İGART Sanat Projeleri Yarışması

İGA Havalimanı İşletmesi (İGA) tarafından, havalimanının içerisindeki uygun alanlarda sergilenmek üzere İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını teşmil eden eserler ortaya çıkarılması amacıyla İGART Sanat Projeleri Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

İGART Sanat Projeleri Yarışması

Düzenleyen: İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi (İGA)
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Sanat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:35 yaş altı sanatçılar ve gruplar.
Son Başvuru Tarihi:31 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 OCAK 2022
Ödüller:Finalist Ödülleri: 10.000 ₺ (3Adet)

Birincilik Ödülü: 1.000.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı ve Kapsamı

İstanbul Havalimanı, ulaşım merkezi olmanın yanı sıra, kültürlerin de karşılaştığı bir alan olarak; İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi (“İGA”) tarafından açılan İGART Sanat Projeleri Yarışması ile birlikte, İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını, farklı kültürlerle buluşturmayı amaçlamaktadır. İGART Sanat Projeleri Yarışması şeffaf ve disiplinler arası yaklaşımı benimseyen, sanatçıların fikirlerini merkeze alan açıklıkta ve genç sanatçılara alan açacak yapıda kurgulanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda; plastik sanatlar alanında üretim yapan her kuşaktan sanatçıların eserleri ile İstanbul Havalimanı kimliğinin ülke coğrafyası ve kültürü ile bütünleşmesi ve evrensel değerlerle buluşması hedeflenmektedir.

İşbu İGART Sanat Projeleri Yarışması’na ilişkin Şartname (“Şartname”) kapsamında Proje (“Proje”); İstanbul Havalimanı’nın belirli alanlarında sergilenecek olan ve işbu Şartnamede belirtilen hususları içeren sanat eserlerini ifade etmektedir.

Çevre dostu malzeme tercihlerinde öneride bulunan organizasyon, İGA’nın sürdürülebilirlik politikası dâhilinde sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaşmasına vurgu yapmaktadır.

Havalimanı içerisinde sanat eserlerinin yer alacağı alanlar belirlenmiş ve bu alanlara gelecek eserlerin seçilmesi için açık çağrılı bir Proje yarışması düzenlenmesine karar verilmiştir.

Birden fazla, farklı Proje alanlarından oluşan yarışmanın ilk etabı sanatçıların tekliflerine açılmıştır.

Yarışmaya katılan tüm sanatçılara başarılar dileriz.

Yarışmaya Açılan Proje Alanı

M1. Terminal-Metro Bağlantı yolunda bulunan viyadüğün alt yüzeyi uygulama alanıdır. Uygulanacak proje için konu, teknik ve malzeme tercihi serbest bırakılmıştır.

 • Bu proje alanı sadece 35 yaş altı sanatçıların bireysel ve grup çalışmalarına açıktır.
 • Viyadük taşıyıcı sütunlarının tasarıma dahil edilmesi adayların tercihine bırakılmıştır.
 • İGA’ya karşı, grup tarafından belirtilen grup temsilcisi sorumludur.
 • Finale kalan üç Proje sahibine teşekkür belgeleri düzenlenir ve teslim edilir.
 • İGA, finale kalan eserlerin görsellerinin kullanımına ücretsiz ve süresiz olarak sahip olacaktır.

Proje Yarışması Başvuru Koşulları

 • Proje alanı sadece 35 yaş altı sanatçıların ve grupların katılımına açıktır. Sanatçılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi işbu Şartname’de belirtilen durumlarda grup olarak da katılabileceklerdir.
 • Seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları yarışmaya katılamayacaklardır.
 • Katılımcıların teklif verecekleri Proje alanlarının fiziki özellikleri hakkında mutlaka bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
 • Havalimanın güvenlik koşulları gereği sadece bu kategorideki mekân yerinde incelemeye açıktır. Ancak her iki mekânın fiziksel özellikleri hakkında www.igart.istanbul üzerinden detaylı bilgi alınabilir.
 • Bu kategori mekânın yerinde incelenmesi tavsiye edilir ve sanatçıların serbest şekilde ziyaretine açık bir mekândır ya da İGA tarafından aşağıda programı belirtilmiş mekân tanıtım turlarından birine katılabilirler.
 • www.igart.istanbul web sayfasında yer alan bilgileri inceleyerek bilgi sahibi olabilirler
 • İstanbul Havalimanı’na bireysel imkânları ile gelmek isteyen sanatçılar, mekân tanıtım turları için, www.igart.istanbul ilan edilen program dâhilinde İstanbul Havalimanı buluşma noktasında hazır olmaları gerekmektedir.

Mekân Tanıtım Turu

 • 09-24 Kasım 2021 ve 08 Aralık 2021 tarihlerinde saat 12:00’de Beşiktaş vapur iskelesi önünden servis aracı hareket edecektir.
 • Transferler İGA tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
 • Servisler, tanıtım turu sonrası katılımcıları tekrar aynı noktaya götürecektir.

Başvuru Şekli ve Süreci

 • Söz konusu mekânlara teklif sunma gruplara açıktır.
 • Malzeme ve teknik sınırlaması yoktur ancak uygulama ya da hazır yapıtın malzeme ve tekniğinin teklif edilen Proje alanının fiziki özellikleri çerçevesinde kalıcı ve uygulanabilir özelliklerde olması esastır.
 • Sürdürülebilir ve çevre dostu malzeme tercihi tavsiye edilir.
 • Viyadük Proje alanı için her başvuru kişi / grubu en çok iki teklifte bulunulabilir.
 • Proje alanı için “teklif dosyası” düzenlenir.
 • Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2021 CUMA

Teklif Dosyası

 • Teklif dosyası içerisinde yer alacak olan proje görsellerinin hazırlanmasında malzeme ve teknik sınırlama bulunmamaktadır. (Çizim, , maket, animasyon, fotoğraf, bilgisayar destekli tasarım, vb. her türlü görsel anlatım yöntemi kullanılabilir).
 • Malzeme listesi ( M1 proje alanı için malzeme temini İGA tarafından karşılanacaktır.)
 • Maliyet hesabı, (iskele altyapısı gibi fiziki uygulama ihtiyaçları ve çalışma güvenliği uygulamaları maliyet hesaplamasına katılmamalıdır. İGA tarafından karşılanacaktır)
 • Uygulama takvimi,
 • Proje hakkında yazılmış metin Tahoma karakterinde 11 punto ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır,
 • Özgeçmiş dosyasını içermelidir.

Başvuru dosyası; yarışma şartlarını kabul ettiğine dair Proje sahibi ya da grup temsilcisinin ıslak imzalı mektubu ile yarışma şartnamesi belgelerinden ibarettir. Teklif dosyaları İGA tarafından ilan edilecek olan adrese elden, kargo ya da www.igart.istanbul web sayfası üzerinden rumuzlu klasör ile iletilir. Kargo veya posta ile gönderilen teklif dosyalarının sorumluluğu kişiye aittir. İGA bu konuda sorumluluk almayacaktır.

Değerlendirme

 • Seçici Kurul, başvuruda bulunulan tüm teklif dosyalarını inceler ve uygulama alanı için toplam 3 Proje belirler ve 15 OCAK 2022 tarihinde finale kalan 3 Projeyi ilan eder.
 • Projeler, İGA’nın belirlediği program dâhilinde ve sürede sergilenebilir, kataloglanabilir.
 • Sergilenen projeler, sergi bitim tarihinden sonra 15 gün içerisinde teslim alınmadığı takdirde, İGA sorumluluk kabul etmez.
 • Finale kalan her bir Proje müellifine 10.000 TL (On Bin Türk Lirası) takdim edilir ve katılım belgesi verilir.
 • İGA tarafından, seçilecek Proje için sanatçıya ödülün %25’i seçimden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, geriye kalan kısmı ise iş teslimini müteakip 30 (otuz) gün içerisinde ödenecektir.
 • İGA tarafından seçilecek sanatçıya ödül olarak net 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) ödenecektir.
 • Finale kalan Proje sahiplerinden 50 x 50 cm. ebatlarında “Proje’den bir detay uygulaması” istenir. Uygulama örnekleri 15 ŞUBAT 2022 tarihine kadar İGA’ya teslim edilir (Detay uygulama örneği kargo ya da elden, belirtilen adrese teslim edilir, gönderimler esnasında yaşanacak sorunlarda İGA sorumluluk almaz).
 • Uygulama örnekleri ve finalist Projeler değerlendirilir ve nihai sonuç 20 ŞUBAT 2022 tarihinde İGA ve İGART uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulur.
 • Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi ile Proje fiyat teklifi, malzeme temini konusunda teklif ve değişiklik talep edebilir.
 • Uygulama, sanatçı kontrolünde farklı kişilere yaptırılabilir ve sanatçıya uygulama bedeli ödenir.
 • Seçilen Projeler’in uygulamaları 31 MAYIS 2022 tarihine kadar gerçekleştirilir ve tamamlanır (Projeler’in özelliklerine göre taraflar arasında uygulama teslim tarihlerinde değişiklik yapılabilir). Burada belirtilen tarihe kadar Sanatçı’nın Proje uygulamasını yetiştirememesi halinde, gecikilen her hafta için Sanatçı İGA’ya 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı İGA’nın ilk talebini müteakip nakden ve defaten gayrikabili rücu olarak ödeyecektir. Proje özelinde uygulama tarihinde değişiklik yapılması yalnızca Sanatçı ve İGA arasında yapılacak protokol ile mümkün olacaktır.
 • Uygulaması yapılan Proje sahibi sanatçılara plaket ve teşekkür belgesi verilir.

Uygulama

 • Sanatçı uygulama takvimine uymak zorundadır.
 • Finale kalan sanatçılarla ayrıca bir protokol imzalanacaktır.
 • Sanatçı mekânın kullanım özelliklerine ve kurallarına uymak zorundadır.
 • Uygulama sırasında yapıt ile ilgili tüm tercihler sanatçıya aittir.
 • İşin tesliminde, sanatçının Projesine sadık olması esastır.

Seçici Kurul

 • Prof. Hüsamettin KOÇAN
 • Deniz ODABAŞ
 • Prof. Dr. Marcus GRAF
 • Mehmet Ali GÜVELİ
 • Prof. Gülveli KAYA
 • Nazlı PEKTAŞ
 • Murat TABANLIOĞLU
 • Seçkin PİRİM
 • Seyhun TOPUZ

Hukuki Yükümlülükler

 • Başvuru yapılması ile sanatçılar, Projeler’in eser sahibinin kendileri olduğunu, eserin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, satıştan pay alma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca İGA’nın eserleri işbu Şartname’de sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen manevi haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini; bu kapsamda İGA’ya karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu Projeler üzerinde FSEK kapsamında düzenlenen yeniden iletim, komşu ve bağlantılı haklar başta olmak üzere üçüncü bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, üçüncü kişilerden İGA’ya yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Başka bir ifadeyle, İGA tarafından seçilecek Proje’nin kopya, çalıntı veya sahte olması durumunda tüm hukuki ve yasal sorumluluk sanatçıya ait olacaktır.
 • Sanatçılar, İGA’ya, işbu Proje kapsamındaki eser/lerinin kullanımına yönelik, hiçbir sayı ve mecra sınırlaması olmaksızın, münhasır olmayan gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında (tüm dünya ülkeleri) geçerli olmak üzere, alt lisans verme yetkisini içeren, gayrikabili rücu bir ücretsiz lisans/ruhsat verir. Sanatçılar lisans hakkının sağlanmasına ilişkin tüm işlemleri eksiksiz ve usulüne uygun şekilde yerine getireceğini, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü zararın sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sanatçılar, bahse konu eser/lere ilişkin olarak FSEK hükümleri çerçevesinde manevi hak olarak tanımlanan “umuma arz salahiyeti”, “adın belirtilmesi salahiyeti”, “eser üzerinde değişiklik yapılmasını men etme yetkisinin kullanımı hususlarında İGA lehine gerekli muvafakatleri verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sanatçılar, işbu Proje kapsamındaki eser/lerinin İGA tarafından süre, yer, sayı, mecra ve muhteva sınırı olmaksızın sergilenebileceğini, yanı sıra ilgili eser/eserlerinin süre, yer, sayı, mecra ve muhteva sınırı olmaksızın her nevi basılı ve/veya dijital materyal üzerinde kullanılarak katalog, kitap, e-kitap vb. belge/doküman meydana getirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sanatçı/Sanatçılar, birinci seçilmeleri halinde kendileri tarafından Proje kapsamında meydana resim, fotoğraf, heykel, seramik, baskı, grafik tasarım, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimleri de dâhil olmak üzere her nevi eser/eserler, ile bahse konu eserlerin içinde veya dışında her türlü değişikliği yapma; eserlerin kullanım şeklini/amacını değiştirme ya da sonlandırma; bu eserlerden faydalanarak başka eserler meydana getirme; eseri bir şekilden diğer bir şekle sokma; eseri her türlü geliştirme, değiştirme, dönüştürme, bakım, düzeltme, genişletme, onarma vb. dâhil olmak üzere tüm işleme türlerini kapsayan “işleme hakkı”, “çoğaltma hakkı”, “yayma hakkı”, “temsil hakkı”, “umuma iletim”, “yeniden iletim”, “satıştan pay alma hakkı”, “komşu hak sahipliği” ile “bağlantılı hak sahipliği”nden kaynaklanan haklar da dâhil olmak üzere tüm hakları hiçbir süre (süresiz), sayı, mecra, yer (gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında (tüm dünya ülkeleri) geçerli olmak üzere) ve muhteva kısıtlaması olmaksızın, üçüncü kişilere devri yetkisini de kapsar şekilde, taraflarca belirlenecek olan ücret mukabilinde ve gayrikabili rücu olarak İGA’ya devredeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Devir anı Proje kapsamında belirlenen ücretin ödendiği an olarak kabul edilmiştir. Sanatçılar, bahse konu eser/lere ilişkin olarak FSEK hükümleri çerçevesinde manevi hak olarak tanımlanan “umuma arz salahiyeti”, “adın belirtilmesi salahiyeti”, “eser üzerinde değişiklik yapılmasını men etme yetkisi”nin kullanımı hususlarında İGA lehine gerekli muvafakatleri verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sanatçı’nın eseri tamamlamaması veya tamamlayamaması durumunda İGA tarafından ödülün %25’ine ilişkin ödeme İGA tarafından geri alınacak ve Sanatçı bu duruma sebebiyet vermesi halinde İGA’ya 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödeyecektir.
 • Proje sahipliği veya Proje üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık veya tereddüt olması halinde veya üçüncü bir kişinin Proje üzerinde hak iddiasında bulunması halinde, tüm sorumluluk Sanatçı’ya ait olup, böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde İGA, Proje için kendisine yapılan başvuruyu iptal edebilecektir.
 • İGA, işbu Proje’yi dilediği zaman gerekçe belirtmeksizin iptal etme hakkına sahip olup bu durumda Sanatçı’ya herhangi bir bedel ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İGART Sanat Projeleri Yarışması Ödülleri

Finalist Ödülleri: 10.000 ₺ (3Adet)

Birincilik Ödülü: 1.000.000 ₺

Yarışma Takvimi

Ön Kayıtlar İçin Son Tarih: 31 ARALIK 2021

Finalistlerin Açıklanma Tarihi: 15 OCAK 202

Proje Detay Uygulama Örneklerinin Son Teslim Tarihi: 15 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 ŞUBAT 2022

İGART Sanat Projeleri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://igart.istanbul/igart.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap