“Herkes İçin Üniversite” Fotoğraf Yarışması

607

Engelliler Konfederasyonu tarafından, engelli üniversite öğrencilerinin günlük yasam mücadeleleri konusunda farkındalığı arttırmak, çözüm üretilmesini ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesini sağlamak amaçlarıyla “Herkes İçin Üniversite” Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılımcılık Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen yarışma başvuruları devam ediyor.

“Herkes İçin Üniversite” Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Engelliler Konfederasyonu
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ve yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:15 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 600 €
İkincilik Ödülü: 500
Üçüncülük Ödülü: 400

Yarışma Amacı

Engelli üniversite öğrencilerinin günlük yasam mücadeleleri konusunda farkındalığı arttırmak, çözüm üretilmesini ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesini sağlamak yarışmanın amacını oluşturmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Sosyal sorunların çözümü, yalnızca sorunu yaşayanların değil, toplumun tüm ilgili bireylerinin birlikte hareket etmesini gerektirmektedir. Engelli üniversite öğrencileri, yasadıkları sorunları anlatabilirken engelli olmayan üniversite öğrencileri de engelli öğrencilerle ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunacaktır. Yarışmaya kabul edilecek eserlerin konusu, “engelli üniversite öğrencilerinin günlük yaşam mücadeleleri” ile ilgili olacaktır.

Yarışmaya Katılım

 • Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ve yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.
 • Yarışmaya tüzel kişiler başvuramaz.
 • Yarışmaya kabul edilecek eserlerin konusu, engelli öğrencilerinin günlük yaşam mücadeleleri ile ilgili olacaktır.
 • Katılımcılar Kısa film, Afiş & slogan, Makale, Fotoğraf kategorilerinden biri ve/veya birkaçına başvurabilirler. Yarışmanın konusu ve amacı her bir kategori için ortaktır.
 •  Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi grup oluşturarak da katılım sağlayabilir. Bir grupta bulunan kişilerin sayısının önemi yoktur. Her bir grup üyesi yukarıda belirtilen şartları sağlamalıdır. Dereceye grup olarak girildiğinde ödül miktarı değişmez. Grup kendi arasında ödülü paylaşabilir. Ödülün ne şekilde pay edileceği yarışma jürisini ve proje çalışanlarını ilgilendirmez. Grup başvurularında, grubun bir üyesi grup adına başvuru yapabilir. (Ör: Kısa filme yönetmen başvurabilir.
 • Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda sadece 1 yönetmenin başvurusu kabul edilir.)
 • Bir kişi veya grup, her bir kategori için bir fikir ile katılabilir. Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışmacılar, başvuruda bulunduklarında şartnameyi imzalamış ve kabul etmiş olur.
 • Yarışmaya jüri üyeleri, Engelliler Konfederasyonu ve Yaşam Boyu Eğitim Derneği çalışanları katılamaz.
 • Ödül sahipleri, düzenlenecek olan ödül gününde, kapalı zarf içerisinde açıklanacaktır.
 • Ödül almaya hak kazananlar ya da dereceye girenlerin bilgileri, ödül günü öncesinde herhangi bir yerde paylaşılmayacaktır.

Fotoğraflarda Aranacak Koşullar

 • Yarışma, sayısal (dijital) formatta düzenlenecektir. (Renkli ya da siyah beyaz)
 • Her yarışmacı, en fazla 1 eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren çekilmiş fotoğraflar başvurulabilir. Daha önce bir yarışmaya katılmış olmak veya ödül almış olmak katılıma engel değildir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların, eser sahibinin adı belirtilerek ticari amaç gözetmeksizin çeşitli etkinliklerde ve sosyal medya mecralarında gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş̧̧̧̧sayılır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğrafların çözünürlüğü en az 300 dpi, uzun kenarı da en az 3200

pixel olmalıdır. Ayrıca eserler JPEG formatında ve en yüksek (12) kalitede kaydedilmelidir.

 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tümizinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Bir başkasına ait olan fotoğraf ve öğrenci adına başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Fotoğrafın başkasına ait olduğu tespit edilmesi durumunda, katılımcı ödül almış olsa dahi, ödülün yarışma organizatörü Engelliler Konfederasyonu tarafından iadesi istenecektir.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği ya da fotoğrafın orijinalinde var olan herhangi bir objenin silindiği fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Fotoğrafta kesme (yeniden çerçeveleme/crop’lama), renk, ışık ve kontrast düzeltmeleri gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon kabul edilmeyecektir. Ayrıca yarışmaya katılacak fotoğraflara renk filtreleri veya ek uygulamalarla elde edilen efektler uygulanmamalıdır.
 • Fotoğrafa uygulanan müdahalelerle ilgili takdir tamamen jürinindir. Jüri gereğinden fazla müdahale edilmiş fotoğrafları kural ihlali sayabilir.
 • Yarışmaya katılım sağlayan yarışmacıların fotoğraflarının tüm hakları, süre kavramı gözetmeksizin, Engelliler Konfederasyonuna aittir.
 • Katılımcılar en geç̧̧ 15 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru formunun ıslak imzalı olarak taranmış̧̧ kopyasını, üniversite kimliği fotokopisini, güncel öğrenci belgesini, bir adet fotoğrafını ve yarışmaya katılacağı fotoğrafı/eseri (JPEG formatında) ekleyerek engellilerkon@gmail.com adresine, konu bölümüne katıldığı yarışma kategorisini, eser sahibinin adını yazarak göndermelidir.

Örnek:

Alıcı: engellilerkon@gmail.com

Konu: fotoğraf_ erenkaya

Katılımcıların yükleyeceği fotoğrafın dosya ismi, katılımcının adı ve soyadı şeklinde olacaktır.

Örnek: erenkaya

Başvuru formuna http://www.engelsizuniversiteagi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 • İstenen dosya ve materyaller yarışmanın posta adresinden eksiksiz olarak ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır.
 • Fotoğrafların sağlıklı bir şekilde iletilmesini sağlamak ve iletildiğinden emin olmak yarışmacıların sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya başvuran eser sahipleri, fotoğraflarını son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.
 • Eser sahipleri, fotoğraflarını yarışmaya göndererek eserleri ile ilgili her türlü telif hakkını Engelliler Konfederasyonuna devretmiş sayılacaktır.
 • Engelliler Konfederasyonu istediği yerde istediği oranda eseri kullanabilir, çoğaltabilir ve basımını gerçekleştirebilir.
 • Gerekli görülmesi durumunda Engelliler Konfederasyonu fotoğrafların ham halini isteme hakkına sahiptir.
 • Fotoğraf için kullanılan eserlerin telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibine aittir.

Katılımcılar, fotoğrafa ilişkin telif hakları konusunda 3.kişiler tarafından herhangi bir iddiada bulunulması halinde Engelliler Konfederasyonu’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

• Katılımcılar, kendilerine ait olan eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen ve devren) sahibi olduklarını,

Eserin sunulmasına ve eser ile ilgili fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduklarını, Herhangi üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediklerini,

Hayatta olan/olmayan bir kişinin gizlilik haklarını ve şahsi haklarını ihlal etmediklerini veya zarar vermediklerini,

İçeriğin öncelikle Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini,

Gerçek ve tüzel kişi/kişilerin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını kabul taahhüt ve teyit eder.

 • Proje Yönetim ekibinin, yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde fotoğrafları yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.
 • Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.
 • Proje Yönetim Yetkilileri yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir.

Jüri ve Değerlendirme

 • Her bir kategori 5 kişilik ana jüriden oluşmaktadır. Engelliler Konfederasyonu, Yaşam Boyu
 • Eğitim Derneği temsilcileri, akademi üyeleri jüride yer almaktadır.
 • Değerlendirme, her kategori için belirlenen jüri üyeleri tarafından yapılacaktır.
 • Jüri değerlendirmesinde gizlilik esas alınacaktır.
 • Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
 • Bu şartnamede “Herkes İçin Üniversite” yarışmasının usul ve esaslarına yer verilmektedir.
 • Şartnamenin tüm hakkı Engelliler Konfederasyonuna aittir. Katılımcılar yarışmaya başvuruda bulunduklarında yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Şartname, yarışma organizatörü olan Engelliler Konfederasyonun kontrolündedir. İlgili kurum şartnamede zaman kavramı gözetmeksizin gerekli gördüğü takdirde her türlü değişikliğe gidebilir.
 • Katılımcılar başvuruda bulundukları yarışmanın şartnamesine uymak zorundadır. Şartnamenin tüm hakkı Engelliler Konfederasyonuna aittir.

“Herkes İçin Üniversite” Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 600 €
İkincilik Ödülü: 500
Üçüncülük Ödülü: 400

 • Dereceye giren katılımcılardan herhangi birinin bu şartname hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir. Bu durum diğer yarışmacıları herhangi bir şekilde etkilemez.
 • Grup adına katılım sağlayan katılımcıya ödül verilir. Ödülün pay edilip edilmediğinden ya da ne şekilde pay edildiğinden Engelliler Konfederasyonu sorumlu değildir.
 • Ödüller üzerinde üniversiteler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
 • Ödül almaya hak kazanan katılımcılar ödüllerini, ödül töreninde alacaktır.
 • Ödül töreni, pandemi koşullarına bağlı olarak projenin web sitesinden, proje yönetimi tarafından duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

“Herkes İçin Üniversite” Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.engelsizuniversiteagi.com/?page_id=980

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap