İLEV Cumhuriyetin 100. Yılı Temalı Senaryo Yarışması

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV) tarafından, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında gençlerin Cumhuriyetimize dair duygularını ve fikirlerini ifade etmelerine olanak tanımak amacıyla İLEV Cumhuriyetin 100. Yılı Temalı Senaryo Yarışması düzenleniyor. Ödüllü senaryo yarışması başvuruları devam ediyor.

İLEV Cumhuriyetin 100. Yılı Temalı Senaryo Yarışması

Düzenleyen:Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV)
Kategori:Senaryo Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması, Edebiyat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’de iletişim, sinema ve televizyon alanında eğitim veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:30 EYLÜL 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:EKİM 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 7.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Yapım Desteği Ödülü: 30.000 ₺

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Amaç

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında gençlerin Cumhuriyetimize dair duygularını ve fikirlerini ifade etmelerine olanak tanımak amacıyla kısa metrajlı film senaryosu yarışması düzenlemiştir.

Konu

Yarışma, kapsamında “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” ana başlığında;

 • “Benim Cumhuriyetim”
 • “Bence 100. Yıl”
 • “Genç Cumhuriyetimiz”
 • “Gençlerin Cumhuriyeti” temalarını işleyen kısa film senaryoları değerlendirilecektir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Başvuru sahibinin yanı sıra varsa diğer senaristler de kapsam başlığı altında belirtildiği biçimiyle, Türkiye’de iletişim, sinema ve televizyon alanında eğitim veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden oluşmalıdır.
 • Yarışmaya animasyon gibi farklı yapım teknikleri gerektiren senaryolar da katılabilir.
 • Senaryolar Türkçe yazılmalıdır.
 • Senaryo yazım tekniği serbesttir, -Fransız ya da Amerikan- her iki yazım formatında da olabilir.
 • Senaryonun hiçbir yerinde katılımcı ya da katılımcıların kimliğini, okulunu      
 • vb. belli eden herhangi bir ibare ya da sembol yer almamalıdır.
 • Senaryoda sayfa numaraları mutlaka yer almalıdır.
 • Senaryo 10 sayfadan uzun olmamalıdır.
 • Her yarışmacı ya da ekip sadece bir eser ile yarışmaya katılabilir. Ortak yazılan senaryolarda ismi yer alan her öğrenci diğer bir senaryoda yer alamaz ve kendi adına senaryo başvurusunda bulunamaz.
 • Senaryo Times New Roman fontu ve 12 punto ile yazılmalı, 1,5 satır aralığında, kenar boşlukları alt/üst/sağ/sol 2,5 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.
 • İnternet üzerinden duyurusu yapılan web sitesine PDF formatında yüklenmelidir.   
 • Web sitesinde yer alan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.

Başvuruda Yüklenmesi Gereken Bilgi Ve Belgeler

 • Başvuranın adı ve soyadı
 • Başvuranın öğrenci belgesi
 • Başvuranın fotoğrafı
 • Başvuranın e-posta adresi
 • Başvuranın GSM numarası
 • Başvuranın adresi
 • Başvuranın özgeçmişi
 • Senaryonun adı
 • Senaryo
 • Birden fazla senarist söz konusu ise her biri için aynı bilgiler web sitesine yüklenmelidir.

Telif Hakları İle İlgili Konular

 • Senaryo yarışmasına gönderilen senaryolar özgün olmalıdır.
 • Başka eserlerden esinlenme ve/veya uyarlama yapılması halinde o eser açıkça belirtilmelidir.
 • Bu koşullara uyulmadığı takdirde başvurular reddedilir. Durumun daha sonra anlaşılması halinde, kazanılan ödül geri talep edilir.
 • Yarışmaya gönderilen senaryoların telif hakları ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluk başvuru sahibine aittir. Bu kapsamda yarışmaya katılan her katılımcı, senaryonun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen manevi hakları ile işleme, çoğaltma, yayma, temsil işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kendisine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

Değerlendirme

 • Sisteme yüklenen senaryolar ön seçici kurul tarafından değerlendirilecek, ön seçici kurul tarafından belirlenen senaryolar jüri değerlendirmesine sunulacaktır. 
 • Jüri üyeleri senaryo teslim süresi bitiminde açıklanacaktır.

Benim Eserim Senaryo Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 7.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Yapım Desteği Ödülü: Birinci seçilen senaryonun filme dönüştürülmesi durumunda ayrıca 30.000 ₺ yapım desteği verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 EYLÜL 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: EKİM 2023

İLEV Cumhuriyetin 100. Yılı Temalı Senaryo Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ilev.org.tr/cumhuriyetin100yili/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap