If Wedding Fashion İzmir 2023 Gelinlik Tasarım Yarışması

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) işbirliğiyle, Türkiye’de gelinlik sektörüne genç tasarımcılar katmak ve sektöre ivme kazandırmak amaçlarıyla If Wedding Fashion İzmir 2023 Gelinlik Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması devam ediyor.

If Wedding Fashion İzmir 2023 Gelinlik Tasarım Yarışması

Düzenleyen:İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) işbirliğiyle
Kategori:Tasarım Yarışması, Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde, Moda Tasarım Bölümlerinde, Moda ve Tekstil Tasarımı Meslek Yüksekokulları, Sahne tasarımı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Olgunlaşma Enstitülerinde, en az 2 yıllık Moda Tasarımı bölümlerinde öğrenci veya mezun olan, MEB onaylı Moda Tasarımı kurslarından sertifika sahibi kişiler.
Son Başvuru Tarihi:15 ELÜL 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 EKİM 2023
Ödüller:Birincilik ödülü: 40.000 + IF WEDDING FASHION İZMİR 2024’de Performans Defilesi Organizasyon Hakkı
İkincilik ödülü: 30.000
Üçüncülük ödülü: 20.000

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı ve Konusu

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ), Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) işbirliğiyle; IF Wedding Fashion İzmir 2023 Fuarı etkinlikleri kapsamında “Gelinlik Tasarım Yarışması “ düzenlenecektir. “Gelinlik Tasarım Yarışması”, Türkiye’de gelinlik sektörüne genç tasarımcılar katmak ve sektöre ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen bir tasarım yarışmasıdır. Genç tasarımcılar kostüm dikim süresince kazanacağı deneyim ile birlikte 1 yıl boyunca dikeceği abiye-gelinlik kostümlerinin defilesini yapma fırsatını yakalayacaktır.

Yarışma Teması

“AKIŞ” “FLOW” Akış, bir etkinliği gerçekleştiriyor olan kişinin enerjik bir şekilde odaklandığını, tamamen dahil olduğunu ve etkinlik süresince keyif aldığını hissederek kendini tamamen etkinliğe verdiği zamanki zihinsel durumdur. Akış, kişinin ustalaştığı ve anlamlı bulduğu bir iş yaparken zamandan ve mekândan kopacak kadar kendinden geçme hali demektir. Tasarım, beyinde bir şeyin kurgulanma, planlanma, hazırlanma sürecidir. Pamuktan, ipliğe, iplikten kumaşa evrilen süreçte tasarım ve tasarımcı başkahramandır. Tasarımcının yarattığı tasarımdan ziyade konsantrasyon halindeki tasarlama süreci kişiye haz vermektedir. Akışta Mutluluk Senin Gözünde Nasıl?

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak (Yarışmacının ödül törenine kadar 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.),
 • Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde, Moda Tasarım Bölümlerinde, Moda ve Tekstil Tasarımı Meslek Yüksekokulları, Sahne tasarımı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Olgunlaşma Enstitülerinde, en az 2 yıllık Moda Tasarımı bölümlerinde öğrenci veya mezun olmak, MEB onaylı Moda Tasarımı kurslarından sertifika sahibi olmak,
 • Jüri üyeleri, yarışma raportörleri, İZFAŞ çalışanları ile bu kişilerin birinci dereceden yakını (eş ve kayın hısımlar da dahil) olmamak,
 • Daha önce İZFAŞ ve EGSD tarafından düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışmalarının herhangi birinde ilk üç dereceye girmemiş olmak,
 • Moda sektöründe tanınmış bir isim veya marka olmamak, sektöre yönelik ürünlerle ilgili kendi adına kayıtlı bir iş yerine sahip olmamak,
 • Sektör ile ilgili bir kurum ya da kuruluşta eğitimci veya akademisyen olmamak.

Yarışmacıların Yükümlülükleri

 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük “ şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Jüri ve kurum ispatladığı durumda, yarışmadan uzaklaştırma ve tek taraflı fes etme hakkına İZFAŞ tam yetkilidir. Teslim edilen ürün, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korumaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın kopya olduğu anlaşılan eserlere ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İZFAŞ ve EGSD sorumlu tutulamaz.
 • Yarışmaya katılan herkes şartnamede belirtilen koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan projelerin daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş olması zorunludur.
 • Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname (EK1) ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiğini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. 4.6. Başvuru formunun katılımcı tarafından imzalanmasıyla birlikte bu form, yarışmacı ve İZFAŞ arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında İZFAŞ, EGSD ve destekleyen diğer kurumlardan hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Yarı finale kalan tasarımların telif hakları 1 yıl süre ile İZFAŞ’ ta olacaktır. Arşiv, sergi, yayımlamak vb. sebepler ile İZFAŞ talep ettiği takdirde tasarımlar geri teslim edilecektir. Telif hakkı şimdiden İZFAŞ’a verilmiş kabul edilir.
 • Yarı finale kalan yarışmacılar, mentörlerinin ön gördüğü malzemeler dışında (kumaş, taş, özel üretim ve kesim teknikleri, özel taş, özel ayakkabı ve üretimleri vb…) gibi tasarım için gerekli gördüğü malzemeleri yarışmacı kendi temin etmekle yükümlüdür.
 • İZFAŞ’ ın, dikim için sponsor atölyesi bulması durumunda, tasarımların yarı finale kadar tamamlanması ve takibinin yapılması yarışmacının sorumluluğundadır. İZFAŞ’ ın sponsor bulduğu atölyede diktirmek istemeyenler, bu kararı yazı ile başvuru yaparak İZFAŞ’ a bildirmekle yükümlüdür. İstediği yerde üretim hakkı tüm masrafları ile yarışmacıya aittir.
 • Yarı finalistler gelinliklerini, daha önceden e-posta yolu ile duyurulan saatte duyurulan yere getirmekle yükümlüdürler. Zamanında ve uygun koşullarda getirilmeyen gelinlikler teslim alınmayacağı gibi finalde de yarışmayacaktır. Maddi ve manevi tüm sorumluluklar yarışmacıya aittir.
 • Tasarımlarını şehir dışından getirecek olan yarışmacılar kargo gönderimlerini kendi karşılayacaktır. Yarışma sonrası fuarda sergilenen gelinliklerin talep edilmesi durumunda geri gönderimi, karşı ödemeli olarak İZFAŞ tarafından yapılacaktır.
 • Yarışmacılar yukarıda belirtilen tüm maddeleri ve üretim aşamasında İZFAŞ ve EGSD’ nin herhangi bir sorumluluk taşımadığını baştan kabul etmektedir.
 • Final defilesi bitiminde, ilk 15 tasarım fuar alanında sergilenmek üzere belirtilen yarışmacılar tarafından sergi alanına getirilecek ve sergilenebilir hale getirilecektir. (Gelinliğin defile alanından sergi alanına getirilmesi ve sergi alanında cansız mankene giydirilmesi ve bu süreçte yaşanabilecekler yarışmacının sorumluluğu altındadır.)
 • Finale kalan yarışmacılar tasarımlarının fuarın son gününe kadar sergilenmesini kabul eder ve fuar bitiminde teslim almak ile sorumludur, teslim alınmaz ise fuar bitiminden sonraki 10 iş gününden sonra İZFAŞ hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Yarışmacılar, gönderilen paftaları yarışma bitiminden itibaren 10 iş günü içinde geri almalıdırlar, 10 iş günü sonunda alınmayan paftalar imha edilecektir.

Yarışmacılardan İstenenler

Katılımcılar başvuru dosyasında yarışmanın ilk elemesinde kullanılacak tasarım paftasına yer vermelidir. Yarı Finale kalan yarışmacılardan dikili ürünler daha sonra ayrıca talep edilecektir.

Yarışmacıların Dosyalarında Bulunması Gerekenler:

 • Tasarımın ilham kaynağından ürün haline gelmesini açıklayan ve içeriğinde görünen bölümlerde şantuk, tafta, saten, dantel, tül, organze, iplik, kumaş, boyarmadde, aksesuar ve yardımcı malzeme v.b. renk, teknik çözümleme vs. bilgilerinin yer aldığı genel konsept içindeki en fazla 3 farklı tasarımdan oluşan A3 boyutunda sunum paftası.
 • Yarışmacının, tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden en fazla 100 kelimeden oluşan A3 boyutunda kavramsal yaklaşım paftası. (Kavramsal yaklaşım tercih doğrultusunda fotoğraflarla da desteklenebilir.)
 • Kullanılacak kumaş ve tamamlayıcı aksesuar örneklerinin yer aldığı bir adet A3 boyutunda pafta.

Tasarımların Sunumu ve Teslim Şekli

 • Yarışmacılar, madde 5.1. belirtilen şekilde hazırlanmış tasarımlarını büyük harf ile “13. Gelinlik Tasarım Yarışması” ibaresi yazılı A3 boyutunda karton ya da plastik proje çantası içinde teslim edeceklerdir. Yarışmacı herhangi bir RUMUZ kullanmayacaktır.
 • Çizilen tasarımların, yarışma eleme süreçlerindeki led ekran ve projeksiyon sunumunda kolay görünür ve belirgin olması için sınır çizgilerinin koyu kalem ile çizilerek konturleme yapılması gerekmektedir. Tasarımların beyaz perdeye yansıtılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Yarışmacılar, çantanın içine üzerinde büyük harf ile yazılmış “13. GELİNLİK TASARIM YARIŞMASI” ibareli Kimlik Zarfı koyacaklardır. Kimlik zarfının içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler olacaktır: – İnternetten temin edilecek yarışma başvuru formu ve ıslak imzalı taahhütname, – Nüfus cüzdan fotokopisi, – Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise öğrenci belgesi, – Yarışmacının fotoğraflı özgeçmişi, – Tasarımın PDF formatında kaydedildiği CD,( arka fonu beyaz olmalıdır.)

Projelerin Teslim Süresi ve Yeri

Projeler en geç, 15.09.2023 tarihi saat 17.00’a kadar elden veya kargoyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir. İletişim ve Adres Bilgileri: İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş. (İZFAŞ) Zafer Mahallesi, Sakarya Caddesi, 35410 Gaziemir/İzmir Tel: 0 232 497 10 10 E-posta: melike.selcuk@izmirfair.com.tr https://ifwedding.izfas.com.tr/tr Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde yukarıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır. Kargo süresince meydana gelebilecek gecikmelerden İZFAŞ sorumluluk kabul etmeyecektir.

Değerlendirme Aşaması

Yarışma Jüri Üyeleri tarafından 29 Eylül’de yapılacak ön eleme sonucunda 15 yarı finalist ve 3 yedek finalist belirlenecektir. Belirlenen yarı finalistler, web sitesinden duyurulacaktır.

Yarı finale kalan yarışmacılarla 06.10.2023 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Finalistlerin bu toplantıya katılımı zorunludur.

Yarı finalistler, tasarımlarını daha önceden İZFAŞ tarafından e-posta ile duyurulan, yarı finalin yapılacağı mekana duyurulan saatte getirmek zorundadır. Yarı finalistler tarafından zamanında ve uygun koşullarda getirilmeyen gelinlikler teslim alınmayacağı gibi finalde de yarışmasına izin verilmeyecektir. Bu durumda oluşacak her türlü maddi ve manevi sorumluk yarışmacıya aittir. Yarışmacı İZFAŞ ve EGSD’ nin bu konuda her hangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

Değerlendirme Esasları

Sunulan tasarımların değerlendirilmesinde kullanılacak temel esaslar aşağıdaki gibidir:

 • Tasarımcının yaratıcılık düzeyi,
 • Tasarımın özgünlüğü ve yeniliği,
 • Tasarımın üretilebilir ve giyilebilirliği,
 • Ürün tasarımında malzeme seçimi ve malzemelerin uyumu,
 • Ürünün katma değerini arttırıcı ve teknik özelliklerini geliştirici özelliği,
 • Ürünün yarışma temasına uygun olması,
 • Kullanılan aksesuarların tasarımlarla uyumu,

Tasarım Hakları ve Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli

 • Yarışmaya katılan her tasarım için “özgünlük” şartı aranacaktır. Tasarımın daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Tasarımlar Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış, daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Jüri Üyeleri tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İZFAŞ ve EGSD sorumlu tutulamaz. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, İZFAŞ ve EGSD’yi ilgilendirmez. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınacaktır.
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin muhataplığı ve sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi, ödül geri alınacaktır. İZFAŞ ve EGSD bu konuda herhangi bir araştırma veya inceleme yapmayacaktır.
 • Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu durumun yarışmanın sona ermesinden sonra anlaşılması hâlinde, verilmiş bir ödül varsa, geri alınacaktır.
 • İZFAŞ ve EGSD yarışmaya katılan eserlerin tamamını; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, İZFAŞ ve/veya EGSD’yi temsil edecek veya bilgi, duyuru amaçlı her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanıp çoğaltabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacılar kazandıkları ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep etmeyecektir. Teslim edilecek her türlü malzemenin devredilebilir tüm fikri mülkiyet hakları, teslimle birlikte İZFAŞ ‘a devredilmiş sayılacaktır.
 • Yarışmacılar yarışmaya katılmakla ve taahhütname (EK1) vermekle, katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Başvuru formunun yarışmacı tarafından imzalanmasıyla bu form, yarışmacı ve İZFAŞ arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında İZFAŞ, EGSD ve destekleyen diğer kurumlardan hiçbir talepte bulunamazlar. İZFAŞ ve EGSD yarışma ile ilgili destek vermemektedir. Olası sponsorluk oluşması durumunda yarışmacı bulduğu sponsor ile iş takibini kendisi sağlayacaktır.
 • Dereceye giren yarışmacılar İZFAŞ’ın söz konusu tasarımları yayımlama, arşivleme, yurt içinde ve dışında sergileme ve süresiz kullanma hakkı olduğunu kabul eder. Fikri haklara ilişkin yukarıda yer alan hükümler saklıdır.
 • Yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 • Bu şartnamede belirtilen standart dışındaki ve eksik evrakla yapılan ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaşan başvurular ve tasarımın herhangi bir yerinde sahibini belirten bir işaret bulunan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İZFAŞ yarışmayı iptal ve erteleme hakkını saklı tutar.

Performans Defilesi Yükümlülükleri 

 • Seçilen yarışmacı IF Wedding Fashion 2024 yılı Performans Defilesi için hazırlayacağı koleksiyon paftalarını ve kullanacağı kumaşları fuar tarihinden 6 ay öncesinde İZFAŞ’a sunmakla yükümlüdür.
 • Gelinlik Tasarım Yarışması
 • Seçilen yarışmacı bir sonraki yıl düzenlenecek Performans Defilesi hakkından feragat etmesi durumunda yazılı olarak İZFAŞ’a bildirmekle yükümlüdür.
 • Yarışmacının performans defilesi hakkından feragat etmesi durumunda 2. olarak seçilen yarışmacı isterse bu haktan faydalanabilir. Bu hakkı kullanması durumunda performans defilesi için verilen tüm haklara sahip olacaktır.
 • Yarışmacı İZFAŞ’ın sağladığı hizmetler dışında herhangi bir talebi olması durumunda kendisi karşılayacaktır.
 • İZFAŞ Performans Defilesi kapsamında yarışmacıya dikim hizmeti sağlayacaktır.
 • İZFAŞ ve EGSD, Performans Defilesi Kumaş Sponsoru bulunması konusunda gerekli çalışmaları yapacak, sponsor bulunmaması halinde ilgili mal alımını sağlayacaktır.
 • Defilede gerekli kumaşların tedarik edilmesi için yarışmacı kumaş özelliklerini ve miktarını İZFAŞ ile IF Wedding Fashion 2024 fuarından 6 ay önce paylaşmakla yükümlüdür.
 • İZFAŞ Performans Defilesi kapsamında koreografi hizmeti sağlayacaktır.
 • Seçilen yarışmacı verilecek hizmetler dışında İZFAŞ, EGSD ve destekleyen diğer kurumlardan hiçbir talepte bulunamazlar. Olası sponsorluk oluşması durumunda yarışmacı bulduğu sponsor ile iş takibini sağlayacaktır.
 • İZFAŞ defile sonrası ürün fotoğraflarını sosyal mecralarda yayınlama ve web sitelerinde arşiv amaçlı saklama ve kullanma hakkına sahiptir.
 • Yarışmacı, İZFAŞ’ın sunduğu hizmetler dışında (kumaş, taş, özel üretim ve kesim teknikleri, özel taş, özel ayakkabı ve üretimleri vb…) gibi tasarım için gerekli gördüğü malzemeleri kendi temin etmekle yükümlüdür.

Yarışma iletişim

Adres: Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı No:2 Gaziemir / İZMİR
Telefon: +90 (232) 497 10 00

If Wedding Fashion İzmir 2023 Gelinlik Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik ödülü: 40.000 + IF WEDDING FASHION İZMİR 2024’de Performans Defilesi Organizasyon Hakkı/ (Ödül İZFAŞ tarafından verilmektedir.)
İkincilik ödülü: 30.000 (Ödül EGSD tarafından verilmektedir.)
Üçüncülük ödülü: 20.000 (Ödül İZFAŞ tarafından verilmektedir.)

Yarışma Takvimi

Yarışma Son Başvuru Tarihi: 15 EYLÜL 2023
Ön Eleme: 29 EYLÜL 2023
Yarı Finalist İlanı: 02 EKİM 2023
Finalist Bilgilendirme Toplantısı: 06 EKİM 2023
Yarı Final: 19 KASIM 2023
Final ve Ödül Töreni: 21 KASIM 2023

If Wedding Fashion İzmir 2023 Gelinlik Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ifwedding.izfas.com.tr/tasarim-yarismalari-tasarim-yarismalari-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap