyla birlikte Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde sayılan mali hakları ticari olmamak kaydıyla baskı, yer ve süre sınırı olmadan HERÇEV’ e aittir.
 • Eserler, HERÇEV tarafından uygun görülen mecralarda geleneksel ve dijital kanallarla sergilenebilir, çoğaltılabilir, yayımlanabilir, elektronik ortamda paylaşılabilir ve umuma iletilebilir.
 • Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 • HERÇEV söz konusu eserlerin aslını isteme hakkına sahiptir. Asılları istenen eserlerin arka yüzüne, tükenmez kalem ile öğrencinin adı-soyadı, yaşı, sınıfı, ili ve telefon numarası yazılmış olarak gönderilmelidir.

Sonuç Açıklanması

Sonuçlar, 23 Mayıs 2022 Pazartesi tarihinde https://yarisma.hercev.org/sonuc-sorgulama adresinden öğrenilebilecektir. Sonuçlar vakfın kurumsal internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında kamuya duyurulacaktır.

Sergilenme ve Ödül Töreni

Yarışma sonunda en başarılı seçilen eserler dijital ve fiziki olmak üzere iki şekilde sergilenecektir.

11 Haziran 2022 Cumartesi tarihinde pandemi şartları göz önünde bulundurularak çocukların, sanatçıların, öğretmen ve velilerin yüz yüze buluşacağı bir ödül töreni yapılacaktır.

11 Haziran 2022 – 19 Haziran 2022 tarihleri arasında ziyarete açık kalmak üzere ve pandemi şartları gözetilerek bir sanat sergisi planlanmaktadır.

Yarışma İletişim

E posta: info@hercev.org Telefon: 0552 646 24 05
Adres: Kocatepe Mahallesi, Yağ İskelesi Caddesi No:35/59 34045, Bayrampaşa, İstanbul

HERÇEV Ulusal Resim Yarışması 2022 Ödülleri

 • Profesyonel Tablet Sulu Boya, 15 Renk
 • Suluboya Bloğu, 300gr 25×35 cm
 • Sulandırılabilir Boya Kalemi, 24 Renk
 • Profesyonel Akrilik Boya, 60cc 12 Renk
 • Fırça Seti 15’li
 • Su Hazneli Fırça
 • Sanatçı Defteri ,13x21cm 140gr. 80Yp.
 • Teknik Çizim Kalemi, 0,5mm
 • Tuval, 30x40cm
 • Kitap
 • Kutu Oyunu
 • Tohum Kesesi
 • Herkadaş Çanta
 • Sergileme Ödülü

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 9 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 23 MAYIS 2022

Ödül Töreni: 11 HAZİRAN 2022

HERÇEV Ulusal Resim Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yarisma.hercev.org/sartname.php

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap